Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopady cestovního ruchu

Dopady cestovního ruchu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Pilařová
Šetření:07. 06. 2020 - 21. 06. 2020
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cestovní ruch přináší nejen finance do ekonomiky, ale má také negativní dopady na místní obyvatele nebo přírodu. Cílem dotazníku je zjistit, jak moc lidé při cestování zohledňují negativní dopady, cestují v souladu s udržitelným rozvojem a vnímají overtourism.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5565,48 %65,48 %  
Muž2934,52 %34,52 %  

Graf

2. Je mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-294047,62 %47,62 %  
30-392428,57 %28,57 %  
40-49910,71 %10,71 %  
50-5989,52 %9,52 %  
Více než 6033,57 %3,57 %  

Graf

3. Průměrný příjem domácnosti je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 Kč - 40 000 Kč3136,9 %36,9 %  
Více než 60 000 Kč1922,62 %22,62 %  
40 000 Kč - 60 000 Kč1821,43 %21,43 %  
Do 20 000 Kč1619,05 %19,05 %  

Graf

4. Jak často cestujete? Cestováním je myšleno trávení volného času mimo domov - výlety, víkendy, dovolené apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec nebo 1x měsíčně4148,81 %48,81 %  
Alespoň 3x měsíčně3136,9 %36,9 %  
Více jak 5x měsíčně1214,29 %14,29 %  

Graf

5. Jak vybíráte cíle cestování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinak5261,9 %61,9 %  
Na doporučení známých/přátel4351,19 %51,19 %  
Na základě tipů/referencí na cestovatelských portálech3440,48 %40,48 %  
Na základě inzerátu/reklamy1113,1 %13,1 %  

Graf

6. Jaké vnímáte dopady cestovního ruchu v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestovní ruch přináší peníze a vytváří pracovní místa6779,76 %79,76 %  
Vyšší ceny kvůli turistům5464,29 %64,29 %  
Obchody v centru města jsou pro turisty3440,48 %40,48 %  
Díky cestovnímu ruchu je lépe postaráno o památky3238,1 %38,1 %  
Turisté ničí přírodu a památky2934,52 %34,52 %  
Díky cestovnímu ruchu máme více rekreačních zařízení a volnočasových aktivit2934,52 %34,52 %  
Kvůli turistům je ve městě nepořádek2226,19 %26,19 %  
Kvůli turistům je v centru města více kriminality1315,48 %15,48 %  
Turisté různých národností činí město atraktivnějším1113,1 %13,1 %  

Graf

7. Jak při cestování vnímáte počty turistů a přelidněnost památek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno - turisté mi nevadí3238,1 %38,1 %  
Vybírám taková místa, kde je minimum turistů2732,14 %32,14 %  
Vybírám taková místa, kde se můžu turistům vyhnout2428,57 %28,57 %  
Turisté mi vadí, proto raději necestuji11,19 %1,19 %  

Graf

8. Jak je pro vás důležitá ochrana přírody a památek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitá - při cestování dbám na ochranu přírody a památek3744,05 %44,05 %  
Důležitá - snažím se dodržovat principy ochrany přírody a památek3238,1 %38,1 %  
Neutrální - dodržuji alespoň základní principy ochrany přírody a památek1315,48 %15,48 %  
Je mi to jedno - cestuji bez ohledu na ochranu přírody a památek22,38 %2,38 %  

