Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopady rozvodu rodičů na děti

Dopady rozvodu rodičů na děti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Javorová
Šetření:12. 03. 2012 - 19. 03. 2012
Počet respondentů:236
Počet otázek (max/průměr):26 / 14.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, pane, slečno,

 

prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na UTB.

Tématem mé bakalářské práce je: Dopady rozvodu rodičů očima dětí ve třech generacích.

Výsledky budou použity v praktické části mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16770,76 %70,76 %  
muž6929,24 %29,24 %  

Graf

2. Kolik je Vám v současnosti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 4512251,69 %51,69 %  
21 a méně7330,93 %30,93 %  
46 a více4117,37 %17,37 %  

Graf

3. V jaké rodině žijete nebo jste žil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [úplné → konec dotazníku, neúplnéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neúplné14059,32 %59,32 %  
úplné9640,68 %40,68 %  

Graf

4. Pokud jste žil/a jen s jedním rodičem uveďte důvod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozvodotázka č. 5, Smrt jednoho z rodičů → konec dotazníku, Otec s námi nikdy nežil → konec dotazníku, Matka s námi nikdy nežila → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozvod12287,14 %51,69 %  
Smrt jednoho z rodičů85,71 %3,39 %  
Otec s námi nikdy nežil85,71 %3,39 %  
Matka s námi nikdy nežila21,43 %0,85 %  

Graf

5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 15 let4940,16 %20,76 %  
méně než 10 let4839,34 %20,34 %  
16 - 20 let2520,49 %10,59 %  

Graf

6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od matky8771,31 %36,86 %  
od otce1411,48 %5,93 %  
od prarodičů97,38 %3,81 %  
od sourozenců10,82 %0,42 %  
od obou rodičů10,82 %0,42 %  
otec se odstěhoval10,82 %0,42 %  
došlo mi to tak nějak samo, pak mi to oba potvrdili10,82 %0,42 %  
od obou10,82 %0,42 %  
od sestry10,82 %0,42 %  
od kamarádů10,82 %0,42 %  
nepamatuji se10,82 %0,42 %  
viděla jsem to sama10,82 %0,42 %  
až po otcově 2. svatbě po 6 letech od rozvodu10,82 %0,42 %  
už nevím10,82 %0,42 %  
Nepamatuji si to10,82 %0,42 %  

Graf

7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejistota6553,28 %27,54 %  
strach4234,43 %17,8 %  
to nemůže být pravda2822,95 %11,86 %  
bylo mně to jedno, neřešil/a jsem to2016,39 %8,47 %  
byla to úleva1411,48 %5,93 %  

Graf

8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikomu8166,39 %34,32 %  
sourozencům1613,11 %6,78 %  
kamarádům1310,66 %5,51 %  
rodičům64,92 %2,54 %  
partnerovi10,82 %0,42 %  
babičce a dědečkovi10,82 %0,42 %  
psycholožka10,82 %0,42 %  
uz si nepamatuji10,82 %0,42 %  
při běžné konverzaci komukoliv pokud na to došla řeč10,82 %0,42 %  
příteli10,82 %0,42 %  

Graf

9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
styděl/a jsem se5162,2 %21,61 %  
nechtěl/a jsem, aby mě někdo litoval2429,27 %10,17 %  
měl/a jsme strach z okolí1214,63 %5,08 %  
měl/a jsem strach z výsměchu kamarádů1012,2 %4,24 %  

Graf

10. Dávalo Vám okolí najevo, že se Vaši rodiče rozvedli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8468,85 %35,59 %  
ano3831,15 %16,1 %  

Graf

11. Zažíval/a jste po rozvodu rodičů pocit stranění se vrstevníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9678,69 %40,68 %  
ano2621,31 %11,02 %  

Graf

12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smutek5343,44 %22,46 %  
prázdnotu4940,16 %20,76 %  
lítost4738,52 %19,92 %  
úlevu1713,93 %7,2 %  
neřešil/a jsem to1512,3 %6,36 %  
beznaděj129,84 %5,08 %  

