Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domovy důchodců x Hospice

Domovy důchodců x Hospice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Mičkalová
Šetření:13. 03. 2012 - 20. 03. 2012
Počet respondentů:200
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Ostravské univerzity v Ostravě a chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku pro mou bakalářskou práci: Osoby v terminálním stádiu nemoci a jejich smíření se smrtí – komparativní studie: domovy důchodců x hospice.
Dotazník je určen pro širší veřejnost. Cílem tohoto dotazníku je zjistit mínění široké veřejnosti o sociálních zařízeních jako jsou Domovy důchodců a Hospice v rámci péče o osoby v terminálním stádiu nemoci (terminální stádium = konečná fáze života, hraniční stádium mezi životem a smrtí).


Děkuji za vyplnění,

Markéta Mičkalová
 

Odpovědi respondentů

1. Která z nabízených sociálních zařízení lépe vyhovuje osobám v terminálním stádiu nemoci (=konečná fáze života, hraniční stádium mezi životem a smrtí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí péče9547,5 %47,5 %  
Hospice7236 %36 %  
Domovy důchodců2110,5 %10,5 %  
Nevím105 %5 %  
Záleží na tom, zda je osoba schopná být bez lékařské pomoci a zda se o ni má kdo postarat, pokud ano, volím domácí péči, pokud ne, volím hospic10,5 %0,5 %  
LDN10,5 %0,5 %  

Graf

2. Která z uvedených sociálních zařízení dává osobám v terminální stádiu nemoci pocit bezpečí a stability?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí péče12462 %62 %  
Hospice4522,5 %22,5 %  
Domovy důchodců189 %9 %  
Nevím126 %6 %  
Opět se můj názor odvíjí od toho, zda osoba potřebuje 24 hodin denně lékařskou péči, pokud ne, jsem pro domácí péči10,5 %0,5 %  

Graf

3. Ve kterém sociálním zařízení se poskytuje (od personálu těchto zařízení) lepší emocionální a psychická podpora pacientovi v terminálním stádiu nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hospice11859 %59 %  
Nevím4221 %21 %  
Domovy důchodců3216 %16 %  
domácí péče42 %2 %  
Domácí péče---10,5 %0,5 %  
záleží na persolnálu, ne na ústavu10,5 %0,5 %  
Charita - domácí pečovatelská služba10,5 %0,5 %  
terréní služba10,5 %0,5 %  

Graf

4. Které z uvedených sociálních zařízení je materiálně nejlépe vyhoující pro osoby v terminálním stádiu nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hospice9346,5 %46,5 %  
Domácí péče5025 %25 %  
Nevím3718,5 %18,5 %  
Domovy důchodců199,5 %9,5 %  
neznám princip fungování hospice10,5 %0,5 %  

Graf

5. Myslíte si, že by se osobám v terminálním stádiu nemoci měla věnovat nadstandardní speciální péče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12261 %61 %  
nevím5628 %28 %  
ne2211 %11 %  

Graf

6. V porovnání s ostatními státy Evropy je přístup a péče o osoby v terminálním stádiu nemoci v České Republice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6834 %34 %  
Podprůměrná vůči zbytku Evropy6331,5 %31,5 %  
Dostačující a srovnatelná se zbytekm Evropy6030 %30 %  
Nadstandardní a kvalitnější než ve zbytku Evropy94,5 %4,5 %  

Graf

7. Myslíte si, že osoba v terminálním stádiu nemoci je schopna smířit se s následnou smrtí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10854 %54 %  
nevím7437 %37 %  
ne189 %9 %  

Graf

8. Jaké zařízení byste zvolil/a pokud byste se ocitl/a v terminálním stádiu nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí péče8040 %40 %  
Hospice6633 %33 %  
Nevím3517,5 %17,5 %  
Domovy důchodců126 %6 %  
Pokud bych nepotřebovala nutně lékařskou pomoc 24 hodin denně, tak domácí péči, pokud by se o mě měl kdo postarat10,5 %0,5 %  
sebevražda?10,5 %0,5 %  
záleželo by to i na finančních možnostech rodiny10,5 %0,5 %  
záleží na rodině a blízkých10,5 %0,5 %  
je špatná doba a viset maldým na krku, když oni sami se musí ohánět, aby se uživili, to je svazující pro ně a nervující - tudíž ústav péče10,5 %0,5 %  
eutanasii10,5 %0,5 %  
eutanazii10,5 %0,5 %  

