Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dokonané sebevraždy a Wertherův efekt

Dokonané sebevraždy a Wertherův efekt

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Leoš Vakula
Šetření:19. 10. 2009 - 26. 10. 2009
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.56
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Jitka a jsem studentkou Fakulty zdravotnických studií, University Pardubice. Potřebuji od Vás vyplnit tento dotazník pro výzkum do seminární práce z předmětu sociologie. Dotazník je anononymní, a zcela dobrovolný.
Předem děkuji za Vaši ochotu a čas strávený nad dotazníkem. Děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se ve svém blízkém okolí s dokonanou sebevraždou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6869,39 %72,34 %  
ano3030,61 %31,91 %  

Graf

2. Jednalo se o muže nebo ženu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 3, ženaotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2273,33 %23,4 %  
žena826,67 %8,51 %  

Graf

3. Uveďte přibližný věk sebevraha.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35310 %3,19 %  
50310 %3,19 %  
60310 %3,19 %  
16310 %3,19 %  
6526,67 %2,13 %  
1726,67 %2,13 %  
1426,67 %2,13 %  
7513,33 %1,06 %  
5313,33 %1,06 %  
2513,33 %1,06 %  
ostatní odpovědi 45
79
37
70
30
19
20
22
18
930 %9,57 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:38.39
Minimum:14
Maximum:75
Variační rozpětí:61
Rozptyl:389.51
Směrodatná odchylka:19.74
Medián:35
Modus:35

Graf

4. O jaký způsob provedení sebevraždy se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oběšení1240 %12,77 %  
skok z okna310 %3,19 %  
zastřelení310 %3,19 %  
prasky13,33 %1,06 %  
skok z výšky13,33 %1,06 %  
podřezání žil13,33 %1,06 %  
utonutí, udušení13,33 %1,06 %  
prášky + igelitová taška přes hlavu13,33 %1,06 %  
zastřelil se13,33 %1,06 %  
skok pod vlak13,33 %1,06 %  
ostatní odpovědi prášky
bomba
utonutí
nevím
lékx
516,67 %5,32 % 

Graf

5. Jestliže znáte motiv sebevraždy, o jaký motiv se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím26,67 %2,13 %  
zřejmě ztráta partnerky13,33 %1,06 %  
finance13,33 %1,06 %  
partnerské neschody13,33 %1,06 %  
existencialni tisen (deprese)13,33 %1,06 %  
problémy v rodině a s bytem13,33 %1,06 %  
ztráta svobody13,33 %1,06 %  
deprese z možné nákazy HIV13,33 %1,06 %  
dlouholeté těžké deprese13,33 %1,06 %  
manželská krize, rozvod,finanční problémy13,33 %1,06 %  
ostatní odpovědi finanční problémy, alkohol
protest
rozdvojená osobnost
nešťastná láska
neznám
nevím snad dluhy a spory s manželkou
alkohol
nechuť k životu
deprese kvůli zdravotnímu stavu
alkoholismus-problémy v rodině i práci
pocit viny, nenávist sebe
psychické problémy
psychické vyčerpání
opustila ho slečna
Problémy v rodině
rodinné problémy
rozchod
sebedestrukce
partnerske obtize
1963,33 %20,21 % 

Graf

6. Domníváte se, že existuje souvislost mezi ročními obdobími a nárůstem počtu sebevražd?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8182,65 %86,17 %  
nevím1111,22 %11,7 %  
ne66,12 %6,38 %  

Graf

7. Znáte pojem Wertherův efekt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8182,65 %86,17 %  
ano1717,35 %18,09 %  

Graf

8. Domníváte se, že mají média vliv na zvýšení počtu sebevražd?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5556,12 %58,51 %  
nevím2323,47 %24,47 %  
ne2020,41 %21,28 %  

Graf

9. Dotazník vyplnil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6970,41 %73,4 %  
muž2929,59 %30,85 %  

Graf

10. Věk dotazovaného:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
až-358586,73 %90,43 %  
36-551010,2 %10,64 %  
3711,02 %1,06 %  
56-7511,02 %1,06 %  
76 a více11,02 %1,06 %  

Graf

11. Krajská příslušnost dotazovaného:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pardubický2222,68 %23,4 %  
praha2020,62 %21,28 %  
moravskoslezský1010,31 %10,64 %  
olomoucký88,25 %8,51 %  
jihomoravský66,19 %6,38 %  
jihočeský66,19 %6,38 %  
středočeský55,15 %5,32 %  
zlínský55,15 %5,32 %  
karlovarský33,09 %3,19 %  
královéhradecký33,09 %3,19 %  
plzeňský33,09 %3,19 %  
vysočina33,09 %3,19 %  
ústecký22,06 %2,13 %  
liberecký11,03 %1,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkali jste se ve svém blízkém okolí s dokonanou sebevraždou?

  • odpověď ano:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 2. Jednalo se o muže nebo ženu?
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi oběšení na otázku 4. O jaký způsob provedení sebevraždy se jednalo?

2. Jednalo se o muže nebo ženu?

  • odpověď Muž:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi oběšení na otázku 4. O jaký způsob provedení sebevraždy se jednalo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se ve svém blízkém okolí s dokonanou sebevraždou?

2. Jednalo se o muže nebo ženu?

3. Uveďte přibližný věk sebevraha.

4. O jaký způsob provedení sebevraždy se jednalo?

6. Domníváte se, že existuje souvislost mezi ročními obdobími a nárůstem počtu sebevražd?

7. Znáte pojem Wertherův efekt?

8. Domníváte se, že mají média vliv na zvýšení počtu sebevražd?

9. Dotazník vyplnil?

10. Věk dotazovaného:

11. Krajská příslušnost dotazovaného:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se ve svém blízkém okolí s dokonanou sebevraždou?

2. Jednalo se o muže nebo ženu?

3. Uveďte přibližný věk sebevraha.

4. O jaký způsob provedení sebevraždy se jednalo?

6. Domníváte se, že existuje souvislost mezi ročními obdobími a nárůstem počtu sebevražd?

7. Znáte pojem Wertherův efekt?

8. Domníváte se, že mají média vliv na zvýšení počtu sebevražd?

9. Dotazník vyplnil?

10. Věk dotazovaného:

11. Krajská příslušnost dotazovaného:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vakula, L.Dokonané sebevraždy a Wertherův efekt (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://dokonane-sebevrazdy-a-wertheruv-efekt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.