Graf

13. Znáte/znal/a jste nějakou odbornou pomoc, školního psychologa, linku bezpečí apod? Vyhledal/a jste někdy takovou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neznám/neznal6553,28 %27,54 %  
ano, znám/znal, ale nevyhledal/a jsem ji4940,16 %20,76 %  
ano, znám/znal, vyhledal/a jsem pomoc75,74 %2,97 %  
ne, neznám10,82 %0,42 %  

Graf

14. Se kterým rodičem jste zůstal/a po jejich rozvodu bydlet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s matkou10686,89 %44,92 %  
s otcem75,74 %2,97 %  
bydlela jsem s partnerem10,82 %0,42 %  
první s otcem a poté s matkou10,82 %0,42 %  
střídavě10,82 %0,42 %  
střídavá péče10,82 %0,42 %  
u babičky10,82 %0,42 %  
u prarodičů10,82 %0,42 %  
s oběma až do dalšího manželství otce10,82 %0,42 %  
babičkou10,82 %0,42 %  
babička10,82 %0,42 %  

Graf

15. Udržujete kontakt s rodičem, se kterým nebydlíte/nebydleli jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zcela pravidelně5242,62 %22,03 %  
ano, ale jen velmi příležitost4335,25 %18,22 %  
ne2722,13 %11,44 %  

Graf

16. Považujete kontakt s druhým rodičem za dostatečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, tak mi to vyhovuje7259,02 %30,51 %  
ne, rád/a bych se s druhým rodičem vídal častěji, ale on nemá zájem2822,95 %11,86 %  
nejraděj bych žádný kontakt neudržoval/a1512,3 %6,36 %  
ne, rád/a bych se druhým rodičem vídal častěji, ale matka/otec s nímž bydlím, si to nepřeje75,74 %2,97 %  

Graf

17. Dle Vašeho názoru, kdo měl vinu na rozvodu manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba6150 %25,85 %  
otec5141,8 %21,61 %  
matka108,2 %4,24 %  

Graf

18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, obaotázka č. 19, neotázka č. 20, jen matkaotázka č. 19, jen otecotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, oba5141,8 %21,61 %  
jen otec3629,51 %15,25 %  
ne1814,75 %7,63 %  
jen matka1713,93 %7,2 %  

Graf

19. Pokud ano, přijali jste nového partnera rodiče bez větších problémů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5855,77 %24,58 %  
ano4644,23 %19,49 %  

Graf

20. Co si myslíte, ve kterém věku dětí se rozvod rodičů nejvíce dotkne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 12 let7057,38 %29,66 %  
13 - 15 let4738,52 %19,92 %  
0 - 5 let43,28 %1,69 %  
16 a více let10,82 %0,42 %  

Graf

21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodnout se samo ve vyšším věku5545,08 %23,31 %  
rozhodnout se samo ve kterémkoliv věku3327,05 %13,98 %  
s matkou3125,41 %13,14 %  
nechat rozhodnutí na správních orgánech32,46 %1,27 %  

Graf

22. Myslíte si, že rodiče během rozvodu a po rozvodu děti ovlivňují proti druhému rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6250,82 %26,27 %  
nevím4436,07 %18,64 %  
ne1613,11 %6,78 %  

Graf

23. Domníváte se, že rozvod rodičů ovlivní budoucnost dětí v osobním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9880,33 %41,53 %  
nevím1713,93 %7,2 %  
ne75,74 %2,97 %  

Graf

24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5746,72 %24,15 %  
zatím nevím4436,07 %18,64 %  
ne2117,21 %8,9 %  

Graf

25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní vzor, kterému se chci v budoucnu vyvarovat8368,03 %35,17 %  
ochuzené dětství6553,28 %27,54 %  
způsob vyřešení manželské krize3125,41 %13,14 %  
možnost větší seberealizace a samostatnosti1411,48 %5,93 %  
nic zvláštního119,02 %4,66 %  

Graf

26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neschopnost správně komunikovat6654,1 %27,97 %  
neochotu přizpůsobit se navzájem6654,1 %27,97 %  
touha po užívání si života, žít naplno6250,82 %26,27 %  
nedostatek tolerance4637,7 %19,49 %  
vytíženost rodičů3931,97 %16,53 %  
uspěchaná doba1915,57 %8,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je Vám v současnosti let?

