Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopady mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích-zaměsnanci

Dopady mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích-zaměsnanci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Polanská
Šetření:29. 12. 2011 - 20. 01. 2012
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):44 / 27.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jmenuji se Monika Polanská. V současné době jsem studentkou posledního ročníku na magisterském studiu v oboru podniková ekonomika a management na vysoké škole Sting. V rámci své závěrečné diplomové práce na téma „Dopady mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích“ se na Vás obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Podotýkám, že dotazník je anonymní a že získané informace využiji ve své diplomové práci.

Předem Vám děkuji za ochotu i čas, který tomuto dotazníku budete věnovat.

Bc. Monika Polanská

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pro vyplnění dotazníku je dobré si vysvětlit, popř. objasnit tyto pojmy:

Mobbing – je psychoteror na pracovišti, který způsobují spolupracovníci. Jedná se o dlouhodobé systematické intrikování, šikanování na pracovišti, řízené kolegy (mobbéry) s cílem někoho poškodit, znemožnit a způsobit mu škodu. Mobbing se označuje nejrůznějšími formami znepříjemňování života na pracovišti. Projevuje se pomluvami, zesměšňováním, ponižováním, přehlížením, zahanbováním, zastrašováním, ústrky, atd.. Útoky často bývají bez náležité příčiny a většinou se nevztahují ke konkrétní činnosti oběti.

 

Bossing – je psychoteror na pracovišti, který způsobují vedoucí pracovníci. Jedná se o druh mobbingu, který je specifický tím, že šikany se dopouští nadřízený pracovník -„boss“, předák, šéf. Příčinou bossingu může být strach o vlastní pozici, obavy z podřízeného, který by mohl jeho pozici ohrozit. Projevuje se zesměšňováním, podceňováním, neúctou, zpochybňováním znalostí, pověřováním nesplnitelných úkolů, ukládáním „kontrolních“ otázek atd..

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy svědkem „šikany“ na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6263,92 %63,92 %  
ano3536,08 %36,08 %  

Graf

2. Jak se zachováte pokud se Váš spolupracovník stane obětí mobbingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomohu mu/ jí problém řešit6971,13 %71,13 %  
zasáhnu, když už vidím, že je spolupracovník na dně svých sil2020,62 %20,62 %  
bojím se cokoli udělat, abych se sám/sama nestal/a obětí44,12 %4,12 %  
vyslechnu ho/ji a podpořím, ale aktivně nic nepodniknu44,12 %4,12 %  

Graf

3. Pokud se spolupracovník stane obětí bossingu, jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomohu mu/ jí problém řešit5556,7 %56,7 %  
vyslechnu ho/ji a podpořím, ale aktivně nic nepodniknu2020,62 %20,62 %  
zasáhnu, když už vidím, že je spolupracovník na dně svých sil1212,37 %12,37 %  
bojím se cokoli udělat, abych se sám/sama nestal/a obětí55,15 %5,15 %  
co tě nezabije,totě posílí11,03 %1,03 %  
nic11,03 %1,03 %  
Jako "boss" se toho snad nedopouštím.11,03 %1,03 %  
Aktivní pomoc v případě, že mi na práci nezáleží.11,03 %1,03 %  
podle konkrétní situace11,03 %1,03 %  

Graf

4. Jaké řešení si myslíte, že je v případě výskytu mobbingu nejlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní řešení problému6061,86 %61,86 %  
rozhovor s mobbérem o jeho chování2929,9 %29,9 %  
žádná řešení neexistují33,09 %3,09 %  
vyhýbání se mobbérovi22,06 %2,06 %  
zapisování si událostí do svého „mobbingového deníku“22,06 %2,06 %  
není potřeba situaci řešit11,03 %1,03 %  

Graf

5. Jaké řešení si myslíte, že je v případě výskytu bossingu nejlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní řešení problému5657,73 %57,73 %  
rozhovor s bossérem o jeho chování2222,68 %22,68 %  
vyhýbání se bossérovi88,25 %8,25 %  
žádná řešení neexistují77,22 %7,22 %  
zapisování si událostí do svého „bossingového deníku“44,12 %4,12 %  

