Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí v ČR

Domácí násilí v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vítovcová
Šetření:02. 12. 2009 - 08. 12. 2009
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):46 / 27.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Veronika Vítovcová, jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Pro potřeby seminární práce z předmětu „Chování člověka v krizových situacích“ byl sestaven dotazník, který zkoumá problematiku domácího násilí. Při zodpovídání otázek bude zachována naprostá anonymita respondentů.

Velmi Vám děkuji za Váš čas a spolupráci.
 

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy s pojmem domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 41].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12588,65 %88,65 %  
ne1611,35 %11,35 %  

Graf

2. Kde jste se o domácím násilí dověděl/a nebo se setkal/a s informacemi o něm

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi, rádiu10886,4 %76,6 %  
na internetu6451,2 %45,39 %  
ve škole3729,6 %26,24 %  
od známých a přátel3528 %24,82 %  
z letáků a brožur3225,6 %22,7 %  
mám vlastní zprostředkovanou nebo osobní zkušenost2822,4 %19,86 %  
v rodině1814,4 %12,77 %  
v práci118,8 %7,8 %  

Graf

3. Jak často se s pojmem domácí násilí setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4838,4 %34,04 %  
zřídka3830,4 %26,95 %  
poměrně často3427,2 %24,11 %  
vůbec54 %3,55 %  

Graf

4. Víte, co si představit pod pojmem „Domácí násilí"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám dostatek informací8769,6 %61,7 %  
ano, ale uvítal/a bych další informace3326,4 %23,4 %  
nevím, nejsem si jistý/á43,2 %2,84 %  
ne, ale uvítal/a bych nějaké informace10,8 %0,71 %  

Graf

5. Setkal/a jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, ano, několikrátotázka č. 6, nevzpomínám siotázka č. 8, ne, nezajímá mě tootázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5040 %35,46 %  
nevzpomínám si4636,8 %32,62 %  
ano, několikrát2721,6 %19,15 %  
ne, nezajímá mě to21,6 %1,42 %  

Graf

6. Kde jste se setkal/a s kampaní proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize5571,43 %39,01 %  
billborardy3545,45 %24,82 %  
internet3342,86 %23,4 %  
tisk2836,36 %19,86 %  
letáky a brožury1823,38 %12,77 %  
rádio79,09 %4,96 %  
jinde11,3 %0,71 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsou tyto kampaně užitečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano, zvyšují povědomí společnosti5774,03 %40,43 %  
spíše ano1418,18 %9,93 %  
spíše ne33,9 %2,13 %  
neumím posoudit33,9 %2,13 %  

Graf

8. Vnímáte domácí násilí jako vážný celospolečenský problém, kterým je potřeba se zabývat po všech stránkách (legislativa, sociální sféra, politicky apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano10483,2 %73,76 %  
spíše ano1814,4 %12,77 %  
ne, tento problém by se měl řešit v kruhu rodiny21,6 %1,42 %  
nevím10,8 %0,71 %  

Graf

9. Jak velké části společnosti v ČR se podle Vás tento problém přímo dotýká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi tak 25 %6451,2 %45,39 %  
méně než 10 %2217,6 %15,6 %  
asi tak 50 %1814,4 %12,77 %  
nemám představu1411,2 %9,93 %  
více než 50 %75,6 %4,96 %  

Graf

10. Myslíte, že prevence a vyšší informovanost společnosti může přispět k redukci domácího násilí ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5140,8 %36,17 %  
určitě ano4435,2 %31,21 %  
nevím, neumím posoudit1713,6 %12,06 %  
ne, prevence ani informace toto neovlivní1310,4 %9,22 %  

Graf

11. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace psychického a fyzického násilí7257,6 %51,06 %  
psychické (ponižování, zesměšňování, vyhrožování, křik, kontrolování.....)4536 %31,91 %  
fyzické (bití, fyzické útoky....)54 %3,55 %  
sexuální (vynucování pohlavního styku, znásilnění....)21,6 %1,42 %  
sociální (izolace, zákaz styku s rodinou a přáteli, zákaz chodit do zaměstnání...)10,8 %0,71 %  

