Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí a sociálně patologické jevy

Domácí násilí a sociálně patologické jevy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kaniaková
Šetření:17. 02. 2014 - 24. 02. 2014
Počet respondentů:210
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou posledního ročníku PEF ČZU a zpracovávám diplomovou práci s tématikou domácího násilí. Rozhodla jsem se zjistit názory veřejnosti na tento závažný společenský problém a výsledky porovnat s poznatky získanými během studia teoretických podkladů.

Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který se stane podkladem a zároveň součástí mé diplomové práce Právní problematika domácího násilí, sociálně patologické jevy ve společnosti. 

Předem moc děkuji za vyplnění.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16880 %80 %  
Muž4220 %20 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let9444,76 %44,76 %  
26 - 34 let7133,81 %33,81 %  
35 - 49 let3617,14 %17,14 %  
50 - 64 let73,33 %3,33 %  
65 let a více20,95 %0,95 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou9947,14 %47,14 %  
vysokoškolské8540,48 %40,48 %  
střední s vyučením125,71 %5,71 %  
základní83,81 %3,81 %  
vyšší odborné62,86 %2,86 %  

Graf

4. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17884,76 %84,76 %  
spíše ano3114,76 %14,76 %  
ne10,48 %0,48 %  

Graf

5. Z jakých zdrojů jste se o domácím násilí dozvěděli nejvíce informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média -TV, radio15573,81 %73,81 %  
Internet14669,52 %69,52 %  
Časopisy7736,67 %36,67 %  
Ve škole6631,43 %31,43 %  
Knihy4019,05 %19,05 %  
Od přátel, známých3717,62 %17,62 %  
Letáky a brožury organizací3114,76 %14,76 %  
Vlastní zkušenost3114,76 %14,76 %  
Od rodiny178,1 %8,1 %  
V práci125,71 %5,71 %  
Zdeněk Macura10,48 %0,48 %  
Vládou financovaná hra Domácí násilí - Game Over10,48 %0,48 %  
Moje máma zažila domácí násilí10,48 %0,48 %  

Graf

6. Seřaďte prosím, dle Vašeho uvážení, formy násilí podle jejich pravděpodobné četnosti v ČR:

1 = nejčastější   2 = velmi časté   3 = časté   4 = méně časté   5 = ojedinělé

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Sexuální – veškeré sexuální chování, které je na osobě ohrožené vynucené a které osoba ohrožená podstupuje nedobrovolně3.4141.49
Ekonomické – zamezení disponovat finančními prostředky rodinnými nebo vlastními, zákaz chodit do zaměstnání3.8331.482
Psychické – slovní týrání, ponižování, zesměšňování, výslechy, vyhrožování, nečekané „kontrolní“ návštěvy či telefonáty, vyhrožování sebevraždou, či jiným sebe-destruktivním chováním1.6760.933
Sociální izolace - zákaz styku s rodinou a přáteli, neustálý dohled nad životem, pronásledování3.5571.332
Fyzické – strkání, fackování, bití pěstmi, tahání za vlasy, kopání, ohrožování zbraní či nožem, házení předmětů, přivazování, svazování, zatlačování do kouta, bití o zeď, škrcení apod.2.5191.602

Graf

7. Co považujete za nejčastější příčinu domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závislosti – alkoholismus, drogová závislost, gamblerství17181,43 %81,43 %  
Charakterové vady, komplexy násilníka – přílišná žárlivost, špatně kontrolovaná agresivita apod.16076,19 %76,19 %  
Zažití si domácího násilí nebo zneužívání v dětství, nevyřešené psychické problémy12157,62 %57,62 %  
Duševní poruchy - narcismus, disociální porucha, paranoidní porucha, emočně nestabilní jedinci apod.10851,43 %51,43 %  
Frustrace, nespokojenost8138,57 %38,57 %  
Rodinné problémy6631,43 %31,43 %  
Stres v zaměstnání3918,57 %18,57 %  
Setrvávání v nefunkčním vztahu3617,14 %17,14 %  
Neřešení situace ohroženým2712,86 %12,86 %  
asi vše zmíněné10,48 %0,48 %  
nedostatek financí10,48 %0,48 %  

Graf

8. Setkali jste se někdy s domácím násilím – ať už osobně, nebo např. Váš známý/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11152,86 %52,86 %  
Ano9947,14 %47,14 %  

Graf

9. Na předchozí otázku jste odpověděli ano, napište prosím, jak jste/ jak oni danou situaci řešili. Např. zda jste se/se oni obrátili pro pomoc, pokud ano, tak kam apod..

