Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Inna Lisničuková
Šetření:04. 11. 2012 - 11. 11. 2012
Počet respondentů:177
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku na téma DOMÁCÍ NÁSILÍ.

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15084,75 %84,75 %  
muž2715,25 %15,25 %  

Graf

2. Napište prosím svůj věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
202011,3 %11,3 %  
222011,3 %11,3 %  
21158,47 %8,47 %  
23158,47 %8,47 %  
26137,34 %7,34 %  
25137,34 %7,34 %  
24126,78 %6,78 %  
18116,21 %6,21 %  
19105,65 %5,65 %  
1784,52 %4,52 %  
ostatní odpovědi 31
29
15
16
28
40
38
36
34
43
50
27
41
12
42
52
32
33
30
61
37
47
4022,6 %22,6 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.53
Minimum:17
Maximum:41
Variační rozpětí:24
Rozptyl:26.31
Směrodatná odchylka:5.13
Medián:22
Modus:20

Graf

3. Víte co si představit pod pojmem Domácí násilí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17699,44 %99,44 %  
Ne10,56 %0,56 %  

Graf

4. Setkali jste se ve vaší rodině nebo v okolí s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9654,24 %54,24 %  
Ano8145,76 %45,76 %  

Graf

5. Pokud jste se setkali (osobně nebo ve svém okolí) s domácím násilím, uveďte se kterou jeho formou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Fyzické násilí4345,26 %24,29 %  
• Psychické násilí3233,68 %18,08 %  
• Sexuální násilí66,32 %3,39 %  
• Ekonomické44,21 %2,26 %  
Psychické i fyzické22,11 %1,13 %  
žádné11,05 %0,56 %  
nesetkala11,05 %0,56 %  
byly snad všechny11,05 %0,56 %  
alkohol -> strach z fyzického násilí11,05 %0,56 %  
Psychické i fyzické násilí11,05 %0,56 %  
Psychické a fyzické11,05 %0,56 %  
ne11,05 %0,56 %  
Psychické a fyzické násilí11,05 %0,56 %  

Graf

6. Z jakého zdroje jste se dozvěděli nejvíce informací o tomto tématu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet6033,9 %33,9 %  
Televize5430,51 %30,51 %  
Škola2715,25 %15,25 %  
Doma137,34 %7,34 %  
Kamarádi63,39 %3,39 %  
Denní tisk63,39 %3,39 %  
všude10,56 %0,56 %  
práce10,56 %0,56 %  
Více zdrojů. Škola, internet, televize...10,56 %0,56 %  
knihy10,56 %0,56 %  
vlastní zkušenost10,56 %0,56 %  
ze všech, všeobecná znalost10,56 %0,56 %  
v práci a při studiu10,56 %0,56 %  
Přednášky10,56 %0,56 %  
zaměstnání10,56 %0,56 %  
práce u PČR10,56 %0,56 %  
nevím10,56 %0,56 %  

Graf

7. Která skupina podle Vás je nejvíce ohrožená domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy12067,8 %67,8 %  
děti3922,03 %22,03 %  
senioři126,78 %6,78 %  
hendikepovaní52,82 %2,82 %  
muži10,56 %0,56 %  