Graf

12. Kdo se podle vás nejčastěji stává obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manželka, partnerka, přítelkyně9576 %67,38 %  
dítě2016 %14,18 %  
nemám přestavu54 %3,55 %  
senior32,4 %2,13 %  
manžel, partner, přítel21,6 %1,42 %  

Graf

13. Domníváte se, že obětí domácího násilí se stávají spíše jedinci s nižším vzděláním a nižší schopností prosadit se ve společnosti a mít úspěšnou pracovní kariéru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, obětí domácího násilí jsou i jedinci s vysokou úrovní vzdělání a s úspěšnou pracovní kariérou8467,2 %59,57 %  
ano, takoví jedinci se snadněji stanou obětí domácího násilí2217,6 %15,6 %  
neumím posoudit1915,2 %13,48 %  

Graf

14. Domníváte se, že jev domácího násilí se objevuje převážně v rodinách se slabším finančním z zajištěním z nižších společenských vrstev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne, finanční zajištění nemá zásadní vliv na výskyt domácího násilí4939,2 %34,75 %  
spíše ano3326,4 %23,4 %  
spíše ne2822,4 %19,86 %  
nevím129,6 %8,51 %  
určitě ano32,4 %2,13 %  

Graf

15. Domníváte se, že pachateli domácího násilí jsou spíše lidé s nízkým vzděláním a nízkým společenským standardem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne, pachateli domácího násilí jsou i lidé s vyšší úrovní vzdělání a dobrým postavením ve společnosti6652,8 %46,81 %  
spíše ano2520 %17,73 %  
spíše ne2116,8 %14,89 %  
nevím129,6 %8,51 %  
rozhodně ano10,8 %0,71 %  

Graf

16. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne, je potřeba ještě zlepšit legislativní ochranu5544 %39,01 %  
ne, ochrana je nedostatečná3729,6 %26,24 %  
neumím posoudit2318,4 %16,31 %  
spíše ano108 %7,09 %  

Graf

17. Víte na jakou dobu může policie vykázat pachatele domácího násilí ze společné domácnosti podle zákona 135/2006 Sb. Na ochranu proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 dní4939,2 %34,75 %  
nevím4032 %28,37 %  
30 dní2721,6 %19,15 %  
15 dní86,4 %5,67 %  
navždy10,8 %0,71 %  

Graf

18. Je podle vás možnost vykázat pachatele domácího násilí ze společné domácnosti na určitou dobu dobrým a účinným opatřením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, po návratu pachatele se vše vrátí do starých kolejí, nebo se situace ještě zhorší6955,2 %48,94 %  
ano určitě, oběť může v klidu učinit patřičné kroky pro zlepšení své situace2620,8 %18,44 %  
neumím posoudit2016 %14,18 %  
spíše ano, pachatel to může brát jako varování a polepší se108 %7,09 %  

Graf

19. Které z následujících institucí považujete za nejdůležitější při ochraně občanů před domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
policie8870,4 %62,41 %  
rodina a přátelé7156,8 %50,35 %  
linky důvěry4132,8 %29,08 %  
intervenční centra3628,8 %25,53 %  
soudy3628,8 %25,53 %  
lékař1814,4 %12,77 %  
sousedé1612,8 %11,35 %  
škola1411,2 %9,93 %  

Graf

20. Máte představu o tom co je náplní činnosti intervenčního centra.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem si zcela jist/a. 4233,6 %29,79 %  
Ano, myslím, že tuším.3931,2 %27,66 %  
Vůbec netuším.3326,4 %23,4 %  
Ano, mám celkem jasnou představu.118,8 %7,8 %  

Graf

21. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, znám.otázka č. 22, O některých jsem již slyšel/a, ale nedokážu si vzpomenout.otázka č. 23, Neznám, ale dokázala bych si nějaké najít.otázka č. 23, Ne, neznám.otázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O některých jsem již slyšel/a, ale nedokážu si vzpomenout.4838,4 %34,04 %  
Neznám, ale dokázala bych si nějaké najít.4132,8 %29,08 %  
Ano, znám.2318,4 %16,31 %  
Ne, neznám.1310,4 %9,22 %  