 • odpověď 22 - 45:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic zvláštního na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?

3. V jaké rodině žijete nebo jste žil/a?

 • odpověď neúplné:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 - 15 let na otázku 5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 - 20 let na otázku 5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 10 let na otázku 5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi od matky na otázku 6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi od otce na otázku 6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi byla to úleva na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi bylo mně to jedno, neřešil/a jsem to na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejistota na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi strach na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi to nemůže být pravda na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kamarádům na otázku 8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nikomu na otázku 8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sourozencům na otázku 8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl/a jsem strach z výsměchu kamarádů na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl/a jsme strach z okolí na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechtěl/a jsem, aby mě někdo litoval na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi styděl/a jsem se na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Dávalo Vám okolí najevo, že se Vaši rodiče rozvedli?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Dávalo Vám okolí najevo, že se Vaši rodiče rozvedli?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Zažíval/a jste po rozvodu rodičů pocit stranění se vrstevníků?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Zažíval/a jste po rozvodu rodičů pocit stranění se vrstevníků?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi beznaděj na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi lítost na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neřešil/a jsem to na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prázdnotu na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi smutek na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi úlevu na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, znám/znal, ale nevyhledal/a jsem ji na otázku 13. Znáte/znal/a jste nějakou odbornou pomoc, školního psychologa, linku bezpečí apod? Vyhledal/a jste někdy takovou pomoc?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neznám/neznal na otázku 13. Znáte/znal/a jste nějakou odbornou pomoc, školního psychologa, linku bezpečí apod? Vyhledal/a jste někdy takovou pomoc?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s matkou na otázku 14. Se kterým rodičem jste zůstal/a po jejich rozvodu bydlet?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale jen velmi příležitost na otázku 15. Udržujete kontakt s rodičem, se kterým nebydlíte/nebydleli jste?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, zcela pravidelně na otázku 15. Udržujete kontakt s rodičem, se kterým nebydlíte/nebydleli jste?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Udržujete kontakt s rodičem, se kterým nebydlíte/nebydleli jste?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, tak mi to vyhovuje na otázku 16. Považujete kontakt s druhým rodičem za dostatečný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, rád/a bych se s druhým rodičem vídal častěji, ale on nemá zájem na otázku 16. Považujete kontakt s druhým rodičem za dostatečný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejraděj bych žádný kontakt neudržoval/a na otázku 16. Považujete kontakt s druhým rodičem za dostatečný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka na otázku 17. Dle Vašeho názoru, kdo měl vinu na rozvodu manželství?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi oba na otázku 17. Dle Vašeho názoru, kdo měl vinu na rozvodu manželství?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi otec na otázku 17. Dle Vašeho názoru, kdo měl vinu na rozvodu manželství?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, oba na otázku 18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen matka na otázku 18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen otec na otázku 18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Pokud ano, přijali jste nového partnera rodiče bez větších problémů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Pokud ano, přijali jste nového partnera rodiče bez větších problémů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13 - 15 let na otázku 20. Co si myslíte, ve kterém věku dětí se rozvod rodičů nejvíce dotkne?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 12 let na otázku 20. Co si myslíte, ve kterém věku dětí se rozvod rodičů nejvíce dotkne?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodnout se samo ve kterémkoliv věku na otázku 21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodnout se samo ve vyšším věku na otázku 21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s matkou na otázku 21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Myslíte si, že rodiče během rozvodu a po rozvodu děti ovlivňují proti druhému rodiči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Myslíte si, že rodiče během rozvodu a po rozvodu děti ovlivňují proti druhému rodiči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 22. Myslíte si, že rodiče během rozvodu a po rozvodu děti ovlivňují proti druhému rodiči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Domníváte se, že rozvod rodičů ovlivní budoucnost dětí v osobním životě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 23. Domníváte se, že rozvod rodičů ovlivní budoucnost dětí v osobním životě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím nevím na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost větší seberealizace a samostatnosti na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi negativní vzor, kterému se chci v budoucnu vyvarovat na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic zvláštního na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochuzené dětství na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi způsob vyřešení manželské krize na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek tolerance na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neochotu přizpůsobit se navzájem na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neschopnost správně komunikovat na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi touha po užívání si života, žít naplno na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uspěchaná doba na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytíženost rodičů na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozvod na otázku 4. Pokud jste žil/a jen s jedním rodičem uveďte důvod:

