Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí z užšího pohledu veřejnosti

Domácí násilí z užšího pohledu veřejnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Fialová
Šetření:15. 04. 2011 - 10. 05. 2011
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

problematikou domácího násilí se zabývá spousta průzkumů. Ovšem žádný se nezaměřeil na uzší problematiku, která s domácím násilím souvisí a s uzším pojetí problematiky domácího nsáilí z pohledu veřejnosti i obětí.Tento dotazník byl vytvořen za spolupráce odborníků z intervenčního centra.

Odpovědi respondentů

1. Lze domácí násilí považovat za celospolečenský problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9483,93 %83,93 %  
nevím108,93 %8,93 %  
ne87,14 %7,14 %  

Graf

2. K domácímu násilí spíše dochází mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobami bez nebo se základním vzděláním5851,79 %51,79 %  
nevím4439,29 %39,29 %  
středoškolským vzděláním87,14 %7,14 %  
vysokoškolským vzděláním21,79 %1,79 %  

Graf

3. Považujete za domácí násilí tzv. "italskou domácnost"(vzájemné napadání - dochází k výměně rolí mezi aktéry) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6961,61 %61,61 %  
nevím2219,64 %19,64 %  
ano2118,75 %18,75 %  

Graf

4. Systém proti domácímu násilí v ČR funguje od roku (příslušná legislativa, systém pomoci) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6053,57 %53,57 %  
20074136,61 %36,61 %  
19901311,61 %11,61 %  
teprve se připravuje21,79 %1,79 %  

Graf

5. Je domácí násilí ošetřeno v trestním zákoniku jako samostatný trestný čin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5246,43 %46,43 %  
ano4641,07 %41,07 %  
ne1412,5 %12,5 %  

Graf

6. Tzv. policejní vykázání násilné osoby, která se dopustila domácího násilí :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je represivním úkonem3733,04 %33,04 %  
nevím3632,14 %32,14 %  
je preventivním úkonem3228,57 %28,57 %  
je represivním úkonem, který je zaznamenám v rejstříku trestu76,25 %6,25 %  

Graf

7. Policie ČR může vykázat násilnou osobu na dobu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 dní4641,07 %41,07 %  
nevím3531,25 %31,25 %  
neomezeně, dle potřeby1715,18 %15,18 %  
5 dní1412,5 %12,5 %  

Graf

8. Dobu vykázání Policií ČR :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lze rozhodnutím soudu prodloužit6356,25 %56,25 %  
nevím4641,07 %41,07 %  
nelze prodloužit 32,68 %2,68 %  

Graf

9. V ČR je účast dětí u incidentů domácího násilí :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přibližně stejná jako v ostatních zemích4137,27 %36,61 %  
nevím4137,27 %36,61 %  
jedna z nejvyšších v Evropě2421,82 %21,43 %  
jedna z nejnižších v Evropě43,64 %3,57 %  

Graf

10. Měla by osoba, která se dopouští domácího násilí podrobit určitému speciálnímu programu( napr. resocializačnímu apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, povinně8374,11 %74,11 %  
ano, ale dobrovolně2421,43 %21,43 %  
nevím76,25 %6,25 %  
ne, v žádném případě32,68 %2,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Lze domácí násilí považovat za celospolečenský problém?

2. K domácímu násilí spíše dochází mezi:

3. Považujete za domácí násilí tzv. "italskou domácnost"(vzájemné napadání - dochází k výměně rolí mezi aktéry) ?

4. Systém proti domácímu násilí v ČR funguje od roku (příslušná legislativa, systém pomoci) :

5. Je domácí násilí ošetřeno v trestním zákoniku jako samostatný trestný čin?

6. Tzv. policejní vykázání násilné osoby, která se dopustila domácího násilí :

7. Policie ČR může vykázat násilnou osobu na dobu:

8. Dobu vykázání Policií ČR :

9. V ČR je účast dětí u incidentů domácího násilí :

10. Měla by osoba, která se dopouští domácího násilí podrobit určitému speciálnímu programu( napr. resocializačnímu apod.)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Lze domácí násilí považovat za celospolečenský problém?

2. K domácímu násilí spíše dochází mezi:

3. Považujete za domácí násilí tzv. "italskou domácnost"(vzájemné napadání - dochází k výměně rolí mezi aktéry) ?

4. Systém proti domácímu násilí v ČR funguje od roku (příslušná legislativa, systém pomoci) :

5. Je domácí násilí ošetřeno v trestním zákoniku jako samostatný trestný čin?

6. Tzv. policejní vykázání násilné osoby, která se dopustila domácího násilí :

7. Policie ČR může vykázat násilnou osobu na dobu:

8. Dobu vykázání Policií ČR :

9. V ČR je účast dětí u incidentů domácího násilí :

10. Měla by osoba, která se dopouští domácího násilí podrobit určitému speciálnímu programu( napr. resocializačnímu apod.)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fialová, J.Domácí násilí z užšího pohledu veřejnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://domaci-nasili-z-uzsiho-pohle.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.