Graf

22. Které organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí znáte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bílý kruh bezpečí1773,91 %12,06 %  
Linka bezpečí1773,91 %12,06 %  
Linka důvěry1773,91 %12,06 %  
ROSA834,78 %5,67 %  
AVON834,78 %5,67 %  
Intervenční centra313,04 %2,13 %  
DONA28,7 %1,42 %  
jiné14,35 %0,71 %  

Graf

23. Setkal/a jste se osobně s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, ještě jsem se s ničím takovým osobně nesetkal/a.otázka č. 24, Ano, setkal/a jsem se s tím jako svědek v mém okolí.otázka č. 27, Ano, setkal/a jsem se s nějakou formou domácího násilí jako přímý svědek.otázka č. 28, Ano, stal/a jsem se osobně obětí domácího násilí.otázka č. 30, Ano, byl/a jsem pachatelem domácího násilí.otázka č. 41].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ještě jsem se s ničím takovým osobně nesetkal/a. 6753,6 %47,52 %  
Ano, setkal/a jsem se s tím jako svědek v mém okolí. 2721,6 %19,15 %  
Ano, setkal/a jsem se s nějakou formou domácího násilí jako přímý svědek.1612,8 %11,35 %  
Ano, stal/a jsem se osobně obětí domácího násilí. 1310,4 %9,22 %  
Ano, byl/a jsem pachatelem domácího násilí.21,6 %1,42 %  

Graf

24. Myslíte si, že byste dokázal/a rozpoznat domácí násilí ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2638,81 %18,44 %  
pravděpodobně ano2638,81 %18,44 %  
asi ne, je těžké něco takového rozpoznat, děje se to za zavřenými dveřmi1522,39 %10,64 %  

Graf

25. Jak byste se zachoval/a v případě, že byste se stal/a svědkem domácího násilí nebo měl/a podezření, že ve vašem okolí k něčemu takovému pravidelně dochází.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Promluvil/a bych si s osobami, kterých se to týká a poskytl/a bych jim informace o možnostech řešení této situace (pokud by šlo o známé).4161,19 %29,08 %  
Nevím, jak bych se v takové situaci zachoval/a.2131,34 %14,89 %  
Svěřil/a bych se svým přátelům a doufal/a, že pomohou oni.34,48 %2,13 %  
Upozornil/a bych policii.22,99 %1,42 %  

Graf

26. Pokud byste se osobně stal/a obětí domácího násilí, jak byste situaci řešil/a a na koho byste se obrátil/a o pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obrátil/a bych se na přátele a známé.3044,78 %21,28 %  
Nejprve bych si vyhledal/a co nejvíce informací o tomto problému, pak bych se obrátila na některou organizaci zabývající se touto problematikou.2232,84 %15,6 %  
Neprodleně bych se obrátil/a na polici.1319,4 %9,22 %  
Nevěděl/a bych jak vzniklou situaci řešit.22,99 %1,42 %  

Graf

27. Jak jste se zachoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Promluvil/a jsem si s osobami, kterých se to týkalo a poskytl/a jim informace o možnostech řešení této situace a přesvědčila je o nutnosti tuto situaci řešit.1555,56 %10,64 %  
Svěřil/a jsem se svým přátelům a poprosila je, aby něco udělali.829,63 %5,67 %  
Dělal/a jsem že o ničem nevím, abych se nedostal/a do problémů.311,11 %2,13 %  
Upozornil/a jsem policii.13,7 %0,71 %  

Graf

28. Jaký vztah měl agresor k Vaší osobě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden z rodičů1066,67 %7,09 %  
jiný213,33 %1,42 %  
manžel, partner, přítel16,67 %0,71 %  
jiný člen rodiny (prarodič, strýc/teta, …)16,67 %0,71 %  
syn, dcera16,67 %0,71 %  

