Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí úkoly z chemie na SOŠ, SOU a gymnáziích

Domácí úkoly z chemie na SOŠ, SOU a gymnáziích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Rezková
Šetření:18. 02. 2013 - 15. 03. 2013
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro mou bakalářskou práci na téma Domácí úkoly z chemie. Je zde 11 otázek na toto téma, na které můžete odpovědět i po ukončení dané střední školy.

Odpovědi respondentů

1. Jaké typy DÚ z chemie dostáváte/jste dostávali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výpočty, vyčíslování7070,71 %70,71 %  
referáty3636,36 %36,36 %  
udělat si výpisky3636,36 %36,36 %  
s krátkou odpovědí2222,22 %22,22 %  
s dlouhou odpovědí1717,17 %17,17 %  
domácí pokusy55,05 %5,05 %  
žádné44,04 %4,04 %  
žádný11,01 %1,01 %  
Nedostávali jsme úkoly11,01 %1,01 %  
nedostávali11,01 %1,01 %  
seminárky, prezentace11,01 %1,01 %  

Graf

2. Jak často dostáve/jste dostávali DÚ z chemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou měsíčně3636,36 %36,36 %  
jednou týdně3434,34 %34,34 %  
každou hodinu99,09 %9,09 %  
nikdy55,05 %5,05 %  
jednou ročně11,01 %1,01 %  
nedostávali11,01 %1,01 %  
spíše výjimečně11,01 %1,01 %  
už si nepamatuji11,01 %1,01 %  
nedostávali jsem11,01 %1,01 %  
Nepravidelně,občas jednou týdně, občas celý měsíc ani jeden.11,01 %1,01 %  
skoro nikdy11,01 %1,01 %  
asi 3x do roka11,01 %1,01 %  
Méně, jednou za pololetí referát, maximálně11,01 %1,01 %  
výjimečně11,01 %1,01 %  
téměř vůbec11,01 %1,01 %  
zřídka11,01 %1,01 %  
méně často11,01 %1,01 %  
téměř nikdy11,01 %1,01 %  
dvakrát za měsíc11,01 %1,01 %  

Graf

3. Domácí úkoly z chemie jsou/byly:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinné5656,57 %56,57 %  
povinné i volitelné3232,32 %32,32 %  
volitelné1111,11 %11,11 %  

Graf

4. Domácí úkoly z chemie dělám/jsem dělal:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma sám5050,51 %50,51 %  
opíšu od spolužáků4040,4 %40,4 %  
ve škole se spolužáky3939,39 %39,39 %  
ve škole sám2424,24 %24,24 %  
nedělám1414,14 %14,14 %  
doma s pomocí kamarádů/spolužáků1212,12 %12,12 %  
doma s pomocí rodiny55,05 %5,05 %  

Graf

5. Baví/bavily vás domácí úkoly z chemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4848,48 %48,48 %  
někdy3939,39 %39,39 %  
ano1212,12 %12,12 %  

Graf

6. Bavily by vás, kdyby byly formou hry (např. luštění)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4040,4 %40,4 %  
ne3232,32 %32,32 %  
možná2727,27 %27,27 %  

Graf

7. Máte/měli jste nějaké výhody z toho, že děláte/dělali jste DÚ z chemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zopakování látky6666,67 %66,67 %  
vylepšení známky2222,22 %22,22 %  
ne77,07 %7,07 %  
většinou ne11,01 %1,01 %  
nebyl problém - aspoň někdo ze třídy to měl a tak to opsali a nebyl z toho průšvih11,01 %1,01 %  
úkoly jsem nedělal11,01 %1,01 %  
neměli11,01 %1,01 %  
příprava na zkoušení - dobrý výsledek a pocit11,01 %1,01 %  
žádnou výhodu11,01 %1,01 %  
Ne, brala jsem to jako povinnost.11,01 %1,01 %  
ztráta času11,01 %1,01 %  
mensí riziko horší známky11,01 %1,01 %  
Nikdy nic. Byly to zbytečné a nedůležité věci.11,01 %1,01 %  
informace uvedene v domacim ukolu byly potreba v testu11,01 %1,01 %  
nedostala jsem 5 za nesplnění úkolu11,01 %1,01 %  
nedostala jsem 511,01 %1,01 %  
Nemám z toho,že dělám úkoly z chemie žádnou výhodu.11,01 %1,01 %  
Žádné výhody, bylo to povinné11,01 %1,01 %  
nemusím se zdržovat o přestávce opisováním11,01 %1,01 %  

