Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí úkoly

Domácí úkoly

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Petráková
Šetření:09. 02. 2011 - 16. 02. 2011
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.63
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

chci vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku na téma domácí úkoly, jeho výsledky bych chtěla použít pro mou ročníkovou práci. Chcete ovlivnit, jaké úkoly a jak často ve škole dostáváte? Máte možnost.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jak často dostáváte domácí úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 2, 2-3 týdněotázka č. 2, jednou za týdenotázka č. 2, méně jak jednou za týdenotázka č. 2, nedostávámeotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně1037,04 %37,04 %  
2-3 týdně933,33 %33,33 %  
jednou za týden414,81 %14,81 %  
méně jak jednou za týden311,11 %11,11 %  
nedostáváme13,7 %3,7 %  

Graf

2. Jste spokojení s četností domácích úkolů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, je jich tak akorát.otázka č. 3, Ano, ale na jejich vypracování je třeba více času.otázka č. 3, Ne je jich moc.otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je jich tak akorát.1038,46 %37,04 %  
Ne je jich moc.830,77 %29,63 %  
Ano, ale na jejich vypracování je třeba více času.830,77 %29,63 %  

Graf

3. Odevzdáte domácí úkol vždy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř vždy1142,31 %40,74 %  
Vždy726,92 %25,93 %  
Občas415,38 %14,81 %  
Téměř nikdy311,54 %11,11 %  
Nikdy13,85 %3,7 %  

Graf

4. Z jakého předmětu dostáváte domácí úkoly nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matematika519,23 %18,52 %  
český jazyk311,54 %11,11 %  
angličtina27,69 %7,41 %  
čeština27,69 %7,41 %  
Francouzština13,85 %3,7 %  
čj, zsv13,85 %3,7 %  
Finština13,85 %3,7 %  
francouzský jazyk13,85 %3,7 %  
Ošetřovatelství13,85 %3,7 %  
Matematika, Španělština, Angličtina13,85 %3,7 %  
ostatní odpovědi Český jazyk a literatura
Matematika, fyzika, angličtina
Literatura,Ruština,Angličtina
mcr
angličtina, čeština
math
tělocvik
němčina
830,77 %29,63 % 

Graf

5. Z jakých předmětů nedostáváte domácí úkoly nikdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchovy - hudební, tělesná, výtvarná2388,46 %85,19 %  
Přírodověda/Biologie1453,85 %51,85 %  
Vlastivěda/Zeměpis1453,85 %51,85 %  
Dějepis1453,85 %51,85 %  
Chemie1142,31 %40,74 %  
Matematika830,77 %29,63 %  
Český jazyk623,08 %22,22 %  
Cizí jazyk27,69 %7,41 %  

Graf

6. Z jakých předmětů byste si přáli dostávat domácí úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný1557,69 %55,56 %  
cizí jazyk726,92 %25,93 %  
výchovy519,23 %18,52 %  
český jazyk, literatura519,23 %18,52 %  
matematika311,54 %11,11 %  
dějepis27,69 %7,41 %  
přírodověda/biologie27,69 %7,41 %  
chemie27,69 %7,41 %  
vlastivěda/zeměpis27,69 %7,41 %  

Graf

7. Jak dlouhou dobu Vám zabere vypracování jednoho domácího úkolu? (V průměru)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10 minut830,77 %29,63 %  
10-20 minut830,77 %29,63 %  
déle519,23 %18,52 %  
20-30 minut519,23 %18,52 %  

Graf

8. Myslíte, že jsou domácí úkoly přijatelně dlouhé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1661,54 %59,26 %  
ne1038,46 %37,04 %  

Graf

9. Jaký typ domácích úkolů dostáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokončit nedodělanou práci z hodiny (dodělat cvičení, dokončit výpisky)2076,92 %74,07 %  
procvičování (udělat určitá cvičení, opakovat si k testu)1869,23 %66,67 %  
četba (povinná literatura do ČJ, rozšiřující četba odborné literatury)1661,54 %59,26 %  
jiný726,92 %25,93 %  
dramatizace (vymýšlení rozhovorů, řešení problémů pomocí dramatu)519,23 %18,52 %  
experimenty, pozorování311,54 %11,11 %  
výroba praktických a užitných předmětů13,85 %3,7 %  

Graf

10. Jaký typ domácích úkolů byste si přáli dostávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné1142,31 %40,74 %  
nechci dostávat žádné domácí úkoly934,62 %33,33 %  
experimenty623,08 %22,22 %  
četba623,08 %22,22 %  
dramatizace519,23 %18,52 %  
procvičování415,38 %14,81 %  
tvorba užitných předmětů415,38 %14,81 %  
dokončení nedodělané práce z hodiny311,54 %11,11 %  

Graf

11. Jaký pro vás mají domácí úkoly smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakování školní látky1453,85 %51,85 %  
prohloubení znalostí ze školy726,92 %25,93 %  
utřídění poznatků726,92 %25,93 %  
žádný623,08 %22,22 %  
jiný27,69 %7,41 %  

Graf

12. Chápete vždy zadání domácího úkolu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1350 %48,15 %  
ne1350 %48,15 %  

Graf

13. Má pochopení domácího úkolu vliv na jeho vypracování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2492,31 %88,89 %  
ne27,69 %7,41 %  

Graf

14. Spolupracují rodiče na vypracovávání vašich domácích úkolů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2180,77 %77,78 %  
ano519,23 %18,52 %  

Graf

15. Jak často byste si přáli dostávat domácí úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nidky, vyhovuje mi to tak, jak to je1100 %3,7 %  

Graf

16. Z jakých předmětů byste si přáli dostávat domácí úkoly

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tv1100 %3,7 %  

Graf

17. Z jakých předmětů byste chtěli dostávat domácí úko

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchovy (výtvarná, tělesná, hudební)1100 %3,7 %  

Graf

18. Jaký typ školy navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
víceleté gymnázium933,33 %33,33 %  
jiný829,63 %29,63 %  
čtyřleté gymnázium518,52 %18,52 %  
414,81 %14,81 %  
odborné učiliště13,7 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petráková, B.Domácí úkoly (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://domaci-ukoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.