Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopady upřednostňování ve firmách

Dopady upřednostňování ve firmách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Seidlová
Šetření:07. 04. 2019 - 21. 04. 2019
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):48 / 23.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuju za nezištnou ochotu vyplnit můj dotazník k diplomové práci! Jeho tématem je vztah k organizaci a dopady některých praktik vedení. Nejsou potřeba žádné znalosti ani přehluboké zamýšlení, dotazník by tak neměl zabrat déle než 10 minut. 

Dotazník je určen pro současné a bývalé studenty vysokých škol a je zcela anonymní. Hodnocení je možné na škále od 1 (nejméně, zcela nesouhlasím) po 6 (nejvíce, zcela souhlasím). Vyplňování proto brzy chytnete do ruky a rychle uteče. Otázky si ale vždy pozorně přečtěte, některé jsou formulovány negativně! 

Odpovědi respondentů

1. Jsem současný nebo bývalý student vysoké školy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1866,67 %66,67 %  
Ne933,33 %33,33 %  

Graf

2. V současné době pracuji (v jakékoliv formě) v jedné firmě déle než 3 měsíce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1372,22 %48,15 %  
Ne527,78 %18,52 %  

Graf

3. Oceňuji, když vzájemné vazby hrají při povyšování či odměňování významnější roli než schopnosti a dosahované výsledky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 zcela nesouhlasím969,23 %33,33 %  
3 spíše nesouhlasím215,38 %7,41 %  
2 hodně nesouhlasím215,38 %7,41 %  

Graf

4. Dokážu pochopit, že má vedoucí zaměstnanec nižší nároky na své přátele a rodinu než na ostatní podřízené.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 zcela nesouhlasím753,85 %25,93 %  
2 hodně nesouhlasím215,38 %7,41 %  
4 spíše souhlasím215,38 %7,41 %  
6 zcela souhlasím17,69 %3,7 %  
3 spíše nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

5. Vadí mi, když zaměstnanci využívají známostí ve firmě ve svůj prospěch.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 zcela souhlasím646,15 %22,22 %  
5 hodně souhlasím323,08 %11,11 %  
4 spíše souhlasím215,38 %7,41 %  
1 zcela nesouhlasím17,69 %3,7 %  
3 spíše nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

6. Přijde mi normální, že zaměstnanci, kteří jsou příbuzní nebo blízcí přátelé nadřízených, mají určité výhody.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Zcela nesouhlasím538,46 %18,52 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím215,38 %7,41 %  
3 Spíše nesouhlasím215,38 %7,41 %  
4 Spíše souhlasím17,69 %3,7 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

7. Chtěl bych, aby při udělování benefitů vedoucí pracovníci zvažovali jen dosažené úspěchy a nehleděli na vzájemné vztahy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 Zcela souhlasím646,15 %22,22 %  
4 Spíše souhlasím430,77 %14,81 %  
5 Hodně souhlasím215,38 %7,41 %  
3 Spíše nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

8. Pro manažera je lepší, když při zvaní na pohovory nebo při obsazování pozic upřednostňuje rodinu či blízké známé

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Zcela nesouhlasím538,46 %18,52 %  
2 Hodně nesouhlasím430,77 %14,81 %  
3 Spíše nesouhlasím215,38 %7,41 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  
4 Spíše souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

9. Upřednostňování příbuzných a známých při obsazování pozic je forma diskriminace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 Zcela souhlasím430,77 %14,81 %  
4 Spíše souhlasím323,08 %11,11 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
5 Hodně souhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  
3 Spíše nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

10. Udělování vyšších benefitů příbuzným a známým je forma diskriminace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 Zcela souhlasím861,54 %29,63 %  
5 Hodně souhlasím323,08 %11,11 %  
3 Spíše nesouhlasím215,38 %7,41 %  

Graf

11. V minulosti jsem využil/a nebo využívám své rodiny nebo přátel k získání zaměstnání nebo lepšího postavení ve firmě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne969,23 %33,33 %  
ano430,77 %14,81 %  

Graf

12. Byl/a jsem v situaci, kdy byl přijat nebo povýšen jiný zaměstnanec díky rodině či přátelům místo mě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne969,23 %33,33 %  
ano430,77 %14,81 %  

Graf

13. Měl/a jsem možnost využít známostí pro získání práce, ale rozhodl/a jsem se ji nevyužít.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne969,23 %33,33 %  
ano430,77 %14,81 %  

Graf

14. Některý ze zaměstnanců využívá (využíval) svých rodinných či přátelských vztahů k lepšímu postavení a tím mě poškozuje (poškozoval).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne969,23 %33,33 %  
ano430,77 %14,81 %  

