Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí versus ústavní péče seniorů

Domácí versus ústavní péče seniorů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Švihovcová
Šetření:30. 01. 2020 - 10. 02. 2020
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):3 / 2.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení, pomáhám mamce se seminární prací, pro ní sháníme zajímavá data a údaje. Děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Pokud byste se stali nemohoucím seniorem, využili byste ústavní péči nebo domácí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleželo by na úrovní postižení, zcela nemohoucí bych volil/a ústav1043,48 %43,48 %  
Chtěl/a bych být v klidu doma834,78 %34,78 %  
Záleželo by na typu ústavu, do LDN bych například nešel/nešla521,74 %21,74 %  

Graf

2. Pokud byste měli nemohoucího blízkého příbuzného, nechali byste si ho doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleželo by na postižení a pohyblivosti příbuzného1252,17 %52,17 %  
ano730,43 %30,43 %  
ne, nemám na to duševní a fyzické předpoklady28,7 %8,7 %  
ne, nemohu opustit zaměstnání14,35 %4,35 %  
ne, nechci se starat o nemocného seniora14,35 %4,35 %  

Graf

3. Napadá vás cokoliv k tématu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Domácí péče přece neznamená, že se o příbuzného seniora musím starat pouze a přímo já sám / sama. Důvod 'nemůžu opustit zaměstnání' je trochu irelevantní, navíc pokud jde o špatný zdravotní stav, o pacienta by se rozhodně měl starat spíš profesionál. Navíc zaplatit např. sociálním službám, aby za člověkem denně docházeli, kolikrát možná i vyjde levněji než pobyt v DD.

otázka 2 - také záleží na přání osoby, které se to týká (je li to splnitelné)

Pracovníci v těchto ústavech jsou přetěžováni a nedostatečně placeni...

Tohle je strašně obecné. "Nemohoucí" je široký pojem. Záleží na spoustě faktorů - jak je na tom ten senior duševně? Je šance, že se jeho stav zlepší, nebo už to půjde jen dolů? Potřebuje speciální zdravotní péči (léky, ošetření)? Co všechno zvládne sám? Je to strašně individuální, myslím, že to nejde rozhodnout takhle obecně.

Vždy je třeba zvážit situaci. Pokud už jsem v důchodu a fyzicky to zvládnu, ráda se na nějaký čas postarám o nemohoucí rodiče. Pokud by to ale znamenalo ztrátu zaměstnání v produktivním věku (a tím pádem např. ztrátu možnosti studovat pro moje děti) volila bych jinou možnost.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Švihovcová, L.Domácí versus ústavní péče seniorů (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://domaci-versus-ustavni-pece-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.