Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Baráková
Šetření:29. 12. 2011 - 28. 01. 2012
Počet respondentů:297
Počet otázek (max/průměr):29 / 28.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:48,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.
Jmenuji se Zuzana Baráková a studuji na Ostravské univerzitě v Ostravě.
 

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, ve kterém naleznete otázky zabývající se domácím násilí, gender studiem a také demografickými údaji, které jsou důležité pro statistické zpracování k mé bakalářské práci " Ženy jako oběti domácího násilí".
 

Děkuji za Váš čas, který strávíte vyplněním mého dotazníku.
Hezký den,
Baráková Zuzana

 

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o pojmu „ Domácí násilí“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29498,99 %98,99 %  
Ne31,01 %1,01 %  

Graf

2. Co si pod pojmem „ Domácí násilí“ představíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bití72,36 %2,36 %  
psychické a fyzické týrání41,35 %1,35 %  
fyzické a psychické týrání41,35 %1,35 %  
psychické i fyzické týrání31,01 %1,01 %  
Fyzické i psychické týrání20,67 %0,67 %  
psychické nebo fyzické týrání20,67 %0,67 %  
fyzické napadení20,67 %0,67 %  
fyzické a psychické násilí20,67 %0,67 %  
násilí20,67 %0,67 %  
ubližování, jak fyzické tak psychické10,34 %0,34 %  
ostatní odpovědi fyzické a psychické napadání
násilí píchané na ženách a dětech
bití, znásilňování, ponižování
psychické, sexuální či jiné násilí konané v soukro
psychicke, fyzicke tyrani
bití žen, nadávání, urážení, omezování ženy
Jakákoliv šikana
fyzické, psychické, ekonomické, sexuální násilí
Násilí prováděné na členech domácnosti.
Jakekoliv fyzicke, ale i psychicke omezovani svobo
...
bití dětí, sourozenců, manžele/ky
Fyzické ale i psychické napadání mezi členy rodiny
fyzické a psychické ubližování ženám, dětem,mužům
fyz. či psy. napadání jednoho partnera tím druhým
násilí mezi lidmi, kteří mezi sebou mají vztah
psychické a fyzické násilí
fyzické ubližování členu rodiny
fyzické a psychické týrání, šikana,..
různé fyzické a psychické napadání, bítí, ubližová
psychické či fyzické omezování druhé osoby
psychické nebo fyzické napadání blízké osoby
fyzicke ci psychicke nasili nebo oboje
fyzicke/psychicke/sexualni nasili
muž bije ženu
násilí páchané v okruhu si blízkých lidí
fyzické napadení člena rodiny
terorizování ženy mužem, či naopak
šikana v rodině
Fyzické týrání
dlouhodobé týrání jedné osoby druhou v soukromí
tělesné i psychické týrání
Ponižování,bití a utiskování svobodných lidí.
týrání, bití, vyhrožování
mlácení
nepřiměřený útok, reakce, násilí
nátlak
násilí které se odehrává v domácím prostředí
Situaci, kdy je týrán dospělý někým blízkým tajně
bolest
psychické a fyzické týrání blízké osoby
týrání psychické nebo fyzické,či obojí
šikana v rodině,bití,slovní napadání,týrání
fyzické násilí na druhé (slabší) osobě
psychické, fyzické týrání odehrávající se v rodině
Násilí páchané členem rodiny na dalších členech
týrání nejbližších lidí
ženu, která je týraná manželem
jakékoliv násilí v rámci rodiny, fyzické i psychic
Psychické a fyzické týranie
Jakékoli násilné nebo nátlakové chování k jinému
obmedzovanie napádanie, psychické aj fyzické
fyzické nebo psychické ubližování druhému
Psychické a fyzické ubližování partnera.
psychické, fyzické či sexuální násilí
lkjh
ponižování, deptání, vyhrůžky, nadávky, facky.....
Fyzické či psychické ubližování partnerovi.
fyzické napadání mezi jednotlivými členy rodiny
násilí v rodině, v páru
psychické, sexuální, fyzické mezi blízkými osobami
sikana partnera
fyzické či psychické napadání partnerem
fyzické násilí, omezování os. svobody, výsměch, at
Psychické či fyzické týrání prtnera
psychické či fyzické ubližování v rodině
fyzické a psychické napadání partnerem
napadání rodinnými příslušníky
násilí na osobě blízké
psychycké i fyzické týrání
útlak
fyzické napadení partnera
Psychicke nebo fyzicke tyrani partnerem/kou