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano na policii

bez pomoci, rozchodem s partnerem

Bez řešení z mé strany - násilí pácháno otcem na matce (byla jsem v dětském věku)

bohužel v době kdy se mi to stala ...byla jsem velmi zaslepena a hloupá takže jsem to neřešila...až s odstupem času jsem litovala že jsem nevyužila možnosti nahlásit toto a využít pomoc PČR

Celkem ve 3 případech. V prvním případě okamžitý odchod od partnera, rozvod (bezdětná mladá žena), ve druhém případě setrvání s agresorem bez obrácení se o pomoc (agresor se změnil s těžkou nemocí partnerky, zemřela); ve třetím případě setrvání s agresorem bez obrácení se o pomoc - partnerka posléze zemřela na zdravotní problém, který s vysokou pravděpodobností byl důsledkem dlouhodobého bití.

dala jsem kontakt na poradnu Elpis Slezské diakonie

Domluvou a vyčtení rad dle internetu

Donutili jsme násílníka se odstěhovat.

dospěli k rozvodu

Dvakrát jsem se obrátila na policii,která to řešila jen domluvou té osobě.Po 5 letech týrání jsem dokázala odejít,teprve ale když už jsem si sáhla na život

Fyzicky a tudíž násilně jsem vysvětlil manželovi své kamarádky, že se takto chovat nebude, pomohlo a v pokoji se rozešli.

chvíli si to nechala líbit, pak mu to zaačala vracet, pak odešla.

Jednalo se o kamarádku, které jsem hlídala děti. Odvezla jsem ji do azylového domu.

Jednalo se o ženu,která měla "talent" na manipulaci a muže,který se snadno nechal vyprovokovat.Což většinou dopadlo tím,že se poprali.Přesto ho přesvědčila, aby si ji vzal za pouhých pár měsíců,co se poznali.Ani ten svatební obřad se však neobešel bez jejich dalšího konfliktu.Nakonec si nechal poradit a rozvedl se asi po čtvrt roce a má klid.

Kamarádka byla týrána od přítele, ale o pomoc nestála, naopak. Nakonec utekla k rodičům a přestala komunikovat téměř se všemi přáteli a známými.

Kontaktování PČR

Maminky kamarádka celou situaci řešila až po několika letech, a to odstěhováním z domova v nepřítomnosti manžela, a následným rozvodem. Manžel vyhrožuje dodnes.... :-(

manželská poradna > rozvod

Moje příbuzná byla bita od přítele, vše nahlásila na policii

Násilí zažívala moje máma. Sama si několikrát přivolala policii, pak vše odvolala. Snažila jsem se ji dostat od násilníka nabídkou přestěhování se. Jednou jsme přivolali policii, a když měl on zákaz přiblížit se k ní, sama ho zavolala zase zpět do bytu. Pořád dokola....

ne

ne

nebylo vůbec řešeno, dozvěděla jsem se to až po letech

neobrátili

Neobratili jsme se na pomoc, jelikoz danna osoba situaci resit nechtela...

Nereseno..

Neresila

Neřešila

neřešila

Neřešila jsem ji.

Neřešila jsem to.

Nic trpěli,maximálně návštěva psychologa,trpí dál.

Nido mi nepomohl, příbuzná situaci bagatelizovali, napadení bylo řešeno jako přestupek, pomohlo vystěhování agresora, ale trvalo to dlouhé 3 roky a po něm zůstaly dluhy a exekuce.

Nijak neresili

nijak, ta paní je dospělá, s manželem bydlí v JEJÍM domě, ona pracuje, on ne...není jediná překážka proč se nerozvést, avšak paní problém týrání řeší po svém - čtvrtým dítětem s násilníkem. O pomoc nestojí

oběť tuto situaci neřešila

obrátila jsem se na pomoc kamarádky a strýce + policie

obrátila jsem se na příbuzné

Obrátili se na Policii ČR

PČR

po několika letech jsem se obratila na policii, která nepomohla.

po pár letech jsem zavolala policii a stejně mi nikdo nepomohl

po sedmi letech jsem se odhodlala o tom promluvit, pak se situace tak vyhrotila, že jsem našla Intervenční centrum, kam jsem docházela rok každý týden, vč.skupinových sezení - díky pár dobrým přátelům a IC jsem se z toho začala dostávat

pomoc od přátel, řešili rozvodem

Pomohla rodina.

pozadala odbornou pomoct

přes policii ČR. Jesliže nedisponuje v nájemní smlouvě, vyhoštěním násilníka z bytového prostoru vlastníka..Jestliže má násilník nárok na bydlení, manželskou poradnou.

přesvědčila jsem dotyčnou k rozvodu

psycholog, psychiatrie

Rozchodem

Rozvedla jsem se. V okamžiku dění násilí jsem volala večer ve ztichlém paneláku o pomoc, nereagoval nikdo. Tak jsem to vydržela ještě půl roku, než se na základě dohody na rozvodu odstěhoval.

rozvedli se, "týrané" pomohli i známí

rozvod

rozvodem

rozvodom a deti somm ich pomáhal ukrývať na neznámom mieste- hrozil únos a vydieranie s násilím / bitie,nadávky, zákazy dom práce a pod../