Graf

8. Proč se podle Vás o problematice domácího násilí na mužích tak málo diskutuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stud muže vůči okolí13677,27 %76,84 %  
Posměch na pracovišti169,09 %9,04 %  
hloupé předsudky že muži jsou "silní" a proto se často považuje za "nepravděpodobné" že by mohli být také obětí domácího násilí10,57 %0,56 %  
Protože předpokládám, že bude více skryté, ne fyzické, ale např. psychické a to se hůře dokazuje.10,57 %0,56 %  
protože je to málo časté10,57 %0,56 %  
není tak častá10,57 %0,56 %  
doměnka , že jsou silnější, či se nevyskytuje v takové míře10,57 %0,56 %  
ženy jsou horší jak muži, strach10,57 %0,56 %  
od každého trochu10,57 %0,56 %  
protože většinou nejsou obětí, ale násilníkem!10,57 %0,56 %  
nedochází k němu tak často10,57 %0,56 %  
neznalost problematiky10,57 %0,56 %  
strach10,57 %0,56 %  
není obvykle ve viditelné (=fyzické) podobě10,57 %0,56 %  
Nevím jestli se diskutuje málo10,57 %0,56 %  
muž by měl být fyzicky silnější, proto se to nepovažuje za možné10,57 %0,56 %  
protože jsou považováni za silnější 10,57 %0,56 %  
Není to tak časté10,57 %0,56 %  
moc ho není10,57 %0,56 %  
neni ho tolik10,57 %0,56 %  
Nedokážu si představit domácí násilí ženy na muži, nevím co si mám pod tím představit10,57 %0,56 %  
nevyskytuje se tak často10,57 %0,56 %  
Protože muži byli vždycky bráni jako vůdčí osobnosti rodiny a stále je pro spoustu lidí nepředstavitelné, že by muži mohla ubližovat žena. Problémem jsou ale i výše zmíněné dva body.10,57 %0,56 %  
Podle mého názoru je to proto, že společnost o DN na mužích neví, nechce vědět a nepřipouští ho. Stejně tak jako se málo ví o DN na seniorech. Některým lidem připadá, že DN neexistuje vůbec, natož aby ho připustili na jiných skupinách než jsou ženy.....10,57 %0,56 %  
Pretože je len málo páchaného násilia na mužoch10,57 %0,56 %  
je méně rozšířeno než u žen, dětí a seniorů10,57 %0,56 %  

Graf

9. Co považujete za příčinu, která v člověku vyvolává impuls k domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Alkohol6938,98 %38,98 %  
• Traumatické vzpomínky z dětství3117,51 %17,51 %  
• Neshody v rodině179,6 %9,6 %  
• Drogová nebo jiná závislost158,47 %8,47 %  
• Ekonomická situace105,65 %5,65 %  
vše výše uvedené21,13 %1,13 %  
příčin může být hodně, všechny uvedené mohou být relevantní10,56 %0,56 %  
Osobnost agresora10,56 %0,56 %  
Respekt10,56 %0,56 %  
všechny varianty jsou možné10,56 %0,56 %  
Nevyrovnanost a špatné sebevědomí člověka10,56 %0,56 %  
vše z uvedených10,56 %0,56 %  
• Problémy na pracovišti10,56 %0,56 %  
komplexy10,56 %0,56 %  
slabého jedince k tomu dle mého může dohnat téměř cokoliv, co špatně snese10,56 %0,56 %  
osobnost násilníka + životní situace10,56 %0,56 %  
Rodičovská láska, buď málo nebo moc.10,56 %0,56 %  
Psychické problémy10,56 %0,56 %  
násilná povaha10,56 %0,56 %  
zakoplexovanosť, psychická labilita10,56 %0,56 %  
Neúcta a nenávist k jinému člověku10,56 %0,56 %  
cokoli z nabídky..10,56 %0,56 %  
psychická porucha10,56 %0,56 %  
vždy souhra více faktorů10,56 %0,56 %  
myslím, že to může být vše z výše uvedeného10,56 %0,56 %  
Nedostatek sebejistoty10,56 %0,56 %  
vnitřní agresivita10,56 %0,56 %  
psychické rozpoložení10,56 %0,56 %  
Špatná výchova10,56 %0,56 %  
povahové rysy10,56 %0,56 %  
Všechny výše zmíněné10,56 %0,56 %  
mužská ješitnost10,56 %0,56 %  
cokoliv, když už to v sobě člověk jednou má, je jen otázkou času kdy se toto chování projeví10,56 %0,56 %  
Povaha+trauma z dětství10,56 %0,56 %  
Povahové a charakterové vlastnosti10,56 %0,56 %  
Myslím, že všechno dohromady plus potřeba někoho ovládat, řídit, manipulovat s ním, možná taky určitá citová vyprahlost - potřeba dokazovat si, že je na mě někdo závislý apod.10,56 %0,56 %  
souběh příčin, nikdy ne jen jedna10,56 %0,56 %  
sociopatická osobnost agresora10,56 %0,56 %  
Všechny výše uvedené možnosti10,56 %0,56 %  

