Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí versus veřejnost

Domácí násilí versus veřejnost

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Korandová
Šetření:06. 02. 2011 - 13. 02. 2011
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.91
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka pátého ročníku České zemědělské univerzity v Praze, obor Veřejná správa a regionální rozvoj. V současné době zpracovávám diplomovou práci na téma domácí násilí. Součástí této práce je porovnání toho, jak veřejnost smýšlí o domácím násilí a skutečných případů. Vaše odpovědi mně velice pomohou s dokončením práce. Dotazník je anonymní. Martina Korandová

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, nevímotázka č. 19, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano85100 %100 %  

Graf

2. Jaké jsou typické znaky domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jakékoliv násilí, které je stupňované, neprobíhá na veřejnosti a stupňuje se8195,29 %95,29 %  
pouze fyzické násilí, nemusí být opakované, páchané kdekoliv22,35 %2,35 %  
jiné22,35 %2,35 %  

Graf

3. Může být pachatel domácího násilí trestně stíhán?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8397,65 %97,65 %  
nevím22,35 %2,35 %  

Graf

4. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7385,88 %85,88 %  
dítě78,24 %8,24 %  
jiné33,53 %3,53 %  
senioři22,35 %2,35 %  

Graf

5. Kdo je podle Vás nejčastější aktér domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž7992,94 %92,94 %  
jiné33,53 %3,53 %  
žena 33,53 %3,53 %  

Graf

6. Jakého vzdělání jsou dle Vás pachatelé domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2428,24 %28,24 %  
2124,71 %24,71 %  
OU1922,35 %22,35 %  
1618,82 %18,82 %  
55,88 %5,88 %  

Graf

7. Jaká je dle Vás nejčastější příčina domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povahové rysy 4350,59 %50,59 %  
alkohol2225,88 %25,88 %  
žárlivost1112,94 %12,94 %  
stres22,35 %2,35 %  
cokoliv11,18 %1,18 %  
všechny výše uvedené faktory dohromady11,18 %1,18 %  
Může být cokoliv z výše uvedeného.11,18 %1,18 %  
nespokojenost sám se sebou11,18 %1,18 %  
blížící se rozchod či rozvod11,18 %1,18 %  
cokoliv, i výše uvedené11,18 %1,18 %  
komplexně11,18 %1,18 %  

Graf

8. Souhlasíte s názorem, že domácí násilí probíhá v rodinách ze sociálně slabšího prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5564,71 %64,71 %  
souhlasím2225,88 %25,88 %  
nevím89,41 %9,41 %  

Graf

9. Jaké násilí je nejčastěji dle Vašeho názoru pácháno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické5160 %60 %  
fyzické3338,82 %38,82 %  
nevím11,18 %1,18 %  

Graf

10. Proč dle Vás zůstává oběť s pachatelem domácího násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je citově závislá na aktérovi 3945,88 %45,88 %  
nemá kam jinam jít1922,35 %22,35 %  
neví, na koho se obrátit1214,12 %14,12 %  
nemá dostatek financí67,06 %7,06 %  
nedá se říct jeden důvod11,18 %1,18 %  
bojí se na někoho obrátit 11,18 %1,18 %  
Může být cokoliv z výše uvedeného + jejich kombina11,18 %1,18 %  
bojí se11,18 %1,18 %  
nemá dostatek sebevědomí11,18 %1,18 %  
nic11,18 %1,18 %  
vše uvedené, plus pocit selhání před rodinou, stud11,18 %1,18 %  
vše výše uvedené, je často izolovaná11,18 %1,18 %  
neví, že situace může být definována jako násilí11,18 %1,18 %  

Graf

11. Souhlasíte s názorem, že by si to měli účastníci násilí vyřešit sami mezi sebou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4250 %49,41 %  
spíše nesouhlasím3035,71 %35,29 %  
nevím910,71 %10,59 %  
souhlasím22,38 %2,35 %  
spíše souhlasím11,19 %1,18 %  

Graf

12. Které složky nejvíce pomáhají řešit domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neziskové organizace např. Bílý kruh bezpečí, Spondea, 4755,29 %55,29 %  
Policie České republiky2529,41 %29,41 %  
rodina či přátelé2225,88 %25,88 %  
intervenční centra1821,18 %21,18 %  
soudy44,71 %4,71 %  
lékaři22,35 %2,35 %  
jiné11,18 %1,18 %  

Graf

13. Na koho se oběť dle Vás obrátí jako první?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinu, přátele4047,62 %47,06 %  
intervenční centra1922,62 %22,35 %  
Policii České republiky1619,05 %18,82 %  
lékaře55,95 %5,88 %  
nic11,19 %1,18 %  
neziskové organizace-Bílý kruh a pod.11,19 %1,18 %  
pokud nechce, tak na nikoho11,19 %1,18 %  
Městskou policii11,19 %1,18 %  

