Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí očima veřejnosti

Domácí násilí očima veřejnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Studničková
Šetření:29. 01. 2012 - 01. 02. 2012
Počet respondentů:803
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Prosím věnujte několik minut Vašeho času vyplněním následujícího dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Kde jste se setkal/a s pojmem domácí násilí nebo s informacemi o něm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi, na internetu, z knih, z časopisů55268,74 %68,74 %  
ve škole10613,2 %13,2 %  
vlastní zkušenost789,71 %9,71 %  
zkušenost blízké osoby526,48 %6,48 %  
nic30,37 %0,37 %  
všechny výše zmíněné10,12 %0,12 %  
škola, média10,12 %0,12 %  
Sama jsem to zažila10,12 %0,12 %  
v skole aj v televizii10,12 %0,12 %  
bilboard na zastávce10,12 %0,12 %  
bol som sam tirany 10,12 %0,12 %  
kombinace 1. a 2 odpovědi (bylo by fajn, kdyby se daly zaškrtnout obě :))10,12 %0,12 %  
škola, práce s klienty, média10,12 %0,12 %  
v tv, na netu, z knih, časopisů, ve škole10,12 %0,12 %  
i z vlastní skušenosti10,12 %0,12 %  
televize, internet, zaměstnání (učitelka v MŠ)10,12 %0,12 %  
Pracovala jsem v organizaci, která se domácím násilím také zabývala. Tehdy jsem si možná ten pojem a souvislosti uvědomila nejvýznamněji.10,12 %0,12 %  

Graf

2. Domácí násilí se podle Vás týká nejvíce: (seřaďte od nejčastějších: 1 nejvíce - 5 nejméně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
žen1.9561.745
mužů3.7561.734
dětí1.9751.763
seniorů2.9491.047
zdravotně postižených osob2.9911.124

Graf

3. Jaký si myslíte, že je nejčastější věk oběti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-15 let38047,32 %47,32 %  
26-40 let29636,86 %36,86 %  
16-25 let8410,46 %10,46 %  
41-60 let364,48 %4,48 %  
61 a více let70,87 %0,87 %  

Graf

4. Jaký projev domácího násilí považujete za nejhorší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sexuální (znásilnění)32740,72 %40,72 %  
psychické (nadávání,manipulace, ponižování, vyhrožování, zesměšňování)27734,5 %34,5 %  
fyzické (bití)16720,8 %20,8 %  
sociální (zákaz styku s rodinou, přáteli, izolace)293,61 %3,61 %  
ekonomické (neposkytování finančních prostředků na domácnost)30,37 %0,37 %  

Graf

5. Co si myslíte, že patří mezi nejčastější příčiny domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alkohol, drogy58472,73 %72,73 %  
agresivní povaha násilníka56570,36 %70,36 %  
nespokojenost sám se sebou, nízké sebevědomí35243,84 %43,84 %  
přehnaná žárlivost28134,99 %34,99 %  
vlastní zkušenost z dětství26533 %33 %  
špatná finanční situace rodiny15919,8 %19,8 %  
neshody v rodině9912,33 %12,33 %  
nevzdělanost8210,21 %10,21 %  

Graf

6. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí, jak byste tuto situaci řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odešel/odešla bych od násilníka41751,93 %51,93 %  
obrátil/a bych se na policii31138,73 %38,73 %  
obrátil/a bych se na instituci, která se tímto problémem zabývá (př. Linka bezpečí)30437,86 %37,86 %  
poradil/a bych se s kamarádem/ kamarádkou21326,53 %26,53 %  
vyhledal/a bych lékaře a poradil/a bych se s ním11113,82 %13,82 %  
nevím10412,95 %12,95 %  
je to soukromá věc, situaci bych neřešil/a141,74 %1,74 %  