Řešila jsem vše sama. Napříkald když mou maminku její bývalý přítel opět fyzicky napadl přede mnou, neváhala jsem, vzala do ruky kuchyňský nůž a stoupla si před ní se slovy: "Ještě jednu ránu a zabiju tě..." Byl hodně opilý, naštěstí toho nechal... Sice mamka už s ním není, ale podepsalo se to na ní. Tak jako na mně. Bylo mi 16 let... (nyní 21)

Samozřejmě jsem byla bytostně přesvědčená, že KDYBY MĚ SE TO STALO ... okamžite udělám rázný konec vztahu ... a vůbec, prostě TO SE MI NESTANE. Jenže stalo. A pak lověk sedí doma se zloměným nocem, monoklem pod okem a rozhodne nejde "k mamince" se "pochlubit" jakého hodného chlapce jsem si to vybrala. Takže jsem to prakticky nikomu neřekla, zavřela jsem se doma, a čekala, až to nebude poznat, což trvalo teda o dost dýl, než jsem si myslela. Ani k doktorovi jsem nešla. Prostě blbá, že ... Trestní oznámení jsem nedala, protože byl v podmínce (= vyloženě logické, že). Pak proběhly akce jako třeba vyměněný zámek ve dveřích, když jsem byla v práci (zbyly mi jen věci, co jsem měla na sobě) - v rámci výchovy. V tom mi pomohli přátelé a už věděli, o co jde. Dále probíhalo házení večeří, občas zabavené klíče a podobně - to tak průběžně. Když se na to dívám zpětně, zdá se mi neuvěřitelné, že jsem v tom mohla tak dlouho trčet. Ale od té doby rozhodně si nemyslím, že komu se domácí násilí děje, ten si ta to může sám, že prostě mohl odejít ... Ta situace rozhodně není černobílá, když je člověk v centru dění (i když je to ujeté, že...) Je to černobílé jen z venku.

separace od násilníka, vyhledání odborné pomoci v krizovém centru a následné návštěvy poradce

Sestra setrvávala ve vztahu s terorizující partnerem celých 10 let. Tolerovala to.

Situaci jsem neřešil, protože dotyčná si to nepřála. Samozřejmě jsem jí informoval o možnostech, které jsou.

Sud

Telefonátem na PČR

utekla jsem

v dětství a mládí v rodině, matka to tajila před úřady pro mě, z této negativní zkušenosti, vyplynulo zcela zásadní poučení do dospělosti

V manželství jsem zažila psychické i fyzické týrání. Vyřešila jsem TO rozvodem. V následném partnerském vztahu jsem opět po dvou krásných letech prožívala to samé a ve větším! Z našeho společného bytu jsem se odstěhovala. Pronásledoval mne ještě dva měsíce. Pak se zastřelil. Nic jsem nikdy s nikým neřešila. Bylo mi vštěpováno, že si za vše můžu sama, že jsem nula a pod.

Vlastní zkušenost z dětství, nikdo to neřešil..v 80. letech se to tak nebralo....Kamarádka měla obdobné problémy v dětství, tak jsme je mohli alespoň po letech rozebrat....

Vlastní zkušenost, otec fyzicky napadal matku, obrátila se na sociální úřad, byli jsme přemístěni do azylového domu... Velmi nám pomohli, dokonce nám po čase přidělili i byt. Několikrát jsme i volali policii, ta bohužel toho moc nezmohla, jen ho vyvedla před barák a po chvíli byl zpět nahoře...

Zašla jsem na policii a od partnera odešla.

zatím nevyřešeno

10. Kdo se stává podle Vás nejčastěji obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy15272,38 %72,38 %  
Děti3114,76 %14,76 %  
Senioři, ZTP136,19 %6,19 %  
ženy a děti20,95 %0,95 %  
nevím10,48 %0,48 %  
děti a ženy10,48 %0,48 %  
děti,ženy,důchodci a postižení 10,48 %0,48 %  
zeny a seniori10,48 %0,48 %  
děti, ženy10,48 %0,48 %  
asi nejčastěji ženy10,48 %0,48 %  
V dnešní době je na tuto otázku těžké odpovědět, řekla bych, že je to vyrovnaná, jen někteří se to bojí říci a stydí se více.10,48 %0,48 %  
ženy i děti10,48 %0,48 %  
napříč všemi10,48 %0,48 %  
ženy a senioři10,48 %0,48 %  
ženy a hlavně děti10,48 %0,48 %  
z uvedených možností bych viděla jako méně pravděpodobnou skupinu obětí muže, jinak si netroufnu hodnotit, protože agresorovým jednáním bývá zasažena celá rodina, nejen jedna osoba10,48 %0,48 %  

