Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopad digitalizace na trh práce v České republice.

Dopad digitalizace na trh práce v České republice.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Dořičáková
Šetření:08. 12. 2019 - 24. 12. 2019
Počet respondentů:231
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

v rámci zpracování diplomové práce na téma "Dopad digitalizace na trh práce v České republice" si Vás dovoluji požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní.

Dopad digitalizace na trh práce v České republice je soustředěn na očekávanou změnu charakteru práce, strukturu i podobu většiny profesí a vznik nových pracovních míst, které si v současné době nedokážeme ani představit. Digitalizace se snaží ulehčit práci lidem a chránit životní prostředí. Některé prvky se projevují již dnes, ale stále to není ta skutečná čtvrtá průmyslová revoluce. Příklady digitalizace jsou například:

 1. Supermarkety, hypermarkety – systém Scan & Go, samoobslužné pokladny
 2. Kontroloři ve výrobě – zapisování údajů do tabletu
 3. Řemesla – laserové měření, haptická ruka, virtuální simulátor sváření, dron
 4. Realitní makléři – virtuální prohlídky
 5. Školství – digitální vzdělávací materiály, digitální zdroje, vzdělávací videa
 6. Zdravotnictví – elektronické recepty

     A mnoho dalších…

 

     V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na email: st44818@student.upce.cz. 

 

     Děkuji za Váš čas a ochotu se zapojit do mého výzkumu.

 

Bc. Zuzana Dořičáková

Univerzita Pardubice

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se s digitalizací ve svém zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14261,47 %61,47 %  
Spíše ano4519,48 %19,48 %  
Ne239,96 %9,96 %  
Spíše ne219,09 %9,09 %  

Graf

2. Na kolik % zasahuje digitalizace do Vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 %6327,27 %27,27 %  
75 %5624,24 %24,24 %  
25 %5222,51 %22,51 %  
100 %3515,15 %15,15 %  
0 %2510,82 %10,82 %  

Graf

3. Myslíte si, že vaše pracovní místo může být nahrazeno novými a moderními technologiemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17676,19 %76,19 %  
Ano5523,81 %23,81 %  

Graf

4. Pociťujete ohrožení, že by do budoucna Vaše pracovní pozice byla nahrazena moderními technologiemi? (1=minimální; 5=maximální)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32442,86 %10,39 %  
21221,43 %5,19 %  
1814,29 %3,46 %  
4814,29 %3,46 %  
547,14 %1,73 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.77
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.97
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Pokud by Vaše místo bylo nahrazené novou a moderní technologií, co byste udělal/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zůstal/a bych a využil/a bych možnost zvýšení rekvalifikace ve společnosti1933,93 %8,23 %  
Opustil/a bych zaměstnání a hledal/a pracovní místo v jiném oboru, než jsem doposud pracoval/a1425 %6,06 %  
Zůstal/a bych a využil/a možnost nastoupit na jinou pracovní pozici (stejně mzdově ohodnocenou)916,07 %3,9 %  
Opustil/a bych zaměstnání a hledal/a si podobné pracovní místo814,29 %3,46 %  
Opustil/a bych zaměstnání a ve volném čase bych navštěvoval/a vzdělávací kurzy pro zvýšení rekvalifikace35,36 %1,3 %  
Zůstala/a bych a bylo by mi jedno kam mě přeřadí23,57 %0,87 %  
Podnikání, v jiném oboru11,79 %0,43 %  

Graf

6. Z jakého důvodu nepociťujete ohrožení vašeho zaměstnání působením digitalizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Profese, kterou vykonávám vyžaduje lidský faktor14682,95 %63,2 %  
Neexistence technologií, která by umožnila nahradit lidský faktor1910,8 %8,23 %  
Nedostatek finančních prostředků (ze strany společnosti) pro zakoupení moderní technologie, která by nahradila lidský faktor73,98 %3,03 %  
vyvíjím software umožňující digitalizaci10,57 %0,43 %  
Jsem vedoucí IT a digitalizace10,57 %0,43 %  
jsem ajťák10,57 %0,43 %  
Jako programátor jsem ten kdo zařizuje digitalizaci.10,57 %0,43 %  

Graf

7. Jakou skupinu obyvatelstva podle Vás nejvíce postihne negativní dopad digitalizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osoby s nízkou úrovní vzdělání a dovedností14462,34 %62,34 %  
Osoby starších 55 let13056,28 %56,28 %  
Mladé lidi3916,88 %16,88 %  
Ženy na mateřské dovolené187,79 %7,79 %  
Žádná52,16 %2,16 %  
Těžko popsat. Ale spíš lidi, kteří nejdou do sebe.10,43 %0,43 %  
vsechny moznosti mohou byt relevantni10,43 %0,43 %  
všechny10,43 %0,43 %  
Lidi provádějící monotónní a lehce algoritmizovatelné práce. 10,43 %0,43 %  
Lidi, kteří jsou vyučeni v takovém oboru, jenž může digitalizace dělat úplně sama (zcela "vyhlazená" práce/obor)10,43 %0,43 %  
Ten, kdo nové technologie nebude zvládat a ti, kteří nebudou ochotni zvýšit zodpovědnost a svou kvalifikaci (spravovat například ty stroje).10,43 %0,43 %  
Osoby dělající relativně jednodušší algoritmizovatelnou práci, která nevyžaduje mnoho kontaktu s lidmi10,43 %0,43 %  

Graf

8. Jak vnímáte působení digitalizace na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivně13257,14 %57,14 %  
Spíše negativně5423,38 %23,38 %  
Pozitivně4318,61 %18,61 %  
Negativně20,87 %0,87 %  