Graf

15. V práci si někdy přijdu bez šance na lepší postavení, protože nemám ve firmě příbuzné či známé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne969,23 %33,33 %  
ano430,77 %14,81 %  

Graf

16. Díky svým známým nebo rodině si mohu v práci více dovolit, například pozdní příchody, firemní benefity nebo vyšší plat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1292,31 %44,44 %  
ano17,69 %3,7 %  

Graf

17. Důvěřuji schopnostem a dovednostem svého vedoucího.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 Zcela souhlasím430,77 %14,81 %  
5 Hodně souhlasím323,08 %11,11 %  
3 Spíše nesouhlasím215,38 %7,41 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
4 Spíše souhlasím215,38 %7,41 %  

Graf

18. Důvěřuji rozhodnutím svého vedoucího.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 Zcela souhlasím538,46 %18,52 %  
3 Spíše nesouhlasím323,08 %11,11 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
4 Spíše souhlasím17,69 %3,7 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

19. Můj vedoucí je schopen výstižně prezentovat mou práci ostatním místo mne.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 Zcela souhlasím323,08 %11,11 %  
5 Hodně souhlasím323,08 %11,11 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
4 Spíše souhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím215,38 %7,41 %  
3 Spíše nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

20. Věřím, že v těžkých situacích mne můj nadřízený podpoří.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 Spíše souhlasím538,46 %18,52 %  
6 Zcela souhlasím430,77 %14,81 %  
5 Hodně souhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  
1 Zcela nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

21. Můj vedoucí není schopný zvládnout důležité otázky za mne.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Spíše nesouhlasím646,15 %22,22 %  
1 Zcela nesouhlasím323,08 %11,11 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
4 Spíše souhlasím215,38 %7,41 %  

Graf

22. Se svým vedoucím dokážu sdílet své osobní pocity.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 Spíše souhlasím430,77 %14,81 %  
3 Spíše nesouhlasím323,08 %11,11 %  
2 Hodně nesouhlasím215,38 %7,41 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  
1 Zcela nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

23. Svému nadřízenému se mohu svěřit i s osobními problémy, které mou práci ovlivňují.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 Spíše souhlasím538,46 %18,52 %  
5 Hodně souhlasím215,38 %7,41 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím215,38 %7,41 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  

Graf

24. Se svým nadřízeným někdy diskutuji i frustrace a negativní pocity o své práci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Zcela nesouhlasím430,77 %14,81 %  
4 Spíše souhlasím323,08 %11,11 %  
3 Spíše nesouhlasím323,08 %11,11 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

25. Se svým nadřízeným nikdy neprobírám problémy a obtíže spojené s prací, které by mohly být potenciálně využity v můj neprospěch.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Spíše nesouhlasím646,15 %22,22 %  
6 Zcela souhlasím323,08 %11,11 %  
1 Zcela nesouhlasím17,69 %3,7 %  
4 Spíše souhlasím17,69 %3,7 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

26. Svému nadřízenému sděluji i svá osobní přesvědčení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Spíše nesouhlasím430,77 %14,81 %  
4 Spíše souhlasím323,08 %11,11 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
5 Hodně souhlasím215,38 %7,41 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  

Graf

27. Jsme ochoten se snažit více, než je obvykle očekáváno, abych dopomohl firmě k úspěchu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 Spíše souhlasím753,85 %25,93 %  
6 Zcela souhlasím323,08 %11,11 %  
3 Spíše nesouhlasím17,69 %3,7 %  
1 Zcela nesouhlasím17,69 %3,7 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

28. Před svými přáteli tuto firmu vychvaluji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 Spíše souhlasím646,15 %22,22 %  
5 Hodně souhlasím323,08 %11,11 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  
1 Zcela nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

29. K této firmě cítím velmi málo věrnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Zcela nesouhlasím646,15 %22,22 %  
3 Spíše nesouhlasím323,08 %11,11 %  
2 Hodně nesouhlasím215,38 %7,41 %  
4 Spíše souhlasím17,69 %3,7 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

30. Byl bych ochoten vykonávat téměř jakýkoliv typ práce, jen abych mohl pro tuto firmu nadále pracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Zcela nesouhlasím646,15 %22,22 %  
3 Spíše nesouhlasím323,08 %11,11 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  
4 Spíše souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

31. Myslím, že moje hodnoty a hodnoty společnosti jsou si hodně podobné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Spíše nesouhlasím538,46 %18,52 %  
4 Spíše souhlasím430,77 %14,81 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
1 Zcela nesouhlasím17,69 %3,7 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

32. Mohl bych klidně pracovat pro jinou organizaci, pokud by typ práce zůstal podobný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 Hodně souhlasím430,77 %14,81 %  
4 Spíše souhlasím430,77 %14,81 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
3 Spíše nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