4. Pokud jste žil/a jen s jedním rodičem uveďte důvod:

 • odpověď Rozvod:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 - 15 let na otázku 5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 - 20 let na otázku 5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 10 let na otázku 5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi od matky na otázku 6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi od otce na otázku 6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi byla to úleva na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi bylo mně to jedno, neřešil/a jsem to na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejistota na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi strach na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi to nemůže být pravda na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kamarádům na otázku 8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nikomu na otázku 8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi sourozencům na otázku 8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl/a jsem strach z výsměchu kamarádů na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl/a jsme strach z okolí na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechtěl/a jsem, aby mě někdo litoval na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi styděl/a jsem se na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Dávalo Vám okolí najevo, že se Vaši rodiče rozvedli?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Dávalo Vám okolí najevo, že se Vaši rodiče rozvedli?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Zažíval/a jste po rozvodu rodičů pocit stranění se vrstevníků?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Zažíval/a jste po rozvodu rodičů pocit stranění se vrstevníků?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi beznaděj na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi lítost na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neřešil/a jsem to na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prázdnotu na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi smutek na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi úlevu na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, znám/znal, ale nevyhledal/a jsem ji na otázku 13. Znáte/znal/a jste nějakou odbornou pomoc, školního psychologa, linku bezpečí apod? Vyhledal/a jste někdy takovou pomoc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neznám/neznal na otázku 13. Znáte/znal/a jste nějakou odbornou pomoc, školního psychologa, linku bezpečí apod? Vyhledal/a jste někdy takovou pomoc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi s matkou na otázku 14. Se kterým rodičem jste zůstal/a po jejich rozvodu bydlet?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale jen velmi příležitost na otázku 15. Udržujete kontakt s rodičem, se kterým nebydlíte/nebydleli jste?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, zcela pravidelně na otázku 15. Udržujete kontakt s rodičem, se kterým nebydlíte/nebydleli jste?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Udržujete kontakt s rodičem, se kterým nebydlíte/nebydleli jste?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, tak mi to vyhovuje na otázku 16. Považujete kontakt s druhým rodičem za dostatečný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, rád/a bych se s druhým rodičem vídal častěji, ale on nemá zájem na otázku 16. Považujete kontakt s druhým rodičem za dostatečný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejraděj bych žádný kontakt neudržoval/a na otázku 16. Považujete kontakt s druhým rodičem za dostatečný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka na otázku 17. Dle Vašeho názoru, kdo měl vinu na rozvodu manželství?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi oba na otázku 17. Dle Vašeho názoru, kdo měl vinu na rozvodu manželství?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi otec na otázku 17. Dle Vašeho názoru, kdo měl vinu na rozvodu manželství?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, oba na otázku 18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen matka na otázku 18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen otec na otázku 18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Pokud ano, přijali jste nového partnera rodiče bez větších problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Pokud ano, přijali jste nového partnera rodiče bez větších problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13 - 15 let na otázku 20. Co si myslíte, ve kterém věku dětí se rozvod rodičů nejvíce dotkne?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 12 let na otázku 20. Co si myslíte, ve kterém věku dětí se rozvod rodičů nejvíce dotkne?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodnout se samo ve kterémkoliv věku na otázku 21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodnout se samo ve vyšším věku na otázku 21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi s matkou na otázku 21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Myslíte si, že rodiče během rozvodu a po rozvodu děti ovlivňují proti druhému rodiči?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Myslíte si, že rodiče během rozvodu a po rozvodu děti ovlivňují proti druhému rodiči?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 22. Myslíte si, že rodiče během rozvodu a po rozvodu děti ovlivňují proti druhému rodiči?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Domníváte se, že rozvod rodičů ovlivní budoucnost dětí v osobním životě?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 23. Domníváte se, že rozvod rodičů ovlivní budoucnost dětí v osobním životě?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím nevím na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost větší seberealizace a samostatnosti na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi negativní vzor, kterému se chci v budoucnu vyvarovat na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic zvláštního na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochuzené dětství na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi způsob vyřešení manželské krize na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek tolerance na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neochotu přizpůsobit se navzájem na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neschopnost správně komunikovat na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi touha po užívání si života, žít naplno na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi uspěchaná doba na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytíženost rodičů na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?