Graf

7. Co je podle Vás nejčastějším důvodem, proč oběti neodejdou od násilníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snaha zachovat dětem rodinu36245,08 %45,08 %  
citová závislost na násilníkovi36144,96 %44,96 %  
pocit bezmoci, beznaděje 34743,21 %43,21 %  
strach z budoucnosti33842,09 %42,09 %  
oběť nemá kam jít31238,85 %38,85 %  
ekonomická závislost na násilníkovi25732 %32 %  
stud ze zveřejňování svého případu25531,76 %31,76 %  

Graf

8. Myslíte si, že lze snadno rozpoznat pachatele domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne76895,64 %95,64 %  
ano, násilníkem by přece nemohl být člověk, který se na veřejnosti chová mile, sympaticky a příjemně354,36 %4,36 %  

Graf

9. S kterým z následujících dvou výroků spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při zásazích proti domácímu násilí je třeba se v prvé řadě zaměřit na ochranu napadené osoby71689,17 %89,17 %  
při zásazích proti domácímu násilí je třeba se v prvé řadě zaměřit na stíhání pachatele8710,83 %10,83 %  

Graf

10. Jaký je podle Vás postoj společnosti k problematice domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tato problematika se podceňuje67984,56 %84,56 %  
je jí věnována dostatečná pozornost10412,95 %12,95 %  
tato problematika se zveličuje202,49 %2,49 %  

Graf

11. Myslíte si, že by se o problematice domácího násilí mělo hovořit i ve školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, již 1. stupni základní školy45256,29 %56,29 %  
ano, ale až od 2. stupně základní školy31839,6 %39,6 %  
ano, ale až na střední škole232,86 %2,86 %  
ne101,25 %1,25 %  

Graf

12. Znáte některou organizaci nebo instituci, která se zabývá problematikou domácího násilí? Pokud ano, uveďte jakou.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Stand Up Against Child Abuse

-

-

-

-

-

-

---

?

...

...

A pokud ne, tak musím taky uvádět odpověď... asi by to chtělo si s dotazníkem více pohrát :) (např. u otázky č. 2 je napsáno SEŘADIT, ale potom zhodnotit od 1-5, takže mám seřazovat nebo ne? :)

acorus

Acorus

adra Nadace kuře

Adra, Dětské krizové centrum,

AFA , ACAB

Aliancia žien Slovenska

Amnesty Internetional

ano

Ano, ale nevybavim si nazev.

ano, bily kruh bezpeci

ano, linka bezpečí

áno, na Slovensku - Prešov - Azylový dom pre týrané ženy, ale aj poradňa pre obete domáceho násilia

Ano..

Avon

AVON proti domácímu násilí

AVON proti domácímu násilí, Poradny pro rodinu, poradny pro ženy a dívky

Avon, ROSA

AVON, ROSA

Avon, Stop Rape Now

azyl.domy

Bez strachu, Daphne

bili kruh

bílí kruh

Bílí kruh bezpečí

Bílý kjruh bezpečí

bílý kruh

bily kruh

Bílý kruh

Bílý kruh

bílý kruh

Bílý kruh

Bílý kruh

bílý kruh

bily kruh

bílý kruh bezpčí

Bílý kruh bezpečí Dona linka

Bílý kruh bezpečí Linka bezpečí

Bílý kruh bezpečí Linka důvěry

Bílý kruh bezpečí Policie ČR

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bilý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí, Rosa

Bílý kruh bezpečí, Dona linka

Bílý kruh bezpečí, Dona linka

Bílý kruh bezpečí, DONA linka, La Strada, Acorus

Bílý kruh bezpečí, Dona linka, Linka bezpečí

Bílý kruh bezpečí, Dona linka, ROSA, Acorus, Linka bezpečí, různá krizová a intervenční centra, azylové domy pro matky s dětmi

bílý kruh bezpečí, dona, policie, intervenční centra, azylové domy

Bílý kruh bezpečí, Fond ohrožených dětí, Help 24

Bílý kruh bezpečí, Intervenční centra, Acorus.

Bílý kruh bezpečí, Klokánek, krizové centrum v Brně apod.