33. Tato firma mě opravdu inspiruje k vysokým pracovním výkonům.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Spíše nesouhlasím430,77 %14,81 %  
4 Spíše souhlasím323,08 %11,11 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

34. Jsem opravdu rád/a, že jsem si upřednostnil/a zrovna tuto firmu před ostatními, které jsem zvažoval/a v době nástupu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 Zcela souhlasím646,15 %22,22 %  
4 Spíše souhlasím215,38 %7,41 %  
5 Hodně souhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  
1 Zcela nesouhlasím17,69 %3,7 %  
3 Spíše nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

35. V této organizaci není v dlouhodobém horizontu moc co získat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 Zcela souhlasím538,46 %18,52 %  
5 Hodně souhlasím323,08 %11,11 %  
3 Spíše nesouhlasím215,38 %7,41 %  
4 Spíše souhlasím215,38 %7,41 %  
1 Zcela nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

36. Často nesouhlasím s politikou organizace nebo s důležitými rozhodnutími týkajícími se zaměstnanců.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Spíše nesouhlasím430,77 %14,81 %  
6 Zcela souhlasím323,08 %11,11 %  
4 Spíše souhlasím323,08 %11,11 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

37. Opravdu mi záleží na osudu této organizace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Spíše nesouhlasím538,46 %18,52 %  
5 Hodně souhlasím323,08 %11,11 %  
6 Zcela souhlasím323,08 %11,11 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  
4 Spíše souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

38. Pro mne je toto nejlepší organizace, ve které bych mohl/a pracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Spíše nesouhlasím323,08 %11,11 %  
2 Hodně nesouhlasím323,08 %11,11 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
4 Spíše souhlasím215,38 %7,41 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
5 Hodně souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

39. Často uvažuji o tom, že z práce odejdu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 Spíše souhlasím430,77 %14,81 %  
3 Spíše nesouhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím215,38 %7,41 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
5 Hodně souhlasím215,38 %7,41 %  
6 Zcela souhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

40. Pokud z práce odejdu, moc neztratím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Spíše nesouhlasím430,77 %14,81 %  
5 Hodně souhlasím323,08 %11,11 %  
4 Spíše souhlasím323,08 %11,11 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím17,69 %3,7 %  

Graf

41. Je pravděpodobné, že si budu brzo hledat jinou práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 Spíše souhlasím430,77 %14,81 %  
3 Spíše nesouhlasím323,08 %11,11 %  
1 Zcela nesouhlasím215,38 %7,41 %  
6 Zcela souhlasím215,38 %7,41 %  
2 Hodně nesouhlasím215,38 %7,41 %  

Graf

42. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena861,54 %29,63 %  
muž538,46 %18,52 %  

Graf

43. Můj věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31215,38 %7,41 %  
27215,38 %7,41 %  
25215,38 %7,41 %  
28215,38 %7,41 %  
32215,38 %7,41 %  
3417,69 %3,7 %  
2317,69 %3,7 %  
3317,69 %3,7 %  

Graf

44. Současný stupeň studia

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zakončeno magisterským538,46 %18,52 %  
Magisterský323,08 %11,11 %  
Bakalářský323,08 %11,11 %  
Zakončeno bakalářským215,38 %7,41 %  

Graf

45. Velikost firmy, ve které nyní pracuji a vztahoval/a jsem k ní své odpovědi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velká (nad 200 zaměstnanců)430,77 %14,81 %  
malá (do 50 zaměstnanců)430,77 %14,81 %  
střední (do 200 zaměstnanců)323,08 %11,11 %  
mikro (do 10 zaměstnanců)215,38 %7,41 %  

Graf

46. Jedná se o rodinnou firmu (tj. většinu vlastní a kontrolují členové jedné rodiny, nezávisle na velikosti firmy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1076,92 %37,04 %  
ano (NEjsem členem této rodiny)215,38 %7,41 %  
ano (jsem členem této rodiny)17,69 %3,7 %  

Graf

47. Můj čistý měsíční příjem je ve skupině:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 000 Kč/ měsíčně538,46 %18,52 %  
8 - 16 000 Kč/ měsíčně323,08 %11,11 %  
16 - 20 000 Kč/ měsíčně323,08 %11,11 %  
nechci odpovídat215,38 %7,41 %  

Graf

48. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání alespoň jednoho z rodičů? (vyberte vždy to vyšší)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou646,15 %22,22 %  
vysokoškolské vyšší (Ing., Mgr., PhDr. a jiné)430,77 %14,81 %  
vysokoškolské nižší (Bc., DiS. a jiné)17,69 %3,7 %  
c17,69 %3,7 %  
středoškolské bez maturity17,69 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Seidlová, A.Dopady upřednostňování ve firmách (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://dopady-uprednostnovani-ve-fi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.