psychické, fyzické nebo jiné násilí mezi blízkými
Fyzické a psychické týrání osob
odehrává se doma, mezi nejbližšími, má různé formy
Chlapa co mlati zenu
tyraní žen
bití, napadání, psychický nátlak, zesměšňování
Násilné chování jedné osoby v rodině proti druhé
fyzické a psychické násilí na osobě
násilí mezi manželi / osobami, které spolu bydlí
psychucky a fyzicky teror
ničení osobnosti spolužijícího fyzické i psychické
bití, utlačování, bránění ve svobodném rozhodování
fyzické nebo psychické násilí v rodině
modřiny a psychicky změněný člověk, ustrašený
psychické a fyzické náasilí
ubližování v rodině, ať už fyzické nebo psychické
týrání, šikana, bití,
facky,pěstí, mlácení páskem
fyzické napadání osoby
psychickou i fyzickou frustraci týrané osoby
násilí v rámci rodiny
násilí na ženách
zásah do osobnostních práv druhého
psychický nebo fyzický teror jedné osoby na druhé
psychické nebo fyzické ubližování a týrání
týranie ženy a detí
fyzické a psychické napadání druhého
bití, týrání jak fyzické, tak psychické
rány, týrání
slovné alebo fyzické napadnutí jiné osoby v domácí
psychické či fyzické násilí
Fyzické popřípadě psychické týrání osob
útok na slabšího člena v rámci rodiny
potlačování osobnosti
mlaceni deti, agresivita mezi partnery
bití, šikanu
Fyzický alebo psychický teror.
Bití, šikana
fyzické a psychické útoky na druhou osobu
Násilí páchané na členu vlastní rodiny.
psychické i fyzické násilí
Fyzické napadání
Agresi mužů k ženám
Ubližování slabší osobě a tyrani
Fyzické, ale i psychické ubližování blízkému
Násilí na členovi rodiny
ublizovani nekoho z rodiny
Týrání děti, manželek
Psychické či fyzické týrání.
bití partnera, dětí
týrání
fyzické napadení, psychický teror....
Tyrani, fyzicke nasili, psychicke nasili
beznaděj
Násilí na někom z rodiny.
fyzické nebo psychické týrání partnera
Bití a omezování
Bití, modřiny
Väčšinou násilie na žene alebo deťoch v domácnosti
bití, týrání, sexuální násilí
Fyzické a psychické týranie v rodine
nasilí praktikované v rodině
ubližování dětem, manželce, seniorům
biti, ponizovani, odpirani potreb, penez atd.
fyzický i psychický nátlak
psychické nebo fyzické ubližování od blízké osoby
Fyzické nebo psychické násilí na rodině.
psychické i fyzické násilí, omezování osobní svobo
násilí páchané v rámci domácnosti, skrytě
fyzické - bitka, údery, psychické - krik, alkohol
fyzické i psychické ubližování odehrávající se dom
psychické i fyzické útoky
Oběť a agresor se znají, je dlouhodobé, má stupňuj
násilí probíhající doma, tj. skrytě
hrubost,omezování
bití ženy
Násilí spácháno na ženách a dětech ve společné dom
že by to bylo domaci nasili? :-D
biti zen,deti
fyzické nebo psychické ubližování manželky, družk
Psychické i fyzické týrání a to především ženy
ubližování psychycké nebo fyzické, omezování,stres
psychické i fyzické týrání dětí, rodiče, partnera
psychicky i fyzicky teror
týrání manželky/přítelkyně manželem/přítelem
tyrani zen
psychické, fyzické i ekonomické týrání, vydírání
omezení svobody
ponižování , fyzické násilí...
XY
fyzické ubližování osoby v domácnosti
Fyzické nebo psychické týrání v domácnosti
Fyzické týrání - osob žijících pod jednou střechou
psychické i fyzické napadání partnerem, dětmi, rod
týrání, bití
psychické/fyzické týrání člena rodiny jiným členem
agresiu, násilné správanie v rámci rodiny...
bité ženy a deti
násilí v rodinném či nejbližší kruhu
fyzické ale i slovní napadání
šikana v domácnosti
opakované fyz. a psyc. ublížení blízké osobě....
násilí odehrávající se za zdmi domova
násilí na ženách fizycké a psychické
fyzicke i psychicke nasili
bolest,utrpení
muže, který fyzicky napadá ženu
Násilí, fyzické či psychické proti členu rodiny
Fyzicke ublizovani na zdravi svym pribuznym
Omezování osobní svobody osobou blízkou
bití nebo jiný typ (fyzický či psychický) terorizo
napadání slovní, fyzické
psychycke a fizicke tyrani
psychické nebo fyzické násilí
nadávky, srážení sebevědomí, fyzické tresty, řev..
fyzické násilí,psychické týrání
násilí páchané doma na rodině