Graf

8. Máte/měli jste nějaké nevýhody z toho, že neděláte/nedělali jste DÚ z chemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé pětky/mínusy4949,49 %49,49 %  
neumím dobře látku na test/zkoušení4040,4 %40,4 %  
ne99,09 %9,09 %  
ne vždy11,01 %1,01 %  
žádné nevýhody11,01 %1,01 %  
Nepamatuji se.11,01 %1,01 %  
dlouhé zkoušení před tabulí a dokazování učitelky, že jsem úplně blbý 11,01 %1,01 %  
spíš ne11,01 %1,01 %  
-11,01 %1,01 %  
hodnoceno známkou 5 plnohodnotného významu11,01 %1,01 %  
musela jsem myselat na to, že to musím od někoho opsat11,01 %1,01 %  
úkoly jsem vždy dělala11,01 %1,01 %  

Graf

9. Byli byste pro zrušení domácích úkolů? (obecně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5454,55 %54,55 %  
možná2525,25 %25,25 %  
ano2020,2 %20,2 %  

Graf

10. Děláte/dělali jste dobrovolné (volitelné) domácí úkoly z chemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5454,55 %54,55 %  
někdy2626,26 %26,26 %  
ano1919,19 %19,19 %  

Graf

11. Jsou DÚ k něčemu dobré? K čemu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano, člověka se to donutí se nad tím zamyslet doma v klidu v tempu, které mu vyhovuje a případně se doptat staršího sourozence nebo spolužáků na nejasnosti, na které by nebyl čas se zeptat před testem.

Asi to pilné žáky donutí podívat se doma na látku a ty nepilné se na látku podívat alespoň ve škole o přestávce.

člověk si zopakuje látku a většinou zjistí i zajímavé věci, když hledá pomoc na internetu

Dobré ke zjištění, zda probrané látce sám rozumím, bez pomoci učitele nebo spolužáků.

Dobré určitě jsou v tom smyslu, že se žáci naučí sebedisciplíně a osvojí si, že odchodem ze školy jejich povinnosti nekončí. Jinak ale bývají DÚ z pravidla nesmyslné a zatěžující :)

Domácí úkoly považuji za nepostradatelnou součást vzdělání, kromě nezbytnému zopakování či jakémusi znovuzpracování probíraného, utvrzujícího či dokonce osvětlujícího danou látku, jsou domácí úkoly cestou k vlastní zodpovědnosti, přemýšlivosti a kreativitě. Samostatnému aktivnímu přístupu by se děti měli učit od malička.

k ničemu

K opakování probírané látky, opravdu si nemyslím, že by se měly rušit. Vzhledem k tomu, že tyto práce pomůžou i v budoucím studiu

k procviceni ale ne delav vsechny du cca 7 h za den jako.v mem pripade mozna jsem moc pecliva

k procvičení látky

K procvičení látky,k podnícení pracovitosti žáků

K připomenutí látky, často jediná domácí příprava na výuku, učí samostatnosti a zodpovědnosti k plnění povinností

K zopakování látky probrané ve škole.

K zopakování látky, tvorbě samostatnosti v uvažování

Ke zopakování si látky, kontrola k něčemu nutí - podle mě je ale lepší malý pozitivní bonus, než pohrůžka trestu.

ne

NE

neeeee=))))

někdy

Opáčko

Podle mě primárně k procvičení látky, sekundárně k donucení k vůbec nějaké činnosti.

