Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopad hospodářské krize na trh práce ČR

Dopad hospodářské krize na trh práce ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Horáková
Šetření:13. 04. 2011 - 25. 04. 2011
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění krátkého anonymního dotazníku na téma "Dopad hospodářské krize na trh práce ČR".

Výsledky budou sloužit jako podklad mojí diplomové práce - praktické části.

Budete-li mít zájem, po ukončení dotazování zde budou výsledky k nahlédnutí.

Předem Vám moc děkuji za Váš čas.

Monika Horáková

Odpovědi respondentů

1. Zasáhla Vás v posledních 3 letech finanční krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3763,79 %63,79 %  
ne2136,21 %36,21 %  

Graf

2. Jak jste ji nejvíce pocítil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při nákupu se více zaměřujete na cenu2655,32 %44,83 %  
méně utrácíte za služby, kulturu, sport2042,55 %34,48 %  
větší nároky zaměstnavatele1021,28 %17,24 %  
nejsou téměř žádné brigády, menší možnost přivydělat1021,28 %17,24 %  
změny jsem nepocítil/a714,89 %12,07 %  
jiné48,51 %6,9 %  
ztráta zaměstnání24,26 %3,45 %  

Graf

3. Ovlivnila krize Vašeho zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2042,55 %34,48 %  
ano1327,66 %22,41 %  
spíše ne714,89 %12,07 %  
ne510,64 %8,62 %  
nevím24,26 %3,45 %  

Graf

4. Pokud ano, jak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně zakázek1940,43 %32,76 %  
snížení mezd a platů1531,91 %25,86 %  
propouštění zaměstnanců1429,79 %24,14 %  
zrušení zaměstnaneckých výhod1327,66 %22,41 %  
jiné1123,4 %18,97 %  
zkrácení pracovní doby48,51 %6,9 %  

Graf

5. Pociťujete díky krizi obavy o své pracovní místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1225,53 %20,69 %  
ano1021,28 %17,24 %  
spíše ano1021,28 %17,24 %  
netýká se mne (MD, důchodce, student,...)919,15 %15,52 %  
ne612,77 %10,34 %  

Graf

6. Byl/a byste ochoten/na díky krizi přestoupit na nižší pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2144,68 %36,21 %  
ne714,89 %12,07 %  
spíše ne714,89 %12,07 %  
ano612,77 %10,34 %  
nevím36,38 %5,17 %  
rozhodně ne, raději zvolím výpověď36,38 %5,17 %  

Graf

7. Zvolil/a byste si jiné pracovní místo mimo Váš obor v případě ztráty zaměstnání vlivem krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2246,81 %37,93 %  
ano1531,91 %25,86 %  
spíše ne612,77 %10,34 %  
nevím36,38 %5,17 %  
ne12,13 %1,72 %  

Graf

8. Do jaké míry byste byl/a ochoten/na v rámci nového pracovního místa podstoupit rekvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplná rekvalifikace2655,32 %44,83 %  
částečná rekvalifikace1940,43 %32,76 %  
rekvalifikace bych odmítl/a24,26 %3,45 %  

Graf

9. V jaké fázi se podle Vás nachází současná česká ekonomika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
recese (zpomalení ekonomické aktivity)2348,94 %39,66 %  
expanze (oživení a růst ekonomiky)919,15 %15,52 %  
nevím612,77 %10,34 %  
dno (nejnižší bod ekonomické aktivity)612,77 %10,34 %  
nezajímám se36,38 %5,17 %  

Graf

10. Myslíte si, že současná ekonomická úsporná opatření vlády jsou účinná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi ne1838,3 %31,03 %  
ne1736,17 %29,31 %  
asi ano612,77 %10,34 %  
nezajímám se o ekonomická opatření36,38 %5,17 %  
nevím24,26 %3,45 %  
ano12,13 %1,72 %  

Graf

11. Přivyděláváte si finančně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2859,57 %48,28 %  
ano1940,43 %32,76 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou2144,68 %36,21 %  
Vysokoškolské II. stupeň1327,66 %22,41 %  
Vysokoškolské I. stupeň (bakalář)510,64 %8,62 %  
Vyšší odborné510,64 %8,62 %  
Vyučen/a36,38 %5,17 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující3063,83 %51,72 %  
student/ka pracující612,77 %10,34 %  
mateřská dovolená510,64 %8,62 %  
jiné36,38 %5,17 %  
student/ka podnikatel/ka12,13 %1,72 %  
podnikatel/zaměstnavatel12,13 %1,72 %  
nezaměstnaný/ná12,13 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zasáhla Vás v posledních 3 letech finanční krize?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně utrácíte za služby, kulturu, sport na otázku 2. Jak jste ji nejvíce pocítil/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi při nákupu se více zaměřujete na cenu na otázku 2. Jak jste ji nejvíce pocítil/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi snížení mezd a platů na otázku 4. Pokud ano, jak?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Pociťujete díky krizi obavy o své pracovní místo?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 5. Pociťujete díky krizi obavy o své pracovní místo?

11. Přivyděláváte si finančně?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi větší nároky zaměstnavatele na otázku 2. Jak jste ji nejvíce pocítil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zasáhla Vás v posledních 3 letech finanční krize?

2. Jak jste ji nejvíce pocítil/a?

3. Ovlivnila krize Vašeho zaměstnavatele?

4. Pokud ano, jak?

5. Pociťujete díky krizi obavy o své pracovní místo?

6. Byl/a byste ochoten/na díky krizi přestoupit na nižší pracovní pozici?

7. Zvolil/a byste si jiné pracovní místo mimo Váš obor v případě ztráty zaměstnání vlivem krize?

8. Do jaké míry byste byl/a ochoten/na v rámci nového pracovního místa podstoupit rekvalifikaci?

9. V jaké fázi se podle Vás nachází současná česká ekonomika?

10. Myslíte si, že současná ekonomická úsporná opatření vlády jsou účinná?

11. Přivyděláváte si finančně?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zasáhla Vás v posledních 3 letech finanční krize?

2. Jak jste ji nejvíce pocítil/a?

3. Ovlivnila krize Vašeho zaměstnavatele?

4. Pokud ano, jak?

5. Pociťujete díky krizi obavy o své pracovní místo?

6. Byl/a byste ochoten/na díky krizi přestoupit na nižší pracovní pozici?

7. Zvolil/a byste si jiné pracovní místo mimo Váš obor v případě ztráty zaměstnání vlivem krize?

8. Do jaké míry byste byl/a ochoten/na v rámci nového pracovního místa podstoupit rekvalifikaci?

9. V jaké fázi se podle Vás nachází současná česká ekonomika?

10. Myslíte si, že současná ekonomická úsporná opatření vlády jsou účinná?

11. Přivyděláváte si finančně?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horáková, M.Dopad hospodářské krize na trh práce ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dopad-hospodarske-krize-na-t.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.