Bílý kruh bezpečí, La Strada, Linka bezpečí

Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí

Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí

Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí

bílý kruh bezpečí, linka bezpečí pro děti,

Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí, policie

Bílý kruh bezpečí, Nadace Naše dítě, Klokánek, Rodinné poradny, Pedagogicko psychologické poradny, Intervenční centra, Soukromé psychologické poradny, Persefona, proFem, OSN,, Evropská unie, Liga lidských práv

Bílý kruh bezpečí, Rosa, Kolkánci (v případě násilí na dětech)

Bílý kruh bezpečí, ROSA, ProFem

Bílý kruh bezpečí, sdružení Rosa, DONA linka

Bílý Kruh Bezpečí, Spirála

Bílý kruh bezpečí?

Bílý kruh naděje, Linka bezpečí

BKB, dona linka, linka bezpečí

BKB, Dona linka, v každém krajském městě je poradna zabývající se domácím násilím,....

bohuzel neznam

bohužel

bohužel ne

Bohužel ne, snad LINKA BEZPEČÍ ?

bohužel neznám

Bohužel neznám - určitou pomoc možná poskytuje Linka bezpečí.

bohužel neznám, leda tak Linka důvěry, Linka bezpečí

bohužel si přímo na organizaci nevzpomenu, vím, že Daniela Peštová byla tváří nějaké kampaně, ale organizaci bohužel nevím

Brana do zivota - SR

Centrum Nádej

Centrum Nové naděje

Centrum pomoci obětem domácího násilí Kladno, Bílý kruh bezpečí

červený kříž, azylové domy

červený kříž, azylové domy

člověk v tísni

člověk v tísni

Člověk v tísni, Bílý kruh bezpečí...

Člověk v tísni, linka bezpečí...

Detská linka dôvery

Detská linka istoty

dětská organizace Klokánek, myslím že se tak jmenují

Dětské krizové centrum, Linka Bezpečí, Bílý kruh bezpečí

dite v nouzi

Dítě v tísni.

Domácí násilí centrum - Pardubice,Dubina

DONA

DONA linka, bílý kruh bezpečí

DONA linka, Bílý kruh bezpečí, ROSA

DONA, azylové domy

DONA, ROSA, Bílý Kruh Bezpečí, Persefona

Donna, Bílý kruh bezpečí...

FBI

Fenestra

Fond ohrožených dětí

HELP

Help linka

intervenční centra

Intervenční Centrum

Intervenční centrum

Intervenční centrum pomoci obětem domácího násilí Kladno (myslím že je pod Centrem krizové intervence Kladno)

jakákoliv k-centra, centra krizové intervence, linka duševní tísně...

její název si teď nemůžu vybavit

kampaň Avonu, ...

každá piata žena

Klokanek

Klokánek Brno Modrá linka bezpečí

klokanek?

Konchedras

Konkrétne názov nepoznám.

Konkrétně ně, protože jsem je dosud nepotřebovala vyhledat, na internetu je však odkazů spousta. Znám jen psycholožku, která se tím zabývá.

Koordona

KOORDONA

Koordona

Koordona

KOORDONA

KOORDONA - koalice organizací proti domácímu násilí

KOORDONA - Společná koalice organizací proti domácímu násilí.

Koordona a stopnasili.cz

KOORDONA, ROSA

Kotec

Krizové centrum pro děti a rodinu

kromě Linky bezpečí bohužel jiné neznám

La Strada

La Strada, Bílý kruh bezpečí, Linka důvěry

Liga bez násila, OZ Fenestra, Rovnosť šancí, OZ Familia

Liga bez nasilia ?

liga bez násilia, zastavme násilie

Liga lidských práv, Brno

Liga na život bez násilia

liga proti nasiliu

Liga za život bez násilia

Liga za život bez násilia

Liga za život bez násilia

lina dovery

linka bespečí,policie

Linka bezbečí

linka bezpeci

Linka Bezpeci

Linka bezpeci

Linka bezpeci

Linka bezpeci

Linka bezpeci, Clovek v tisni, Cerveny kriz, HELP,

linka bezpeci, linka duvery

linka bezpeci, Unicef

Linka bezpeci? Policie

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí Policie ČR STOP domácímu násílí