Graf

11. Kdo je podle Vás naopak nejčastěji pachatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partner - manžel/ka, druh/družka15774,76 %74,76 %  
Osoby v příbuzenském vztahu k oběti - syn/dcera; vnuk/vnučka; otec/matka; otčím/macecha …4320,48 %20,48 %  
Známý – např. spolužák, spolupracovník ...20,95 %0,95 %  
Cizí neznámá osoba - např. v případě stalkingu20,95 %0,95 %  
nevím10,48 %0,48 %  
Osoby v příbuzenském vzahu + partner10,48 %0,48 %  
nemůžu určit konkrétní osobu/osoby... 10,48 %0,48 %  
kombinace partner, osoby v příbuzenském vztahu k oběti.10,48 %0,48 %  
partner ale i příbuzní10,48 %0,48 %  
partneři či osoby v příbuzenském vztahu 10,48 %0,48 %  

Graf

12. Hraje dle Vašeho názoru v případech domácího násilí roli vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11052,38 %52,38 %  
Ano6028,57 %28,57 %  
nevím2813,33 %13,33 %  
pouze korelační10,48 %0,48 %  
dosažené vzdělání je produktem jeho osobnosti, stejně jako násilí10,48 %0,48 %  
z části je to možné, ale určitě to není rozhodující faktor10,48 %0,48 %  
lehce ano. u vzdělanějších lidí převládá jiný druh násilí a je ho méně, než u méně vzdělaných10,48 %0,48 %  
spíše ano10,48 %0,48 %  
včástečně ano10,48 %0,48 %  
Ani ne tak vzdělání jako inteligence. Můžu mít vysokou školu, ale budu úplně blbá. Nebo budu mít "jen základku", ale inteligenčně budu na tom mnohem lépe, než kdejaký vysokoškolák.... 10,48 %0,48 %  
jak kdy10,48 %0,48 %  
Dle mého názoru záleží na určitém druhu násilí. Některé bych očekávala u lidí bez vzdělání a jiné naopak u lidí vzdělanějších.10,48 %0,48 %  
částečně10,48 %0,48 %  
Ano, ale né zcela jednoznačně. V případě vzdělaného člověka může jít z mého pohledu i o charakter daného jedince.10,48 %0,48 %  
spíše nehraje, ale přeci jen jedinci, kteří jsou hůře sociálně zařazeny k tomu mají větší sklony10,48 %0,48 %  

Graf

13. Který ze sociálně-patologických jevů podle Vás nejčastěji souvisí s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poruchy osobnosti, poruchy chování (narcismus, emočně nestabilní jedinci, disociálové… )10449,52 %49,52 %  
Alkoholismus9042,86 %42,86 %  
Drogová závislost – tvrdé drogy (pervitin, heroin apod. …)62,86 %2,86 %  
Gamblerství62,86 %2,86 %  
rodinné prostředí = cpo kdo považuje za standard podle toho, v čem sám žil10,48 %0,48 %  
všechny výše zmíněné závislosti souvisí s domácím násilím, nezřídkakdy se navzájem prolínají, bylo by nerozumné proto, označovat jednu za nejčastější10,48 %0,48 %  
3 poslední možnosti10,48 %0,48 %  
kromě gamblérství všechny možnosti výše uvedené... 10,48 %0,48 %  

Graf

14. Víte, o co se jedná, pokud se řekne „stalking“, jehož definice se stala součástí trestního zákona účinného od roku 2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebezpečné pronásledování17683,81 %83,81 %  
Nevyžádané kontaktování2210,48 %10,48 %  
Nebezpečné přibližování83,81 %3,81 %  
Nebezpečné vyhledávání41,9 %1,9 %  

Graf

15. Víte, na jakou nejdelší dobu může Policie ČR vykázat pachatele z jeho obydlí vzhledem k institutu „vykázání“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 dní8239,05 %39,05 %  
30 dní7937,62 %37,62 %  
2 měsíce2813,33 %13,33 %  
5 dní2110 %10 %  

Graf

16. Domníváte se, že současná česká legislativa nabízí dostatečné množství nástrojů pro řešení domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14368,1 %68,1 %  
Ano6731,9 %31,9 %  

Graf

17. Odpověděli jste ne, co by tedy dle Vašeho názoru bylo potřeba nejvíce zlepšit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

A co po uplynutí doby 10 dnu. .

Doba vykázání z obydlí je krátká. Myslím si, že by bylo na místě při druhém vykázání, již tyto pachatele násílí dát do vazby a urychleně odsoudit.

je toho mnoho... např. ochranu osob, které by si chtěli stěžovat

Když je několikrát na Policii hlášeno, že osoba je stále stejnou osobou napadána, mohla by to PČR nahlásit na organizaci pro pomoc těmto lidem. Oni sami totiž nemají sílu a odvahu někam zajít, žádat o pomoc, bojí se a proto své rozhodnutí opustit partnera často zase změní a zůstanou ve vztahu. Měl by je po kontaktu s policií navštívit nějaký pracovník a dodat jim odvahy, podpořit, že tato situace není normální a musí se řešit.