Psychické (nebo, a) fyzické napadení člena rodiny
Tyrani jak fyzicke tak psychycke v rodine
omezování svobody, psychické a/nebo fyzické týrání
psychické,fyzickenasilínajednomzpartnerské dvojice
psychické týrání, fyzické napadání, zesměšňování..
jakoukoli formu (fyzického nebo psychyckpho) tlaku
žena je pod fyzickým a psychickým tlakem muže
násilí jedné osoby, která chce ovládnout druhou os
Násilí pácháné v domácím prostředí.
manžel bije ženu
bití, týrání (psychické i fyzické), šikana
teror
domácí násilí
nátlak, fyzický či psychický, opakovaný, stupňujícíse , na jednu osobu, resp. směřovaný od jedné osoby
násilí mezi manželkou a manželem
fyzické násilí nebo psychický nátlak v rámci rodiny
mrdání
Dlouhodobé psychické, fyzické, sociální, ekonomické či sexuální týrání s přesně určenými rolemi (jeden je týraný, jeden týrá).
týrání psychické, fyzické, ekonomické, sexuální apod.
bití, týrání partnerem
fyzické i psychické napadání blízkou osobou v jedné domácnosti
násilí mezi lidmi žijícími ve stejné domácnosti
týrání člena rodiny, fyzicky, nebo psychicky
bití partnera
ponižování, napadání ,
agresivitu, urážky, slovní i fyzické napadání, zesměšňování, omezování, vydírání..
Násilí v rodině
Psychickou či fyzickou tyranii v rodinném kruhu
Je to fyzicke, sexualni a psychicke nasílí mezi blízkými osobami , krete se opakuje.
Hlavne fyzické ale aj psychické násilie predovštkým na ženách ale aj deťoch.
Fyzické, psychické nebo sexuální ubližování blízkých osob, které s vámi bydlí...asi
Fyzické a psychické napadání rodinných příslušníků nebo lidí co s námi bydlí.
Násilí mezi partnery v domácnosti, popř. násilí na partnerovi i dětech
psychický i fyzický útok na osobu
týrání 1 nebo více členů rodiny: ženy, dětí, mužů asi zřídka...
Násilí jakéhokoliv formátu, psychické týrání.
Násilí páchané mezi partnery kteří spolu Bydlí žijí a sdílí jednu domácnost. Často vyprovokováno tím dominantním z partnerů...
Psychické a fyzické týrání jednoho partnera partnerem druhým, tresty, omezování osobní svobody, přehnané výčitky, ponižování ...
Psychické alebo fyzické "týranie" partnera.
hádky, modřiny
Psychické nebo fyzické napadání
psychycke alebo fyzicke napadanie
krev, modřiny, hádky
psychicke / fyzicke nasilie na ucastnikov domacnosti
když žena nechápe co se po ní chce a je nutné jí to patřičně vysvětlit
Násilí mezi lidmi, kteří spolu žijí pod jednou střechou, případně rodinnými příslušníky, kteří se navštěvují
násilí páchané na dětech nebo ženě či muži
psychické násilí na ženách,dětech a postižených, fyzické napadání žen, dětí a postižených
psychické, nebo fyzické týrání
Týrání - psychické i fyzické
jeden z partnerů bije toho druhého a děti
bitku a psychicky natlak
Psychické či fyzické ubližování jedinci.
násilí páchané na členovi rodiny ve společné domácnosti
psychický a fyzický nátlak
biti, urazky, psychicke atd...
Psychické a fyzické týrání, většinou ženy.
Psychické a fyzické napadání jedince dalším členem domácnosti.
zneužívání člena domácnosti
fyzický a psychický teror
vše od psychického po fyzické násilí v rodině
Násilné ubližování konané jednou osobou druhé osobě, často se děje v malé sociální skupině.
Verbální a brachiální týrání
ublížení na zdraví
psychické nebo fyzické týrání slabšího z partnerů silnějším
časté potrestání dětí i za maličkost
omezování svobody, šikana, hádky, vyčítání, zakazování, ...
násilí na rodinném příslušníkovi
psychické a fyzické nasilí na druhé osobě
týrání partnera (muže i ženy) ať fyzické nebo psychické
fyzické i slovní napadání mezi osobami žijícími spolu v jedné domásnosti - jedna z osob je obětí, druhá agresorem
bití,psychické týrání
psychický nebo fyzický nátlak na partnera žijícího ve společné domácnosti, který na dané osobě zanechává trvalé následky
fyzické násilí muže vůči ženě, ponižování, izolaci ženy od přátel a financí
ubližování, nebo šikana někoho z rodiny
silnější bijí slabší v rámci rodinného kruhu
fyzické,psychické, sexuální, ekonomické, sociální násilí
týrání, vydírání
26890,24 %90,24 % 