Graf

9. Prosím o krátké zdůvodnění Vaší předchozí odpovědi („Jak vnímáte působení digitalizace na trhu práce?“):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
.73,03 %3,03 %  
nevím31,3 %1,3 %  
Pozitivně31,3 %1,3 %  
Usnadnění práce31,3 %1,3 %  
-20,87 %0,87 %  
Zjednodušení 20,87 %0,87 %  
Zatím nijak20,87 %0,87 %  
pokrok20,87 %0,87 %  
Tvorba nových pracovních míst, nové možnosti10,43 %0,43 %  
V určitých situacích je to dobře, ale nikdy bych nenahradila vše..10,43 %0,43 %  
ostatní odpovědi Urychlí procesy vyroby a dodavanych sluzeb.
Digitalizace bere zamestnancum mista
nevím, jestli to zvládnu ve svém věku
Patří to k honbě za vyššími zisky.
K něčemu je to dobré ale všechno to nahradit nemůže
Nemůže to nahradit všechno
Urychlí, nejtěžší práce budou dělat stroje.
Jak bylo řečeno, technologie usnadňují práci a každý člověk si chce usnadnit práci, tedy to vnímám pozitivně. Obávám se ovšem toho, aby opravdu nenastala situace, kdy lidé, kteří nejsou nebo nebudou kamarádi s technologiemi, neměli problém s nezaměstnaností.
Jako přínos
Nijak
jako důsledek dnešní doby
je to v souladu s dnesnim vyvojem celosvetove
Nebudou pracovní místa.
Nezbyde moc práce pro budoucí lidi
Vyšší produktivita práce
Lidé po rekvalifikaci se budou moct věnovat prací kde je lidský faktor nenahraditelný.
Urychlí pracovní proces, místo hledání dat v šanonech které zabírají místo které se muže využít jinak můžeme mít jednu tabudlku ve lkteré najdeme vše potřrbané např. o daném produktu
Mene mist
Tady nemám zdání.
Rychlejší a efektivnější zpracování dat
Je potřeba mnoho IT expertů, viz koncepce Digitální Česko
Digitalizace znamena pokrok
Nemyslím si, že je to něco, co svět úplně potřebuje
Lidé přicházejí o místa díky digitalizaci, takže bude větší nezaměstnanost.
Na jednu stranu dojde k významnému uvolnění lidí z převážně manuálních a rutinních činností; na druhou stranu vznikne tlak na sociální systém jak "lopaty" zaměstnat. Ale domnívám se, že výhody (mírně) převažují
Vždy je lepší lidsky faktor, případně jeho kontrola.
Digitalizace je krok dopředu a usnadňuje nám práci v mnoha směrech.
nechci se vyjadřovat
Moderni technologie usnadňují fyzicky náročnou práci a zefektivnuji výkon.
rychlejší rozmach technologií
Méně potřeba lidských zaměstnanců a omezený vliv lidského faktoru
Nahrazeni nahrazeni chyboveho lidskeho faktoru rychlejsim a bezchybnym strojem. Treba zajistit pouze udrzbu. To "spise" je kvuli hrozbe hacknuti stroje a jeho zneuziti.
Ulehcuje praci.
Ulehčí se spoustu práce
Lidé přichází o práci, kteoru za ně zvládnou stroje.
Je to zbytecne.
Cim vice technologii tim mene prace pro cloveka
Rychlejší zpracování dat ,lepší dostupnost a dohledatelnost možné práce nebo služeb.
Práce se vždycky najde, ale bude jiná. V něčem robot lidi nahradit nedokáže.
Celá civilizace se vyvíjí dopředu, takže je i digitalizace žádoucí
Vzdy je potřeba někdo,kdo bude stroj obsluhovat a starat se o něj
Někteří lidé mohou přijít o práci
na trhu prace se budou rusit klasicke manualni prace (prodavacka, delnik...) a nahrada za tyto pozice bude kapacitne mensi
Spousta lidí přijde o práci
Digitalizace hodně pomohla, ale s neustálým nárůstem může pouze jen uškodit. Všeho moc škodí.
Vše je jednodušší a ekonomika roste
Digitalizace přinese více pracovních míst, kde je potřeba vyšší kvalifikace. Zvýší se tedy počet lépe placených pracovních míst ...
Pr kiosky v restauracích - lidé si na nich více objednávají a z průzkumu dát je vidět, že denní tržby zahrnuje téměř 60% nákupu z kiosku oproti normální kase. Lidé se na nich nestydí a opravdu si nakoupí více než si koupí u pokladny. Pak obsluha s tablety objednává volné stojící čekající lidi. Ve Francii už dokonce pokladny zrušili a mají pouze samoobslužné pokladny. Nebo označování jízdenek a jejich nákup v autobuse u terminálu, místo u řidiče. Je to rychlejší. V ČR úplně samoobslužné terminály na koupen jízdenek nejsou přímo v MHD, ale v zahraničí to tak již je. Ale tak tam je jiná mentalita a lidem prostě nevadí zaplatit za jízdenku a je to pro ně samozřejmost. V ČR ne.
lidé přijdou o svá pracovní místa a nahradí je stroje
Je to prima
Zjednodušení pracovních úkonů. Úspora životního prostředí (méně odpadu).
Pokrok nezastavíš.
Pozitivně, z hlediska ekonomické stránky v mnoha případech ušetření nákladů i času
vyšší nezaměstnanost
Vzhledem k nedostatku pracovníků to umožní vyplnit nedostatkové pozice.
Nahrazuje procesy, které nevyžadují odbornost. Zlepšuje konkurenceschopnost a efektivitu.
Usnadnění
A skláři nebudou mít co žrat.
Protože díky digitalizaci se zjednodušuje věci co děláme v každodenním životě a taky zprehlednit.
Jedná se o ulehčení manuální práce, která je fyzicky náročnější.
Vše se dozvím z internetu odkdukoliv
Stihnu vše rychleji bez stresujícího osobního kontaktu
Dopady digitalizace se zobrazí ve zvýšené rychlosti práce
Konec papírování
Celkové usnadnění
Usnadni to lidem praci a zjednodussi procesy