Když už nám všechna média předkládají lži a klamné reklamy, mohly by konečně začít mluvit pravdu a dělat něco pro naše bezpečí - tudíž reklama, reklama a zase reklama. Místo vymejvání mozků a stávání se stáda ovcí se můžeme i díky reklamě stát informovanějšími - ale o správných/užitečných věcech... (a ne o skvělém přípravku na nádobí.... příklad) Nemyslím momentálně reklamní spoty na kampaně, co se občas někde vyskytují... Chce to znásobit počet těchto reklam a nahradit ty zbytečný....

Legislativa by měla umožnit oběti legální využití utajeného sledovacího zařízení pro pořízení důkazu o trestuhodném chování.

legislativu

Mělo by se zlepšit to, aby se nestávalo, že pachatel je sice potrestán chvilkově a pak má šanci se ke své oběti dostat znovu. Lidé se toho asi nejvíce bojí a proto násilí nehlásí. Osobně by se mělo zajistit, že agresor se k obětem nedostane a je propuštěn až, když nebude mít sklony k týrání lidí. Každopádně bych s nimi jednala jako s duševně chorými a podle jejich stavu či vyléčení (jestli se to dá tak nazvat) bych je pouštěla. Pokud hrozí, že bezprostředně po propuštění někoho opět napadnou a budou týrat, tak bych je nechala ve speciálním zařízení pro tyto agresory, dokud nebudou v relativním pořádku. Dle mého názoru může týrat lidi jen duševně nemocný člověk a ten kdo si to vše nechá líbit a neřeší to hned na začátku, tak taky nemá stoprocentní duševní zdraví. (samozřejmě když se mluvíme o lidech v reproduktivním věku, malé děti a děti obecně a staří lidé s tím většinou nemohou nic dělat). také bych navrhla, aby lékaři při podezření měli možnost to nahlásit a policie mohla jednat, i když týraná osoba stáhne obvinění. Existují přece důkazy na těle a na duši, takže by to mělo být nestažitelné, jednou se to udá, tak se s tím nedá nic dělat a soud by to měl vyřešit.

Měly by se zpřísnit postihy např. za stalking, 1 rok je nedostatečný a násilníka dle mého názoru neodradí

Např. prodloužit dobu vykázání pachatele z jeho obydlí, zabránit pachateli v dalším vyhrožování poškozeného

např. proškolit městské policisty. Někteří ani neví, jak se k oběti domácího násilí chovat, neví, že mohou násilníka vykázat z bytu atd. Možná to ví, ale co by se namáhali. Oběti dom. násilí se nezdráhají výhružně říct, aby si srovnala agresora tak, aby oni nemuseli vyjíždět konflikt řešit znova.

Nedávno jsem v médiích zaznamenala případ, kdy muž ženě na ulici vyhrožoval, že ji doma "dobije". K incidentu kolemjdoucí zavolali policii, ta ale kromě legitimace neudělala nic, protože se dotyčný ničeho konkrétního nedopustil. Jak asi příběh pokračoval doma? Mohl skončit tragicky. Policisté by měli mít možnost řešit i toto vyhrožování, tím spíše, pokud se odehrává na veřejnosti a jsou pro to svědci.

nefunguje tu nic, policie má minimální pravomoci, zákony jsou zvrácené, občané nevšímaví a bezohlední, mládež roste mezi násilnými filmy a pc hrami...

Nejde to řešit, vdané ženy jsou bohužel občas trubky, které svým násilnickým manželům zcela podléhají a nechtějí nic řešit, všechno jim odpustí, bez ohledu na to, že potom zase dostanou na budku...

není možné svého příbuzného poslat na léčbu, pokud sám nesouhlasí nebo do té doby, dokud nikomu neublíží

není to o legislativě, ale o lidech - deptají se, ubližují si a ničí si život, který je tak krátký - takže zlepšit myšlení

Nevim

nevím

odstrániť nerovnocenné postavenie žien voči mužom v spoločnosti, viac pozornosti zo strany polície, nečakať až sa stane trestný čin !

Ochrana napadených, osvěta pro napadané

Ochrana oběti, zejména při prokázaném týrání zabránění agresorovi, aby se po výkonu trestu vracel do stejné domácnosti, přihlížení při rozvodu k tomu, že dotyčný je agresorem - zabránění styku s dětmi, případně majetkové vypořádání rozvedených manželů tak, aby byla chráněna oběť a nebyla dále ekonomicky spojena s agresorem, nemusela vstupovat v žádné další jednání s ním.

Ochrana práv poškozeného (týraného)

ochrana pro pronásledované po jejich výpovědi

Ochrana týrané osoby na delší časový úsek, vymahatelnost práva, zkrácení správních řízení a rozhodčích lhůt.

ochranu a bezpečnost oběti po vystěhování násilníka z domu

Ochranu a důvěru

Okamžité zadržení pachatele, následné vyšetření psychologem a podle výsledků určení dalšího postupu.