Graf

29. Jak jste se zachoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažil/a jsem se vlastními silami tomuto násilí zabránit.743,75 %4,96 %  
Měl/a jsem strach situaci jakkoli řešit a předstíral/a jsem, že je vše v pořádku a doufal/a že se situace sama uklidní.531,25 %3,55 %  
Kontaktoval/a jsem příbuzné, přátele, známé.212,5 %1,42 %  
Kontaktoval/a jsem policii.212,5 %1,42 %  

Graf

30. Jakému druhu domácího násilí jste byl/a vystaven/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace psychického a fyzického násilí861,54 %5,67 %  
psychické (ponižování, zesměšňování, vyhrožování, křik, kontrolování.....)430,77 %2,84 %  
sociální (izolace, zákaz styku s rodinou a přáteli, zákaz chodit do zaměstnání...)323,08 %2,13 %  
sexuální (vynucování pohlavního styku, znásilnění....)215,38 %1,42 %  
fyzické (bití, fyzické útoky....)17,69 %0,71 %  
ekonomické (neposkytování finančních prostředků na domácnost, kontrola účtů....)17,69 %0,71 %  

Graf

31. Jak dlouho jste byl/a domácímu násilí vystaven/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než 5 let430,77 %2,84 %  
1 - 2 roky323,08 %2,13 %  
méně než 1 rok323,08 %2,13 %  
3 - 5 let215,38 %1,42 %  
2 - 3 roky17,69 %0,71 %  

Graf

32. Jak často docházelo k atakům ze strany pachatele domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poměrně často538,46 %3,55 %  
jen občas538,46 %3,55 %  
každodenně215,38 %1,42 %  
velmi často17,69 %0,71 %  

Graf

33. Zvyšovala se v průběhu času intenzita ataků agresora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, intenzita se postupně zvyšovala.1076,92 %7,09 %  
Ne, intenzita byla stále stejná.323,08 %2,13 %  

Graf

34. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1076,92 %7,09 %  
ano, občas215,38 %1,42 %  
ano, jednou17,69 %0,71 %  

Graf

35. Byl někdy pachatel domácího násilí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně.323,08 %2,13 %  
Ano, celkem často.323,08 %2,13 %  
Ne, to nikdy.323,08 %2,13 %  
Ano, občas.323,08 %2,13 %  
Zpravidla tomu tak nebylo.17,69 %0,71 %  

Graf

36. Jaký vztah k Vám měl pachatel domácího násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manžel, partner, přítel1076,92 %7,09 %  
jeden z rodičů215,38 %1,42 %  
jiný člen rodiny (prarodič, strýc/teta, …)17,69 %0,71 %  

Graf

37. Kontaktoval/a jste někdy některou z tísňových linek pomáhajících obětem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ještě mě to nenapadlo.538,46 %3,55 %  
Ne, ale uvažoval/a jsem o tom.323,08 %2,13 %  
Ne, v té době ještě tyto linky nefungovaly. 323,08 %2,13 %  
Ne, nevěřím, že mi dokážou pomoci.215,38 %1,42 %  

Graf

38. Jakým způsobem jste situaci vyřešil/a a kdo Vám s tím pomohl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Situaci jsem vyřešil/a vlastními silami.753,85 %4,96 %  
Pomohli mi přátelé a známí.215,38 %1,42 %  
Situaci jsem vyřešil/a jiným způsobem215,38 %1,42 %  
Situaci pomohla vyřešit policie.17,69 %0,71 %  
Pomohl mi nový partner/ka.17,69 %0,71 %  

Graf

39. Byli nebo jsou svědky domácího násilí, kterému jste, nebo kterému jste byl/a vystaven/a nezletilé děti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.646,15 %4,26 %  
Ano, děti byly rovněž oběťmi toho násilí.430,77 %2,84 %  
Ano, děti byly svědky toho násilí.215,38 %1,42 %  
Ne, děti o tomto problému nevěděly. 17,69 %0,71 %  

Graf

40. Jaké bylo zajištění domácnosti, ve které se domácí násilí odehrávalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
solidní646,15 %4,26 %  
průměrné538,46 %3,55 %  
neumím posoudit17,69 %0,71 %  
poměrně špatné17,69 %0,71 %  

