Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí v pandemii

Domácí násilí v pandemii

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Konečná
Šetření:12. 03. 2022 - 26. 03. 2022
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):43 / 3.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Pavla Konečná a jsem studentkou vysoké školy AMBIS.

Prosím Vás tímto způsobem o vyplnění dotazníku zaměřeného na výskyt a řešení domácího násilí v době pandemie covid-19.

Domácím násilím se rozumí opakované násilné jednání (násilí fyzické, psychické, sociální, kdy je omezován kontakt s okolím, sexuální – jakýkoliv nedobrovolný sexuální kontakt, ekonomické) mezi partnery, násilí se stupňuje, je zřetelná asymetrie moci – agresor má moc nad obětí, udržuje ji, posiluje pomocí domácího násilí

Data budou využita pro účely diplomové práce. Získávání a analýza dat budou anonymní.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím uveďte u každé otázky jen jednu odpověď. Pokud jste požádána o její doplnění, napište, co Vás k otázce napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu.

Pokud se rozhodnete domácí násilí řešit, existují pro tyto účely různé organizace (např. Bílý kruh bezpečí – tel. 251 511 313, ROSA – tel. 241 432 466, SOS tel. 602 246 102, ProFEM – tel. 224 910 744).

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, muž → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14185,98 %85,98 %  
muž2314,02 %14,02 %  

Graf

2. Zažila jste během pandemie covid-19 (od března roku 2020 do současné doby) domácí násilí ze strany Vašeho partnera (partnerky, jste-li v lesbickém svazku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13594,41 %82,32 %  
ano85,59 %4,88 %  

Graf

3. Jakým způsobem žijete se svým partnerem (partnerkou)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sdílíme soustavně jednu domácnost562,5 %3,05 %  
sdílíme jednu domácnost, ale jen několik dní v týdnu, měsíci (partner pracuje mimo domov, vrací se na víkend nebo pár dní v měsíci)225 %1,22 %  
nikdy nesdílíme společnou domácnost112,5 %0,61 %  

Graf

4. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-39 let225 %1,22 %  
18-29 let225 %1,22 %  
70 a více let225 %1,22 %  
40-49 let112,5 %0,61 %  
60-69 let112,5 %0,61 %  

Graf

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou337,5 %1,83 %  
základní225 %1,22 %  
vysokoškolské112,5 %0,61 %  
vyšší odborné112,5 %0,61 %  
střední bez maturity112,5 %0,61 %  

Graf

6. Trávila jste během pandemie covid-19 s partnerem více času, než tomu bylo před pandemií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %3,66 %  
ne333,33 %1,83 %  

Graf

7. Prosím doplňte, jak se změnil čas trávený s partnerem během pandemie covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byli jsme celý čas nebo většinu času oba doma360 %1,83 %  
určitou dobu jsme byli oba doma240 %1,22 %  

Graf

8. Máte zkušenost s tím, že Vaše dítě (děti) zůstalo(y) doma na distanční výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %3,05 %  
ne337,5 %1,83 %  

Graf

9. Jaká je velikost obce, v níž žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 – 30 000337,5 %1,83 %  
více než 100 000337,5 %1,83 %  
do 10 000112,5 %0,61 %  
30 001 – 50 000112,5 %0,61 %  

Graf

10. Zažívala jste ze strany partnera (partnerky) domácí násilí ještě před pandemií covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %4,88 %  
ne111,11 %0,61 %  

Graf

11. Prosím doplňte, o jakou formu domácího násilí se v době před pandemií covid-19 jednalo (vyberte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické787,5 %4,27 %  
fyzické562,5 %3,05 %  
ekonomické337,5 %1,83 %  
sociální (omezování v kontaktu s druhými, v odchodu z domova)337,5 %1,83 %  
sexuální225 %1,22 %  

