Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dokument rozvoje kraje

Dokument rozvoje kraje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zita Stankovská
Šetření:29. 03. 2011 - 02. 04. 2011
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k podkladu seminární práce. Všechna data jsou anonymní. Předem děkuji za Vaše odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem Program rozvoje / Rozvojový plán kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3556,45 %56,45 %  
Ne2743,55 %43,55 %  

Graf

2. Víte, kde tento dokument nalézt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3861,29 %61,29 %  
Ano2438,71 %38,71 %  

Graf

3. Potřebovali jste někdy tento dokument ke své práci nebo studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5283,87 %83,87 %  
Ano1016,13 %16,13 %  

Graf

4. Četli jste někdy tento dokument?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4775,81 %75,81 %  
Ano, ne celý1320,97 %20,97 %  
Ano23,23 %3,23 %  

Graf

5. Byl pro Vás tento dokument srozumitelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4166,13 %66,13 %  
Spíše ano1727,42 %27,42 %  
Spíše ne46,45 %6,45 %  

Graf

6. Jak byste zhodnotili tento dokument?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

???

...

Bohužel jsem se s tímto dokumentem nesetkala

dobrý

Dobře zpracovaný

Docela srozumitelné, jen něco obsáhlé a něco, co by obsáhlé být mělo, bylo zase příšli krátké. To, co jsem si od toho sliboval, ale nepotvrdilo

dokument

dokument je srozumitelný v rámci znalosti střední úrovně pojmů, domnívám se, že pro úplného laika není plně pochopitelný

Dokument jsem nečetl, takže nemohu hodnit

Chaotický, příliš dlouhý

jeden z mnoha dokumentů krajů..

Měl by byýt více prezentován

necetl jsem ho

nečetl jsem ho

Nečetl jsem ho

nečetla

nečetla jsem

Nečetla jsem

nečetla jsem ho

nečetla jsem ho, nemohu hodnotit

nečetla jsem tento dokument.

Nečetla jsem, nemůžu hodnotit.

nedokážu posoudit, protože jsem ho nečetla

nemohu ho hodnotit, když jsem ho nečetla

Nemohu hodnotit, nečetla jsem ho.

nemohu pomoci, bohužel je neznám

Nemohu posoudit, nečetla jsem ho.

nemohu posoudit. dokument jsem nečetla ani neviděla

nevím

nevím

Nevím nečetla jsem ho

Nevím tento dokument s mi do rukou ještě nedostal

nevím, nečetla jsem ho

nevím, neviděla jsem ho

nevím, nikdy jsem o něm neslyšela

nevim,protože jsem ho nikdy nečetla

neznam

Neznám

Neznám ho

Neznám ho, bohužel

Neznám tento dokument.

nic

Nijak, nečetl jsem.

nijak, nečetla jsem

Nijak, nikdy jsem ho nečetl, ani nevím o jeho existenci.

Nijak, nikdy jsem ho nečetla

nikdy jsem dokument nečetla a prozatím ho nepotřebovala

nikdy jsem neměla potřebu ho číst.

Nikdy jsem o tomto dokumentu neslyšel ani ho nečetl, nemohu ho tedy hodnotit.

nuda

Obsáhlý, moc obecný.

Obsahuje dlouh. rozvojové cíle a priority, které chce kraj dosáhnout

potřebným částem, které jsem četl, jsem z větší části rozuměl

Propracovaný dokument

Předpokládal jsem , že tento významný dokument najdu na web stránkách Libereckého kraje- nenašel, a to je jistě chyba. Měl by být kdykoliv běžně k nahlédnutí pro každého.

Příliš zdlouhavý

teoreticky

Těžko hodnotit, opravdu jsem nečetla. Hodně štěstí v práci :-)

x

zajímavý

7. Uveďte prosím, z jakého kraje pocházíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberecký kraj2133,87 %33,87 %  
Ústecký kraj1219,35 %19,35 %  
Královehradecký kraj58,06 %8,06 %  
Olomoucký kraj46,45 %6,45 %  
Pradubický kraj34,84 %4,84 %  
Vysočina34,84 %4,84 %  
Hl. m. Praha34,84 %4,84 %  
Jihočeský kraj23,23 %3,23 %  
Středočeský kraj23,23 %3,23 %  
Plzeňský kraj23,23 %3,23 %  
Zlínský kraj23,23 %3,23 %  
Jihomoravský kraj23,23 %3,23 %  
Moravskoslezský kraj11,61 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte pojem Program rozvoje / Rozvojový plán kraje?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Potřebovali jste někdy tento dokument ke své práci nebo studiu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Víte, kde tento dokument nalézt?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ne celý na otázku 4. Četli jste někdy tento dokument?

2. Víte, kde tento dokument nalézt?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ne celý na otázku 4. Četli jste někdy tento dokument?
 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Znáte pojem Program rozvoje / Rozvojový plán kraje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem Program rozvoje / Rozvojový plán kraje?

2. Víte, kde tento dokument nalézt?

3. Potřebovali jste někdy tento dokument ke své práci nebo studiu?

4. Četli jste někdy tento dokument?

5. Byl pro Vás tento dokument srozumitelný?

7. Uveďte prosím, z jakého kraje pocházíte

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem Program rozvoje / Rozvojový plán kraje?

2. Víte, kde tento dokument nalézt?

3. Potřebovali jste někdy tento dokument ke své práci nebo studiu?

4. Četli jste někdy tento dokument?

5. Byl pro Vás tento dokument srozumitelný?

7. Uveďte prosím, z jakého kraje pocházíte

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stankovská, Z.Dokument rozvoje kraje (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dokument-rozvoje-kraje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.