Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domažlice - hranice, identita obyvatel

Domažlice - hranice, identita obyvatel

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Almer
Šetření:09. 04. 2012 - 13. 04. 2012
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):35 / 33.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

rád bych Vás poprosil o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci, která se týká identity obyvatel okresu Domažlice ve vztahu k hranici. Dotazník je určen pro obyvatele domažlického okresu, ať již rodáky nebo přistěhovalé. Údaje slouží vyloženě k potřebě diplomové práce. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena360 %60 %  
muž240 %40 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29240 %40 %  
26120 %20 %  
20120 %20 %  
25120 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:25.8
Minimum:20
Maximum:29
Variační rozpětí:9
Rozptyl:13.7
Směrodatná odchylka:3.7
Medián:26
Modus:29

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou, VOŠ480 %80 %  
vysokoškolské120 %20 %  

Graf

4. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec360 %60 %  
vedoucí pracovník120 %20 %  
student120 %20 %  

Graf

5. Ovládáte cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

6. Pokud jste odpověděl/a ano na předchozí otázku, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
německý, anglický240 %40 %  
Anglický120 %20 %  
nemecky120 %20 %  
němčina, angličtina120 %20 %  

Graf

7. K čemu cítíte největší sounáležitost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
K místu, kde žiji480 %80 %  
K regionu120 %20 %  

Graf

8. Jak dlouho žijete v okrese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od narození360 %60 %  
Od narození s přestávkámi, kdy jsem žil/a jinde240 %40 %  

Graf

9. Jak jste spokojen se životem v okrese? Označte jako ve škole:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2360 %60 %  
3120 %20 %  
1120 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Co vás nejvíce poutá k místu bydliště? (Možno více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina5100 %100 %  
Kamarádi, přátelé, láska5100 %100 %  
Je to můj domov, zvyk360 %60 %  
Životní prostředí240 %40 %  
Bydlení240 %40 %  
Zaměstnání120 %20 %  
Styk s cizinou120 %20 %  

Graf

11. Zajímáte se o dění v okrese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

12. Pokud jste odpověděl/a ano na předchozí otázku, jste do dění nějak zapojen/a?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne480 %80 %  
ano120 %20 %  

Graf

13. Jak byste charakterizoval/a území okresu před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

BYLY MI TŘI ROKY, NEVIM

krásné soběstačné

Na náměstí se udržovali kamenné obchody, což znamená náměstí bez vietnamců a nonstopů.

ohraničené uzemí ostnatými dráty

pohraniční oblast - to mluví za vše

14. Jak byste charakterizoval/a území okresu po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

krásné čisté

pozvolný rozvoj, migrace obyvatel

prudký rozvoj tržnic a night clubů

ROZRŮSTAJICÍ SE

Zvyšování nájmů na náměstí a proto vysoký podíl nonstopů a vietnamců.

15. Znáte minulost území?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

16. Cítíte se, že byste navazoval na odkaz předchozích generací (Chodové, strážci hranic, vlastenectví...)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %60 %  
ne240 %40 %  

Graf

17. Co říkáte na česko – německou otázku? Má smysl ji v dnešní době ještě řešit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ANO

Jak se to veme.

ne

ne

nemá

18. Jaký máte vy osobně vztah k Německu a k Němcům jako k lidem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jako k Čechům někteří jsou dobří a někteří špatní

Nemám je ráda, přímo je nesnáším!!!

neutrální nevadí mi ani je nevyhledávám když projíždí a zeptají se na cestu poradim

pozitivní

STARŠÍ GENERACE DÁVÁ POŘÁD ZNÁT, ŽE JSME JEN ČEŠI, POVYŠUJÍ SE, TO NEVNÍMÁM KLADNĚ MLADŠÍ GENERACE TO UŽ TAK NEVNÍMÁ

19. Má hranice vliv na život zdejších obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má vliv240 %40 %  
Spíše má vliv240 %40 %  
Spíše nemá vliv120 %20 %  

Graf

20. Která dvojice slov podle vás nejlépe vystihuje úsek hranice v okrese? (možno i dvě možnosti nebo kombinace)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
„rozdíl vyspělosti“480 %80 %  
Oddělující x spojující240 %40 %  