6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?

 • odpověď od matky:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi s matkou na otázku 21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?

7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?

 • odpověď nejistota:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi beznaděj na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?

8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?

 • odpověď ne, nikomu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl/a jsem strach z výsměchu kamarádů na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechtěl/a jsem, aby mě někdo litoval na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi styděl/a jsem se na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl/a jsme strach z okolí na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?

10. Dávalo Vám okolí najevo, že se Vaši rodiče rozvedli?

 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic zvláštního na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uspěchaná doba na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechtěl/a jsem, aby mě někdo litoval na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi bylo mně to jedno, neřešil/a jsem to na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?

11. Zažíval/a jste po rozvodu rodičů pocit stranění se vrstevníků?

 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kamarádům na otázku 8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic zvláštního na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Dávalo Vám okolí najevo, že se Vaši rodiče rozvedli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím nevím na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi bylo mně to jedno, neřešil/a jsem to na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi uspěchaná doba na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi úlevu na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen matka na otázku 18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 23. Domníváte se, že rozvod rodičů ovlivní budoucnost dětí v osobním životě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neřešil/a jsem to na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost větší seberealizace a samostatnosti na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechtěl/a jsem, aby mě někdo litoval na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?

14. Se kterým rodičem jste zůstal/a po jejich rozvodu bydlet?

 • odpověď s matkou:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úlevu na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 23. Domníváte se, že rozvod rodičů ovlivní budoucnost dětí v osobním životě?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost větší seberealizace a samostatnosti na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic zvláštního na otázku 25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen otec na otázku 18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi otec na otázku 17. Dle Vašeho názoru, kdo měl vinu na rozvodu manželství?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale jen velmi příležitost na otázku 15. Udržujete kontakt s rodičem, se kterým nebydlíte/nebydleli jste?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi bylo mně to jedno, neřešil/a jsem to na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi uspěchaná doba na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 10 let na otázku 5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Myslíte si, že rodiče během rozvodu a po rozvodu děti ovlivňují proti druhému rodiči?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi s matkou na otázku 21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neřešil/a jsem to na otázku 12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi byla to úleva na otázku 7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, rád/a bych se s druhým rodičem vídal častěji, ale on nemá zájem na otázku 16. Považujete kontakt s druhým rodičem za dostatečný?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neznám/neznal na otázku 13. Znáte/znal/a jste nějakou odbornou pomoc, školního psychologa, linku bezpečí apod? Vyhledal/a jste někdy takovou pomoc?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytíženost rodičů na otázku 26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechtěl/a jsem, aby mě někdo litoval na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi od matky na otázku 6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nikomu na otázku 8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 12 let na otázku 20. Co si myslíte, ve kterém věku dětí se rozvod rodičů nejvíce dotkne?

