Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopady dlouhodobých studijních pobytů na psychiku člověka

Dopady dlouhodobých studijních pobytů na psychiku člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Ostrovský
Šetření:16. 10. 2011 - 18. 10. 2011
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.75
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předložený anonymní dotazník je vytvořen za účelem získání empirických dat pro praktickou část semestrální práce z předmětu ,,Psychologie v ekonomické praxi" a za jeho seriózní vyplnění budeme všem respondentům velice vděčni!

Odpovědi respondentů

1. Jsem...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2775 %75 %  
Muž925 %25 %  

Graf

2. Jak dlouho Váš studijní pobyt trval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 a více měsíců2363,89 %63,89 %  
Méně než měsíc.822,22 %22,22 %  
1-2 měsíce513,89 %13,89 %  

Graf

3. V době Vašeho zahraničního studijního pobytu Vám bylo...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let2261,11 %61,11 %  
15-18 let1336,11 %36,11 %  
Více než 25 let.12,78 %2,78 %  

Graf

4. Jak byste zhodnotil(a) svou obecnou schopnost adaptace na nové prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Výborná vs. Nedostatečná1-2-3-4-51.8330.917

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

5. Jak obtížná pro Vás byla adaptace v případě Vašeho zahraničního studijního pobytu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Snadná vs. Obtížná1-2-3-4-52.1110.932

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

6. Pociťoval jste při svém zahraničním studijním pobytu nějaké psychické či fyzické potíže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2569,44 %69,44 %  
ano1130,56 %30,56 %  

Graf

7. Pociťoval jste během svého zahraničního studijního pobytu některou z následujících potíží?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné z výše uvedených1031,25 %27,78 %  
Snížená tělesná aktivita928,13 %25 %  
Poruchy zažívání618,75 %16,67 %  
Bolest hlavy515,63 %13,89 %  
Poruchy spánku412,5 %11,11 %  
Deprese412,5 %11,11 %  
Jiné39,38 %8,33 %  
Poruchy pozornosti26,25 %5,56 %  
Neurotická deprese (krátkodobá a odklonitelná)26,25 %5,56 %  

Graf

8. V psychologickém testu stupně stresové zátěže jsou jednotlivým událostem přižazovány indexy vzhledem k subjektivnímu pociťování stresu z těchto událostí (úmrtí v rodině 100, rozchod s dlouhodobým partnerem 65, ztráta zaměstnání 47, partnerský konflikt 35, změna bydliště 20, dovolená 12, Vánoce 12). Jaký index stresové zátěže byste (s ohledem na uvedené indexy, v rozmení 1oo-o) stanovili pro zahraniční studijní pobyt?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20619,35 %16,67 %  
4039,68 %8,33 %  
1539,68 %8,33 %  
1039,68 %8,33 %  
5039,68 %8,33 %  
3526,45 %5,56 %  
1226,45 %5,56 %  
3026,45 %5,56 %  
513,23 %2,78 %  
6713,23 %2,78 %  
ostatní odpovědi 19
0
25
47
70
516,13 %13,89 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.97
Minimum:5
Maximum:67
Variační rozpětí:62
Rozptyl:244.11
Směrodatná odchylka:15.62
Medián:20
Modus:20

Graf

9. Jak byste zhodnotil stresovou zátěž zahraničního studijního pobytu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Vysoká vs. Nízká1-2-3-4-53.4441.136

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ostrovský, O.Dopady dlouhodobých studijních pobytů na psychiku člověka (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dopady-dlouhodobych-studijni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.