Graf

6. Myslíte si, že má mobbing vliv na kvalitu života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, má negativní vliv8890,72 %90,72 %  
nevím, nedokážu posoudit88,25 %8,25 %  
ano, má pozitivní vliv11,03 %1,03 %  

Graf

7. Myslíte si, že má bossing vliv na kvalitu života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, má negativní vliv8890,72 %90,72 %  
nevím, nedokážu posoudit77,22 %7,22 %  
nemá žádný vliv11,03 %1,03 %  
ano, má pozitivní vliv11,03 %1,03 %  

Graf

8. Vyskytuje se v současné době na vašem pracovišti mobbing,?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6971,13 %71,13 %  
nevím1919,59 %19,59 %  
ano99,28 %9,28 %  

Graf

9. Vyskytuje se v současné době na vašem pracovišti bossing?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7375,26 %75,26 %  
nevím1414,43 %14,43 %  
ano1010,31 %10,31 %  

Graf

10. Pokud jste se setkal/a se „šikanou na pracovišti“, uveďte konkrétní způsob:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal/a jsem se šikanou5556,7 %56,7 %  
psychické napadání4142,27 %42,27 %  
sexuální obtěžování33,09 %3,09 %  
fyzické napadání11,03 %1,03 %  

Graf

11. Byl/a nebo jste obětí mobbingu na svém současném pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8789,69 %89,69 %  
ano1010,31 %10,31 %  

Graf

12. Byl/a nebo jste obětí bossingu na svém současném pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8890,72 %90,72 %  
ano99,28 %9,28 %  

Graf

13. Kdo Vás „šikanoval“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nikdo mě nikdy nešikanovalotázka č. 33, spolupracovníkotázka č. 14, vedoucí pracovníkotázka č. 14, podřízený pracovníkotázka č. 14, skupina spolupracovníkůotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo mě nikdy nešikanoval7679,17 %78,35 %  
vedoucí pracovník1111,46 %11,34 %  
spolupracovník66,25 %6,19 %  
podřízený pracovník22,08 %2,06 %  
skupina spolupracovníků11,04 %1,03 %  

Graf

14. Pohlaví útočníků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1260 %12,37 %  
muž630 %6,19 %  
muž i žena210 %2,06 %  

Graf

15. Pokud jste se stal/a obětí mobbingu věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1155 %11,34 %  
ano945 %9,28 %  

Graf

16. Pokud jste se stal/a obětí bossingu, věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1155 %11,34 %  
ano945 %9,28 %  

Graf

17. Jak jste reagoval/a na tento incident?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažil/a jsem se sama aktivně řešit situaci945 %9,28 %  
nevěděl/a jsem, co mám dělat525 %5,15 %  
uvažuji o odchodu ze zaměstnání420 %4,12 %  
vyhledal/a jsem odbornou pomoc315 %3,09 %  
nikomu jsem nic neřekl/a315 %3,09 %  
odchodem ze zamestnani15 %1,03 %  
Bývalé zem. Odešla jsem psych. na dně.15 %1,03 %  

Graf

18. Pokud jste o incidentu nikomu neřekl/a – proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevěděl/a jsem na koho se mám obrátit525 %5,15 %  
myslím si, že by to nemělo cenu525 %5,15 %  
cítil/a bych se trapně420 %4,12 %  
zvyšovalo by se napětí v kolektivu420 %4,12 %  
bál/a jsem se, že ztratím zaměstnání315 %3,09 %  
O incidentu jsem řekla.15 %1,03 %  
x15 %1,03 %  
o incidentu jsem rekla spolupracovnikum15 %1,03 %  
nebylo třeba 15 %1,03 %  
řekla, ale nevěděl, jak řešit15 %1,03 %  
řekl jsem o tom15 %1,03 %  
Nevěděla jsem, komu lze důvěřovat. 15 %1,03 %  

Graf

19. Měl/a jste zdravotní potíže související s tím, že jste se stal/a obětí mobbingu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1575 %15,46 %  
ano525 %5,15 %  