Postupně se digitalizace dotkne všech podniků, firem i států. Tento trend je z dlouhodobého hlediska nezastavitelný, nicméně přináší s sebou i mnoho pozitiv jako je rychlost, přesnost apod. Digitalizace může vést i k vyšším výdajům ze státního rozpočtu - sociální dávky pro nezaměstnané apod. Podle mě záleží také na regionu, ve kterém digitalizace bude probíhat, méně rozvinuté regiony na tom budou samozřejmě hůře než ty vyspělé. Nicméně záleží na každé firmě, ale i státu jak se s touto problematikou popere.
Chybí odpověd nevím. Někde je digitalizace na místě, někde ne.
Zrychlení
Více klientů díky sociálním sítím
Práce se stroji jsou preciznější.
Automatizace, úspora času a nákladů
přináší mnoho dálších pracovních míst kvůli digitalizaci
K dovednosti práce s ICT jsou tlačeni všichni. Pro lidi, kteří se nechtějí/nedokáží tyto dovednosti naučit není téměř žádná možnost solidního uplatnění.
Možnost specializace na složitější činnosti
Jsou práce, které se tím urychlí a zjednoduší
Usnadňuje řadu činností, ale je také určitým rizikem.
V mnoha ohledech to práci zjednodušuje a urychluje.
Digitalizace by měla ulehčit a urychlit práci, na kterou nejsou lidé potřeba. A záleží na lidech. Kdo si chce najít práci a něco dělat, tak si vždy něco najde.
Myslím, že bude málo míst k zaměstnání když budou vše dělat stroje a počítače.
Ubírá práci lidem.
Může docházet ke ztrátě pracovních míst v důsledku náhrady člověka strojem. V určitých případech však může mít takováto náhrada pozitivní vliv například v důsledku bezpečnosti práce.
Lide prijdou o zamestnani
Občas je to dobré pro ekologii
Přehledné a rychlé vyřízení z domova.
Ušetří práci, kterou mohou udělat stroje.
Pokud digitalizace částečne pomáhá pracujícím v dokonalejším vykonávání své práce, pak si myslím, že to je v pořádku. Pokud ale digitalizace nahradí celou činnost pracujících, bude stále obtížnější jejich uplatnění.
doba jde dopředu a s ní i vývoj technologií
Zvyšuje efektivitu lidské činnosti.
Ulehčuje práci, větší rychlost
Lidé se budou muset přeučovat na jiné práce - které potřebuješ třeba i vyšší vzděláni
Zefektivnění práce, vnímán to jako krok kupředu, některé pozice budou nahrazeny, ale další vzniknou
Spíše pozitivně.
Jelikož moje zaměstnání je digitalizovat průmysl, přináší mi to práci.
Zjednodušení práce
Usnadnění a zrychlení práce
Moc ne.
je to obvykle rychlejší a přesnější a lidé mohou být využiti na náročnější věci
bude to rychlejší
Moderní technologie hodně zlevní a usnadňují
Ulehčení práce, možnost pracovat rychleji, efektivněji
Ubude pracovních míst a bude větší nezaměstnanost
Zaniknou zbytečná pracovni mista a lidé budou moci uplatnit svuj potenciál jinde.
snížení počtu pracovníků
Vzroste nezaměstnanost
Zrychluje ekonomický růst
Spoustu práce to zjednoduší / zrychlí
Je jiná doba, jasně že se do budoucna vše změní...
Jsou případy, kdy se od digitalizace upustilo a navrátilo se k lidem. Například americká firma Boeing investovala nemalé prostředky do vývoje stroje, který by nahradil daný úkon prováděný lidmi, ale přesnost lidí v daném procesu byla nenahraditelná a proto od digitalizace upustil.
Né moc dobře
V případě digitalizace formou menší potřeby tištěného materiálu, vnímám ekologicky.
Vyšší efektivita
Zánik pracovních míst, větší nezaměstnanost
Rychlejší přístup
Lidi budou přicházet o práci.
Mou prací je automatizace provozů. Vidím jak automatizace usnadňuje lidem jejich práci.
Efektivnost a úspora času, který se dá investovat jinam. Do budoucna by též mohla být zkrácená pracovní doba.
Úspora času, zjednodušení prace
Spousta pracovnich mist zanikne, avsak vziknoi nova pracovni mista. Dulezite je ulehceni prace a odstraneni rutinni prace a prace, kterou vetsina lidi odklada, protoze se jim nechce ji delat.
Digitalizací se stává hodně dat dostupnými a je potřeba se v nich orientovat např. sestavení rodokmenu.
Celkové zlepšení ekonomické situace
Mnohdy usnadňuje práci, což je výhodou
Urychluje praci
Je to krok kupředu
Je to jedina cesta vývoje. Jiná ani neexistuje.
Vzhledem k dnešní době je to bohužel nevyhnutelné.
Nevím jen jsem nevěděla co tam dát
Zefektivneni cinnosti
Je to krok ku predu, modernizace je vsude
Doba jde do předu
Pokud vše bude nahrazeno stroji, lidé budou bez práce a bez peněz
Zjednodušuje některé činnosti, lepší přístup k datům atd.
Zjednodušení, zefektivnění a zpřesnění prace, pokud se správně udela
Ušetření práce, například úřednice na úřadu nemusí každému opakovat to stejné, jen se to napíše na tabuli a může se věnovat jiným věcem.
jsou nové příležitosti
Lidi budou moc se vzdělávat a nedělat podřadnou práci, úroveň vzroste.
V některých věcech je digitalizace užitečná. Jsou ale pozice, kde je lidský faktor nezastupitelný a je potřeba. Alespoň zatím.
Myslím že spousta lidí v budoucnu přijde o své místo
Vice volneho času
Začal bych záporem. Ten vidím v riziku ztráty zaměstnání. Pozitivum shledávám v postupném posunu od zkostnatělé průmyslové země, kde nadále přežívá idea lidí jako levné pracovní síly bez znalostí, k vzdělanostní společnosti s dovednostmi, ke které digitalizace může přispět.
