Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doplňkové služby České pošty

Doplňkové služby České pošty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Skučková
Šetření:01. 01. 2015 - 07. 01. 2015
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

pro účely marketingového výzkumu bych Vás rádi požádala o vyplnění  dotazníku na téma doplňkové služby České pošty.

Předem děkuji

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7671,7 %71,7 %  
Muž3129,25 %29,25 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231312,26 %12,26 %  
2598,49 %8,49 %  
2487,55 %7,55 %  
2776,6 %6,6 %  
2965,66 %5,66 %  
2254,72 %4,72 %  
3443,77 %3,77 %  
3543,77 %3,77 %  
1843,77 %3,77 %  
2143,77 %3,77 %  
ostatní odpovědi 28
26
38
49
20
40
45
32
16
41
43
39
36
17
54
33
19
30
31
63
48
37
4239,62 %39,62 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.39
Minimum:18
Maximum:48
Variační rozpětí:30
Rozptyl:48.56
Směrodatná odchylka:6.97
Medián:26
Modus:23

Graf

3. Jste spokojeni se službami na poště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý4138,68 %38,68 %  
chvalitebný2624,53 %24,53 %  
dostatečný2119,81 %19,81 %  
nedostatečný1312,26 %12,26 %  
výborný54,72 %4,72 %  

Graf

4. Všímáte si nabízených produktů na poště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5450,94 %50,94 %  
ano4441,51 %41,51 %  
nevím87,55 %7,55 %  

Graf

5. Nabídla Vám pracovnice u přepážky produkt Aliančních partnerů (půjčka, kontokorent, osobní účet Era..)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5955,66 %55,66 %  
ano4037,74 %37,74 %  
nevím76,6 %6,6 %  

Graf

6. Oslovila Vás nabídka Aliančních partnerů na poště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10397,17 %97,17 %  
ano32,83 %2,83 %  

Graf

7. Využili jste někdy nabídky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10498,11 %98,11 %  
ano21,89 %1,89 %  

Graf

8. Je pro Vás Česká pošta dostatečně důvěryhodná na to, aby jste si u pracovnice sjednali (půjčku, osobní účet Era, pojištění Můj život..)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6359,43 %59,43 %  
ano2220,75 %20,75 %  
nevím2119,81 %19,81 %  

Graf

9. Je propagace těchto doplňkových služeb České pošty dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4946,23 %46,23 %  
ano4340,57 %40,57 %  
ne1413,21 %13,21 %  

Graf

10. Souhlasíte s nabízenými produkty na poště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4643,4 %43,4 %  
spíše nesouhlasím2927,36 %27,36 %  
spíše souhlasím1816,98 %16,98 %  
nevím1110,38 %10,38 %  
souhlasím21,89 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste spokojeni se službami na poště?

4. Všímáte si nabízených produktů na poště?

5. Nabídla Vám pracovnice u přepážky produkt Aliančních partnerů (půjčka, kontokorent, osobní účet Era..)?

6. Oslovila Vás nabídka Aliančních partnerů na poště?

7. Využili jste někdy nabídky?

8. Je pro Vás Česká pošta dostatečně důvěryhodná na to, aby jste si u pracovnice sjednali (půjčku, osobní účet Era, pojištění Můj život..)?

9. Je propagace těchto doplňkových služeb České pošty dostačující?

10. Souhlasíte s nabízenými produkty na poště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste spokojeni se službami na poště?

4. Všímáte si nabízených produktů na poště?

5. Nabídla Vám pracovnice u přepážky produkt Aliančních partnerů (půjčka, kontokorent, osobní účet Era..)?

6. Oslovila Vás nabídka Aliančních partnerů na poště?

7. Využili jste někdy nabídky?

8. Je pro Vás Česká pošta dostatečně důvěryhodná na to, aby jste si u pracovnice sjednali (půjčku, osobní účet Era, pojištění Můj život..)?

9. Je propagace těchto doplňkových služeb České pošty dostačující?

10. Souhlasíte s nabízenými produkty na poště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skučková, T.Doplňkové služby České pošty (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://doplnkove-sluzby-ceske-posty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.