Okamžitý psychologický posudek násilníka při zadrženi příslušníkem pořádkové policie a následná opatření na jeho převýchovu

Osobní řešení problémů s odborníky

Ošetřit účinnějšími zákonnými prostredky.

Podle mě nejsou tresty pro násilníky příliš vysoké.

Pokud by někdo nahlísil násilí, prošetřila bych to více, než se jenom zeptat,těch, kterých se to týká, zejména fyzické prohlídky od lékaře a pak vyšetření u psychyatra.

Pomoc ženám na té nejnižší úrovni, přímo v rodinách.

Postih násilníků.

práce policie

Prevenci, tzn. jakmile osoba upozorní na to, že ji někdo nebezpečně, neustále pronásleduje tak okamžitě zasáhnout proti této osobě a nečekat na to až provede nějaký čin a skutečně ublíží.

Prodloužit dobu vykázání z bytu na tak dlouhou, aby oběť mohla nějak vyřešit danou situaci. Lépe pracovat s oběťmi domácího násilí. Velké množství obětí si to, že jsou obětí domácího násilí dost dlouho ani neuvědomuje. Toto platí především pro psychický a ekonomický teror

přísnější trestání viníků, zasahování v ranném stádiu

Přísnější tresty více pravomoci veřejného spravy

Přísnější tresty!!!

přitvrdit , zvýšit trersty.

ráznější možnosti zákroku proti pachateli - soudní zákaz přiblížení se k postižené osobě apod.

Řešení zázemí, finanční situace ženy (případně jejích dětí) po odchodu od tyrana - jedná se dle mého názoru především o ženy, které jsou týrány, ty však nejsou většinou schopny se o sebe a děti postarat..

trestat už samotné vyhrožování, když se něco stane, je pozdě

trestní odpovědnost a pomoc týrané osobě, která je v neprávní a nedemokratické ČR žalostná

tresty

tresty, pomoc poškozeným - nabídnout lepší ochranu, často vezmou obvinění strachy zpět..

týrané více chránit, násilníka klidně zavřít do vězení...vykázáním z bytu se problém vůbec neřeší...vrátí se za týden a žena dostane desetkrát tolik nařezáno znova

V této problematice se neorientuji, ale jelikož u nás nefunguje vůbec nic, domnívám se, že i tohle mělo být lépe ošetřeno.

věnovat více pozornost tomuto problému, zpřísnit tresty a nepodceňovat některé situace

Vetsi ochrana ohrozovanych osob

Vetsi zajem a brat to vazne

větší informovanost, kam se obrátit

více informovanosti

Více možností pro oběti (snazší přístup do azylových domů apod.), větší pravomoc úřadů proti pachatelům (vykázání, zákaz styku...)

Více poraden pro oběti,dočasná pomoc s ubytováním oběti mimo prostor násilníka,popřípadě finanční pomoc pro to,aby oběť mohla a měla kam odejít od násilníka

více porozumění a potřeba když někdo je v takovéto situaci aby ho nikdo neodstrčil ale pomohli to řešit okamžitě...

více pravomoci orgánům (OSPOD, PČR)

všímavost lidí ( např. učitelů ve škole vůči chování žáka atd.) násilník si často hraje na mmilujícího otce/ manžela - přetvářka , lepší kontrola sociálních pracovníků - nejlépe neohlášená

výchova

vykázání násilné osoby z dosahu obětí i na několik let lepší ochrana obětí co nejméně výslechů obětí, aby si znova nemuseli prožít to co vytrpěly

Vykazani nicemu nepomuze, nasilnik se po 10ti dnech vrati a muze ublizit jeste vice, chtelo by to zmenu.

vymeniť politikov !!

Vymozitelnost prava

Vždy je na čem pracovat, např. spousta lidí neví o domácím násilí základní informace, na koho se obrátit v případě zažívajícího dom. násilí, u známých, strach oběti požádat o pomoc.. prostě informovanost lidí, prevence, předcházet těmto situacím.

zajistit prostor, kam by se mohli takto postižení jedinci skrýt před agresorem

zákon o rodině, péče o dítě.

Zlepšit ochranu oběti domácího nasili

zpřísnění trestů, lepší možnosti poškozovaných utéct od násilníka ( financování stavby domů pro matky s dětmi, týrané ženy apod.) Je jich velmi málo a většinou jsou plné.

Zpřísnit legislativu, zavést vyšší tresty

zpřísnit tresty napr. peněžní sankce

Zpřísnit tresty pro pachatele domácího násilí, které neumožní pachateli pokračovat v páchání škody na oběti, maximálně bránit práva poškozovaných, lepší prevence. Opora pro oběť v příslušných institucích. Poškozovaní se často obávají požádat o pomoc, protože vědí, že systém není správně nastavený a obávají se, že je za jejich odpor pachatel postihne ještě více.

zpřísnit tresty, zvýšit pravomoci Police

Zvýšení trestů za domácí násilí

zvýšenní trestů, vymáhání dodržování uložených opatření (zákaz přiblížení), v případě porušení natvrdo zavřít.