Digitalizace = vyhazov lidí z pozic, jenž tím budou nahrazeny → vyšší nezaměstnanost než je dosud (např. 5 lidí děla určitou práci; firma koupi dejme tomu nějaký program/stroj, který těch 5 lidí nahradí a vezme jen jednoho, který ten program/stroj bude jen řídit)
Ušetří lidem čas
rozumně využitá pomůže s těžkou a monotónní prací
..
ulehčení/zrychlení některých prací
Starsi lide se nechteji ucit nove veci, lidem s nizsim vzdelanim to dela problem.
Protože nám to otevírá nové možnosti. Donutíme lidi s nízkým vzděláním k dalšímu vzdělávání.
gfdg
zefektivnění procesů VS odlištění
Ulehčení
Bude kvůli tomu vzrůstat nezaměstnanost.
Některé pracovní místa zaniknou, jiná vzniknou. Urychluje se komunikace tím i zjednodušuje práce hr. Zároveň dochází k změnám profesí lidí s ponteciálem.
to ušetří čas a sníží počet chyb
Je nutne se posouvat dal.
lidský faktor nelze nahradit stroji
Lidé nebudou potřeba pro nekvalifikovanou práci a ta bude levnější, rychlejší a přesnější.
propouštění
Technologie lidem dokáží i dost pomoci, pokud to tedy dovolí. Jsou i věci, které člověk sám ani nedokáže či zaberou mnoho času (např. fabriky)
Nižší potřeba zaměstnanců v budoucnu, hloupnutí nejmladší generace
spousta věcí se dá vyřídit daleko rychleji než dříve nebo přes internet bez nutnosti osobní návštěvy...tudíž zbývá více času na jiné - příjemnější aktivity
Jde o uvolnění dalších pracovních míst a to není dobré pro společnosti.
vzrůst nezaměstnanosti, poruchovost, absence lidsého faktoru
G
V mé profesi nám spíše ještě přidělává práci :D
Vic volny cas
Třeba v mém oboru je digitalizace na úkor kvality, ne na vše fungují šablony...
nesnáším chodit po úřadech atd. cokoliv jde vyřešit digitalizací, tak vnímám velmi pozitivně.
Urychluje pracu
lidský faktor je důležitý
Pokud za nás budou dělat roboti, budeme mít volno
Je to krok dopředu, ale nemyslím si, zda je nutný. Z digitalizace se může zhoršit i zdravotní stav (například zrak), pošle mého názoru. Lidi přestávají vnímat realitu.
Snaha nahradit lidsky faktor,chatboti apod. Myslm,ze lidsky faktor nejde nahradit zadnou umelou inteligenci
Zjednodušení dostupnosti informací, menší spotřeba papíru, rychlejší komunikace apod.
Zrychlení procesů např. na úřadech.
Úspora energie a času, ovšem budoucí problém s případnou nezaměstnanosti
Mohla by být dána profece rychlejší
Digitalizace ve vyrobnich firmach dle meho nazoru prinese uzitek v zamezeni chybovosti lidskeho faktoru. Na druhou stranu si ale nemyslim, ze by se pracovni mista rapidne snizila. Digitalizace by mela napomoci zrychlit a zefektivnit procesy. Lidsky faktor zustane stale jako podpurny ci ovladaci prvek procesu.
Nahradí monotónní práci, lidé budou moci dělat zajímavější práce
Ulehčuje každodenní život
...
Mechanizace něktekých úkonů přináší v mnohých případech znatelnou úsporu času a snížení, nebo i odstranění požadavků na odborné znalosti pro obsluhu.
zrychluje a usnadňuje práci
zvýší produktivitu výroby a časem přispěje ke zkrácení pracovní doby při zachování výdělků
Doba se neustale posouvá dopředu, technologie jsou veliké táhlo trhu a pokud firma neusne na vavřínech tak ji můze pozitivně ovlivnit na trhu.
nevím, nemám dostatek informaci o danem tématu.
Usnadnění práce, zdokonalení pracovníků v jejich vzdělání , rozvíjejí se a učí novým věcem. Na druhou stranu, pro starší občany může být změna nepřekonatelná a musí práci opustit nebo změnit
Mnoho lidí bude nahrazeno a ti lidé už nenajdou jiné uplatnění a budou nezaměstnaní..
Zjednodušení procesů, které dříve trvaly déle ale naopak snížení potřeby lidské práce
Úplné nahrazení lidské práce je nevyhnutelná budoucnost, avšak lidé spravující tuto techniku budou stále potřeba. S touto myšlenkou studuji a pracuji v oboru IT.
Mnoho lidí prijde o zaměstnání
Usnadní to práci, ušetří čas
Urychlení zdlouhavych procesů, zjednodušení prCe
Může to být ulehčení práce, ale má to i své nevýhody.
V současnosti digitalizace usnadňuje zaměstnancům práci, než aby plošně nahrazovala některé profese.
Méně lidských chyb
“Všeho moc škodí”, technologie jsou už dnes často na takové úrovni, ze je nahrazován lidsky faktor i tam, kde by bylo zdrávo zachovat lidsky prvek. Taky jsou často technologie zneužívány pro pokusy či postupy jdoucí nelogicky proti přírodě a etice.
Sdělení a přehled
Pokrok nezastaviš
Digitalizace nám ušetří čas v práci.
Digitalizaci přináší moderní doba
Jsou kladeny vyšší nároky na schopnosti uchazečů, ale zvyšuje se efektivita a zajímavost náplně práce (málokomu vyhovuje stereotypní činnost).
Je to přínosné, člověku který se v tom orientuje, má mnohem snažší přístup k informacím.
Posouvá nas k větší produktivitě a životní úrovni, odstraňuje profese, ve kterých jsou lidé hůře schopni realizovat kreativní potenciál
Setrnost k zivotnimu prostredi, moznost vyplneni el. formularu misto papiru (neni potreba tisknout/skrtat atd)., automatizace zpracovani dat.
nahraování zlatých českých ručiček
20588,74 %88,74 % 