Poznámka k mým záporným odpovědím - mnou studovaná SOŠ byla Obchodní akademie, přesto jsem dnes chemikem. Když se zamýšlím nad účelem domácích úkolů v dnešní době, napadá mě, že by měly být spíš pro rodiče než pro děcka. Docela pochybuji o funkci rodiče, který svým dětem nedokáže vysvětlit základoškolskou chemii/matematiku/fyziku... A tím hůře, pokud na to "pouze" nemá čas!

Pro mladší děti k naučení se povinnosti. Pro starší děti a mládež částečně taky, ale tehdy už se DÚ obvykle řeší opsáním od někoho jiného, případně se neřeší.

Procvičení si látky - složitější by měly být volitelné, nebo přinejmenším na ně více času

procvičování mozku jinde než ve škole hned po pobrání látky, k porozumení látky...

Prý k procvičení dané látky.

samostatnost

upevnění si učební látky, lépe pochopení učiva vlastním pokusem

Určitě jsou dobré pro zopakování látky, ale bez patřičného přístupu vyučujícího nebo rodičů rodičů je studenti s nedostatečnou motivací dělat nebudou.

určitě. Jde o zopakování si látky a zjištění čemu nerozumíme

Většinou k zopakování či pochopení látky. Někdy zjištění zajímavých informací - v případě referátů a výpisků

vubec nevim

Za krátký čas, který trvá vyučovací hodina žák nemůže pořádně procvičit probranou látku, proto musí pracovat i doma. DÚ jsou důležité zejména u matematiky a chemie, kde je nutné vypočítat mnoho příkladů, rovnic a vzorců, aby se tyto znalosti vštípily.

zopakování látky

zopakování látky

Zopakování látky je hlavním přínosem. Na hodině to člověku leze jedním uchem tam a druhým ven. Sedne-li si nad tím znovu doma, problematiku si lépe zapamatuje. Složitější příklady dávané jako domácí úkol slouží k úspoře času během hodiny.

zopakování látky, zlepšení schopností

zopakování si učiva

Zopakování učiva i doma po hodině.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Děláte/dělali jste dobrovolné (volitelné) domácí úkoly z chemie?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedělám na otázku 4. Domácí úkoly z chemie dělám/jsem dělal:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké typy DÚ z chemie dostáváte/jste dostávali?

2. Jak často dostáve/jste dostávali DÚ z chemie?

3. Domácí úkoly z chemie jsou/byly:

4. Domácí úkoly z chemie dělám/jsem dělal:

5. Baví/bavily vás domácí úkoly z chemie?

6. Bavily by vás, kdyby byly formou hry (např. luštění)?

7. Máte/měli jste nějaké výhody z toho, že děláte/dělali jste DÚ z chemie?

8. Máte/měli jste nějaké nevýhody z toho, že neděláte/nedělali jste DÚ z chemie?

9. Byli byste pro zrušení domácích úkolů? (obecně)

10. Děláte/dělali jste dobrovolné (volitelné) domácí úkoly z chemie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké typy DÚ z chemie dostáváte/jste dostávali?

2. Jak často dostáve/jste dostávali DÚ z chemie?

3. Domácí úkoly z chemie jsou/byly:

4. Domácí úkoly z chemie dělám/jsem dělal:

5. Baví/bavily vás domácí úkoly z chemie?

6. Bavily by vás, kdyby byly formou hry (např. luštění)?

7. Máte/měli jste nějaké výhody z toho, že děláte/dělali jste DÚ z chemie?

8. Máte/měli jste nějaké nevýhody z toho, že neděláte/nedělali jste DÚ z chemie?

9. Byli byste pro zrušení domácích úkolů? (obecně)

10. Děláte/dělali jste dobrovolné (volitelné) domácí úkoly z chemie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rezková, L.Domácí úkoly z chemie na SOŠ, SOU a gymnáziích (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://domaci-ukoly-z-chemie-na-sos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.