Zvýšit tresty

zvýšit tresty

zvýšit tresty

18. Znáte nějakou organizaci nebo instituci, zabývající se touto problematikou, na kterou je možné se obrátit pro pomoc nebo informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11052,38 %52,38 %  
Ano10047,62 %47,62 %  

Graf

19. Na předchozí otázku jste odpověděli ano, prosím doplňte tedy, jakou/jaké organizaci/e znáte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Adra

Amnesty international

Azylový dům.

Bílí kruh bezpečí

Bílý kruh

Bílý kruh

bily kruh bezpeci, avon, amnesty international

Bílý kruh bezpečí Intervenční centra ProFem Stop domácímu násilí atd.

Bílý Kruh Bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bily kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí, FOD

Bílý Kruh bezpečí, Linka důvěry, La strada

Bílý kruh bezpečí, Podané ruce, linky důvěry,...

Bílý kruh bezpečí, ROSA

Bílý kruh bezpečí, Rosa

Bílý kruh bezpečí, ROSA

bílý kruh bezpečí, rosa

Bílý kruh bezpečí, ROSA, KOORDONA

bílý kruh bezpečí, sociální odbor

bílý kruh bezpečí?

Bílý kruh bezpečí.

Centrum intervenčních a psychosociálních (?) služeb Libereckého kraje.

clovek v tisni

člověk v tísni

člověk v tísni

člověk v tísni, policie, linka bezpečí

Dítě v tísni,psychologické poradny

DONA, bílý Kruh bezpečí

DONA, Bílý kruh bezpečí, Elpis, ROSA, Avon

donalinka, stopnasili

Intervenční centra, azylové domy, Linky důvěry, Bílý kruh bezpečí atd.

Jedná se o neziskovou orgranizaci ,,Nenechte si ubližovat", která vznikla ve spolupráci s Avonem a jeho kampaní v boji proti domácímu násilí na ženách.

klokánek, rosa

krizové linky - bílý kruh bezpečí, Rosa, Dona, Stop násilí

kruh bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka důvěry

Linka důvěry

Linka pomoci Linka bezpečí

Modrá linka . Linka důvěry...

Na Slovensku je to napr. Aliancia žien

nevím přesné názvy, ale mám v okolí několik azylových domů, kam bych se obrátil /někoho nasměroval pro pomoc

PČR

policie

Policie

Policie ČR

Policie ČR a chráněné domy (na Kladně máme i chráněné byty)

Policie ČR, azylové domy

Policie Čr, LINKA BEZPEČÍ

Poradna pro rodinu

Rosa

ROSA

Rosa

ROSA

ROSA

rosa

ROSA, Acorus

Rosa, BKB, pak ještě jedno od A...

ROSA,STOP NÁSILÍ

Soud linka bezpečí policie cr

20. Zaregistrovali jste některou z uvedených kampaní proti domácímu násilí? Prosím, označte které:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Avon proti domácímu násilí (Nenechte si ubližovat) – Avon10047,62 %47,62 %  
Ne, žádnou ze jmenovaných jsem neregistroval/a9143,33 %43,33 %  
HRÁZ proti domácímu násilí – Bílý kruh bezpečí2813,33 %13,33 %  
Tiché svědkyně – ROSA199,05 %9,05 %  
Domácí násilí není v módě – Amnesty International178,1 %8,1 %  
Přijďte včas – ROSA178,1 %8,1 %  
Kampaň proti domácímu násilí na ženách – Koordona (koalice organizací proti domácímu násilí)146,67 %6,67 %  
jsou, ale jejich názvy neznám10,48 %0,48 %  

Graf

21. Měla by se dle Vašeho názoru osoba, která se dopustila domácího násilí podrobit určitému speciálnímu programu – např. resocializačnímu apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16478,1 %78,1 %  
Nevím3114,76 %14,76 %  
Ne41,9 %1,9 %  
Spíše ano, ale do značné míry to závisí na konkrétním případu; nedokážu to takto zobecnit10,48 %0,48 %  
vykastrovat10,48 %0,48 %  
Ano, ale je problém práce s těmi poškozenými, protože častio ani nedají trestní oznámení, a když podají, tak často stáhnou. Tedy to "ano" je spíše teoretické.10,48 %0,48 %  
Nemá to smysl, nezmění se.10,48 %0,48 %  
Podle povahy a pravidelnosti násilí. Nějaký program kvůli jedné facce (pokud se neopakuje) mi přijde neúměrné řešení.10,48 %0,48 %  
Pouze tehdy, pokud sám původce násilí chce. Jinak jde o plýtvání prostředky.10,48 %0,48 %  
Terapie a vězení...10,48 %0,48 %  
Spíše ano, otázkou ale je, zda by to pomohlo.10,48 %0,48 %  
Jen pokud chce, z donucení to stejně k ničemu není.10,48 %0,48 %  
Stokrát ANO, a nejen měla..ale dle mého názoru by bylo potřeba , aby to bylo zákonem dáno ! + psychiatrické léčení (sledování) 10,48 %0,48 %  
ano, povinné psychiatrické léčbě a navazujícímu resocializačnímu programu10,48 %0,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Setkali jste se někdy s domácím násilím – ať už osobně, nebo např. Váš známý/á?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní zkušenost na otázku 5. Z jakých zdrojů jste se o domácím násilí dozvěděli nejvíce informací?