Graf

20. Pokud jste uvedl/a Ano, uveďte jaké:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
deprese360 %3,09 %  
úzkost360 %3,09 %  
žaludeční potíže360 %3,09 %  
dechové potíže120 %1,03 %  
váhový úbytek120 %1,03 %  
dlouhodobá ztráta radosti ze života 120 %1,03 %  

Graf

21. Měl/a jste zdravotní potíže související s tím, že jste se stal/a obětí bossingu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1470 %14,43 %  
ano630 %6,19 %  

Graf

22. Pokud jste uvedl/a Ano, uveďte jaké:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úzkost466,67 %4,12 %  
deprese466,67 %4,12 %  
žaludeční potíže350 %3,09 %  
zvýšený tlak116,67 %1,03 %  
časté bolesti hlavy116,67 %1,03 %  

Graf

23. Vyhledal/a jste lékařskou či jinou odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1365 %13,4 %  
ano735 %7,22 %  

Graf

24. V případě, že jste odpověděl/a Ano, vyberte typ pomoci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obvodní lékař457,14 %4,12 %  
psycholog228,57 %2,06 %  
lektorka pracovního školení - školení vedení lidí114,29 %1,03 %  
psychiatr114,29 %1,03 %  

Graf

25. Pokud jste byl/a obětí mobbingu má nebo mělo to negativní vliv na kvalitu vykonané práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, nevímotázka č. 27, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano840 %8,25 %  
ne735 %7,22 %  
nevím525 %5,15 %  

Graf

26. Pokud jste odpověděl/a ANO, zaškrtněte konkrétní odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepodával/a jsem kvalitní pracovní výkony562,5 %5,15 %  
změnil/a jsem aktivní přístup k práci na pasivní450 %4,12 %  
vyhýbal/a jsem se práci v kolektivu337,5 %3,09 %  
aktivní řešení těchto problémů mě odvádělo od prác112,5 %1,03 %  

Graf

27. Pokud jste byl/a obětí bossingu, má nebo mělo to negativní vliv na kvalitu vykonané práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 28, nevímotázka č. 29, neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano840 %8,25 %  
ne735 %7,22 %  
nevím525 %5,15 %  

Graf

28. Pokud jste odpověděl/a ANO, zaškrtněte konkrétní odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %6,19 %  
nepodával/a jsem kvalitní pracovní výkony225 %2,06 %  
změnil/a jsem aktivní přístup k práci na pasivní112,5 %1,03 %  

Graf

29. Jste si vědom/a toho, že jste dělal/a více profesních chyb v přítomnosti „šikanující osoby“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1260 %12,37 %  
ano840 %8,25 %  

Graf

30. Jak Vás vlastní zkušenost s mobbingem, bossingem ovlivnila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neovlivnilo mě to vůbec630 %6,19 %  
cítím se méněcenný/á420 %4,12 %  
mám zdravotní potíže420 %4,12 %  
straním se lidí, do zaměstnání chodím s odporem315 %3,09 %  
cítím se nejistý/á při výkonu v zaměstnání, v jednání s lidmi apod.210 %2,06 %  
odešla jsem ze zaměstnání15 %1,03 %  
s lidmi podobného typu ne spolupracuji15 %1,03 %  
Vztahy na pracovišti jsou pouze pracovní15 %1,03 %  
je to dávno, tehdy jsem ze zaměstnání odešla na ma15 %1,03 %  
vše uvedené, v minulosti 15 %1,03 %  
JSEM OBEZŘETNĚJŠÍ15 %1,03 %  

Graf

31. Došlo následkem mobbingu, bossingu ke změně Vašeho chování v soukromém, rodinném životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1050 %10,31 %  
ano1050 %10,31 %  

Graf

32. O jakou změnu se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepozoruji žádné změny v mém chování1050 %10,31 %  
o negativní změnu945 %9,28 %  
o pozitivní změnu15 %1,03 %  

Graf

33. Jste v práci spokojen/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8487,5 %86,6 %  
ne1212,5 %12,37 %  

Graf

34. Chodíte rád/a do práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7981,44 %81,44 %  
ne1818,56 %18,56 %  

Graf

35. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303131,96 %31,96 %  
31-402525,77 %25,77 %  
41-502222,68 %22,68 %  
51-601616,49 %16,49 %  
60 a více33,09 %3,09 %  