Graf

41. Uveďte, prosím, pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11581,56 %81,56 %  
muž2618,44 %18,44 %  

Graf

42. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 259265,25 %65,25 %  
26 - 353323,4 %23,4 %  
36 - 4596,38 %6,38 %  
46 - 5542,84 %2,84 %  
56 a více21,42 %1,42 %  
0 - 1410,71 %0,71 %  

Graf

43. Prosím, uveďte váš rodinný stav.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á11078,01 %78,01 %  
ženatý/vdaná2517,73 %17,73 %  
rozvedený/á42,84 %2,84 %  
ovdovělý/á21,42 %1,42 %  

Graf

44. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V menším městě (cca 20 000 obyvatel).4531,91 %31,91 %  
Na vesnici (do 2 000 obyvatel).4229,79 %29,79 %  
Ve velkoměstě (nad 300 000 obyvatel).3826,95 %26,95 %  
Ve větším městě (cca 100 000 obyvatel).1611,35 %11,35 %  

Graf

45. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský3927,66 %27,66 %  
Hlavní město Praha3222,7 %22,7 %  
Ústecký128,51 %8,51 %  
Karlovarský107,09 %7,09 %  
Jihočeský107,09 %7,09 %  
Středočeský85,67 %5,67 %  
Pardubický74,96 %4,96 %  
Jihomoravský53,55 %3,55 %  
Královehradecký42,84 %2,84 %  
Liberecký42,84 %2,84 %  
Vysočina32,13 %2,13 %  
Olomoucký32,13 %2,13 %  
zahraničí21,42 %1,42 %  
Moravskoslezský 10,71 %0,71 %  
Zlínský10,71 %0,71 %  

Graf

46. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8358,87 %58,87 %  
střední s maturitou 2719,15 %19,15 %  
střední odborné s maturitou149,93 %9,93 %  
odborné učiliště96,38 %6,38 %  
základní53,55 %3,55 %  
vyšší odborné32,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kde jste se o domácím násilí dověděl/a nebo se setkal/a s informacemi o něm

 • odpověď mám vlastní zprostředkovanou nebo osobní zkušenost:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, stal/a jsem se osobně obětí domácího násilí. na otázku 23. Setkal/a jste se osobně s domácím násilím?

4. Víte, co si představit pod pojmem „Domácí násilí"?

 • odpověď ano, mám dostatek informací:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, intenzita se postupně zvyšovala. na otázku 33. Zvyšovala se v průběhu času intenzita ataků agresora?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi manžel, partner, přítel na otázku 36. Jaký vztah k Vám měl pachatel domácího násilí?

13. Domníváte se, že obětí domácího násilí se stávají spíše jedinci s nižším vzděláním a nižší schopností prosadit se ve společnosti a mít úspěšnou pracovní kariéru.

 • odpověď ne, obětí domácího násilí jsou i jedinci s vysokou úrovní vzdělání a s úspěšnou pracovní kariérou:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, stal/a jsem se osobně obětí domácího násilí. na otázku 23. Setkal/a jste se osobně s domácím násilím?

21. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí?

 • odpověď Ano, znám.:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bílý kruh bezpečí na otázku 22. Které organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí znáte
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Linka bezpečí na otázku 22. Které organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí znáte
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Linka důvěry na otázku 22. Které organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí znáte