Graf

3. Co si myslíte, jaký je postoj společnosti k problematice domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tato problematika se podceňuje24181,14 %81,14 %  
Problematice je věnována dostatečná pozornost5117,17 %17,17 %  
Tato problematika se zveličuje51,68 %1,68 %  

Graf

4. Myslíte si, že se o domácím násilí ve společnosti hovoří otevřeně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne18762,96 %62,96 %  
Rozhodně ne6421,55 %21,55 %  
Spíše ano4414,81 %14,81 %  
Rozhodně ano20,67 %0,67 %  

Graf

5. Kde se s informacemi o domácím násilí setkáváte? (Můžete zaznačit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V televizi24883,5 %83,5 %  
Na internetu23077,44 %77,44 %  
V tisku18662,63 %62,63 %  
Z osobních zkušeností6421,55 %21,55 %  
Ve škole6321,21 %21,21 %  
V rádiu4013,47 %13,47 %  
Z reklamních letáků3411,45 %11,45 %  
V práci289,43 %9,43 %  

Graf

6. Jak by se podle Vás měla zachovat oběť při napadení? (1= nejdůležitější, 7= nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Kontaktovat policii2.9333.019
Obrátit se na organizaci3.9662.134
Svěřit se rodině3.3471.998
Svěřit se blízké osobě- kamarádovi3.6572.138
Odejít od násilníka2.4242.85
Poradit se s lékařem5.1251.739
Utajit to6.5492.194