Graf

21. Co podle vás vystihuje nejlépe slovo pohraničí? (možno i více)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Území umožňující kontakty5100 %100 %  
Území s rozvojovými možnostmi480 %80 %  

Graf

22. Víte o přeshraničních aktivitách a akcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
ne120 %20 %  

Graf

23. Pokud ano, tak v jaké oblasti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj měst a obcí4100 %80 %  
kultura, sport, vzdělávání4100 %80 %  
životní prostředí, ochrana přírody250 %40 %  
doprava komunikace250 %40 %  
hospodářství125 %20 %  

Graf

24. Máte s nimi zkušenosti nebo účastníte se jich?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %60 %  
ne125 %20 %  

Graf

25. Domníváte se, že vstup do EU byl pro okres přínosný? Pokud ano, tak v jaké oblasti? Pokud ne, proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ANO, NAPŘ. NABÍDKY PRACÍ

Dotace, které umožňují rozvoj kultury a ochrany životního prostředí.

možná peníze z dotací na některé projekty rozvoje

neregistrovala jsem výraznou změnu

to netuším

26. Znáte pojem Euroregion Šumava? Dovedl byste ho vysvětlit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano.

Ano. Měl by to být projekt který slouží k přeshraniční spolupráci a prezentaci regionů a jejich rozvoji.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE REGIONÁLNÍCH ORGANIZACÍ, OBCÍ

znám ale nevysvětlím

znám, program českoněmecké spolupráce na území Šumavy

27. Co si představíte pod pojmem Schengen, Schengenský prostor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

HRANICE STÁTŮ KTERÉ LZE PROJIT BEZ KONTROLY

nulové hraniční kontroly a jeden obrovský 'bordel'

spolek států kde je volný pohyb lidí zboží a materiálu nezávisle na hranicích

Území evropských států na kteréch je umožňěn přechod přes hranice bez hraniční kontroly.

volný pohyb osob přes hranice

28. Měl vstup do Schengenského prostoru nějaký dopad na váš okres? Jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

NEZPOZOROVALA JSEM

Odstranění hraničních kontrol.

snadnější cestování a práce v Německu

zrušil se hraniční přechod hranici je možno překračovat kdekoliv

zvýšená kriminalita, problematika drog na vietnamských tržnicích, a větší znečištění lesů odpady ze SRN

29. Kolikrát jste byl loni v Německu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8120 %20 %  
30120 %20 %  
100120 %20 %  
182120 %20 %  
300120 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:124
Minimum:8
Maximum:300
Variační rozpětí:292
Rozptyl:14302
Směrodatná odchylka:119.59
Medián:100
Modus:8

Graf

30. Kde zpravidla překračujete hranici?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Folmava240 %40 %  
Folmava-Schafberg120 %20 %  
rozvadov ,železná120 %20 %  
LÍSKOVÁ120 %20 %  

Graf

31. Který z následujících důvodů je nejčastější při vaší Návštěvě Německa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nákup, služby5100 %100 %  
Volný čas, rekreace360 %60 %  
Tranzit do jiné země240 %40 %  
Práce, studium240 %40 %  
Návštěva přátel, studium120 %20 %  

Graf

32. Zajímáte se o život a události v Německu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne480 %80 %  
ano120 %20 %  

Graf

33. Odrazuje vás něco od návštěvy Německa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne360 %60 %  
nevím240 %40 %  

Graf

34. Jak byste se postavila k možnosti v Německu:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Bydlet vs. neuvažoval/a bych o tom1-0-100.8
Studovat vs. neuvažoval/a bych o tom1-0-1-0.40.64
Pracovat vs. neuvažoval/a bych o tom1-0-1-0.40.64
Podnikat vs. neuvažoval/a bych o tom1-0-10.40.24

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

35. Máte nějaký názor, připomínku, podnět k doplnění?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Velmi velmi velmi dlouhý dotazník, myslím že zbytečně, ale tak přeji šťěstí s diplomkou :)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Almer, D.Domažlice - hranice, identita obyvatel (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://domazlice-hranice-identita-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.