23. Setkal/a jste se osobně s domácím násilím?

 • odpověď Ano, setkal/a jsem se s nějakou formou domácího násilí jako přímý svědek.:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden z rodičů na otázku 28. Jaký vztah měl agresor k Vaší osobě?
 • odpověď Ano, setkal/a jsem se s tím jako svědek v mém okolí. :
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Promluvil/a jsem si s osobami, kterých se to týkalo a poskytl/a jim informace o možnostech řešení této situace a přesvědčila je o nutnosti tuto situaci řešit. na otázku 27. Jak jste se zachoval/a?
 • odpověď Ano, stal/a jsem se osobně obětí domácího násilí. :
  • 10.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, intenzita se postupně zvyšovala. na otázku 33. Zvyšovala se v průběhu času intenzita ataků agresora?
  • 10.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 34. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?
  • 10.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi manžel, partner, přítel na otázku 36. Jaký vztah k Vám měl pachatel domácího násilí?
 • odpověď Ne, ještě jsem se s ničím takovým osobně nesetkal/a. :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi asi ne, je těžké něco takového rozpoznat, děje se to za zavřenými dveřmi na otázku 24. Myslíte si, že byste dokázal/a rozpoznat domácí násilí ve svém okolí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 24. Myslíte si, že byste dokázal/a rozpoznat domácí násilí ve svém okolí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravděpodobně ano na otázku 24. Myslíte si, že byste dokázal/a rozpoznat domácí násilí ve svém okolí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, jak bych se v takové situaci zachoval/a. na otázku 25. Jak byste se zachoval/a v případě, že byste se stal/a svědkem domácího násilí nebo měl/a podezření, že ve vašem okolí k něčemu takovému pravidelně dochází.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Promluvil/a bych si s osobami, kterých se to týká a poskytl/a bych jim informace o možnostech řešení této situace (pokud by šlo o známé). na otázku 25. Jak byste se zachoval/a v případě, že byste se stal/a svědkem domácího násilí nebo měl/a podezření, že ve vašem okolí k něčemu takovému pravidelně dochází.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejprve bych si vyhledal/a co nejvíce informací o tomto problému, pak bych se obrátila na některou organizaci zabývající se touto problematikou. na otázku 26. Pokud byste se osobně stal/a obětí domácího násilí, jak byste situaci řešil/a a na koho byste se obrátil/a o pomoc?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neprodleně bych se obrátil/a na polici. na otázku 26. Pokud byste se osobně stal/a obětí domácího násilí, jak byste situaci řešil/a a na koho byste se obrátil/a o pomoc?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obrátil/a bych se na přátele a známé. na otázku 26. Pokud byste se osobně stal/a obětí domácího násilí, jak byste situaci řešil/a a na koho byste se obrátil/a o pomoc?

44. Kde bydlíte?

 • odpověď Ve velkoměstě (nad 300 000 obyvatel).:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 45. V jakém kraji bydlíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy s pojmem domácím násilí?

2. Kde jste se o domácím násilí dověděl/a nebo se setkal/a s informacemi o něm

3. Jak často se s pojmem domácí násilí setkáváte?

4. Víte, co si představit pod pojmem „Domácí násilí"?

5. Setkal/a jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

6. Kde jste se setkal/a s kampaní proti domácímu násilí?

7. Myslíte si, že jsou tyto kampaně užitečné?

8. Vnímáte domácí násilí jako vážný celospolečenský problém, kterým je potřeba se zabývat po všech stránkách (legislativa, sociální sféra, politicky apod.)?

9. Jak velké části společnosti v ČR se podle Vás tento problém přímo dotýká?

10. Myslíte, že prevence a vyšší informovanost společnosti může přispět k redukci domácího násilí ve společnosti?

11. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

12. Kdo se podle vás nejčastěji stává obětí domácího násilí?

13. Domníváte se, že obětí domácího násilí se stávají spíše jedinci s nižším vzděláním a nižší schopností prosadit se ve společnosti a mít úspěšnou pracovní kariéru.

14. Domníváte se, že jev domácího násilí se objevuje převážně v rodinách se slabším finančním z zajištěním z nižších společenských vrstev?

15. Domníváte se, že pachateli domácího násilí jsou spíše lidé s nízkým vzděláním a nízkým společenským standardem?

16. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

17. Víte na jakou dobu může policie vykázat pachatele domácího násilí ze společné domácnosti podle zákona 135/2006 Sb. Na ochranu proti domácímu násilí?

18. Je podle vás možnost vykázat pachatele domácího násilí ze společné domácnosti na určitou dobu dobrým a účinným opatřením?