Graf

7. Jaké organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám3311,15 %11,11 %  
Bílý kruh bezpečí3210,81 %10,77 %  
nevim237,77 %7,74 %  
žádné186,08 %6,06 %  
ROSA93,04 %3,03 %  
bílý kruh93,04 %3,03 %  
linka bezpečí82,7 %2,69 %  
ne51,69 %1,68 %  
žádnou51,69 %1,68 %  
dona41,35 %1,35 %  
ostatní odpovědi člověk v tísni
linka bezpečí?
-
Koordona
netuším
zadne
Bily kruh bezpeci
ROSA, Bílý kruh bezpečí
0
neznám žádné
ROSA, DONA
neviem
Nepoznám
žiadne
?
Policie ČR
linka bezpečí, dona linka, azylové domy, OSPOD,
Mimo běžné bezpečnostní síly, nevím.
Zrovna si nic nevybavim.
nevim... google :-)
ne neznám
Dona, persefona, rosa
linka bezpečí, azylové domy
neznám konkrétně
Bily kruh bezpeci,Persefona
NeNásilí
Rosa, Koordona
Bílá kruh bezpečí, Riaps, Acorus
Linka důvěry, Acorus, NIDM
Donna linka, BKB
rosa,dona,bílý kruh bezpečí
Spondea, Magdalenium
Centrum sociálních služeb
znám jen Bílý kruh bezpečí
Dona, krizová centra
azylové domy
Bilý kruh bezbečí
lkj
Nesehnutí, Profem, Persefona
bilý kruh bezpečí, rosa
bily kruh bezpeci?
BKB
charita, linka bezpečí,
nezám :)
bily kruh bezpeci, sos centrum, rosa
neznám konkrétní názvy
BKB, Dona linka, v krajských městech je poradna,..
žadnou neznám
linka bezpečí, SOS, azylové domy
Spondea, Linka bezpečí, Modrá linka
Persefona
Bílý kruh bezpečí, Rosa, Centru pro rodinu
žádnou, ale jde to lehce nalézt - na internetu
PČR,Bílý kruh bezpečí,
Rosa, Bílý kruh bezpečí, Azylový dům Debora
např.krizová centra
charita
pro ženy v tísni
Různé neziskové a poradenské...
nevybavuji si
domácí násílí
nevím, zjistila bych na internetu
žádnou, ale obrátila bych se první na linku bezpeč
Rosa Praha
Rady, osvědčené postupy pro řešení
omlouvám se , ale neznam
magdalenium
LINKA BEZPEČÍ, KRUH BEZPEČÍ
linka dôvery, linka pomocy
Spondea, Brno
linka dôvery,
Elpis
krizová centra
krizová a intervenční centra (SKP Pardubice)
ROSA, Persefona, Profem, ADRA, SPONDEA, THEIA,
renarcon
Neznám bohužel
nevim nesetkal jsem s s timto tematem hloubeji
ROSA, Bílý kruh
momentálně necím
pro děti linka důvěry, pro dospělé oběti netuším
je jich víc
xy
nevybavím si
Spirála IC
nevzpomínám si
žádné se mi nevybavují
nevzpomenu si na konkrétní jména
Bílí kruh bezpečí, acorus
krizové centra
poradny
Bílý kruh bezpečí, DONA, ROSA
rosa,bkb,profem
telefon linka duvery
intervenční centra, Linka bezpečí
Vim ze nejake jsou,ale neznam je.
BKB, intervenční centra
netuším, naštěstí nepotřebuji
kruh bezpečí
debili
Nemohu si na žádnou vzpomenout.
dona elpis rosa bílý kruh bezpecí
združení rosa
Bílý kruh bezpečí, Dona
nemám tušení, googloval bych
Netusim.
neznám, v případě potřeby nám ot poví internet
intervenční centra
Nějaká linka pomoci...
OS Rosa
Žiadne.
nevzpomenu si
nic
google
momentalne se mi zadna nevybavuje
dona linka, pro děti linka bezpečí, bílý kruh bezpečí..
domovy pro matky s dětmi
linky důvěry
Nevím.
Nevím..
/
Stop domácímu násilí, regionální poradny
Amnesty International, Rosa
nevybavím si jméno
bílí kruh,linka bezpečí
žádná
bohužel na žádný název si teď nevzpomenu, ale vím, že existují
neznám žádnou
ROSA, Dona, Acorus, Bily kruh bezpeci, krizová centra, azylová centra
15050,68 %50,51 % 

Graf

8. Kdo se podle Vás nejčastěji stává obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena28896,97 %96,97 %  
Muž93,03 %3,03 %  

Graf

9. Jaký si myslíte, že je nejčastější věk obětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21- 45 let26087,54 %87,54 %  
46- 60 let155,05 %5,05 %  
0- 11 let113,7 %3,7 %  
12- 20 let82,69 %2,69 %  
Od 60 let a více31,01 %1,01 %  

Graf

10. Jakou roli podle Vás hrají následující faktory při domácím násilí? (1= je to bezvýznamné, 5= je to zásadní faktor)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Alkohol, drogy3.5152.398
Nevzdělanost2.8591.731
Špatná finanční situace rodiny3.1651.161
Osobnostní rysy násilníka3.7072.335
Názor, že muž je nadřazen ženě3.2961.468
Vlastní zkušenost z dětství3.1781.312
Pracovní stres2.9761.266

