Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí - z pohledu veřejnosti

Domácí násilí - z pohledu veřejnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Fialová
Šetření:01. 03. 2011 - 25. 03. 2011
Počet respondentů:284
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Jsem studentem posledního ročníku oboru Sociální práce. Pro svou práci na téma Domácí násilí provádím průzkum na téma,jak je veřejnost seznámena s pojmem Domácí násilí a hlavně - jak je veřejnost připravena, ochotna a seznámena  s tím,jak obětem domácího násilí pomoci.

Dotazník jsem se snažila vytvořit efektivně a co nejkratší.

Odpovědi respondentů

1. Víte co si představit pod pojmem Domácí násilí ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28399,65 %99,65 %  
nevím10,35 %0,35 %  

Graf

2. Setkal(a) jste se Vy osobně s domácím násilím ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16357,39 %57,39 %  
ano12142,61 %42,61 %  

Graf

3. Kde jste se setkal(a) s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikde jsem se nesetkal (a)8329,23 %29,23 %  
z doslechu7827,46 %27,46 %  
v rodině6924,3 %24,3 %  
ve svém blízkém okolí6021,13 %21,13 %  
u přátel3713,03 %13,03 %  

Graf

4. Domácí násilí by nemělo být věcí veřejnou, měli by si tento problém lidi řešit sami v soukromí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím17762,32 %62,32 %  
spíše nesouhlasím7325,7 %25,7 %  
spíše souhlasím186,34 %6,34 %  
nevím103,52 %3,52 %  
souhlasím62,11 %2,11 %  

Graf

5. V případě, že vy sám (sama)jste se setkal(a) s domácím násilím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věc bych oznámil(a)15353,87 %53,87 %  
nevím12544,01 %44,01 %  
dělal(a) bych,že se mně to netýká62,11 %2,11 %  

Graf

6. V případě Vaší pomoci oběti domácího násilí bych se obrátil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policii ČR16658,45 %58,45 %  
Linku bezpečí,DONA,Bílý kruh bezpečí apod.16357,39 %57,39 %  
Intervenčnímu centru217,39 %7,39 %  
Obecní policii196,69 %6,69 %  
nevím113,87 %3,87 %  
Soudu41,41 %1,41 %  

Graf

7. O institutu vykázání jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšel(a), jedná se nové oprávnění řešení domácího násilí Policií ČR17963,03 %63,03 %  
neslyšel(a)6723,59 %23,59 %  
slyšel(a), ale nevím přesně, oč se jedná3913,73 %13,73 %  

Graf

8. Trestní postih domácího násilí je dostatečně zajištěn trestním zákonem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím9533,45 %33,45 %  
nevím7626,76 %26,76 %  
nesouhlasím5720,07 %20,07 %  
spíše souhlasím4315,14 %15,14 %  
souhlasím134,58 %4,58 %  

Graf

9. Informace a osvěta společnosti k boji s domácím násilím dostačující.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím13948,94 %48,94 %  
nesouhlasím6021,13 %21,13 %  
spíše souhlasím4515,85 %15,85 %  
nevím3913,73 %13,73 %  
souhlasím10,35 %0,35 %  

Graf

10. Současná legislativa chrání oběti domácího násilí přímo při útoku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím8329,23 %29,23 %  
nesouhlasím7325,7 %25,7 %  
nevím7125 %25 %  
spíše souhlasím4114,44 %14,44 %  
souhlasím165,63 %5,63 %  

Graf

11. Současná legislativa chrání oběti domácího násilí i po ukončení vztahu s pachatelem domácího násilí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím10035,21 %35,21 %  
nevím7727,11 %27,11 %  
nesouhlasím6121,48 %21,48 %  
spíše souhlasím3311,62 %11,62 %  
souhlasím134,58 %4,58 %  

Graf

12. Současná legislativa chrání více

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12242,96 %42,96 %  
pachatele11038,73 %38,73 %  
oběť5419,01 %19,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Setkal(a) jste se Vy osobně s domácím násilím ?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rodině na otázku 3. Kde jste se setkal(a) s domácím násilím?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikde jsem se nesetkal (a) na otázku 3. Kde jste se setkal(a) s domácím násilím?

5. V případě, že vy sám (sama)jste se setkal(a) s domácím násilím:

 • odpověď nevím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 4. Domácí násilí by nemělo být věcí veřejnou, měli by si tento problém lidi řešit sami v soukromí

6. V případě Vaší pomoci oběti domácího násilí bych se obrátil(a)

 • odpověď Policii ČR:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Trestní postih domácího násilí je dostatečně zajištěn trestním zákonem.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co si představit pod pojmem Domácí násilí ?

2. Setkal(a) jste se Vy osobně s domácím násilím ?

3. Kde jste se setkal(a) s domácím násilím?

4. Domácí násilí by nemělo být věcí veřejnou, měli by si tento problém lidi řešit sami v soukromí

5. V případě, že vy sám (sama)jste se setkal(a) s domácím násilím:

6. V případě Vaší pomoci oběti domácího násilí bych se obrátil(a)

7. O institutu vykázání jsem

8. Trestní postih domácího násilí je dostatečně zajištěn trestním zákonem.

9. Informace a osvěta společnosti k boji s domácím násilím dostačující.

10. Současná legislativa chrání oběti domácího násilí přímo při útoku.

11. Současná legislativa chrání oběti domácího násilí i po ukončení vztahu s pachatelem domácího násilí.

12. Současná legislativa chrání více

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co si představit pod pojmem Domácí násilí ?

2. Setkal(a) jste se Vy osobně s domácím násilím ?

3. Kde jste se setkal(a) s domácím násilím?

4. Domácí násilí by nemělo být věcí veřejnou, měli by si tento problém lidi řešit sami v soukromí

5. V případě, že vy sám (sama)jste se setkal(a) s domácím násilím:

6. V případě Vaší pomoci oběti domácího násilí bych se obrátil(a)

7. O institutu vykázání jsem

8. Trestní postih domácího násilí je dostatečně zajištěn trestním zákonem.

9. Informace a osvěta společnosti k boji s domácím násilím dostačující.

10. Současná legislativa chrání oběti domácího násilí přímo při útoku.

11. Současná legislativa chrání oběti domácího násilí i po ukončení vztahu s pachatelem domácího násilí.

12. Současná legislativa chrání více

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fialová, J.Domácí násilí - z pohledu veřejnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://domaci-nasili-z-pohledu-vere.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.