Graf

9. Máte osobní zkušneost s těmito sociálními zařízeními (hospice, domovy důchodců)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13366,5 %66,5 %  
Ano6733,5 %33,5 %  

Graf

10. Umisťovali jste Vy nebo někdo z Vašeho okolí někdy do těchto sociálních zařízení (domov důchodců, hospic) někoho blízkého?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5480,6 %27 %  
ne1319,4 %6,5 %  

Graf

11. Jaké sociální zařízení jste zvolili? (v případě, že jste využili více zařízení, zaškrtněte pouze to, které jste využili jako poslední)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domovy důchodců3247,76 %16 %  
Hospice1928,36 %9,5 %  
-811,94 %4 %  
obé 11,49 %0,5 %  
léčebna dlouhodobě nemocných 11,49 %0,5 %  
neumisťovali jsme - matka pracovala jako zdravotní sestra v domově důchodců11,49 %0,5 %  
Nezvolili, ale v DD pracuje jeden člen domácnosti, a díky němu o službách a chodu DD přehled11,49 %0,5 %  
jedno blízko domava11,49 %0,5 %  
pracuji jako zdravotní sestra11,49 %0,5 %  
PRACOVNĚ11,49 %0,5 %  
domov důchodců protože tam pracuji11,49 %0,5 %  

Graf

12. Co Vás vedlo ke zvolení právě toho konkrétního sociálního zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdálenost od bydliště2537,31 %12,5 %  
Materiální vybavení, kvalita prostředí1623,88 %8 %  
Kvalitní nadstandardní pečovatelské služby1217,91 %6 %  
Nevím811,94 %4 %  
Dobré jméno, věhlas zařízení68,96 %3 %  

Graf

13. Pohybujete se díky své profesi v dané oblasti v rámci těchto sociálních zařízení (hospice, domovy důchodců)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16683 %83 %  
ano3417 %17 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12663 %63 %  
Muž7437 %37 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222010 %10 %  
35136,5 %6,5 %  
26115,5 %5,5 %  
24105 %5 %  
21105 %5 %  
2873,5 %3,5 %  
2573,5 %3,5 %  
3173,5 %3,5 %  
3663 %3 %  
4463 %3 %  
ostatní odpovědi 47
41
50
52
48
23
33
18
30
32
29
49
38
20
51
58
19
42
27
45
40
39
56
třicet
dvacetšest
dvacettři let
60 let
dvacet dva
53
45 let
57
61
37
dvacetsedm
78
87
83
64
54
62
63
46
34
43
10351,5 %51,5 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Myslíte si, že by se osobám v terminálním stádiu nemoci měla věnovat nadstandardní speciální péče?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalitní nadstandardní pečovatelské služby na otázku 12. Co Vás vedlo ke zvolení právě toho konkrétního sociálního zařízení?

9. Máte osobní zkušneost s těmito sociálními zařízeními (hospice, domovy důchodců)?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalitní nadstandardní pečovatelské služby na otázku 12. Co Vás vedlo ke zvolení právě toho konkrétního sociálního zařízení?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Materiální vybavení, kvalita prostředí na otázku 12. Co Vás vedlo ke zvolení právě toho konkrétního sociálního zařízení?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdálenost od bydliště na otázku 12. Co Vás vedlo ke zvolení právě toho konkrétního sociálního zařízení?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domovy důchodců na otázku 11. Jaké sociální zařízení jste zvolili? (v případě, že jste využili více zařízení, zaškrtněte pouze to, které jste využili jako poslední)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Umisťovali jste Vy nebo někdo z Vašeho okolí někdy do těchto sociálních zařízení (domov důchodců, hospic) někoho blízkého?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hospice na otázku 11. Jaké sociální zařízení jste zvolili? (v případě, že jste využili více zařízení, zaškrtněte pouze to, které jste využili jako poslední)
 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 1. Která z nabízených sociálních zařízení lépe vyhovuje osobám v terminálním stádiu nemoci (=konečná fáze života, hraniční stádium mezi životem a smrtí)?