Graf

11. Napadá Vás nějaký další faktor, který hraje roli při domácím násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6731,6 %22,56 %  
nevěra62,83 %2,02 %  
žárlivost62,83 %2,02 %  
nevím41,89 %1,35 %  
nie41,89 %1,35 %  
Ne.31,42 %1,01 %  
nízké sebevědomí31,42 %1,01 %  
momentálně ne20,94 %0,67 %  
agresivita20,94 %0,67 %  
nenapadá20,94 %0,67 %  
ostatní odpovědi Nízké sebevědomí násilníka
psychická labilita, komplex
asi ne
žena (i muž) se chová a myslí jako oběť
pocit méněcennosti
obět není sebevědomá a činitel to vycítí a využívá
sex
sociální styky
nevím, vše bylo již napsáno v otázce 10
chronická žárlivost, závislost na partnerce
duševní nemoci
víra, náboženství
nějaká osobní prohra v životě, nesplněný sen
slabošství útočníka
Neúcta k druhému,špatná výchova
ekonomická situace státu
Osobní rysy ženy (hysterická, rýpavá...)
ani ne
to, že se oběť nebrání
nemoc násilníka
nízké sebevědomí ženy
Potřeba dokazovat si fyzickou převahu
vliv okolí
Žárlivost,
zvyk
vliv prostředí, společnost která toleruje násilí
neduvera
Věkový rozdíl mezi partnery
zvedani sebevedomi
že se napadená osoba nebrání
Násilí na zdravotně postižených
nemoc, narušená psychika
psychiatricke onemocneni
vliv výchovy z dětství, vliv nevhodných přátel
situace, možnost, povaha obětí
psychická nemoc, stres, deprese
žárlivost, majetnické sklony,
psychická nevyrovnanost
společost
...
psychické ponižování partnera
chování oběti, které zapčíní útok agresora
zakomplexovanoxt
droy sexuálny apetít
cit méněcenosti
Amosféra v domácnosti
nene
radost videt nekoho trpet-uchylka
Víra (Islám)
děti
Myslím, že hlavní bylo řečeno.
tyran byl v dětství svědkem nebo obětí DN
myslím, že vše bylo zmíněno.
submisivní žena
pocit menejcennosti,
celkova nespokoj. s vlastnim zivotem, flustrace
prostředí, kulturní zvyklosti
Nevěra, sprosté narážky
vše bylo napsáno...osobně jsem zažila alkoholika
psychická porucha násilníka
společ. poměry
vlastní neschopnost, neúspěch, nesplněné sny
ne..
psycická nemoc, vyhoření (při péči o dementní seni
negativní vliv původní rodiny
psychické poruchy
?
ego mužů
Nejaka Psychicka nemoc nasilnika
vyšší vzdělání týraného partnera
-
narušené osobnostní rysy - poruchy chování
zarlivost
dlouhodobý neúspěch a nespokojenost v životě
deti,vycitky svedomi dyz ma milenku
představa, že žena musí být pod kontrolou
partnerske problemy
podvod partnera, velký vliv rodičů, špatní přátelé
vědomí, že to násilníkovi projde
nenávist k ženám, agresivita, pocit převahy a moci
stres, žárlivost, nemoc
mrdání
vzor z dětství
stres , nedostatek sexu
bezbrannost oběti, žárlivost
sadomaso
žárlivost, finance
vliv sociálního prostředí
Nespokojenost.
Nevěra, Dominantnost jednoho z partnerů
psychická slabost násilníka (zvyšuje si sebevědomí)
Žiarlivosť.
celkova frustracia zo zivota, nuda
žena nezůstala v kuchyni nebo ve sklepě, tak bylo třeba jí to rázně vysvětlit
Celkové vztahy v rodině
jakékoliv problémy, nevěra
při opakování určitě chování napadeného.
malé sebevědomí
Pokud je žena úspěšnější například v práci než muž
chorobná žárlivost
nemoc
psychiatrická diagnóza
tlak společnosti na výkon a úspěch jedince
nevěra, žárlivost
možná netečnest okolí
muž má nízké sebevědomí a cítí se ohrožen ze strany inteligentní ženy
špatné rodinné zázemí z dětství
agrese,patologická osobnost
možná nějaká psychická porucha útočníka
žárlivost, nedůvěra
žárlivost, stres
agrese
11353,3 %38,05 % 

Graf

12. Jaká je motivace žen zůstat nadále s partnerem při domácím násilí? (1= velice slabá motivace, 5= velice silná motivace)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rodinný život3.4812.141
Citový vztah k partnerovi3.3481.599
Žena hledá vinu jen u sebe3.2771.41
Strach z dalšího napadení3.5051.826
Ekonomická závislost3.5351.643
Vydírání ze strany pachatele3.7211.575
Nemají kam odejít3.6491.822

Graf

13. Muži a ženy by se měli podílet na péči o děti rovným dílem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19264,65 %64,65 %  
spíše souhlasím8729,29 %29,29 %  
spíše nesouhlasím103,37 %3,37 %  
nevím41,35 %1,35 %  
nesouhlasím41,35 %1,35 %  

Graf

14. Muži a ženy by se měli podílet na péči o domácnost rovným dílem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17960,27 %60,27 %  
spíše souhlasím9030,3 %30,3 %  
spíše nesouhlasím206,73 %6,73 %  
nesouhlasím62,02 %2,02 %  
nevím20,67 %0,67 %  

Graf

15. V partnerském vztahu není důležité, který z partnerů má vyšší vzdělání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17057,24 %57,24 %  
spíše souhlasím7826,26 %26,26 %  
spíše nesouhlasím3210,77 %10,77 %  
nevím134,38 %4,38 %  
nesouhlasím41,35 %1,35 %  