19. Které z následujících institucí považujete za nejdůležitější při ochraně občanů před domácím násilím?

20. Máte představu o tom co je náplní činnosti intervenčního centra.

21. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí?

22. Které organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí znáte

23. Setkal/a jste se osobně s domácím násilím?

24. Myslíte si, že byste dokázal/a rozpoznat domácí násilí ve svém okolí?

25. Jak byste se zachoval/a v případě, že byste se stal/a svědkem domácího násilí nebo měl/a podezření, že ve vašem okolí k něčemu takovému pravidelně dochází.

26. Pokud byste se osobně stal/a obětí domácího násilí, jak byste situaci řešil/a a na koho byste se obrátil/a o pomoc?

27. Jak jste se zachoval/a?

28. Jaký vztah měl agresor k Vaší osobě?

33. Zvyšovala se v průběhu času intenzita ataků agresora?

34. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?

36. Jaký vztah k Vám měl pachatel domácího násilí?

41. Uveďte, prosím, pohlaví.

42. Kolik je Vám let?

43. Prosím, uveďte váš rodinný stav.

44. Kde bydlíte?

45. V jakém kraji bydlíte?

46. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy s pojmem domácím násilí?

2. Kde jste se o domácím násilí dověděl/a nebo se setkal/a s informacemi o něm

3. Jak často se s pojmem domácí násilí setkáváte?

4. Víte, co si představit pod pojmem „Domácí násilí"?

5. Setkal/a jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

6. Kde jste se setkal/a s kampaní proti domácímu násilí?

7. Myslíte si, že jsou tyto kampaně užitečné?

8. Vnímáte domácí násilí jako vážný celospolečenský problém, kterým je potřeba se zabývat po všech stránkách (legislativa, sociální sféra, politicky apod.)?

9. Jak velké části společnosti v ČR se podle Vás tento problém přímo dotýká?

10. Myslíte, že prevence a vyšší informovanost společnosti může přispět k redukci domácího násilí ve společnosti?

11. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

12. Kdo se podle vás nejčastěji stává obětí domácího násilí?

13. Domníváte se, že obětí domácího násilí se stávají spíše jedinci s nižším vzděláním a nižší schopností prosadit se ve společnosti a mít úspěšnou pracovní kariéru.

14. Domníváte se, že jev domácího násilí se objevuje převážně v rodinách se slabším finančním z zajištěním z nižších společenských vrstev?

15. Domníváte se, že pachateli domácího násilí jsou spíše lidé s nízkým vzděláním a nízkým společenským standardem?

16. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

17. Víte na jakou dobu může policie vykázat pachatele domácího násilí ze společné domácnosti podle zákona 135/2006 Sb. Na ochranu proti domácímu násilí?

18. Je podle vás možnost vykázat pachatele domácího násilí ze společné domácnosti na určitou dobu dobrým a účinným opatřením?

19. Které z následujících institucí považujete za nejdůležitější při ochraně občanů před domácím násilím?

20. Máte představu o tom co je náplní činnosti intervenčního centra.

21. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí?

22. Které organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí znáte

23. Setkal/a jste se osobně s domácím násilím?

24. Myslíte si, že byste dokázal/a rozpoznat domácí násilí ve svém okolí?

25. Jak byste se zachoval/a v případě, že byste se stal/a svědkem domácího násilí nebo měl/a podezření, že ve vašem okolí k něčemu takovému pravidelně dochází.

26. Pokud byste se osobně stal/a obětí domácího násilí, jak byste situaci řešil/a a na koho byste se obrátil/a o pomoc?

27. Jak jste se zachoval/a?

28. Jaký vztah měl agresor k Vaší osobě?

33. Zvyšovala se v průběhu času intenzita ataků agresora?

34. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?

36. Jaký vztah k Vám měl pachatel domácího násilí?

41. Uveďte, prosím, pohlaví.

42. Kolik je Vám let?

43. Prosím, uveďte váš rodinný stav.

44. Kde bydlíte?

45. V jakém kraji bydlíte?

46. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vítovcová, V.Domácí násilí v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://domaci-nasili-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.