Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Kubešová
Šetření:23. 03. 2014 - 12. 05. 2014
Počet respondentů:629
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, vážení respondenti,
ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku 12 otázek, jehož záměrem je zjistit co víte o domácím násilí a jestli média dostatečně informují o tomto problému. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere jen několik málo minut. Výsledky použiji ve své bakalářské práci a také budou k dispozici. Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Rozumíte pojmu domácí násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano62599,21 %99,36 %  
ne50,79 %0,79 %  

Graf

2. Co si myslíte, že bývá nejčastější příčinou domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Povahové rysy29847,3 %47,38 %  
Alkohol20031,75 %31,8 %  
Žárlivost6910,95 %10,97 %  
Stres426,67 %6,68 %  
Ekonomické problémy213,33 %3,34 %  

Graf

3. Kdo si myslíte, že bývá nejčastější obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena52383,02 %83,15 %  
Dítě8914,13 %14,15 %  
Muž91,43 %1,43 %  
Osoba s tělesným postižením50,79 %0,79 %  
Senior40,63 %0,64 %  

Graf

4. Jaký druh násilí podle Vás bývá nejčastěji páchán na obětech domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychické násilí39963,33 %63,43 %  
Fyzické násilí20933,17 %33,23 %  
Nevím223,49 %3,5 %  

Graf

5. Kde jste se setkali s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V médiích20432,38 %32,43 %  
V rodině13421,27 %21,3 %  
Z doslechu12920,48 %20,51 %  
Ve svém blízkém okolí12620 %20,03 %  
Nikde375,87 %5,88 %  

Graf

6. Máte osobní zkušenost s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne50980,79 %80,92 %  
ano, jako oběť11918,89 %18,92 %  
ano, jako pachatel40,63 %0,64 %  

Graf

7. Vyhledali jste vy osobně odbornou pomoc v oblasti domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne57991,9 %92,05 %  
ano518,1 %8,11 %  

Graf

8. Kde jste se setkali s informacemi o domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize46774,13 %74,24 %  
Internet44570,63 %70,75 %  
Tisk35356,03 %56,12 %  
Ve škole28945,87 %45,95 %  
Od známých17928,41 %28,46 %  
Literatura17728,1 %28,14 %  
Brožury13020,63 %20,67 %  
Rádio12820,32 %20,35 %  
vlastní zkušenost10,16 %0,16 %  
rodina10,16 %0,16 %  
reklamní kampaň v metru10,16 %0,16 %  
V zaměstnání,osobní zkušenost10,16 %0,16 %  
muzeum policie10,16 %0,16 %  
v roce 1993 - 2002 nebyly informace10,16 %0,16 %  
škola života10,16 %0,16 %  
z rodiny10,16 %0,16 %  
Počítačová hra: Domácí násilí GAME OVER10,16 %0,16 %  
přednášky10,16 %0,16 %  
Kurz Krav Maga10,16 %0,16 %  
nikde10,16 %0,16 %  
Od roku 2008 poskytujeme odbornou pomoc obětem domácího násilí10,16 %0,16 %  
Při příbězích bezpráví10,16 %0,16 %  
všude okolo10,16 %0,16 %  
Tak nějak odevšaď v průběhu dětství a dospívání10,16 %0,16 %  
od mamky10,16 %0,16 %  
OSŘ, ZŘS10,16 %0,16 %  
Absolutně všude10,16 %0,16 %  
Na policii,v práci,v hospodě...10,16 %0,16 %  
Kamarádka mě viděla zbitou nechala mě u sebe a pak jsem šla do ayzlového domu, tam mi pomohli10,16 %0,16 %  
bilboard10,16 %0,16 %  
Zkušenost, maminka10,16 %0,16 %  
OOH10,16 %0,16 %  
v práci10,16 %0,16 %  
nikde, bylo to v době, kdy ještě nebyly ani mobily, natož internet a dsotupné informace10,16 %0,16 %  

Graf

9. Myslíte si, že je veřejnost o domácím násilí dostatečně informována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne33653,33 %53,42 %  
ano16526,19 %26,23 %  
nevím12920,48 %20,51 %  

Graf

10. Myslíte si, že média pomáhají v prevenci domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne33953,81 %53,9 %  
ano18228,89 %28,93 %  
nevím10917,3 %17,33 %  

Graf

11. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena48276,51 %76,63 %  
Muž14823,49 %23,53 %  

Graf

12. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2542066,67 %66,77 %  
26-3510616,83 %16,85 %  
36-45528,25 %8,27 %  
46-55274,29 %4,29 %  
méně než 15 let152,38 %2,38 %  
56-6581,27 %1,27 %  
66 a více20,32 %0,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubešová, K.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://domacim-nasili-a-informovano.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.