Graf

16. Není správné, aby byl muž doma s dětmi a žena chodila do práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím11037,04 %37,04 %  
spíše nesouhlasím8528,62 %28,62 %  
spíše souhlasím4314,48 %14,48 %  
nevím4013,47 %13,47 %  
souhlasím196,4 %6,4 %  

Graf

17. V partnerském vztahu není dobré, když má žena vyšší příjem než muž.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím11338,05 %38,05 %  
spíše nesouhlasím8829,63 %29,63 %  
spíše souhlasím5819,53 %19,53 %  
nevím3210,77 %10,77 %  
souhlasím62,02 %2,02 %  

Graf

18. Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15251,18 %51,18 %  
spíše nesouhlasím8528,62 %28,62 %  
spíše souhlasím3511,78 %11,78 %  
nevím134,38 %4,38 %  
souhlasím124,04 %4,04 %  

Graf

19. Věcem veřejného zájmu více rozumějí muži než ženy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím12140,74 %40,74 %  
spíše nesouhlasím8327,95 %27,95 %  
nevím5719,19 %19,19 %  
spíše souhlasím3210,77 %10,77 %  
souhlasím41,35 %1,35 %  

Graf

20. Zaměstnání má pro ženy stejný význam jako pro muže.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19063,97 %63,97 %  
spíše souhlasím6822,9 %22,9 %  
nevím196,4 %6,4 %  
spíše nesouhlasím124,04 %4,04 %  
nesouhlasím82,69 %2,69 %  

Graf

21. Ženy nemají přirozenou autoritu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím13344,78 %44,78 %  
spíše nesouhlasím9130,64 %30,64 %  
spíše souhlasím3913,13 %13,13 %  
nevím206,73 %6,73 %  
souhlasím144,71 %4,71 %  

Graf

22. Ženy nejsou stabilní pracovní silou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14548,82 %48,82 %  
spíše nesouhlasím8929,97 %29,97 %  
spíše souhlasím3010,1 %10,1 %  
nevím237,74 %7,74 %  
souhlasím103,37 %3,37 %  

Graf

23. Znáte nějakou osobu, která se stala obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ženu13846,46 %46,46 %  
Ne13746,13 %46,13 %  
Ano, dítě165,39 %5,39 %  
Ano, muže62,02 %2,02 %  

Graf

24. S domácím násilím jste se setkali jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z doslechu11338,05 %38,05 %  
Nikdy jsem se s domácím násilím nesetkal/a11137,37 %37,37 %  
Svědek4013,47 %13,47 %  
Oběť3110,44 %10,44 %  
Agresor20,67 %0,67 %  

Graf

25. Bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě22676,09 %76,09 %  
Na vesnici7123,91 %23,91 %  

Graf

26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou ( včetně vyššího odborného)17157,58 %57,58 %  
Vysokoškolské 9431,65 %31,65 %  
Základní227,41 %7,41 %  
Vyučen bez maturity103,37 %3,37 %  

Graf

27. Vaše bydliště podle kraje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský7525,25 %25,25 %  
Praha5719,19 %19,19 %  
Moravskoslezský4013,47 %13,47 %  
Zlínský237,74 %7,74 %  
Ústecký196,4 %6,4 %  
Jihočeský155,05 %5,05 %  
Vysočina134,38 %4,38 %  
Pardubický134,38 %4,38 %  
Středočeský113,7 %3,7 %  
Olomoucký93,03 %3,03 %  
Královéhradecký72,36 %2,36 %  
Karlovarský62,02 %2,02 %  
Plzeňský51,68 %1,68 %  
Liberecký41,35 %1,35 %  

Graf

28. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
225518,52 %18,52 %  
213612,12 %12,12 %  
23289,43 %9,43 %  
20237,74 %7,74 %  
24155,05 %5,05 %  
25134,38 %4,38 %  
35113,7 %3,7 %  
1793,03 %3,03 %  
1972,36 %2,36 %  
2862,02 %2,02 %  
ostatní odpovědi 26
32
50
31
18
40
27
36
29
39
42
44
38
52
33
16
48
55
56
34
41
43
30
54
37
49
46
60
66
14
158
9
112
9431,65 %31,65 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.3
Minimum:18
Maximum:50
Variační rozpětí:32
Rozptyl:57.9
Směrodatná odchylka:7.61
Medián:23
Modus:22