18. Znáte nějakou organizaci nebo instituci, zabývající se touto problematikou, na kterou je možné se obrátit pro pomoc nebo informace?

  • odpověď Ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bílý Kruh Bezpečí na otázku 19. Na předchozí otázku jste odpověděli ano, prosím doplňte tedy, jakou/jaké organizaci/e znáte:

20. Zaregistrovali jste některou z uvedených kampaní proti domácímu násilí? Prosím, označte které:

  • odpověď Avon proti domácímu násilí (Nenechte si ubližovat) – Avon:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domácí násilí není v módě – Amnesty International na otázku 20. Zaregistrovali jste některou z uvedených kampaní proti domácímu násilí? Prosím, označte které:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

5. Z jakých zdrojů jste se o domácím násilí dozvěděli nejvíce informací?

6. Seřaďte prosím, dle Vašeho uvážení, formy násilí podle jejich pravděpodobné četnosti v ČR:

7. Co považujete za nejčastější příčinu domácího násilí?

8. Setkali jste se někdy s domácím násilím – ať už osobně, nebo např. Váš známý/á?

10. Kdo se stává podle Vás nejčastěji obětí domácího násilí?

11. Kdo je podle Vás naopak nejčastěji pachatelem?

12. Hraje dle Vašeho názoru v případech domácího násilí roli vzdělání?

13. Který ze sociálně-patologických jevů podle Vás nejčastěji souvisí s domácím násilím?

14. Víte, o co se jedná, pokud se řekne „stalking“, jehož definice se stala součástí trestního zákona účinného od roku 2010?

15. Víte, na jakou nejdelší dobu může Policie ČR vykázat pachatele z jeho obydlí vzhledem k institutu „vykázání“?

16. Domníváte se, že současná česká legislativa nabízí dostatečné množství nástrojů pro řešení domácího násilí?

18. Znáte nějakou organizaci nebo instituci, zabývající se touto problematikou, na kterou je možné se obrátit pro pomoc nebo informace?

19. Na předchozí otázku jste odpověděli ano, prosím doplňte tedy, jakou/jaké organizaci/e znáte:

20. Zaregistrovali jste některou z uvedených kampaní proti domácímu násilí? Prosím, označte které:

21. Měla by se dle Vašeho názoru osoba, která se dopustila domácího násilí podrobit určitému speciálnímu programu – např. resocializačnímu apod.?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

5. Z jakých zdrojů jste se o domácím násilí dozvěděli nejvíce informací?

6. Seřaďte prosím, dle Vašeho uvážení, formy násilí podle jejich pravděpodobné četnosti v ČR:

7. Co považujete za nejčastější příčinu domácího násilí?

8. Setkali jste se někdy s domácím násilím – ať už osobně, nebo např. Váš známý/á?

10. Kdo se stává podle Vás nejčastěji obětí domácího násilí?

11. Kdo je podle Vás naopak nejčastěji pachatelem?

12. Hraje dle Vašeho názoru v případech domácího násilí roli vzdělání?

13. Který ze sociálně-patologických jevů podle Vás nejčastěji souvisí s domácím násilím?

14. Víte, o co se jedná, pokud se řekne „stalking“, jehož definice se stala součástí trestního zákona účinného od roku 2010?

15. Víte, na jakou nejdelší dobu může Policie ČR vykázat pachatele z jeho obydlí vzhledem k institutu „vykázání“?

16. Domníváte se, že současná česká legislativa nabízí dostatečné množství nástrojů pro řešení domácího násilí?

18. Znáte nějakou organizaci nebo instituci, zabývající se touto problematikou, na kterou je možné se obrátit pro pomoc nebo informace?

19. Na předchozí otázku jste odpověděli ano, prosím doplňte tedy, jakou/jaké organizaci/e znáte:

20. Zaregistrovali jste některou z uvedených kampaní proti domácímu násilí? Prosím, označte které:

21. Měla by se dle Vašeho názoru osoba, která se dopustila domácího násilí podrobit určitému speciálnímu programu – např. resocializačnímu apod.?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaniaková, T.Domácí násilí a sociálně patologické jevy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://domaci-nasili-a-socialne-pat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.