Graf

10. Souhlasíte s následujícím tvrzením, že na jedno zaniklé pracovní místo (způsobené digitalizací) vznikne až 2,5 nových pracovních míst?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím10143,72 %43,72 %  
spíše nesouhlasím6226,84 %26,84 %  
nesouhlasím2912,55 %12,55 %  
spíše souhlasím2812,12 %12,12 %  
souhlasím114,76 %4,76 %  

Graf

11. Prosím o krátké zdůvodnění Vaší předchozí odpovědi („Souhlasíte s následujícím tvrzením, že na jedno zaniklé pracovní místo (způsobené digitalizací) vznikne až 2,5 nových pracovních míst?“)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3113,42 %13,42 %  
. 93,9 %3,9 %  
-52,16 %2,16 %  
Nevim. 41,73 %1,73 %  
Prostě nevím 31,3 %1,3 %  
Těžko říct 20,87 %0,87 %  
Spíše nesouhlasím 20,87 %0,87 %  
Protože když zanikne místo např. kontrolora ve fabrice, tak jak z toho jednoho místa můžou vzniknout další?10,43 %0,43 %  
Stroje dokáží pracovat rychleji a bezchybněji10,43 %0,43 %  
Nejsem v tomto oboru znala, abych mohla soudit.10,43 %0,43 %  
ostatní odpovědi Stroje je třeba obsluhovat
možná to nebude 2,5 místa, ale alespoň jedno určitě, jinak by to nemělo smysl
Tolik míst neseženete
Nemám přesně informace k tom jak moc to nahradí ve všech oborech lidský faktor.
Částečně s tím souhlasím, protože to takto funguje celou dobu. Lidé si vždy usnadňovali práci. Proto již není potřeba na malé políčko 20 lidí, ale jeden člověk s traktorem. Těch 19 lidí si našlo práci, protože vznikla díky celkovému technologickému pokroku.
Ano
Blbost
zalezi na oboru
Nemyslím si, že by digitalizace zvětšila pracovní nabídky.
Myslím, si ze tohle není možné
2.5 mi přijde hodně
Doufám, že se objeví nové příležitosti, které budo moci lidé vykonávat a kde stroje se zatím nechytají. Už v oblasti udržby těchto strojů a jejich aplikačního vývoje.
Digitalizace má práci ubírat a ne přidávat dalsí pracovní pozice tudíž aby pribývalo pracovních míst
Nedokazu posoudit
Možná krátkodobě, ale až přijde finanční krize, tak to bude horší.
Proklad: samoobslužné pokladny - v obchodech bývají průměrně po 6ks a na jejich obsluhu je třeba pouze 1 prodavačka - kdyby samoobslužné kasy neexistovali, bylo by potřeba více lidských zdrojů k práci
Nevím, co přesně digitalizací míníte. Pokud např. digitalizaci dokumentů a administrativních procesů, tak v této oblasti obavu opravdu nemám.
Prijde mi to moc.
Určitě to tak nebude
Nesouhlasím, myslím si, že nezaměstnanost bude větší.
Neumím si představit profesi, která by "zaplatila" skutečnost, že na jedno ušetřené místo uhradí dvě a půl vzniklá místa. Transfer pracovních míst do jiných oblastí je sice možný, ale vždy to bude vznik sofistikovanější práce, která potřebuje méně lidí (byť chytřejších/schopnějších/flexibilnějších atp.)
Bude potřeba kontrola nás automatizaci, ale ne v takovém rozsahu jako je zde udáván
I přesto, že moderní technologie nahradí spoustu prac. míst, jejich nástupem podle mě vznikne mnohem víc nových. Pořád tu bude muset dostatek lidí, kteří jim budou muset rozumnět, aby je uměli správně nasadit, udržovat a vylepšovat.
nepřemýšlela jsem o tom
Nedokážu posoudit, nepodlozena domnenka.
spíše předpokládám úbytek pracovních míst
Nedává mi to smysl.
Staci pouze udrzba. Stroje vyrabeji dalsi stroje, brzy je budou schopni i plne programovat.
Nejsem si jistá, kde přesně se uvolní tolik prostoru pro nová místa
Naopak si myslím, že nová pracovní místa vznikat nebudou.
Opravdu nevim.
Je to hloupost bude mene novych pracovnich míst
Digitalizací např.v administrativní činnosti budou rychleji a přesněji zpracovávány data a zadání vyžádané činnosti
Vytváří jinou práci
Nevím, kolik lidí je potřeba na správu techniky
O tomto tvrzení jsem neslyšela
Myslím si, že více míst naopak zanikne popřípadě to bude na stejně úrovni
rad bych vedel ktera mista vzniknou? Prosim o odpoved na mail st44971@student.upce.cz
Více jich zmizí než přibude
Pokud zanikne 1 místo, není možné aby Vznikly dvě
Nové technologie bude muset někdo programovat.
Toto netuším. Nečetl jsem nikdy žádnou studií o tomto tématu, ale myslím, že to nebude až tak vysoké číslo.
lidé přijdou o svá pracovní místa a nahradí je stroje
Prostě si to nemyslím
Pokud je digitalizací myšlena automatizace, tak ta má snižovat náklady na zaměstnance, čemuž ten výrok odporuje.
netuším
technika nahradí lidský faktor
Nejsem detailne v tématu.
Nevěřím. Proces digitalizace je hlavně proto, aby si někdo rovnější namazal kapsu.
Nevím znamená, že to prostě nevím no Zuzanko.
Lidí se středoškolský vzděláním je víc než lidi s vysokoškolským vzděláním.
Nemám informace o tomto tvrzení
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela
Nesouhlasím
Nebude potřeba tolik lidí na práci.
Na trhnu prace je nedostatek kvalifikovanych zamestnancu a zamestnavatele chteji eliminovat tento faktor
Zpravidla na nově vzniklé pracovní místo zaniká v rámci digitalizace více pracovních míst
Musí vzniknout kontrolní mechanismy a těmi budou zase lidé, někdo musí stroji říct, co dělat, opravovat atp.
Neumím si představit, kde by vzniklo
I stroje někdo musí obsluhovat
Neorientuji se na trhu práce.
Digitalizace a automatizace mají práci redukovat, ne generovat
z praxe vím, že to tak je
Nová pracovní místa spojená se samotnou digitalizací budou pro vysoce kvalifikované lidi (tedy rozhodně ne pro každého). Tito lidé budou mít vysoké příjmy a další lidé budou zaměstnáni ve službách pro tuto elitu. Záleží tedy, nakolik bude elita ochotna utrácet.
Uvidíme, nejsem věštec...
Nejsem si jist
Nevím. Myslím, že to dpíše záleží na struktuře a dané situaci.
Pokud cokoli nahradíme technologií, je třeba se o danou technologii starat, udržovat ji (servis atd.), neustále ji zdokonalovat a vychytávat mouchy.
Digitalizace je schopná nahradit více lidí a na opravu 'stroje' stačí méně zkušených lidí.
Lidi už k výkonu práce nebudou potřebovat.
Nesouhlasím.
Nemám reálnou představu, ale myslím si, že digitalizace omezuje v určitých odvětvích pracovní místa lidem.
Pohyb počtu pracovních příležitostí je ovlivněn řadou faktorů, digitalizace není dominantní
Nedává to logiku
Myslím, že nevzniknou žádná nová a jiná pracovní místa.
