Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí - z pohledu oběti domácího násilí

Domácí násilí - z pohledu oběti domácího násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Fialová
Šetření:01. 03. 2011 - 25. 03. 2011
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:18,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka sociální práce a pro svou práci provádím výzkum na téma Domácí násilí z pohledu oběti. DOTAZNÍK JE POUZE PRO OSOBY,KTERÉ JSOU NEBO BYLY OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ.

Současně pracuji tam,kde získané informace od vás mohou být užitečné. Je těžké o prožité či prožívané situaci mluvit, přemýšlet a já si proto  vážím předem každého vyplněného dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Víte co si představit pod pojmem Domácí násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2996,67 %96,67 %  
ne13,33 %3,33 %  

Graf

2. Jak jste se osobně setkal(a) - setkáváte - s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem obětí domácího násilí ze strany svého partnera (partnerky)2170 %70 %  
jako dítě jsem byl(a) svědkem domácího násilí mezi rodiči826,67 %26,67 %  
jsem obětí domácího násilí ze strany jiné blízké osoby310 %10 %  
jsem obětí domácího násilí ze strany svého dítěte13,33 %3,33 %  

Graf

3. Jsem - byl(a) jsem obětí domácího násilí ve formě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychického1653,33 %53,33 %  
kombinace všech druhů domácího násilí826,67 %26,67 %  
fyzického620 %20 %  

Graf

4. Oznámil někdo z rodiny, že je na Vás pácháno domácí násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2686,67 %86,67 %  
ano26,67 %6,67 %  
nevím26,67 %6,67 %  

Graf

5. Oznámil někdo z Vašeho okolí, že je na Vás pácháno domácí násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2686,67 %86,67 %  
nevím26,67 %6,67 %  
ano26,67 %6,67 %  

Graf

6. Vyhledal(a) jste vy sám/sama pomoc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1550 %50 %  
ne1550 %50 %  

Graf

7. Kde jste vyhledal(a) pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic z uvedeného1550 %50 %  
kamarád620 %20 %  
rodina516,67 %16,67 %  
linka bezpeční516,67 %16,67 %  
Policie ČR413,33 %13,33 %  
kamarád413,33 %13,33 %  
intervenční centrum13,33 %3,33 %  
kolega v práci13,33 %3,33 %  
rodina13,33 %3,33 %  

Graf

8. Nevyhledal(a) jsem pomoc, protože

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevěřím, že by mi mohl někdo pomoci947,37 %30 %  
nevím, proč jsem pomoc dosud nevyhledal(a)526,32 %16,67 %  
nevím,kam bych se mohl(a) o pomoc obrátit315,79 %10 %  
mám strach se někam obrátit o pomoc210,53 %6,67 %  

Graf

9. Má životní situace se po vyhledání pomoci

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zůstala stejná1446,67 %46,67 %  
zlepšila1446,67 %46,67 %  
zhoršila26,67 %6,67 %  

Graf

10. O institutu vykázání jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím, že se jedná o nové oprávnění Policie ČR při řešení domácího násilí, ale nesetkal(a) jsem se s ním osobně2583,33 %83,33 %  
neslyšel(a)413,33 %13,33 %  
slyšel(a) , ale nevím, oč se jedná13,33 %3,33 %  

Graf

11. Při řešení mé životní situace v souvislosti s domácím násilím mi nejvíce pomohli

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Policie ČR5.4339.579
Obecní policie5.8677.182
Soud5.7675.512
Linka bezpečí4.6331.632
Intervenční centrum5.13.023
rodina3.6675.956
kamarád(ka)3.8676.449
Občanská poradna5.4676.249
jiné5.29.427

Graf

12. Legislativa k problematice domácího násilí byla (je) dostačující při řešení mé životní situace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1033,33 %33,33 %  
nevím826,67 %26,67 %  
nesouhlasím620 %20 %  
spíše souhlasím620 %20 %  

Graf

13. Trestní postih domácího násilí je dostatečně zajištěn trestním zákonem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím930 %30 %  
nesouhlasím723,33 %23,33 %  
spíše souhlasím723,33 %23,33 %  
nevím620 %20 %  
souhlasím13,33 %3,33 %  

Graf

14. Danou legislativou jsem se cítil(a) být dostatečně chráněna..

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1240 %40 %  
nevím826,67 %26,67 %  
nesouhlasím723,33 %23,33 %  
spíše souhlasím310 %10 %  

Graf

15. Informace a osvěta společnosti k boji s domácím násilím dostačující.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1136,67 %36,67 %  
spíše souhlasím723,33 %23,33 %  
nevím620 %20 %  
nesouhlasím516,67 %16,67 %  
souhlasím13,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fialová, J.Domácí násilí - z pohledu oběti domácího násilí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://domaci-nasili-z-pohledu-obet.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.