Graf

9. Víte, co znamená pojem udržitelný rozvoj cestovního ruchu? Popište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2327,38 %27,38 %  
nevím1113,1 %13,1 %  
ano22,38 %2,38 %  
.22,38 %2,38 %  
Netuším, o co jde11,19 %1,19 %  
Rozvoj turismu, jehož projevy nejdou na úkor "pohody" a běžného stavu (nerušené každodennosti) lokality pro místní (pro neturisty)11,19 %1,19 %  
aby cestovní ruch přinášel pracovní pozice a peníze, ale neničil památky a nezhoršoval život obyvatel v dané lokalitě11,19 %1,19 %  
nevím přesnou definici, ale jedná se o stav, kdy stav kdy nejenom počet turistů je regulován na únosnou míru, tak aby byl počet lidí relativně příjemný, byl čas o památku / přírodu pečovat a odpovídala i celková infrastruktura11,19 %1,19 %  
xxxxx11,19 %1,19 %  
Udržitelný rozvoj je takový buzzword pro skryté zavádění/prohlubování socialismu v daném oboru. 11,19 %1,19 %  
ostatní odpovědi Naplňuje potřeby současných i budoucích turistů. Interakce život. prostředí, turistů a místních obyvate.
Nevím, ale asi to budou nějaký podmínky pro fungování cestovního ruku (z hlediska životního prostředí, ekonomiky atd.)
Rozvoj CR ohleduplný k místním a k životnímu prostředí
aby cest. ruch nezničil danou oblast
chceš názor, nebo mě zkoušíš?
Stav souvisejici s udrzenim urovne/kvality cestovniho ruchu a napomaha rozvoji konkretni destinace/regionu.
takový rozvoj, který neohrozí danou lokalitu a je v souladu s určitými normami?
Rozvoj který má naplnit potřeby přítomného cestovního ruchu, tak aby to neohrozilo dál vyvíjet bezpečně a stejně cestovní ruch.
respekt a vzájemný vztah : cestovní ruch + ekonomika + životní prostředí + vztah k lidem
Je to snaha o to aby byli co nejvíce eliminovány negativní dopady CR a zároveň co nejméně ubylo jeho pozitiv. Jeden z nejdůležitějších nástrojů je kvalitní destinačí management, mezi nejčastější druhy patří slow turismus, agroturismu a bioagroturismus či turismus s využíváním ekologických technologii
Nevim presne. Jen bych fabulovala. Ze by omezeni turistu v ramci zachovani zdraveho fungovani (mesta, pamatky, misa ...)
rozumný turismus
zřejmě aby byl vyvážený poměř turistů a aby se ve městě "dalo žít". Turisté přináší městu peníze, což je plus, ale město má sloužit i běžným obyvatelům. Ani pro turistu pak není příliš dobrý zážitek prodírat se davy. Např. Dubrovník, Benátky. Řešením může být zpoplatněný vstup a pouštění pouze určitého počtu turistů do určitých oblastí města, zavedení turniketů.
a
Rozvoj turismu tak, aby nebyl na úkor životního prostředí a památek...
Myslím si, že se jedná o jakýsi program, jak udržet a následně rozvíjet cestovní ruch v našich městech.
Rozvoj cestovního ruchu, který neohrožuje památky a přírodu z dlouhodobého hlediska.
Takový rozvoj, který nespotřebovává více zdrojů, než se vytváří, neprodukuje více odpadů a škod, než lze odbourávat a napravovat.
Ekologie
Chytře zachovat turismus, například díky poukazům
Stát musí korigovat množství turismu z důvodu co má k dispozici, aby se zabránilo nedostatkům (potraviny, ubytování atd.) v ekonomice státu.
Vím
-
xxxx
Jo
Blba otazka....
něfim
snaha aby cestování nezpůsobovalo velké škody na životním prostředí apod. - nezakazovat cestovat, ale snažit se z cestování vytěžit co nejvíce užitku bez nutnosti úpadku
Pravděpodobně se jedná o nepřerušované starání se o památky, rozšiřování oblasti, které lze navštívit a udržování míst tak, aby je turisté mohli stále využívat.
Xx
Přiměřené množství návštěvníků versus prostor
Snaha propagovat určité místo za účelem získání více peněz.
Rozvoj cestovního ruchu za předpokladu udržení stavu památek a přírody a jejich zamezování v oblasti poškozování a dodržování ekologie.
Samo slovní spojení "udržitelný rozvoj" je nesmyslné. Buď je něco udržitelného nebo se rozvíjí. Obojí nelze.
Nevíme
Nevím.
Téměř bez dopadu na život.prostředí
Zabezpečení účastníků cestovního ruchu a pomoc rozvoji území.
--
Rozvoj takový, aby se nepřesáhla určitá mez, kterou někdo stanoví.
4047,62 %47,62 % 