Graf

29. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena22575,76 %75,76 %  
Muž7224,24 %24,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

20. Zaměstnání má pro ženy stejný význam jako pro muže.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen bez maturity na otázku 26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

23. Znáte nějakou osobu, která se stala obětí domácího násilí?

 • odpověď Ano, ženu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť na otázku 24. S domácím násilím jste se setkali jako
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Svědek na otázku 24. S domácím násilím jste se setkali jako
 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem se s domácím násilím nesetkal/a na otázku 24. S domácím násilím jste se setkali jako

28. Váš věk

 • odpověď < 9 - 21 >:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy o pojmu „ Domácí násilí“?

3. Co si myslíte, jaký je postoj společnosti k problematice domácího násilí?

4. Myslíte si, že se o domácím násilí ve společnosti hovoří otevřeně?

5. Kde se s informacemi o domácím násilí setkáváte? (Můžete zaznačit více možností)

6. Jak by se podle Vás měla zachovat oběť při napadení? (1= nejdůležitější, 7= nejméně důležité)

7. Jaké organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí znáte?

8. Kdo se podle Vás nejčastěji stává obětí domácího násilí?

9. Jaký si myslíte, že je nejčastější věk obětí?

10. Jakou roli podle Vás hrají následující faktory při domácím násilí? (1= je to bezvýznamné, 5= je to zásadní faktor)

11. Napadá Vás nějaký další faktor, který hraje roli při domácím násilí?

12. Jaká je motivace žen zůstat nadále s partnerem při domácím násilí? (1= velice slabá motivace, 5= velice silná motivace)

13. Muži a ženy by se měli podílet na péči o děti rovným dílem.

14. Muži a ženy by se měli podílet na péči o domácnost rovným dílem.

15. V partnerském vztahu není důležité, který z partnerů má vyšší vzdělání.

16. Není správné, aby byl muž doma s dětmi a žena chodila do práce.

17. V partnerském vztahu není dobré, když má žena vyšší příjem než muž.

18. Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost.

19. Věcem veřejného zájmu více rozumějí muži než ženy.

20. Zaměstnání má pro ženy stejný význam jako pro muže.

21. Ženy nemají přirozenou autoritu.

22. Ženy nejsou stabilní pracovní silou.

23. Znáte nějakou osobu, která se stala obětí domácího násilí?

24. S domácím násilím jste se setkali jako

25. Bydlíte

26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

27. Vaše bydliště podle kraje

28. Váš věk

29. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy o pojmu „ Domácí násilí“?

3. Co si myslíte, jaký je postoj společnosti k problematice domácího násilí?

4. Myslíte si, že se o domácím násilí ve společnosti hovoří otevřeně?

5. Kde se s informacemi o domácím násilí setkáváte? (Můžete zaznačit více možností)

6. Jak by se podle Vás měla zachovat oběť při napadení? (1= nejdůležitější, 7= nejméně důležité)

7. Jaké organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí znáte?

8. Kdo se podle Vás nejčastěji stává obětí domácího násilí?

9. Jaký si myslíte, že je nejčastější věk obětí?

10. Jakou roli podle Vás hrají následující faktory při domácím násilí? (1= je to bezvýznamné, 5= je to zásadní faktor)

11. Napadá Vás nějaký další faktor, který hraje roli při domácím násilí?

12. Jaká je motivace žen zůstat nadále s partnerem při domácím násilí? (1= velice slabá motivace, 5= velice silná motivace)

13. Muži a ženy by se měli podílet na péči o děti rovným dílem.

14. Muži a ženy by se měli podílet na péči o domácnost rovným dílem.

15. V partnerském vztahu není důležité, který z partnerů má vyšší vzdělání.

16. Není správné, aby byl muž doma s dětmi a žena chodila do práce.

17. V partnerském vztahu není dobré, když má žena vyšší příjem než muž.

18. Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost.

19. Věcem veřejného zájmu více rozumějí muži než ženy.

20. Zaměstnání má pro ženy stejný význam jako pro muže.

21. Ženy nemají přirozenou autoritu.

22. Ženy nejsou stabilní pracovní silou.

23. Znáte nějakou osobu, která se stala obětí domácího násilí?

24. S domácím násilím jste se setkali jako

25. Bydlíte

26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

27. Vaše bydliště podle kraje

28. Váš věk

29. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Baráková, Z.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://domaci-nasili-19084.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.