Linka bezpečí Rosa

Linka bezpečí

Linka Bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

LInka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

lINKA BEZPĚČÍ

Linka Bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka Bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

LINKA BEZPEČÍ

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí , ROSA a STOP Násilí

Linka bezpeči , Linka dôvery

linka bezpečí a spousta dalších, přesné názvy neznám, na internetu bych si je určitě vyhledala

Linka bezpečí- důvěry Policie, Sociální instituce

Linka bezpečí,

Linka bezpečí,

linka bezpečí,

Linka bezpečí, a u nás v Č.B. je to konkrétně "Krizové centrum pro matku a dítě", kde mají i psycholůogickou poradnu a podporu s azylovým domem

Linka bezpečí, Acorus

Linka bezpečí, Bezpečný domov, Linka Naděje

Linka bezpečí, bílý kruh

Linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí ... avšak i když pracuji na MVČR nebyla jsem při náhodném setkání s domácím násilím během letní dovolené okamžitě schopná poradit a nasměrovat (bohužel tuto pomoc potřebovala i místní policie :(((((

Linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí

Linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí

linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí

Linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí

linka bezpečí, bilý kruh, matka v tísni aj.

Linka bezpečí, Člověk v tísni

Linka bezpečí, Klokánek

Linka bezpečí, koalice Koordona, bílí kruh bezpečí, Adra, Arkáda, ACORUS

Linka bezpečí, Linka důvěry, CAN program, ...

Linka Bezpečí, Nadace naše dítě

Linka bezpečí, občanské sdružení ROSA, Bílý kruh bezpečí, Diakonie, Charity, ADRA

Linka bezpečí, OSPOD, PPP

Linka bezpečí, Policie

Linka bezpečí, policie

Linka bezpečí, policie

linka bezpečí, policie, bílý kruh bezpečí, DONA linka

Linka bezpečí, Pomozte dětem,...

Linka bezpečí, Rosa

Linka bezpečí, ROSA

LINKA BEZPEČÍ, Rosa, Stop násilí

linka bezpečí, různá krizová centra a sdružení

linka bezpečí,modrý kruh

Linka bezpečí,ROSA,Bílý kruh bezpečí,Adra,různé církevní diakonie v ČR

linka bezpečí,spod

linka bezpečí?

Linka bezpečí???

Linka detskej istoty

linka dôvery

Linka dôvery

Linka dovery

linka dovery

Linka dôvery

linka dôvery

Linka dôvery (Slovensko)

linka dovery,

linka dovery,

linka duvěry

Linka důvěry

Linka důvěry

linka duvery

Linka důvěry

Linka důvěry

linka důvěry

Linka důvěry

linka duvery

Linka důvěry, Azylové domy, Fod

linka důvěry, bílý kruh bezpečí

Linka důvěry, dona linka, rosa, stop násilí

linka duvery, linka bezpeci, nevim, vsechno se snad da najit na internetu....

linka důvěry, linka bezpečí

Linka nádeje, Linka dôvery

linka zachrany

Linka záchrany

Linky dôvery

Modrá linka bezpečí

momentálně si žádnou nevybavuji

možná znám,ale netuším jméno.

myslím, že jsem o nějaké slyšela, ale nemůžu si vybavit

Nadace kuře a adra

nadace naše dítě

Nadace naše dítě

nadace Terezy Maxové

najdu si na netu

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nE

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

Ne

ne

Ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

NE

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne :D

ne ne neeeeeeee

ne nepotřebuji to vědět

Ne neznám

ne neznam

ne neznám

Ne neznám.

ne z hlavy, ale nejakou bych jiste nasla na internetu nebo kdekoli jinde

Ne, neznám.

Ne.

