Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dokonané sebevraždy a Wertherův efekt

Dokonané sebevraždy a Wertherův efekt

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Leoš Vakula
Šetření:19. 10. 2009 - 26. 10. 2009
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.56
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Jitka a jsem studentkou Fakulty zdravotnických studií, University Pardubice. Potřebuji od Vás vyplnit tento dotazník pro výzkum do seminární práce z předmětu sociologie. Dotazník je anononymní, a zcela dobrovolný.
Předem děkuji za Vaši ochotu a čas strávený nad dotazníkem. Děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se ve svém blízkém okolí s dokonanou sebevraždou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6869,39 %72,34 %  
ano3030,61 %31,91 %  

Graf

2. Jednalo se o muže nebo ženu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 3, ženaotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2273,33 %23,4 %  
žena826,67 %8,51 %  

Graf

3. Uveďte přibližný věk sebevraha.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35310 %3,19 %  
50310 %3,19 %  
60310 %3,19 %  
16310 %3,19 %  
6526,67 %2,13 %  
1726,67 %2,13 %  
1426,67 %2,13 %  
7513,33 %1,06 %  
5313,33 %1,06 %  
2513,33 %1,06 %  
ostatní odpovědi 45
79
37
70
30
19
20
22
18
930 %9,57 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:38.39
Minimum:14
Maximum:75
Variační rozpětí:61
Rozptyl:389.51
Směrodatná odchylka:19.74
Medián:35
Modus:35

Graf

4. O jaký způsob provedení sebevraždy se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oběšení1240 %12,77 %  
skok z okna310 %3,19 %  
zastřelení310 %3,19 %  
prasky13,33 %1,06 %  
skok z výšky13,33 %1,06 %  
podřezání žil13,33 %1,06 %  
utonutí, udušení13,33 %1,06 %  
prášky + igelitová taška přes hlavu13,33 %1,06 %  
zastřelil se13,33 %1,06 %  
skok pod vlak13,33 %1,06 %  
ostatní odpovědi prášky
bomba
utonutí
nevím
lékx
516,67 %5,32 % 

Graf

5. Jestliže znáte motiv sebevraždy, o jaký motiv se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím26,67 %2,13 %  
zřejmě ztráta partnerky13,33 %1,06 %  
finance13,33 %1,06 %  
partnerské neschody13,33 %1,06 %  
existencialni tisen (deprese)13,33 %1,06 %  
problémy v rodině a s bytem13,33 %1,06 %  
ztráta svobody13,33 %1,06 %  
deprese z možné nákazy HIV13,33 %1,06 %  
dlouholeté těžké deprese13,33 %1,06 %  
manželská krize, rozvod,finanční problémy13,33 %1,06 %  
ostatní odpovědi finanční problémy, alkohol
protest
rozdvojená osobnost
nešťastná láska
neznám
nevím snad dluhy a spory s manželkou
alkohol
nechuť k životu
deprese kvůli zdravotnímu stavu
alkoholismus-problémy v rodině i práci
pocit viny, nenávist sebe
psychické problémy
psychické vyčerpání
opustila ho slečna
Problémy v rodině
rodinné problémy
rozchod
sebedestrukce
partnerske obtize
1963,33 %20,21 % 

Graf

6. Domníváte se, že existuje souvislost mezi ročními obdobími a nárůstem počtu sebevražd?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8182,65 %86,17 %  
nevím1111,22 %11,7 %  
ne66,12 %6,38 %  

Graf

7. Znáte pojem Wertherův efekt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8182,65 %86,17 %  
ano1717,35 %18,09 %  

Graf

8. Domníváte se, že mají média vliv na zvýšení počtu sebevražd?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5556,12 %58,51 %  
nevím2323,47 %24,47 %  
ne2020,41 %21,28 %  

Graf

9. Dotazník vyplnil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6970,41 %73,4 %  
muž2929,59 %30,85 %  

Graf

10. Věk dotazovaného:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
až-358586,73 %90,43 %  
36-551010,2 %10,64 %  
3711,02 %1,06 %  
56-7511,02 %1,06 %  
76 a více11,02 %1,06 %  

Graf

11. Krajská příslušnost dotazovaného:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pardubický2222,68 %23,4 %  
praha2020,62 %21,28 %  
moravskoslezský1010,31 %10,64 %  
olomoucký88,25 %8,51 %  
jihomoravský66,19 %6,38 %  
jihočeský66,19 %6,38 %  
středočeský55,15 %5,32 %  
zlínský55,15 %5,32 %  
karlovarský33,09 %3,19 %  
královéhradecký33,09 %3,19 %  
plzeňský33,09 %3,19 %  
vysočina33,09 %3,19 %  
ústecký22,06 %2,13 %  
liberecký11,03 %1,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkali jste se ve svém blízkém okolí s dokonanou sebevraždou?

  • odpověď ano:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 2. Jednalo se o muže nebo ženu?
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi oběšení na otázku 4. O jaký způsob provedení sebevraždy se jednalo?

2. Jednalo se o muže nebo ženu?

  • odpověď Muž:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi oběšení na otázku 4. O jaký způsob provedení sebevraždy se jednalo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se ve svém blízkém okolí s dokonanou sebevraždou?

2. Jednalo se o muže nebo ženu?

3. Uveďte přibližný věk sebevraha.

4. O jaký způsob provedení sebevraždy se jednalo?

6. Domníváte se, že existuje souvislost mezi ročními obdobími a nárůstem počtu sebevražd?

7. Znáte pojem Wertherův efekt?

8. Domníváte se, že mají média vliv na zvýšení počtu sebevražd?

9. Dotazník vyplnil?

10. Věk dotazovaného:

11. Krajská příslušnost dotazovaného:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se ve svém blízkém okolí s dokonanou sebevraždou?

2. Jednalo se o muže nebo ženu?

3. Uveďte přibližný věk sebevraha.

4. O jaký způsob provedení sebevraždy se jednalo?

6. Domníváte se, že existuje souvislost mezi ročními obdobími a nárůstem počtu sebevražd?

7. Znáte pojem Wertherův efekt?

8. Domníváte se, že mají média vliv na zvýšení počtu sebevražd?

9. Dotazník vyplnil?

10. Věk dotazovaného:

11. Krajská příslušnost dotazovaného:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vakula, L.Dokonané sebevraždy a Wertherův efekt (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://dokonane-sebevrazdy-a-wertheruv-efekt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.