Graf

36. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6263,92 %63,92 %  
muž3536,08 %36,08 %  

Graf

37. Jak dlouho už pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-20 let4546,39 %46,39 %  
1-5 let1717,53 %17,53 %  
11-15 let1414,43 %14,43 %  
6-10 let1212,37 %12,37 %  
do 6 měsíců 55,15 %5,15 %  
7 měsíců – do 1 roku33,09 %3,09 %  
20 a více11,03 %1,03 %  

Graf

38. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5253,61 %53,61 %  
střední s maturitou3435,05 %35,05 %  
výučený(á)77,22 %7,22 %  
základní22,06 %2,06 %  
střední bez maturity22,06 %2,06 %  

Graf

39. Jaká je vaše aktuální pozice na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec5859,79 %59,79 %  
manager/ vedoucí pracovník3940,21 %40,21 %  

Graf

40. Myslíte si, že vaše firma (místo kde pracujete) se stará o „utužování“ pracovního kolektivu??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6465,98 %65,98 %  
ne3334,02 %34,02 %  

Graf

41. Pokud nastane v kolektivu problém, máte za kým jít, aby problém vyřešil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7476,29 %76,29 %  
ne2323,71 %23,71 %  

Graf

42. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský7577,32 %77,32 %  
Praha66,19 %6,19 %  
Karlovarský44,12 %4,12 %  
Středočeský33,09 %3,09 %  
Vysočina33,09 %3,09 %  
Plzeňský22,06 %2,06 %  
Kralovehradecký11,03 %1,03 %  
Moravskoslezský11,03 %1,03 %  
Ústecký 11,03 %1,03 %  
Pardubický11,03 %1,03 %  

Graf

43. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomika a finance1616,49 %16,49 %  
Administrativa1515,46 %15,46 %  
Školství, výuka, vzdělání1313,4 %13,4 %  
Obchod, nákup, prodej1111,34 %11,34 %  
Telekomunikace55,15 %5,15 %  
Stavebnictví a reality55,15 %5,15 %  
Management55,15 %5,15 %  
Zdravotnictví a farmacie44,12 %4,12 %  
Státní a veřejná správa44,12 %4,12 %  
Hotely, pohostinství33,09 %3,09 %  
IT – vývoj aplikací a systému33,09 %3,09 %  
Bankovnictví a finanční služby33,09 %3,09 %  
Zákaznický servis22,06 %2,06 %  
Doprava, transport, logistika22,06 %2,06 %  
Strojírenství22,06 %2,06 %  
Media, reklama, PR11,03 %1,03 %  
Řemeslné práce11,03 %1,03 %  
Justice, právo, legislativa11,03 %1,03 %  
Cestovní ruch11,03 %1,03 %  

Graf

44. Prostor pro Vaše vyjádření

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jsou i lidé co pracují déle než 20 let!

Mám to štěstí, že s lidmi, kteří nerespektují druhé, nemusím úzce spolupracovat a tété skutečnosti si velmi cením. Osobně, se jim raději vyhnu nebo je ignoruji a to i v případě ztráty finančního benefitu neb vzdorovat takovému člověku je velmi náročné a vyčerpávající, ale pokud to nejde jinak, poradím si.

Odpovedi jsou ve vztahu k praci pred 12lety, nyni jsem OSVC, ale v kolektivu rizenem rediteli, tudiz vztahy a kontakt s lidmi na pracivisti je denni, konflikty se resi hned, dokud nehrozi nic horsiho

Odpovědi týkající se mobbingu se vztahují k bývalému zaměstnání (zákaznický servis, bankovní sektor), ze kterého jsem naštěstí odešla. Tato zkušenost mi "vzala" tři roky života, kdy jsem se z toho snažila sebrat. Dnes bych situaci řešila jinak - aktivně a příp. vyhledala odbornou pomoc. Tenkrát mi pomohla změna zaměstnání, bydliště, studium na VŠ a čas...