bylo by nutné si o tom něco pozjišťovat, nevím takto z hlavy
Podle mě to nelze takto zobecnit, ale podle mě se jedná dokonce i o větší počty prac. mist
Nová místa určitě vzniknou, ale lidé na tyto pozice budou potřebovat vyšší kvalifikovanost
Nevím, jestli tolik, ale nebojím se, že by se počet míst snižoval
Spíš naopak
Nedokážu posoudit
Stroje nejsou vždy dokonalé
Spousta ovlivňujících faktorů, záleží v jakém oboru apod.
Někdo vzniklou digitalizaci musí kontrolovat, že?
digitalizace je právě pro ušetření pracovní síly
Budou nové profese
Vůbec se v této oblasti neorientuji
Bude ubyvat pracovních míst které budou nahrazeny moderními technologiemi, žádná nová pracovní místa se nevytvoří.
Technika/stroje/roboti/umela inteligence se budou opravovat a řídit sami, člověk bude jen dozorovat.
nedovedu si představit jak vzniká pracovní místo
Lidé nebudou bez práce
Myslím si, že digitalizací se spíš zaniklé místo úplně zanikne..
už z principu je toto tvrzení blbost. Digitalizace většinou redukuje pracovní místa než aby je vytvářela
Je náročné odpovědět, jelikož v každém odvětví může fungovat jinak.
A bude hůř
Nebylo by to efektivní. Úměrně poroste nezaměstnanost.
Nejsem obeznamena s temito daty
Digitalizace zjednodušuje práci
...
Jelikož někdo bude muset dozorovat systemy
Nevím co k tomu říct.
Pracovní místa jsou nahrazována stroji a programy.
O tomto tvrzení jsem ještě nezaslechla, ale nedivila bych se, kdyby to tak bylo. Přeci jen stroj není věčný a někdo ho obsluhovat musí
Nemám přehled
Nemam prehled
Nelze predpovidat neco, o cem clovek moc nevi - vse se uvidi v budoucnu. Navic si myslim, ze nejvetsi rozvoj digitalizace nase generace nezazije.
Trh práce se mění v každé době i dnes a vznikne mnoho příležitostí na zpracování informací v nějaké oblasti.
Nedovedu si představit jak :)
Protože i digitální přístroje musí ovládat lidé
Neumím tuto skutečnost odhadnout
Nejsem si jistá že to tak skutečně je.
Nedává to smysl
Podle me je to nesmysl.. nejak to nema logiku
Nejsem schopná posoudit
Myslím si, že když chce firma nahradit zaměstnance např automatizovanim procesu, chce aby konečně řešení stalo méně než zaměstnanec za jistou dobu. No a ty peníze, které za automatizaci zaplatí prostě nemůžou pokrýt material+ marzi + 2.5 lidi na stejnou dobu.
Nevím, nemám o tomto žádné informace.
myslím, že se otevřou nové pozice na služby apod.
Upřímně nemám vůbec představu, zda to tak je nebo ne.
Pokud účetní bude nahrazena novým intuitivním softwarem, nevznikne nové pracovní místo. I když to je asi ještě hudba budoucnosti. Odborníci ovšem tvrdí, že pracovní pozice, které budou za 10 až 20 let, ještě dnes neexistují. Firmy budou muset samy vzdělávat své zaměstnance, aby mohli specifické pracovní role plnit.
Možná zpočátku, v delším časovém horizontu práce pro lidi nebude
difitalizace by pak neměla smysl - náklady na technologie + ještě další náklady na lidi
Digitalizace by spis mela usnadnovat a ne vyzadovat vic pracovniku
Ne
V IT oblasti ano
gfgd
Nevím, jestli je toto tvrzení pravdivé.
Nedokáži odpovědět
Myslím si, že digitalizace skutečně snižuje počet pracovních míst, protože mnoho aspektů práce je levnější a rychlejší nahradit programem. a psaní programu netrvá tolik času, kolik práce člověka během mnoha let
Nevi.
většinou je to spíš naopak
Pracovní místa budou ve větším měřítku zanikat než vznikat
nejistá prognóza
Postupem času vidím, jak v tradičních podnicích u nás ve městě klesá počet administrativních pracovníků apod.
Nedokážu si představit jak tím vznikají nová pracovní místa
Digitalizace lidem bude práci brát
Z
Nedokážu posoudit.
Je takova doba
Blbě položená otázka (mám vystudovanou sociologii)
Myslím si, že na 5 zaniklých míst vznikne 1 nové (a to bude člověk, co bude stroje kontrolovat)
Nemyslim si ze trh prace sa tak rychlo rozsiruje
záleží na konkrétním prac. místě
Moc tomu nerozumím
Aby vzniklo nove digitalizovane "pracoviste" je treba vyzkum,sprava,spod ??? Takze mozna ano,aby toto misto mohlo vzniknout je treba usili vice odob,aby tuto pozici vytvorili
I stroje musí někdo kontrolovat a programovat, bude ale potřeba vyšší vzdělanosti
Každý nebude schopen ovládat pocitace
Nevidím důvod proč by měly vznikat
Spise nesouhlasim. Digitalizace by mela proces zlepsit a zrychlit. Pokud digitalizace bude navysovat 2,5 nasobne mzdove naklady, nebyla dogotalizace zavedena spravne.
Je to tak, ale zas budou náročnější podmínky pro lidskou inteligenci
Hodně diskutabilní.Schopný ITták(Technik) zvládne práci za deset obyčejných. Budou takový lidé?
Co vím, tak zpravidla dojde ke zvládnutí více pracovních úkonů než by v daném čase zvládl jeden človek. Záleží ale na oblasti, ve které se pohybujeme.
nemám dostačující informace, abych se mohla kvalifikovaně vyjádřit k této otázce
podle mě je to hodně nadnesené číslo, pokud by to tak bylo, ztrácela by se efektivita celé digitalizace
Pokud jednoho človeka, který vykonavá několik úkonů najednou nahradí robot, tak ten není schopen vykonávat co člověk a proto jeden bude nahrazen více stroji a ty budou potřebovat pomoci s obsluhou nebo kontrolou kvality.
Nemám dostatek informaci, pro objektivni zhodnocení.
Pro obsluhu nových zařízení je nutné mít pracovníka, který jim rozumí a obsluhuje, dalšího na jejich servis
Myslím si, že to tak nefunguje..
Individuální, v jak které sféře
Dle mého názoru je to naopak. Nové pracovní místo vznikne na několik zrušených.
Myslím, že takový počet míst není možno vytvořit
Nemyslím si to
*
Myslím, že není možné, aby z jednoho pracovního místa náhle vznikly další 2. Je to nelogické
Podniky budou moci díky úsporám ze zaniklých pracovních míst najímat více pracovních sil v oblastech, kde je lidský faktor nenahraditelný.
Nerozumím tvrzení.
Jak?
Digitalizace by postrádala smysl
Nevím, tak se o to nezajímám
Nejnižší nezaměstnanost kdy vůbec a korporátní společnosti si žádají růst a efektivitu + nové oblasti
Neznám odpověď
Vstupy nebude potreba zpracovavat rucne. Dobre navrzeny formular bude mozne zpracovat automaticky. Rekl bych ze digitalizace a postupne a na to navazující i dutry 4.0 povede spíše ke zvýšení nezaměstnanosti.
nesouhlasím, síše budu místa zanikat
17274,46 %74,46 % 