Graf

10. Znáte některé instituce které se zabývající pomocí obětem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10861,02 %61,02 %  
Ne6637,29 %37,29 %  
Ano. Napište které :31,69 %1,69 %  

Graf

11. O institutu vykázání jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Neslyšel (a)7944,63 %44,63 %  
• Vím, o co se jedná6436,16 %36,16 %  
• Slyšela (a), ale přesně nevím, o co se jedná3419,21 %19,21 %  

Graf

12. Je podle Vás trestní postih domácího násilí dostatečně zajištěn trestním zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9955,93 %55,93 %  
nevím5430,51 %30,51 %  
ano2413,56 %13,56 %  

Graf

13. V případě Vaší pomoci domácího násilí byste se obrátil (a).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policii ČR8950,28 %50,28 %  
Příbuzné3218,08 %18,08 %  
Linka bezpečí2715,25 %15,25 %  
Přátelé1910,73 %10,73 %  
Nevím63,39 %3,39 %  
více variant10,56 %0,56 %  
IC a PČR10,56 %0,56 %  
nevim. zakonodarci nic nevoresi10,56 %0,56 %  
neziskové organizace zabývající se problematikou domácího násilí10,56 %0,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Setkali jste se ve vaší rodině nebo v okolí s domácím násilím?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi • Fyzické násilí na otázku 5. Pokud jste se setkali (osobně nebo ve svém okolí) s domácím násilím, uveďte se kterou jeho formou?

10. Znáte některé instituce které se zabývající pomocí obětem domácího násilí?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi senioři na otázku 7. Která skupina podle Vás je nejvíce ohrožená domácím násilím?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Napište prosím svůj věk:

3. Víte co si představit pod pojmem Domácí násilí ?

4. Setkali jste se ve vaší rodině nebo v okolí s domácím násilím?

5. Pokud jste se setkali (osobně nebo ve svém okolí) s domácím násilím, uveďte se kterou jeho formou?

6. Z jakého zdroje jste se dozvěděli nejvíce informací o tomto tématu ?

7. Která skupina podle Vás je nejvíce ohrožená domácím násilím?

8. Proč se podle Vás o problematice domácího násilí na mužích tak málo diskutuje?

9. Co považujete za příčinu, která v člověku vyvolává impuls k domácímu násilí?

10. Znáte některé instituce které se zabývající pomocí obětem domácího násilí?

11. O institutu vykázání jste:

12. Je podle Vás trestní postih domácího násilí dostatečně zajištěn trestním zákonem?

13. V případě Vaší pomoci domácího násilí byste se obrátil (a).

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Napište prosím svůj věk:

3. Víte co si představit pod pojmem Domácí násilí ?

4. Setkali jste se ve vaší rodině nebo v okolí s domácím násilím?

5. Pokud jste se setkali (osobně nebo ve svém okolí) s domácím násilím, uveďte se kterou jeho formou?

6. Z jakého zdroje jste se dozvěděli nejvíce informací o tomto tématu ?

7. Která skupina podle Vás je nejvíce ohrožená domácím násilím?

8. Proč se podle Vás o problematice domácího násilí na mužích tak málo diskutuje?

9. Co považujete za příčinu, která v člověku vyvolává impuls k domácímu násilí?

10. Znáte některé instituce které se zabývající pomocí obětem domácího násilí?

11. O institutu vykázání jste:

12. Je podle Vás trestní postih domácího násilí dostatečně zajištěn trestním zákonem?

13. V případě Vaší pomoci domácího násilí byste se obrátil (a).

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lisničuková, I.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://domaci-nasili-1.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.