U otázky jestli chodím rád do práce jsem dal ano, ale jenom z pohledu mobbingu a bossingu. Jinak neznám nikoho, kdo by pracoval rád.

V posledním roce pracuji jako OSVČ, takže nemám ani nadřízeného ani spolupracovníky, takže odpovědi na některé otázky mohou být zavádějící....

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 12 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Byl/a jste někdy svědkem „šikany“ na Vašem pracovišti?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Pokud jste se stal/a obětí mobbingu věděl/a jste, jak danou situaci řešit?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Pokud jste se stal/a obětí bossingu, věděl/a jste, jak danou situaci řešit?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 29. Jste si vědom/a toho, že jste dělal/a více profesních chyb v přítomnosti „šikanující osoby“?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesetkal/a jsem se šikanou na otázku 10. Pokud jste se setkal/a se „šikanou na pracovišti“, uveďte konkrétní způsob:

10. Pokud jste se setkal/a se „šikanou na pracovišti“, uveďte konkrétní způsob:

 • odpověď psychické napadání:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Vyskytuje se v současné době na vašem pracovišti bossing?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Pokud jste se stal/a obětí mobbingu věděl/a jste, jak danou situaci řešit?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Pokud jste se stal/a obětí bossingu, věděl/a jste, jak danou situaci řešit?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 31. Došlo následkem mobbingu, bossingu ke změně Vašeho chování v soukromém, rodinném životě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Byl/a jste někdy svědkem „šikany“ na Vašem pracovišti?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Vyhledal/a jste lékařskou či jinou odbornou pomoc?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 29. Jste si vědom/a toho, že jste dělal/a více profesních chyb v přítomnosti „šikanující osoby“?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vedoucí pracovník na otázku 13. Kdo Vás „šikanoval“?

15. Pokud jste se stal/a obětí mobbingu věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

 • odpověď ne:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Pokud jste se stal/a obětí bossingu, věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

16. Pokud jste se stal/a obětí bossingu, věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

 • odpověď ne:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Pokud jste se stal/a obětí mobbingu věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

19. Měl/a jste zdravotní potíže související s tím, že jste se stal/a obětí mobbingu na pracovišti?

 • odpověď ne:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Vyhledal/a jste lékařskou či jinou odbornou pomoc?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vedoucí pracovník na otázku 13. Kdo Vás „šikanoval“?

31. Došlo následkem mobbingu, bossingu ke změně Vašeho chování v soukromém, rodinném životě?

 • odpověď ne:
  • 9.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepozoruji žádné změny v mém chování na otázku 32. O jakou změnu se jednalo?

32. O jakou změnu se jednalo?

 • odpověď nepozoruji žádné změny v mém chování:
  • 9.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 31. Došlo následkem mobbingu, bossingu ke změně Vašeho chování v soukromém, rodinném životě?

35. Kolik je Vám let?

 • odpověď 21-30:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-5 let na otázku 37. Jak dlouho už pracujete?

37. Jak dlouho už pracujete?

 • odpověď 16-20 let:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51-60 na otázku 35. Kolik je Vám let?

38. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školství, výuka, vzdělání na otázku 43. V jakém oboru pracujete?

39. Jaká je vaše aktuální pozice na pracovišti?

 • odpověď řadový zaměstnanec:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 33. Jste v práci spokojen/á?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Pokud jste se stal/a obětí mobbingu věděl/a jste, jak danou situaci řešit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Pokud jste se stal/a obětí bossingu, věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

40. Myslíte si, že vaše firma (místo kde pracujete) se stará o „utužování“ pracovního kolektivu??

 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 33. Jste v práci spokojen/á?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste někdy svědkem „šikany“ na Vašem pracovišti?

