Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopady zdražování na rodinné rozpočty

Dopady zdražování na rodinné rozpočty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Mazurová
Šetření:27. 06. 2022 - 11. 07. 2022
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tento dotazník má za úkol zjistit, jaké dopady má zdražování na rodinné rozpočty. Dotazník obsahuje 7 jednoduchých otázek. Vždy prosím zaškrtněte jednu odpověď. Děkuji za vaši zpětnou vazbu a za váš čas, který dotazníku věnujete.

Odpovědi respondentů

1. Jaký růst cen se vás dotýká nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potraviny3328,95 %28,95 %  
Pohonné hmoty2723,68 %23,68 %  
Energie2118,42 %18,42 %  
Plyn108,77 %8,77 %  
Jiná oblast . . . . . . . . . .97,89 %7,89 %  
Nemovitosti54,39 %4,39 %  
Hypoteční úvěry54,39 %4,39 %  
Dopravní prostředky32,63 %2,63 %  
Hnojiva10,88 %0,88 %  

Graf

2. O kolik Kč se zvýšily vaše měsíční výdaje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 000,- a více3026,32 %26,32 %  
1 000,- až 1 499,-2219,3 %19,3 %  
2 000,- až 2 499,-1714,91 %14,91 %  
1 500,- až 1 999,-1513,16 %13,16 %  
2 500,- až 2 999,-1412,28 %12,28 %  
500,- až 999,-1210,53 %10,53 %  
Méně než 499,-43,51 %3,51 %  

Graf

3. Jak na vás působí globální zdražování statků a služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dotklo se mě to částečně6456,14 %56,14 %  
Výrazně se mě to dotklo3530,7 %30,7 %  
Výrazně se mně to dotklo108,77 %8,77 %  
Nedotklo se mě to vůbec54,39 %4,39 %  

Graf

4. V jakých oblastech se nyní snažíte nejvíce šetřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spotřeba energie – zhasínám, používám šetřící žárovky4741,23 %41,23 %  
Výdaje na oblečení – nakupuji ve slevách, popřípadě v second handech2925,44 %25,44 %  
Výdaje na dopravu – místo auta jezdím na kole1714,91 %14,91 %  
Spotřeba vody – využívám sprchu místo napouštění vany1412,28 %12,28 %  
Přestal/a jsem kouřit76,14 %6,14 %  

Graf

5. Myslíte si, že růst cen bude pokračovat i v následujícím roce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10793,86 %93,86 %  
Ne76,14 %6,14 %  

Graf

6. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6254,39 %54,39 %  
Muž5245,61 %45,61 %  

Graf

7. Jaká je vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 454942,98 %42,98 %  
18 - 293127,19 %27,19 %  
46 - 592521,93 %21,93 %  
60 a více let97,89 %7,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak na vás působí globální zdražování statků a služeb?

  • odpověď Dotklo se mě to částečně:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 000,- až 1 499,- na otázku 2. O kolik Kč se zvýšily vaše měsíční výdaje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký růst cen se vás dotýká nejvíce?

2. O kolik Kč se zvýšily vaše měsíční výdaje?

3. Jak na vás působí globální zdražování statků a služeb?

4. V jakých oblastech se nyní snažíte nejvíce šetřit?

5. Myslíte si, že růst cen bude pokračovat i v následujícím roce?

6. Jaké je vaše pohlaví?

7. Jaká je vaše věková kategorie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký růst cen se vás dotýká nejvíce?

2. O kolik Kč se zvýšily vaše měsíční výdaje?

3. Jak na vás působí globální zdražování statků a služeb?

4. V jakých oblastech se nyní snažíte nejvíce šetřit?

5. Myslíte si, že růst cen bude pokračovat i v následujícím roce?

6. Jaké je vaše pohlaví?

7. Jaká je vaše věková kategorie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mazurová, J.Dopady zdražování na rodinné rozpočty (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://dopady-zdrazovani-na-rodinne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.