Nee

neeeeeeeeee

Nemam tušení

nemohu si vzpomenout

nemůžu si vzpomenout

nepamatuji si název, ale vím, že některé organizace existují - naštěstí

nepoznam

nepoznam

nepoznam

Nepoznám

nepoznam

nepoznám

Nepoznám ale v pripade potreby by som určite našla možnosti,kam sa obrátiť

nepoznam, ale urcite je ich viac

neviem

neviem

neviem ako sa volá .

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim jestli to je instituce, ale www.nasilidoma.cz

Nevím..

nevzpomenu si

nevzpomenu si

Nevzpomenu si zrovna

nevzpomínám si

nezajímám se

NEZNÁK

neznam

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

Neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznam

neznám

neznám

neznám

Neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

Neznam

Neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

Neznam

neznám

neznam

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznam

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám bohužel

neznám nikdy jsem ji nevyhledávala, nemám důvod

neznám přímou instituci

NEZNÁM ŽÁDNOU

neznám žádnou

Neznám žádnou

neznám žádnou

neznám žádnou :)

neznám žádnou..

neznám žádný konkrétní název instituce

neznám, nikdy jsem ji nemusela kontaktovat, možná bych zapátrala v paměti, ale pokud bych potřebovala, hledala bych na internetu

neznám, zatim sem se s domácím násilím nesetkala, tak sem neměla potřebu je vyhledávat

neznám.

Neznám.

Neznám.

Neznám.

Neznám.

neznám.

Neznám.

Neznám. Jedině linka důvěry a psychologické poradny.

Neznám. Nebylo a doufám, že nikdy nebude potřeba takovou organizaci vyhledávat.

neznám...

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Nie

nie

nie

nie, nemusela som sa doteraz o to zaujímať

nie, nepoznám

nvm

Občanské sdružení Magdalenium, Bílý kruh bezpečí, Linka důběry,

občanské sdružení ROSA

Občanské sdružení ROSA

Občanské sdružení ROSA,

organizace charity

organizací je spousta např. Liga lidských práv,Koordona,Persefona,Liga proti domácímu násilí....

OSN, Rada Europy

OSPOD, ROSA

Piata žena

Piata žena - SR

policie

Policie

Policie

Policie

Policie ČR

policie ČR

Policie ČR,

Policie ČR, Sociální odbor příslušného Městského nebo Krajského úřadu (OSPOD, apod.), další organizace (Naše dítě, Charita, apod.)

pomoc v tíživé situaci -Česká republika, azylové domy - myslím, že snad v každém městě ?

Poradna Elpis,

Poznám linky dôvery..Ale sú aj rôzne organizácie ako pre tyrané matky s detmi..Rôzne útulky..

riaps

rosa

ROSA

ROSA

ROSA

Rosa

Rosa

Rosa

ROSA

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy Bílý kruh bezpečí

Rosa, bíli kruh bezpečí,Acorus

Rosa, Bily kruh bezpeci

ROSA, Bílý kruh bezpečí

Rosa, Bílý kruh bezpečí, Bona

ROSA, Bílý kruh bezpečí, Profem,

Rosa, DONA linka, ne přímo FOD, Linka bezpečí, Rodičovská linka, ...

rosa, kruh bezpečí

ROSA, Persefona, Bílý kruh bezpečí...

rosa,linka bezpeci,klokanek

rosa. linka bezpečí

rôzne krízové centrá

růžová linka, Fod Klokánek,

sedel som na jednej prednaske, kde nam hovoril indicky profesor, ktory rozbiehal projekt v juznej afrike proti domacemu nasiliu cez media. Presne nazov si vsak nepamatam.

sociálka, policie

SPONDEA . Sdružení pěstounských rodin. Modrá linka

stop domácí násilí, FOD, projekt azylových domů

stop násilí

STOP týrání dětí! / STOP child abuse

stopnasili

sunar

theia

Třeba Linka bezpečí

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

určitě ano

určitě je spousta organizací a institucí, které mají ochránit oběti domácího násilí, je hodně organizací pro děti např. Klokánek, podle mého názoru, ale na další si bohužel nevzpomenu.