23. Domníváte se, že rozvod rodičů ovlivní budoucnost dětí v osobním životě?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Zažíval/a jste po rozvodu rodičů pocit stranění se vrstevníků?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Dávalo Vám okolí najevo, že se Vaši rodiče rozvedli?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi od otce na otázku 6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl/a jsme strach z okolí na otázku 9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?

25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?

 • odpověď negativní vzor, kterému se chci v budoucnu vyvarovat:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi od otce na otázku 6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám v současnosti let?

3. V jaké rodině žijete nebo jste žil/a?

4. Pokud jste žil/a jen s jedním rodičem uveďte důvod:

5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli?

6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?

7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?

8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?

9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?

10. Dávalo Vám okolí najevo, že se Vaši rodiče rozvedli?

11. Zažíval/a jste po rozvodu rodičů pocit stranění se vrstevníků?

12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?

13. Znáte/znal/a jste nějakou odbornou pomoc, školního psychologa, linku bezpečí apod? Vyhledal/a jste někdy takovou pomoc?

14. Se kterým rodičem jste zůstal/a po jejich rozvodu bydlet?

15. Udržujete kontakt s rodičem, se kterým nebydlíte/nebydleli jste?

16. Považujete kontakt s druhým rodičem za dostatečný?

17. Dle Vašeho názoru, kdo měl vinu na rozvodu manželství?

18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?

19. Pokud ano, přijali jste nového partnera rodiče bez větších problémů?

20. Co si myslíte, ve kterém věku dětí se rozvod rodičů nejvíce dotkne?

21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?

22. Myslíte si, že rodiče během rozvodu a po rozvodu děti ovlivňují proti druhému rodiči?

23. Domníváte se, že rozvod rodičů ovlivní budoucnost dětí v osobním životě?

24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?

25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?

26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám v současnosti let?

3. V jaké rodině žijete nebo jste žil/a?

4. Pokud jste žil/a jen s jedním rodičem uveďte důvod:

5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli?

6. Od koho jste se dozvěděl/a o rozvodu rodičů?

7. Jaké jste měl/a pocity při zjištění, že se rodiče rozvádí?

8. Svěřoval/a jste se se svými pocity někomu?

9. Pokud jste se nesvěřoval/a nikomu, z jakého důvodu?

10. Dávalo Vám okolí najevo, že se Vaši rodiče rozvedli?

11. Zažíval/a jste po rozvodu rodičů pocit stranění se vrstevníků?

12. Jaké byly Vaše pocity? Co jste cítil/a po odchodu jednoho rodiče po rozvodu?

13. Znáte/znal/a jste nějakou odbornou pomoc, školního psychologa, linku bezpečí apod? Vyhledal/a jste někdy takovou pomoc?

14. Se kterým rodičem jste zůstal/a po jejich rozvodu bydlet?

15. Udržujete kontakt s rodičem, se kterým nebydlíte/nebydleli jste?

16. Považujete kontakt s druhým rodičem za dostatečný?

17. Dle Vašeho názoru, kdo měl vinu na rozvodu manželství?

18. Našli si rodiče po rozvodu nového partnera?

19. Pokud ano, přijali jste nového partnera rodiče bez větších problémů?

20. Co si myslíte, ve kterém věku dětí se rozvod rodičů nejvíce dotkne?

21. Jaký je Váš názor, se kterým s rodičů by mělo dítě zůstat?

22. Myslíte si, že rodiče během rozvodu a po rozvodu děti ovlivňují proti druhému rodiči?

23. Domníváte se, že rozvod rodičů ovlivní budoucnost dětí v osobním životě?

24. Poznamenal Vás rozvod rodičů při založení vlastní rodiny?

25. Co spatřujete v rozvodu Vašich rodičů?

26. Co považujete za nejzávažnější příčinu nestability rodiny v dnešní době?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Javorová, D.Dopady rozvodu rodičů na děti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dopady-rozvodu-rodicu-na-det.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.