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13759,31 %59,31 %  
Muž9440,69 %40,69 %  

Graf

13. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2612051,95 %51,95 %  
27-367331,6 %31,6 %  
37-46229,52 %9,52 %  
55 a více83,46 %3,46 %  
47-5452,16 %2,16 %  
15-1831,3 %1,3 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské13056,28 %56,28 %  
Střední s maturitou8536,8 %36,8 %  
Střední bez maturity/vyučen114,76 %4,76 %  
Základní52,16 %2,16 %  

Graf

15. Vaše profese je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student62,6 %2,6 %  
Programator52,16 %2,16 %  
Projektant 41,73 %1,73 %  
Sociální pracovník 41,73 %1,73 %  
Operator41,73 %1,73 %  
účetní 31,3 %1,3 %  
Ekonom31,3 %1,3 %  
technolog31,3 %1,3 %  
Zdravotní sestra31,3 %1,3 %  
Administrativní pracovník31,3 %1,3 %  
ostatní odpovědi It
Seřizovač
Prodavačka
Technik
Všeobecná sestra
Výzkumný pracovník
Asistent pedagoga
úředník
Obchodní manažer
projektový manažer
Kadeřnice
Ucetni
Dělník
Servírka
Personalistka
Asistent
Jednatel firmy
administrace
Kontrola kvality
Asistent auditora
financni analytik
Datový analytik
Bezpečnostní technik a student VŠ
Logistika
Trainee ve Foxconnu
Pouze brigáda při studiu - pracovnice na přepážce v infocentru
Metodik spisové služby
Momentálně mateřská dovolená
governance
Zástupce manažera
Začínající programátor, event manager
Pracovnice na informacích v obchodě
Klempir, tesař, pokryvac
Sociální pracovník v
Armada
Inspicient
Učitelka
Prodavacka,momentalne na rodicaku.
Ucitelka v mateřské škole
Servisní technik v IT
Marketing
Asistentka manažera v obchodě s oblečením
Asistent prodeje
E-mailová korespondence
student/brigadne inventura majetku
Fakturantka
Relationship manager
Projektový manazer
Zdravotní laborant, mngr v mekáči
Analytik
státní správa
Dispečer
státní úředník - sociální pracovník
SW developer
Nákupčí
Network specialist
Analytik pevných nehomogenit ve skle.
Testr počítačového softwaru
Marketingový specialista / správce webu / grafik
Operátot 100% kontroly
Seřizovač mechanik
Spravce nastroju
Baristka
--
Administrativní pracovník v energetické firmě
Koordinátor výroby
programátor / IT technik
Zatím student, brzy učitel na SŠ.
Technik dozimetrie
Technik řízení expedice
Koordinátor prodeje
Projektant elektro
Administrativní pracovnice a doručovatelka.
Manazer
Vlakvedoucí vlaků vyšší kvality
Kontrolní činnost v oblasti požární prevence
Pečovatelka u seniorů
Strojní mechanik
Zedník
Biochemicky analytik
laborant
Logistik
Muzikant
Back office- analytik krytí HZL
Finanční účetní a report specialista
Programátor PLC
Bankéř
Směnový Mistr
Finanční poradce
pracuji v IT, konkrétně nechci specifikovat
pracovník v logistice
Operátor výroby
Farmaceutický asistent
Strážník
Projektová manažerka
Laborantka a číšnice
Momentálně rodičovská dovolena
Architekt
Recepční
.
Bezpečnostní pracovník
Skladnik
Operátor - seřizovač
Elektomontáže a výroba rozvaděců.
Legal collection specialist
Spisovatelka
Referent
Vedoucí oddělení ICT a digitalizace
Konzultant
Kontrolor
Junior operátor vyroby
Herbalife Distributor
Poštovní doručovatelka
HR
Fotografka
Mikrobiologický laborat
Montáž na PC v tiskárně
geodet
Manžer projektu
Pracovník cestovní kanceláře
Mager kovovýroby
administrativní činnost
Hlavní a mzdová účetní
Hlavní účetní
Vedoucí expedice
CAD designer
student; bridágdník
Personalistika
Ucitelka ZUŠ
Picker
produkční
HR recruiter
Cukrárka
Manažer
Analytička
Urednik
družinářka
Frontend vývojář
bankovnictví
ID 3.stupně
Pracovník návratového a distribučního centra
Interní auditor
Střední škola s maturitou
Vedoucí ve velkoskladě s potravinami
Finansist
strategický marketing
manažer marketingu
Psycholog
obchodní asistent
Studentka, osobní asistentka, barmanka
Poradce digitalniho marketingu
Specialista informačních technologií
Sekretářka
Junior controler
Manažer v reklamní agentuře
Specialista kalkulaci a cen
Vývojář, tester v automatizaci budov.
Elektrotechnika
Pedagog
Strojírenství, Silniční vozidla
advokát
zajímavá
Asistentka
Lektorka angličtiny
Administrativní pracovník - specialista
Student VŠ + práce v oboru
Specialista online marketingu
Laboratorní asistent, studuji Zdravotního laboranta
Specialista
Student, brigáda jako prodejní asistent
Pokladní v second handu
lektor
Bezpečnostní manažer
Administrativní pracovník pro
Ve státní správě
Manažer správy zakázek ve Foxconn
Informační technologie - programátor
Product management
SW Vývojář
19383,55 %83,55 % 