2. Jak se zachováte pokud se Váš spolupracovník stane obětí mobbingu?

3. Pokud se spolupracovník stane obětí bossingu, jak se zachováte?

4. Jaké řešení si myslíte, že je v případě výskytu mobbingu nejlepší?

5. Jaké řešení si myslíte, že je v případě výskytu bossingu nejlepší?

6. Myslíte si, že má mobbing vliv na kvalitu života?

7. Myslíte si, že má bossing vliv na kvalitu života?

8. Vyskytuje se v současné době na vašem pracovišti mobbing,?

9. Vyskytuje se v současné době na vašem pracovišti bossing?

10. Pokud jste se setkal/a se „šikanou na pracovišti“, uveďte konkrétní způsob:

11. Byl/a nebo jste obětí mobbingu na svém současném pracovišti?

12. Byl/a nebo jste obětí bossingu na svém současném pracovišti?

13. Kdo Vás „šikanoval“?

14. Pohlaví útočníků:

15. Pokud jste se stal/a obětí mobbingu věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

16. Pokud jste se stal/a obětí bossingu, věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

19. Měl/a jste zdravotní potíže související s tím, že jste se stal/a obětí mobbingu na pracovišti?

21. Měl/a jste zdravotní potíže související s tím, že jste se stal/a obětí bossingu na pracovišti?

23. Vyhledal/a jste lékařskou či jinou odbornou pomoc?

29. Jste si vědom/a toho, že jste dělal/a více profesních chyb v přítomnosti „šikanující osoby“?

31. Došlo následkem mobbingu, bossingu ke změně Vašeho chování v soukromém, rodinném životě?

32. O jakou změnu se jednalo?

33. Jste v práci spokojen/á?

34. Chodíte rád/a do práce?

35. Kolik je Vám let?

36. Vaše pohlaví

37. Jak dlouho už pracujete?

38. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

39. Jaká je vaše aktuální pozice na pracovišti?

40. Myslíte si, že vaše firma (místo kde pracujete) se stará o „utužování“ pracovního kolektivu??

41. Pokud nastane v kolektivu problém, máte za kým jít, aby problém vyřešil?

42. Z jakého kraje pocházíte?

43. V jakém oboru pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste někdy svědkem „šikany“ na Vašem pracovišti?

2. Jak se zachováte pokud se Váš spolupracovník stane obětí mobbingu?

3. Pokud se spolupracovník stane obětí bossingu, jak se zachováte?

4. Jaké řešení si myslíte, že je v případě výskytu mobbingu nejlepší?

5. Jaké řešení si myslíte, že je v případě výskytu bossingu nejlepší?

6. Myslíte si, že má mobbing vliv na kvalitu života?

7. Myslíte si, že má bossing vliv na kvalitu života?

8. Vyskytuje se v současné době na vašem pracovišti mobbing,?

9. Vyskytuje se v současné době na vašem pracovišti bossing?

10. Pokud jste se setkal/a se „šikanou na pracovišti“, uveďte konkrétní způsob:

11. Byl/a nebo jste obětí mobbingu na svém současném pracovišti?

12. Byl/a nebo jste obětí bossingu na svém současném pracovišti?

13. Kdo Vás „šikanoval“?

14. Pohlaví útočníků:

15. Pokud jste se stal/a obětí mobbingu věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

16. Pokud jste se stal/a obětí bossingu, věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

19. Měl/a jste zdravotní potíže související s tím, že jste se stal/a obětí mobbingu na pracovišti?

21. Měl/a jste zdravotní potíže související s tím, že jste se stal/a obětí bossingu na pracovišti?

23. Vyhledal/a jste lékařskou či jinou odbornou pomoc?

29. Jste si vědom/a toho, že jste dělal/a více profesních chyb v přítomnosti „šikanující osoby“?

31. Došlo následkem mobbingu, bossingu ke změně Vašeho chování v soukromém, rodinném životě?

32. O jakou změnu se jednalo?

33. Jste v práci spokojen/á?

34. Chodíte rád/a do práce?

35. Kolik je Vám let?

36. Vaše pohlaví

37. Jak dlouho už pracujete?

38. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

39. Jaká je vaše aktuální pozice na pracovišti?

40. Myslíte si, že vaše firma (místo kde pracujete) se stará o „utužování“ pracovního kolektivu??

41. Pokud nastane v kolektivu problém, máte za kým jít, aby problém vyřešil?

42. Z jakého kraje pocházíte?

43. V jakém oboru pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Polanská, M.Dopady mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích-zaměsnanci (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dopady-mobbingu-a-bossingu-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.