Graf

10. Víte, co znamená pojem overtourism? Popište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2327,38 %27,38 %  
nevím89,52 %9,52 %  
Přeturistováno :)22,38 %2,38 %  
nadprůměrný počet turistů v dané lokalitě, vedoucí často k negativním efektům (vylidnění center měst, zaměření se pouze na turisty atp.)11,19 %1,19 %  
Nadměrný počet turistů11,19 %1,19 %  
"Přeturistění" - mělo by jít o to, že místo ztrácí v důsledku turismu svoji tvář, případně je dané místo více "tvořeno" (obýváno) turisty nežli místními11,19 %1,19 %  
negativní vnímání místa z důvodu přelidnění turisty11,19 %1,19 %  
xxxxx11,19 %1,19 %  
Az moc turistu, mnoho negativnich dopadu turismu11,19 %1,19 %  
Asi 'přeturistováno', ne? 11,19 %1,19 %  
ostatní odpovědi přelidnění turisty
Masový a nezvládnutý turismus devastuje navštěvovaná místa, místo rozvoje zkáza, nedá se tu žít
Příliš mnoho turistů v jednom místě
Devastaci puvodniho mista preturistovanim?
nikdy jsem neslyšela
příliš turistů
Zřejmě nadbytek turistů
já nejsem u maturity, vyplňuju ti dotazník!
Stav ohledne zvyseneho poctu turistu, ktery prevysuje akceptovatelnou uroven v dane destinaci.
Přeturistováno. Příliš mnoho turistů negativně ovlivňuje život místních a dané oblasti.
přemíra turistického ruchu?
e
Netuším.
obtěžování místních obyvatel příliš velkým až nezvladatelným množstvím turistů
nadměrný turismus
Overcrowding je prelidneni, tohle by mohlo znamenat "preturisteni".
Negativní důsledky plynoucí z příliš velkého množství turistů. Obchody a restaurace jsou zaměřené pouze na turisty. Vznikají "turistické skanzeny", kam místní obyvatelé nechodí, podnikatelé skupují byty s cílem krátkodobého pronájmu a cenou vytlačují běžné obyvatele. Např. centrum Prahy, centrum Českého Krumlova, Karlštejn.
a
Overtourism bych nazvala místo, kde se objevuje velké množství turistů.
Přeturistováno. Z mého pohledu je to třeba centrum Prahy, kam místní většinou nejde, když nemusí, protože je narváno turisty a Čechy skoro nepotkáte.
Česky to napsat nejde?
Přehlcení turismem
Moc turistů
Příliš přetištěné místo
Místo kde se objevuje velký počet turistů
Tak vím
-
xxxx
.
Jo
Too many tourists
něfim
Velké množství turistů v lákavé destinaci a s tím spojené problémy - ?
Nejsem si úplně jistá - myslím, že se jedná o sjednocování příliš velkého množství turistů na konkrétních místech, které způsobuje velké davy, chaos etc.
Xx
Přemíra turistů
Nevím, učil jsem se ve škole ruštinu, vychází mi jen přesturisti a to nedám. Ještě by mě blokli.
Převýšení počtů turistů v dané oblasti, což může vyvolávat spory v místě a u místního obyvatelstva.
Přeturistováno = ani místní se už necítí ve svém domově jako doma
Nevíme
Možná když je turistů více než obyvatel...? Jinak nevím.
"Přelidněnost" míst vlivem velikého množství turistů.
--
Nadměrný turismus.
4452,38 %52,38 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Je mi:

3. Průměrný příjem domácnosti je:

4. Jak často cestujete? Cestováním je myšleno trávení volného času mimo domov - výlety, víkendy, dovolené apod.

5. Jak vybíráte cíle cestování?

6. Jaké vnímáte dopady cestovního ruchu v České republice?

7. Jak při cestování vnímáte počty turistů a přelidněnost památek?

8. Jak je pro vás důležitá ochrana přírody a památek?

9. Víte, co znamená pojem udržitelný rozvoj cestovního ruchu? Popište:

10. Víte, co znamená pojem overtourism? Popište:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Je mi:

3. Průměrný příjem domácnosti je:

4. Jak často cestujete? Cestováním je myšleno trávení volného času mimo domov - výlety, víkendy, dovolené apod.

5. Jak vybíráte cíle cestování?

6. Jaké vnímáte dopady cestovního ruchu v České republice?

7. Jak při cestování vnímáte počty turistů a přelidněnost památek?

8. Jak je pro vás důležitá ochrana přírody a památek?

9. Víte, co znamená pojem udržitelný rozvoj cestovního ruchu? Popište:

10. Víte, co znamená pojem overtourism? Popište:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pilařová, A.Dopady cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://dopady-cestovniho-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.