Graf

16. Jak dlouho jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky8335,93 %35,93 %  
4-8 let5925,54 %25,54 %  
Do 1 roku4419,05 %19,05 %  
9-15 let219,09 %9,09 %  
16-25 let135,63 %5,63 %  
26-35 let62,6 %2,6 %  
Více jak 35 let52,16 %2,16 %  

Graf

17. Prostor pro připomínky v rámci působení digitalizace na trhu práce:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné214,29 %0,87 %  
Nejsem zcela jejich zastáncem, ale nezavrhuji je úplně. Myslím, že doba je technologická a pokrok ji vždy zahrne do našeho života a co si budeme. Tyto věci nám vše usnadňují, zvyšují zisky, krátí čas,... 17,14 %0,43 %  
U nás v kanceláři (banka) uz je videt, že se jednotlivé procesy nahrazují roboty-programy, které dělají praci místo lidí.17,14 %0,43 %  
Už se těším , až zmizí z trhu práce zbytečné pracovnice úřadů práce, které nahradí digitální kiosky. 17,14 %0,43 %  
Hodně štěstí při psaní DP ;-)17,14 %0,43 %  
Lidem se už nechce moc pracovat, proto si vymysleli stroje, které jim bude stačit udržovat v chodu.17,14 %0,43 %  
Nevim17,14 %0,43 %  
Je to dobrá věc. 17,14 %0,43 %  
VUPSV i jiné instituce tuto problematiku řeší, zatím nejsou žádné konkrétní kroky, které by zmírnily dopady.17,14 %0,43 %  
přístup se selským rozumem jí bude slušet17,14 %0,43 %  
ostatní odpovědi V Klidu
Velky
Digitalizace zasáhne do budoucností zaměstnání a to hodně, hlavně to ovlivní starší generace než jsem já, co tomuto témstu již teď nevěnují pozornost...
321,43 %1,3 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se s digitalizací ve svém zaměstnání?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 % na otázku 2. Na kolik % zasahuje digitalizace do Vašeho zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-25 let na otázku 16. Jak dlouho jste zaměstnán/a?

3. Myslíte si, že vaše pracovní místo může být nahrazeno novými a moderními technologiemi?

 • odpověď Ano:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 4. Pociťujete ohrožení, že by do budoucna Vaše pracovní pozice byla nahrazena moderními technologiemi? (1=minimální; 5=maximální)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opustil/a bych zaměstnání a hledal/a pracovní místo v jiném oboru, než jsem doposud pracoval/a na otázku 5. Pokud by Vaše místo bylo nahrazené novou a moderní technologií, co byste udělal/a:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 4. Pociťujete ohrožení, že by do budoucna Vaše pracovní pozice byla nahrazena moderními technologiemi? (1=minimální; 5=maximální)
  • zobrazit další souvislosti
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zůstal/a bych a využil/a bych možnost zvýšení rekvalifikace ve společnosti na otázku 5. Pokud by Vaše místo bylo nahrazené novou a moderní technologií, co byste udělal/a:

8. Jak vnímáte působení digitalizace na trhu práce?

 • odpověď Spíše pozitivně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 4. Pociťujete ohrožení, že by do budoucna Vaše pracovní pozice byla nahrazena moderními technologiemi? (1=minimální; 5=maximální)

12. Jste:

 • odpověď Muž:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední bez maturity/vyučen na otázku 14. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se s digitalizací ve svém zaměstnání?

2. Na kolik % zasahuje digitalizace do Vašeho zaměstnání?

3. Myslíte si, že vaše pracovní místo může být nahrazeno novými a moderními technologiemi?

4. Pociťujete ohrožení, že by do budoucna Vaše pracovní pozice byla nahrazena moderními technologiemi? (1=minimální; 5=maximální)

5. Pokud by Vaše místo bylo nahrazené novou a moderní technologií, co byste udělal/a:

6. Z jakého důvodu nepociťujete ohrožení vašeho zaměstnání působením digitalizace?

7. Jakou skupinu obyvatelstva podle Vás nejvíce postihne negativní dopad digitalizace?

8. Jak vnímáte působení digitalizace na trhu práce?

10. Souhlasíte s následujícím tvrzením, že na jedno zaniklé pracovní místo (způsobené digitalizací) vznikne až 2,5 nových pracovních míst?

11. Prosím o krátké zdůvodnění Vaší předchozí odpovědi („Souhlasíte s následujícím tvrzením, že na jedno zaniklé pracovní místo (způsobené digitalizací) vznikne až 2,5 nových pracovních míst?“)

12. Jste:

13. Váš věk:

14. Nejvyšší dosažené vzdělání:

16. Jak dlouho jste zaměstnán/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se s digitalizací ve svém zaměstnání?

2. Na kolik % zasahuje digitalizace do Vašeho zaměstnání?

3. Myslíte si, že vaše pracovní místo může být nahrazeno novými a moderními technologiemi?

4. Pociťujete ohrožení, že by do budoucna Vaše pracovní pozice byla nahrazena moderními technologiemi? (1=minimální; 5=maximální)

5. Pokud by Vaše místo bylo nahrazené novou a moderní technologií, co byste udělal/a:

6. Z jakého důvodu nepociťujete ohrožení vašeho zaměstnání působením digitalizace?

7. Jakou skupinu obyvatelstva podle Vás nejvíce postihne negativní dopad digitalizace?

8. Jak vnímáte působení digitalizace na trhu práce?

10. Souhlasíte s následujícím tvrzením, že na jedno zaniklé pracovní místo (způsobené digitalizací) vznikne až 2,5 nových pracovních míst?

11. Prosím o krátké zdůvodnění Vaší předchozí odpovědi („Souhlasíte s následujícím tvrzením, že na jedno zaniklé pracovní místo (způsobené digitalizací) vznikne až 2,5 nových pracovních míst?“)

12. Jste:

13. Váš věk:

14. Nejvyšší dosažené vzdělání:

16. Jak dlouho jste zaměstnán/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dořičáková, Z.Dopad digitalizace na trh práce v České republice. (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://dopad-digitalizace-na-trh-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.