V SR- Centrum Nádej

viem ze som pisal na cesku ochranu deti ale nazovb presny neviem prepac

vim, ze existuje instituce, ktera pomaham tyranym zenam, ale nevim presne jak se jmenuje, musela bych to vyhledat na internetu....

www.donalinka.cz

www.redtube.com

x

z hlavy nevím, našla bych si to asi na internetu....Myslím, že existuje něco jako Stop násilí....

Z hlavy nevím, tento problém jsem zatím neřešila, v případě potřeby jsem schopna si informace okamžitě zjistit.

zadnou neznam

ziadnu cesku

znam z medii,ale na presny nazev organizace si ted nevzpomenu

ZO Náruč, Slniečko a podobne organizacie na Slovenku

zrovna mě nenapadá, ale už jsem asi o 2 slyšela

žádná mě nenapadá

žádnou neznám

žádnou neznám

žádnou neznám, vím, že se můžu obrátit na linku důvěry nebo na policii

žiadna ma nenapadá

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena64380,07 %80,07 %  
muž16019,93 %19,93 %  

Graf

14. Do které z níže uvedených věkových skupin patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let49862,02 %62,02 %  
27-40 let16520,55 %20,55 %  
15-18 let10613,2 %13,2 %  
41-55 let293,61 %3,61 %  
56 a více let50,62 %0,62 %  

Graf

15. Pocházíte z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné rodiny57371,36 %71,36 %  
neúplné rodiny - vyrůstám (vyrůstal/a jsem s matkou)15819,68 %19,68 %  
neúplné rodiny - vyrůstám (vyrůstal/a jsem s otcem)182,24 %2,24 %  
nic50,62 %0,62 %  
s matkou a nevlastním otcem20,25 %0,25 %  
vyrůstála jsem s matkou a otčímem20,25 %0,25 %  
do puberty jsem vyrůstala s oběma rodiči, poté se rozvedli a matka si vzala nového muže10,12 %0,12 %  
do 18 s oběma rodiči, poté s matkou10,12 %0,12 %  
od matky z pindy10,12 %0,12 %  
s babyboxu10,12 %0,12 %  
do 20 let z úplné rodiny10,12 %0,12 %  
neúplné rodiny, vyrůstal jsem ale s oběma rodiči10,12 %0,12 %  
Rodiče rozvedení od mých 13 let, od 16 žiju s otcem a jeho ženou10,12 %0,12 %  
adoptivní rodiče10,12 %0,12 %  
z úplné rodiny ale rodiče zemřeli brzy na alkoholismus10,12 %0,12 %  
s matkou, otec zemřel před 4 roky10,12 %0,12 %  
rodiče rozvedení, ale vídám se z oběma10,12 %0,12 %  
otec zemrel ale matka mela jineho pritele10,12 %0,12 %  
uplnej aj neuplnej, asi v 10 tich sa rodicia rozviedli10,12 %0,12 %  
nejdříve v úplně, a ve věku 16 let se rodiče rozvedli.10,12 %0,12 %  
rozvrácené rodiny zmítané domácím násilím10,12 %0,12 %  
sirotek10,12 %0,12 %  
rodicia su rozvedeni10,12 %0,12 %  
Do 13 let z úplné rodiny, poté s matkou kvůli zemření otce10,12 %0,12 %  
do 12let úplá rodina, pak s matkou10,12 %0,12 %  
rozhadane rodiny10,12 %0,12 %  
s matkou, nevlastnim otcem10,12 %0,12 %  
od každého kousek - chvíli úplná, pak neúplná a pak zase úplná10,12 %0,12 %  
od sedmi let v úplné rodině s otčímem10,12 %0,12 %  
Žili jsme společně do mých 16, ale rozváděli se od mých 4 let....pak s matkou, ale s otcem dobrý vztah....10,12 %0,12 %  
bez matky i otce 10,12 %0,12 %  
rozvedeni,ale stretavam sa casto aj s otcom10,12 %0,12 %  
Dětský domov10,12 %0,12 %  
rodiče se rozvedli v mých 17 letech10,12 %0,12 %  
pocházím z pěstounské rodiny, jsem adoptovaná již 14 let.10,12 %0,12 %  
úplná rodina v 17 rozvod rodičů10,12 %0,12 %  
V rozpadající se rodině10,12 %0,12 %  
dětského domova10,12 %0,12 %  
s matkou a jejím novým manželem10,12 %0,12 %  
vyrůstala jsem s otcem a jeho ženou10,12 %0,12 %  
vyrůstal jsem s otcem, nyní žiju u matky10,12 %0,12 %  
z neúplné rodiny - vyrůstala jsem s prarodiči10,12 %0,12 %  
vlastní matka, nevlastní otec, bratr10,12 %0,12 %  
rozvráceného manželství,nyní mám 2 matky a 2 otce10,12 %0,12 %  
neúplná rodina, střídavá péče10,12 %0,12 %  
do 10 let v uplné rodině, nyní jen s matkou, s otcem se vídám každý den10,12 %0,12 %  
17 let uplna rodina pote rozvod rodicu a zila jsem s matkou od mych 1710,12 %0,12 %  
vlastni matka nevlastni otec10,12 %0,12 %  
do 8 let jen s matkou, poté nevlastní otec a bratr10,12 %0,12 %  
uplna ale uplne nefunkcni rodina10,12 %0,12 %  
vyrůstám s matkou a nevlastním otcem10,12 %0,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde jste se setkal/a s pojmem domácí násilí nebo s informacemi o něm?