Graf

12. A dále prosím doplňte, jak často se u Vás v době před pandemií covid-19 domácí násilí odehrávalo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň jednou týdně337,5 %1,83 %  
nepravidelně, několikrát do roka337,5 %1,83 %  
každý den nebo téměř každý den112,5 %0,61 %  
Proč je to sakra jen pro ženy? Trocha sexismu neuškodí, co?112,5 %0,61 %  

Graf

13. Vyskytovalo se u Vás v domácnosti domácí násilí v době pandemie covid-19 častěji než před pandemií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %3,05 %  
ne337,5 %1,83 %  

Graf

14. Prosím uveďte, o jakou formu domácího násilí se v době pandemie covid-19 jednalo (vyberte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické337,5 %1,83 %  
fyzické225 %1,22 %  
sexuální225 %1,22 %  
sociální (omezování v kontaktu s druhými, v odchodu z domova)112,5 %0,61 %  

Graf

15. A dále prosím doplňte, jak často se u Vás v době v době pandemie covid-19 domácí násilí odehrávalo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně, několikrát do roka337,5 %1,83 %  
alespoň jednou měsíčně337,5 %1,83 %  
každý den nebo téměř každý den225 %1,22 %  

Graf

16. Změnilo se domácí násilí v době pandemie covid-19 oproti době před pandemií z hlediska toho, zda byly domácímu násilí přítomny děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %3,05 %  
ano337,5 %1,83 %  

Graf

17. Prosím doplňte, v čem tato změna spočívala:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fs

nedostatek alkoholu a moc socialních vazeb

18. Změnila se intenzita útoků ze strany partnera (např. hrubší nadávky, více brutální fyzické, sexuální násilí, větší omezování v sociálních kontaktech apod.) v době pandemie covid-19 oproti době před pandemií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %3,05 %  
ne337,5 %1,83 %  

Graf

19. Prosím doplňte, v čem tato změna spočívala:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

gaghahew

nedostatek alkoholu a moc socialních vazeb

Promyslenejsi psychické útoky týkající se nepozivatelneho jídla, údajného nepořádku v doma a celkovou neschopnosti

stres ze strany partnera

Větší agresivita. Vyhrožování.

20. Uvažovala jste někdy o řešení situace domácího násilí ve Vašem vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 21, spíše anootázka č. 21, spíše neotázka č. 24, určitě neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano450 %2,44 %  
spíše ano337,5 %1,83 %  
určitě ne112,5 %0,61 %  

Graf

21. Prosím uveďte, kdy jste o řešení domácího násilí uvažovala:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ještě před pandemií covid-19otázka č. 22, až během pandemie covid-19otázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ještě před pandemií covid-19457,14 %2,44 %  
až během pandemie covid-19342,86 %1,83 %  

Graf

22. Změnily se nějak tyto úvahy v době pandemie covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %1,22 %  
ne250 %1,22 %  

Graf

23. V čem tato změna spočívala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jsem se utvrdila v tom, že musím domácí násilí řešit150 %0,61 %  
přestala jsem o tom uvažovat150 %0,61 %  

Graf

24. Řešila jste domácí násilí před pandemií covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %3,05 %  
ano337,5 %1,83 %  

Graf

25. Prosím doplňte, jaké důvody Vás vedly k rozhodnutí situaci neřešit:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

gswg

Nechtěla sem

neobtěžuje mě to

Strach+věřila jsem ve změnu k lepšímu

26. Prosím doplňte, o jaké řešení se jednalo:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Kontakt policie

Psychoterapie

Začala to řešit střední škola

27. A dále jaký byl výsledek tohoto řešení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dočasně uklidnění a zaměření se na sebe

Žádný

Žádný. Jeho otec je policista

28. A dále prosím uveďte, zda se v době pandemie covid-19 něco změnilo v řešení domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, změnilootázka č. 29, ne, nezměnilootázka č. 31, nevímotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím450 %2,44 %  
ne, nezměnilo337,5 %1,83 %  
ano, změnilo112,5 %0,61 %  

