Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí a media

Domácí násilí a media

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Rozkopalová
Šetření:02. 03. 2012 - 09. 03. 2012
Počet respondentů:265
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Krásný den, pro zpracování své bakalářské práce, která se zabývá tématem "Domácí násilí a media", bych vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku (nezabere to více než 5 minut). Předem velice děkuji za zodpovězení otázek a váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co si představit pod pojmem Domácí násilí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26298,87 %98,87 %  
Ne31,13 %1,13 %  

Graf

2. Setkal(a) jste se Vy osobně s domácím násilím ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14554,72 %54,72 %  
Ano12045,28 %45,28 %  

Graf

3. Kde jste se setkal(a) s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikde jsem se nesetkal(a)9234,72 %34,72 %  
V rodině6123,02 %23,02 %  
Z doslechu5922,26 %22,26 %  
Ve svém blízkém okolí (např. u přátel)5320 %20 %  

Graf

4. Kdo si myslíte, že se může stát nejčastěji obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19172,08 %72,08 %  
Dítě5420,38 %20,38 %  
Senior145,28 %5,28 %  
Osoba se zdravotním postižením41,51 %1,51 %  
Muž20,75 %0,75 %  

Graf

5. Jaká je dle Vás nejčastější příčina domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Povahové rysy7628,68 %28,68 %  
Cokoliv6123,02 %23,02 %  
Alkohol5320 %20 %  
Nespokojenost sám se sebou3914,72 %14,72 %  
Žárlivost259,43 %9,43 %  
Stres114,15 %4,15 %  

Graf

6. Jaké násilí je nejčastěji dle Vašeho názoru pácháno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychické14655,09 %55,09 %  
Fyzické10439,25 %39,25 %  
Nevím155,66 %5,66 %  

Graf

7. Pomáhají podle Vás média v prevenci domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12848,3 %48,3 %  
Ano7929,81 %29,81 %  
Nevím5821,89 %21,89 %  

Graf

8. Myslíte si, že máte dostatečné informace o domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14454,34 %54,34 %  
Ne6624,91 %24,91 %  
Nevím5520,75 %20,75 %  

Graf

9. Kde jste se dozvěděli informace o domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV a rádiu9335,09 %35,09 %  
Internet5821,89 %21,89 %  
Ve škole4316,23 %16,23 %  
Literatura a tisk4215,85 %15,85 %  
Od známých155,66 %5,66 %  
Doma83,02 %3,02 %  
Brožury/letáky62,26 %2,26 %  

Graf

10. Pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19774,34 %74,34 %  
Muž6825,66 %25,66 %  

Graf

11. Věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let17164,53 %64,53 %  
31 - 41 let5219,62 %19,62 %  
42 - 52 let269,81 %9,81 %  
53 - 65 let155,66 %5,66 %  
65 a více10,38 %0,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Setkal(a) jste se Vy osobně s domácím násilím ?

  • odpověď Ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V rodině na otázku 3. Kde jste se setkal(a) s domácím násilím?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co si představit pod pojmem Domácí násilí ?

2. Setkal(a) jste se Vy osobně s domácím násilím ?

3. Kde jste se setkal(a) s domácím násilím?

4. Kdo si myslíte, že se může stát nejčastěji obětí domácího násilí?

5. Jaká je dle Vás nejčastější příčina domácího násilí?

6. Jaké násilí je nejčastěji dle Vašeho názoru pácháno?

7. Pomáhají podle Vás média v prevenci domácího násilí?

8. Myslíte si, že máte dostatečné informace o domácím násilí?

9. Kde jste se dozvěděli informace o domácím násilí?

10. Pohlaví :

11. Věk :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co si představit pod pojmem Domácí násilí ?

2. Setkal(a) jste se Vy osobně s domácím násilím ?

3. Kde jste se setkal(a) s domácím násilím?

4. Kdo si myslíte, že se může stát nejčastěji obětí domácího násilí?

5. Jaká je dle Vás nejčastější příčina domácího násilí?

6. Jaké násilí je nejčastěji dle Vašeho názoru pácháno?

7. Pomáhají podle Vás média v prevenci domácího násilí?

8. Myslíte si, že máte dostatečné informace o domácím násilí?

9. Kde jste se dozvěděli informace o domácím násilí?

10. Pohlaví :

11. Věk :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rozkopalová, P.Domácí násilí a media (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://domaci-nasili-a-media.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.