2. Domácí násilí se podle Vás týká nejvíce: (seřaďte od nejčastějších: 1 nejvíce - 5 nejméně)

3. Jaký si myslíte, že je nejčastější věk oběti?

4. Jaký projev domácího násilí považujete za nejhorší?

5. Co si myslíte, že patří mezi nejčastější příčiny domácího násilí?

6. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí, jak byste tuto situaci řešil/a?

7. Co je podle Vás nejčastějším důvodem, proč oběti neodejdou od násilníka?

8. Myslíte si, že lze snadno rozpoznat pachatele domácího násilí?

9. S kterým z následujících dvou výroků spíše souhlasíte

10. Jaký je podle Vás postoj společnosti k problematice domácího násilí?

11. Myslíte si, že by se o problematice domácího násilí mělo hovořit i ve školách?

12. Znáte některou organizaci nebo instituci, která se zabývá problematikou domácího násilí? Pokud ano, uveďte jakou.

13. Jste:

14. Do které z níže uvedených věkových skupin patříte?

15. Pocházíte z:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde jste se setkal/a s pojmem domácí násilí nebo s informacemi o něm?

2. Domácí násilí se podle Vás týká nejvíce: (seřaďte od nejčastějších: 1 nejvíce - 5 nejméně)

3. Jaký si myslíte, že je nejčastější věk oběti?

4. Jaký projev domácího násilí považujete za nejhorší?

5. Co si myslíte, že patří mezi nejčastější příčiny domácího násilí?

6. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí, jak byste tuto situaci řešil/a?

7. Co je podle Vás nejčastějším důvodem, proč oběti neodejdou od násilníka?

8. Myslíte si, že lze snadno rozpoznat pachatele domácího násilí?

9. S kterým z následujících dvou výroků spíše souhlasíte

10. Jaký je podle Vás postoj společnosti k problematice domácího násilí?

11. Myslíte si, že by se o problematice domácího násilí mělo hovořit i ve školách?

12. Znáte některou organizaci nebo instituci, která se zabývá problematikou domácího násilí? Pokud ano, uveďte jakou.

13. Jste:

14. Do které z níže uvedených věkových skupin patříte?

15. Pocházíte z:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Studničková, S.Domácí násilí očima veřejnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://domaci-nasili-ocima-verejnos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.