Graf

29. Uveďte prosím, o jaké změny se jednalo:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

30. A též prosím doplňte, jak jste tyto změny prožívala:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

31. Změnila se podle Vás dostupnost služeb nabízejících pomoc ženám, které čelily domácímu násilí v době pandemie covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, sama jsem to zažila, změnila se dostupnost služeb, které jsem už využívala před pandemiíotázka č. 32, ano, ale nemám osobní zkušenostotázka č. 32, neotázka č. 34, nevímotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím457,14 %2,44 %  
ano, sama jsem to zažila, změnila se dostupnost služeb, které jsem už využívala před pandemií114,29 %0,61 %  
ano, ale nemám osobní zkušenost114,29 %0,61 %  
ne114,29 %0,61 %  

Graf

32. Prosím uveďte, o jakou změnu se jednalo:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Pomocných kanálu je více, ale je složitější se k nim dostat jelikož jsou časově extrémně vytizene

Více možností,více informací na internetu

33. Také prosím doplňte, jak se změna v dostupnosti služeb projevila na průběhu domácího násilí ve Vašem vztahu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Na začátku pandemie psychoterapie vubec neprobihala, takže jsem byla v hroznem psych. Stavu

V posledních dnech zvažuji o kontaktování některé z institucí na pomoc

34. Jak jste situaci domácího násilí v době pandemie covid-19 prožívala, jaký dopad na Vás měla z hlediska fyzického, psychického zdraví, ve vztahu k dětem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Byla jsem na deti zla, neschopná doma jakéhokoli vykonu, jelikoz jsem se bla, že bude všechno spatne

gasagag

Nemám děti

Nemám děti

Nemam deti

skvěle a alkohol pomohl

35. Jak hodnotíte dostupnost služeb pomáhajících ženám čelících domácímu násilí v době pandemie covid-19 (policie, orgán sociálně-právní ochrany dětí, neziskové organizace, jako Bílý kruh bezpečí apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá571,43 %3,05 %  
velmi špatná228,57 %1,22 %  

Graf

36. Způsobila podle Vás pandemie covid-19 nějaké překážky, nedostatky v řešení domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 37, neotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %2,44 %  
ano342,86 %1,83 %  

Graf

37. Uveďte prosím, v čem tyto nedostatky spatřujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dlouhá čekací doba na psychoterapii a psychiatrii

idk

Lidé nemohli opouštět své domovy

38. Hovořilo se podle Vás v médiích o domácím násilí a možnostech jeho řešení v době pandemie covid-19 více než v době před pandemií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 39, spíše anootázka č. 39, spíše neotázka č. 42, určitě neotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne457,14 %2,44 %  
spíše ne228,57 %1,22 %  
spíše ano114,29 %0,61 %  

Graf

39. Jaké změny jste prosím zaznamenala?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

40. A vedla Vás větší medializace domácího násilí v době pandemie covid-19 k tomu, abyste začala situaci řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 41, neotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %0,61 %  

Graf

41. Prosím doplňte, proč tomu tak bylo:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

42. Spatřujete nějaké zlepšení v řešení domácího násilí v době pandemie covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 43, spíše anootázka č. 43, spíše ne → konec dotazníku, určitě ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne457,14 %2,44 %  
spíše ne228,57 %1,22 %  
spíše ano114,29 %0,61 %  

Graf

43. Prosím doplňte, o jaké zlepšení se podle Vás jednalo:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Daleko více informací k dispozici

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Zažila jste během pandemie covid-19 (od března roku 2020 do současné doby) domácí násilí ze strany Vašeho partnera (partnerky, jste-li v lesbickém svazku)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Zažila jste během pandemie covid-19 (od března roku 2020 do současné doby) domácí násilí ze strany Vašeho partnera (partnerky, jste-li v lesbickém svazku)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Konečná, P.Domácí násilí v pandemii (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://domaci-nasili-v-pandemii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.