10. Umisťovali jste Vy nebo někdo z Vašeho okolí někdy do těchto sociálních zařízení (domov důchodců, hospic) někoho blízkého?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hospice na otázku 11. Jaké sociální zařízení jste zvolili? (v případě, že jste využili více zařízení, zaškrtněte pouze to, které jste využili jako poslední)
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domovy důchodců na otázku 11. Jaké sociální zařízení jste zvolili? (v případě, že jste využili více zařízení, zaškrtněte pouze to, které jste využili jako poslední)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Materiální vybavení, kvalita prostředí na otázku 12. Co Vás vedlo ke zvolení právě toho konkrétního sociálního zařízení?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 15. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Která z nabízených sociálních zařízení lépe vyhovuje osobám v terminálním stádiu nemoci (=konečná fáze života, hraniční stádium mezi životem a smrtí)?

2. Která z uvedených sociálních zařízení dává osobám v terminální stádiu nemoci pocit bezpečí a stability?

3. Ve kterém sociálním zařízení se poskytuje (od personálu těchto zařízení) lepší emocionální a psychická podpora pacientovi v terminálním stádiu nemoci?

4. Které z uvedených sociálních zařízení je materiálně nejlépe vyhoující pro osoby v terminálním stádiu nemoci?

5. Myslíte si, že by se osobám v terminálním stádiu nemoci měla věnovat nadstandardní speciální péče?

6. V porovnání s ostatními státy Evropy je přístup a péče o osoby v terminálním stádiu nemoci v České Republice:

7. Myslíte si, že osoba v terminálním stádiu nemoci je schopna smířit se s následnou smrtí?

8. Jaké zařízení byste zvolil/a pokud byste se ocitl/a v terminálním stádiu nemoci?

9. Máte osobní zkušneost s těmito sociálními zařízeními (hospice, domovy důchodců)?

10. Umisťovali jste Vy nebo někdo z Vašeho okolí někdy do těchto sociálních zařízení (domov důchodců, hospic) někoho blízkého?

11. Jaké sociální zařízení jste zvolili? (v případě, že jste využili více zařízení, zaškrtněte pouze to, které jste využili jako poslední)

12. Co Vás vedlo ke zvolení právě toho konkrétního sociálního zařízení?

13. Pohybujete se díky své profesi v dané oblasti v rámci těchto sociálních zařízení (hospice, domovy důchodců)?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Která z nabízených sociálních zařízení lépe vyhovuje osobám v terminálním stádiu nemoci (=konečná fáze života, hraniční stádium mezi životem a smrtí)?

2. Která z uvedených sociálních zařízení dává osobám v terminální stádiu nemoci pocit bezpečí a stability?

3. Ve kterém sociálním zařízení se poskytuje (od personálu těchto zařízení) lepší emocionální a psychická podpora pacientovi v terminálním stádiu nemoci?

4. Které z uvedených sociálních zařízení je materiálně nejlépe vyhoující pro osoby v terminálním stádiu nemoci?

5. Myslíte si, že by se osobám v terminálním stádiu nemoci měla věnovat nadstandardní speciální péče?

6. V porovnání s ostatními státy Evropy je přístup a péče o osoby v terminálním stádiu nemoci v České Republice:

7. Myslíte si, že osoba v terminálním stádiu nemoci je schopna smířit se s následnou smrtí?

8. Jaké zařízení byste zvolil/a pokud byste se ocitl/a v terminálním stádiu nemoci?

9. Máte osobní zkušneost s těmito sociálními zařízeními (hospice, domovy důchodců)?

10. Umisťovali jste Vy nebo někdo z Vašeho okolí někdy do těchto sociálních zařízení (domov důchodců, hospic) někoho blízkého?

11. Jaké sociální zařízení jste zvolili? (v případě, že jste využili více zařízení, zaškrtněte pouze to, které jste využili jako poslední)

12. Co Vás vedlo ke zvolení právě toho konkrétního sociálního zařízení?

13. Pohybujete se díky své profesi v dané oblasti v rámci těchto sociálních zařízení (hospice, domovy důchodců)?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mičkalová, M.Domovy důchodců x Hospice (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://domovy-duchodcu-x-hospice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.