Graf

14. Co je dle Vás institut vykázání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
policista může vykázat násilnou osobu ze společné domácnosti a ta ji musí neprodleně opustit a nesmí se vrátit po dobu 10 dní5869,88 %68,24 %  
policista může vykázat aktéra domácího násilí jen v případě, že bude zahájeno trestní stíhání1214,46 %14,12 %  
policista může vykázat oběť ze společné domácnosti910,84 %10,59 %  
jiné44,82 %4,71 %  

Graf

15. Co je dle Vašeho názoru impulsem k oznámení domácího násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obava o život a zdraví dítěte4857,14 %56,47 %  
obava o svůj život a zdraví2428,57 %28,24 %  
ublížení na zdraví67,14 %7,06 %  
vyhrožování zabitím33,57 %3,53 %  
Může být cokoliv z výše uvedeného + jejich kombina11,19 %1,18 %  
jak kdy11,19 %1,18 %  
vše uvedené 11,19 %1,18 %  

Graf

16. Kde jste se dozvěděli informace o domácím násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize3440,96 %40 %  
jiné2732,53 %31,76 %  
internet1315,66 %15,29 %  
od známých44,82 %4,71 %  
noviny33,61 %3,53 %  
brožury22,41 %2,35 %  

Graf

17. Myslíte si, že prevence může přispět ke zlepšení informovanosti a tím pádem ke snižování počtu případů domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6677,65 %77,65 %  
ne1214,12 %14,12 %  
nevím78,24 %8,24 %  

Graf

18. Setkali jste se osobně s domácím násilím?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3844,71 %44,71 %  
ano, u přátel či ve svém okolí3541,18 %41,18 %  
ano, jako oběť89,41 %9,41 %  
nevím44,71 %4,71 %  

Graf

19. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 5464,29 %63,53 %  
muž3035,71 %35,29 %  

Graf

20. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-455564,71 %64,71 %  
0-252630,59 %30,59 %  
46-6544,71 %4,71 %  

Graf

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3642,35 %42,35 %  
3541,18 %41,18 %  
VOŠ89,41 %9,41 %  
44,71 %4,71 %  
OU22,35 %2,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená domácí násilí?

2. Jaké jsou typické znaky domácího násilí?

3. Může být pachatel domácího násilí trestně stíhán?

4. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

5. Kdo je podle Vás nejčastější aktér domácího násilí?

6. Jakého vzdělání jsou dle Vás pachatelé domácího násilí?

7. Jaká je dle Vás nejčastější příčina domácího násilí?

8. Souhlasíte s názorem, že domácí násilí probíhá v rodinách ze sociálně slabšího prostředí?

9. Jaké násilí je nejčastěji dle Vašeho názoru pácháno?

10. Proč dle Vás zůstává oběť s pachatelem domácího násilí?

11. Souhlasíte s názorem, že by si to měli účastníci násilí vyřešit sami mezi sebou?

12. Které složky nejvíce pomáhají řešit domácí násilí?

13. Na koho se oběť dle Vás obrátí jako první?

14. Co je dle Vás institut vykázání?

15. Co je dle Vašeho názoru impulsem k oznámení domácího násilí?

16. Kde jste se dozvěděli informace o domácím násilí?

17. Myslíte si, že prevence může přispět ke zlepšení informovanosti a tím pádem ke snižování počtu případů domácího násilí?

18. Setkali jste se osobně s domácím násilím?

19. Vaše pohlaví

20. Váš věk

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená domácí násilí?

2. Jaké jsou typické znaky domácího násilí?

3. Může být pachatel domácího násilí trestně stíhán?

4. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

5. Kdo je podle Vás nejčastější aktér domácího násilí?

6. Jakého vzdělání jsou dle Vás pachatelé domácího násilí?

7. Jaká je dle Vás nejčastější příčina domácího násilí?

8. Souhlasíte s názorem, že domácí násilí probíhá v rodinách ze sociálně slabšího prostředí?

9. Jaké násilí je nejčastěji dle Vašeho názoru pácháno?

10. Proč dle Vás zůstává oběť s pachatelem domácího násilí?

11. Souhlasíte s názorem, že by si to měli účastníci násilí vyřešit sami mezi sebou?

12. Které složky nejvíce pomáhají řešit domácí násilí?

13. Na koho se oběť dle Vás obrátí jako první?

14. Co je dle Vás institut vykázání?

15. Co je dle Vašeho názoru impulsem k oznámení domácího násilí?

16. Kde jste se dozvěděli informace o domácím násilí?

17. Myslíte si, že prevence může přispět ke zlepšení informovanosti a tím pádem ke snižování počtu případů domácího násilí?

18. Setkali jste se osobně s domácím násilím?

19. Vaše pohlaví

20. Váš věk

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korandová, M.Domácí násilí versus veřejnost (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://domaci-nasili-versus-verejno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.