Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí a NNO

Domácí násilí a NNO

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Novotná
Šetření:30. 12. 2013 - 29. 01. 2014
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentka Provozně ekonomické fakulty na České zemědělské univerzitě a chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží k získání podkladů k mé bakalářské práci, jejíž téma je, „Význam neziskových organizací v problematice domácího násilí ve vybraném regionu“ Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit především jaká je informovanost a zkušenosti obyvatel Ústeckého kraje podle věkové kategorie v oblasti problematiky domácího násilí a neziskových organizací které s danou problematikou souvisejí. Dotazník je určen všem obyvatelům Ústeckého kraje. Velmi děkuji za spolupráci ,

Novotná Pavlína

 

 

Odpovědi respondentů

1. Neziskové organizace jsou zřizovány za účelem podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12982,17 %82,17 %  
ano148,92 %8,92 %  
nevím148,92 %8,92 %  

Graf

2. Znáte nějakou nestátní neziskovou organizaci ve vašem kraji, zabývající se domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9359,24 %59,24 %  
ano5031,85 %31,85 %  
nevím148,92 %8,92 %  

Graf

3. Myslíte si, že je v Ústeckém kraji dostatek neziskových organizací zabývající se domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím11875,16 %75,16 %  
ne3220,38 %20,38 %  
ano74,46 %4,46 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy s pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14994,9 %94,9 %  
ne74,46 %4,46 %  
nevím10,64 %0,64 %  

Graf

5. Pokud ano, kde jste se s pojmem domácí násilí setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích (televize, rozhlas, tiskoviny)12680,77 %80,25 %  
internet9258,97 %58,6 %  
ve škole6239,74 %39,49 %  
doma4327,56 %27,39 %  
jiné2314,74 %14,65 %  
zaměstnání159,62 %9,55 %  
svazu důchodců10,64 %0,64 %  

Graf

6. Uvítali byste více informací o problematice domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9761,78 %61,78 %  
ne3622,93 %22,93 %  
nevím2415,29 %15,29 %  

Graf

7. Co patří do identifikace domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny z uvedených možností jsou správně12277,71 %77,71 %  
facky, kopance a ponižování, nadávky3019,11 %19,11 %  
ani jedna z uvedených možností není správně21,27 %1,27 %  
sledování telefonu, přehnaná kontrola21,27 %1,27 %  
omezování přísunu peněz a donucování k pohlavnímu styku10,64 %0,64 %  

Graf

8. Stali jste se někdy obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11271,34 %71,34 %  
ano3723,57 %23,57 %  
nevím85,1 %5,1 %  

Graf

9. Která z uvedených skupin je nejvíce ohrožená domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy10566,88 %66,88 %  
děti3924,84 %24,84 %  
senioři85,1 %5,1 %  
muži31,91 %1,91 %  
zdravotně postižení21,27 %1,27 %  

Graf

10. Podle vašeho názoru, kdo pomáhá ohroženým osobám v domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny uvedené možnosti jsou správné10768,15 %68,15 %  
krizová centra, azylové domy3220,38 %20,38 %  
Právní pomoc, policie ČR159,55 %9,55 %  
policie ČR31,91 %1,91 %  

Graf

11. Znáte některou z níže uvedených neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fond ohrožených dětí10768,15 %68,15 %  
neznám žádnou4126,11 %26,11 %  
Diakonie ČCE3321,02 %21,02 %  
Občanské sdružení Spirála95,73 %5,73 %  

Graf

12. Uveďte prosím Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12680,25 %80,25 %  
muž3119,75 %19,75 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let8050,96 %50,96 %  
27-40 let3622,93 %22,93 %  
41-55 let2113,38 %13,38 %  
do 18ti let1710,83 %10,83 %  
56- a více31,91 %1,91 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské7648,41 %48,41 %  
vysokoškolské4327,39 %27,39 %  
základní1811,46 %11,46 %  
odborné vyučení106,37 %6,37 %  
vyšší odborné106,37 %6,37 %  

Graf

15. Jaký je Váš sociální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující6742,68 %42,68 %  
student6138,85 %38,85 %  
na mateřské dovolené138,28 %8,28 %  
nezaměstnaný95,73 %5,73 %  
živnostník63,82 %3,82 %  
v důchodu10,64 %0,64 %  

Graf

16. Jaké je Vaše náboženské vyznání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání12780,89 %80,89 %  
věřící3019,11 %19,11 %  

Graf

17. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústecký kraj4729,94 %29,94 %  
Hlavní město Praha2012,74 %12,74 %  
Moravskoslezský kraj159,55 %9,55 %  
Středočeský kraj138,28 %8,28 %  
Jihomoravský kraj117,01 %7,01 %  
Zlínský kraj106,37 %6,37 %  
Olomoucký kraj85,1 %5,1 %  
Plzeňský kraj85,1 %5,1 %  
jihočeský kraj74,46 %4,46 %  
Liberecký kraj63,82 %3,82 %  
Pardubický kraj53,18 %3,18 %  
kraj Vysočina31,91 %1,91 %  
Královehradecký kraj31,91 %1,91 %  
Karlovarský kraj10,64 %0,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Jaký je Váš sociální status?

  • odpověď pracující:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-55 let na otázku 13. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Neziskové organizace jsou zřizovány za účelem podnikání?

2. Znáte nějakou nestátní neziskovou organizaci ve vašem kraji, zabývající se domácím násilím?

3. Myslíte si, že je v Ústeckém kraji dostatek neziskových organizací zabývající se domácím násilím?

4. Setkali jste se někdy s pojmem domácí násilí?

5. Pokud ano, kde jste se s pojmem domácí násilí setkali?

6. Uvítali byste více informací o problematice domácí násilí?

7. Co patří do identifikace domácího násilí?

8. Stali jste se někdy obětí domácího násilí?

9. Která z uvedených skupin je nejvíce ohrožená domácím násilím?

10. Podle vašeho názoru, kdo pomáhá ohroženým osobám v domácím násilí?

11. Znáte některou z níže uvedených neziskových organizací?

12. Uveďte prosím Vaše pohlaví

13. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

15. Jaký je Váš sociální status?

16. Jaké je Vaše náboženské vyznání

17. Z jakého kraje pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Neziskové organizace jsou zřizovány za účelem podnikání?

2. Znáte nějakou nestátní neziskovou organizaci ve vašem kraji, zabývající se domácím násilím?

3. Myslíte si, že je v Ústeckém kraji dostatek neziskových organizací zabývající se domácím násilím?

4. Setkali jste se někdy s pojmem domácí násilí?

5. Pokud ano, kde jste se s pojmem domácí násilí setkali?

6. Uvítali byste více informací o problematice domácí násilí?

7. Co patří do identifikace domácího násilí?

8. Stali jste se někdy obětí domácího násilí?

9. Která z uvedených skupin je nejvíce ohrožená domácím násilím?

10. Podle vašeho názoru, kdo pomáhá ohroženým osobám v domácím násilí?

11. Znáte některou z níže uvedených neziskových organizací?

12. Uveďte prosím Vaše pohlaví

13. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

15. Jaký je Váš sociální status?

16. Jaké je Vaše náboženské vyznání

17. Z jakého kraje pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná, P.Domácí násilí a NNO (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://domaci-nasili-a-nno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.