Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí vzdělávání

Domácí vzdělávání

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Menclová
Šetření:28. 03. 2014 - 10. 04. 2014
Počet respondentů:134
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti České zemědělské univerzity, oboru Poradenství v odborném vzdělávání a rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku, který se týká domácího vzdělávání. Výsledky poslouží ke studijním účelům v rámci naší seminární práce. 

Dotazník je určen pro všechny a má za cíl zjistit povědomí a míru znalostí o této oblasti vzdělávání. 

Děkujeme za vyplnění a Váš čas. 

Odpovědi respondentů

1. Víte, že se dá v ČR do určitého věku vzdělávat doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7858,21 %58,21 %  
Spíše ano2115,67 %15,67 %  
Spíše ne1914,18 %14,18 %  
Ne1611,94 %11,94 %  

Graf

2. Říká Vám něco pojem domácí vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9772,39 %72,39 %  
Spíše ano2720,15 %20,15 %  
Ne64,48 %4,48 %  
Spíše ne42,99 %2,99 %  

Graf

3. Myslíte si, že domácí vzdělávání u nás rozšířené ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7052,24 %52,24 %  
Spíše ne5944,03 %44,03 %  
Spíše ano42,99 %2,99 %  
Ano10,75 %0,75 %  

Graf

4. Domníváte se, že domácí vzdělávání je stejně plnohodnotné jako vzdělávání ve školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4432,84 %32,84 %  
Spíše ne3727,61 %27,61 %  
Ano3324,63 %24,63 %  
Spíše ano2014,93 %14,93 %  

Graf

5. Kterou z těchto výuk považujete za přínosnější pro vztah matky a dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasické školní vzdělávání6951,49 %51,49 %  
Domácí vzdělávání4432,84 %32,84 %  
Nevím2115,67 %15,67 %  

Graf

6. Znáte někoho, kdo byl touto formou vzděláván?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9570,9 %70,9 %  
ano3223,88 %23,88 %  
nevím75,22 %5,22 %  

Graf

7. Domníváte se, že dítě takto vzdělávané se hůře začleňuje do kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5641,79 %41,79 %  
Spíše ano5238,81 %38,81 %  
Spíše ne1611,94 %11,94 %  
Ne107,46 %7,46 %  

Graf

8. Znáte některé z podmínek, které musí vzdělavatel pro domácí vzdělávání splňovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8361,94 %61,94 %  
ano3425,37 %25,37 %  
nevím1712,69 %12,69 %  

Graf

9. Domníváte se, že ostatní děti přistupují k dětem vzdělávaných doma jinak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5339,55 %39,55 %  
Ano4231,34 %31,34 %  
Spíše ne2720,15 %20,15 %  
Ne128,96 %8,96 %  

Graf

10. Myslíte si, že vzdělavateli v rámci domácího vzdělání jsou spíše ženy nebo muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ženy12593,28 %93,28 %  
Spíše muži96,72 %6,72 %  

Graf

11. Máte dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9973,88 %73,88 %  
ano3526,12 %26,12 %  

Graf

12. Nechal/a byste ho vzdělávat doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7656,72 %56,72 %  
Spíše ne3727,61 %27,61 %  
Spíše ano118,21 %8,21 %  
Ano107,46 %7,46 %  

Graf

13. Myslíte si, že je to pro dítě spíše lepší domácí vzdělávání než klasické vzdělávání, nebo horší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Horší10880,6 %80,6 %  
Lepší2619,4 %19,4 %  

Graf

14. Jste muž nebo žena ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10578,36 %78,36 %  
Muž2921,64 %21,64 %  

Graf

15. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20 - 30 let8462,69 %62,69 %  
40 let a více2720,15 %20,15 %  
do 20 let2317,16 %17,16 %  

Graf

16. Pocházíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z města11082,09 %82,09 %  
Z vesnice2417,91 %17,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte, že se dá v ČR do určitého věku vzdělávat doma?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Nechal/a byste ho vzdělávat doma?

4. Domníváte se, že domácí vzdělávání je stejně plnohodnotné jako vzdělávání ve školách?

 • odpověď Ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Nechal/a byste ho vzdělávat doma?

8. Znáte některé z podmínek, které musí vzdělavatel pro domácí vzdělávání splňovat?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Víte, že se dá v ČR do určitého věku vzdělávat doma?

11. Máte dítě?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 let a více na otázku 15. Věk:

13. Myslíte si, že je to pro dítě spíše lepší domácí vzdělávání než klasické vzdělávání, nebo horší?

 • odpověď Lepší:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 12. Nechal/a byste ho vzdělávat doma?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, že se dá v ČR do určitého věku vzdělávat doma?

2. Říká Vám něco pojem domácí vzdělávání?

3. Myslíte si, že domácí vzdělávání u nás rozšířené ?

4. Domníváte se, že domácí vzdělávání je stejně plnohodnotné jako vzdělávání ve školách?

5. Kterou z těchto výuk považujete za přínosnější pro vztah matky a dítěte?

6. Znáte někoho, kdo byl touto formou vzděláván?

7. Domníváte se, že dítě takto vzdělávané se hůře začleňuje do kolektivu?

8. Znáte některé z podmínek, které musí vzdělavatel pro domácí vzdělávání splňovat?

9. Domníváte se, že ostatní děti přistupují k dětem vzdělávaných doma jinak?

10. Myslíte si, že vzdělavateli v rámci domácího vzdělání jsou spíše ženy nebo muži?

11. Máte dítě?

12. Nechal/a byste ho vzdělávat doma?

13. Myslíte si, že je to pro dítě spíše lepší domácí vzdělávání než klasické vzdělávání, nebo horší?

14. Jste muž nebo žena ?

15. Věk:

16. Pocházíte

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, že se dá v ČR do určitého věku vzdělávat doma?

2. Říká Vám něco pojem domácí vzdělávání?

3. Myslíte si, že domácí vzdělávání u nás rozšířené ?

4. Domníváte se, že domácí vzdělávání je stejně plnohodnotné jako vzdělávání ve školách?

5. Kterou z těchto výuk považujete za přínosnější pro vztah matky a dítěte?

6. Znáte někoho, kdo byl touto formou vzděláván?

7. Domníváte se, že dítě takto vzdělávané se hůře začleňuje do kolektivu?

8. Znáte některé z podmínek, které musí vzdělavatel pro domácí vzdělávání splňovat?

9. Domníváte se, že ostatní děti přistupují k dětem vzdělávaných doma jinak?

10. Myslíte si, že vzdělavateli v rámci domácího vzdělání jsou spíše ženy nebo muži?

11. Máte dítě?

12. Nechal/a byste ho vzdělávat doma?

13. Myslíte si, že je to pro dítě spíše lepší domácí vzdělávání než klasické vzdělávání, nebo horší?

14. Jste muž nebo žena ?

15. Věk:

16. Pocházíte

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Menclová, T.Domácí vzdělávání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://domaci-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.