Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doplňky stravy v ČR

Doplňky stravy v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Černá
Šetření:09. 02. 2012 - 21. 02. 2012
Počet respondentů:548
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
do rukou se Vám dostává anonymní dotazníkové šetření, které bude výhradně sloužit ke zpracování mé diplomové práce na téma: „Analýza právní úpravy a praxe doplňků stravy v České republice“.
Pokud není uvedeno jinak, tak u každé otázky označte pouze jednu Vámi zvolenou možnost.

 

Děkuji za Vaši ochotu, trpělivost a spolupráci.

 

Bc. Martina Černá
studentka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co to je doplněk stravy (též často nazýván potravinový doplněk)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano52495,62 %95,62 %  
ne244,38 %4,38 %  

Graf

2. K čemu jsou podle Vás primárně určeny doplňky stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k doplnění běžné stravy40076,34 %72,99 %  
k prevenci či léčbě onemocnění12022,9 %21,9 %  
nevím40,76 %0,73 %  

Graf

3. Tvoří doplňky stravy a léky dvě samostatné produktové kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano44184,16 %80,47 %  
nevím509,54 %9,12 %  
ne336,3 %6,02 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou na doplňky stravy, před uvedením na trh, kladeny stejné nároky jako na léky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27452,29 %50 %  
ano17232,82 %31,39 %  
nevím7814,89 %14,23 %  

Graf

5. Dochází podle Vás k ověřování účinnosti doplňků stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27853,05 %50,73 %  
ne14126,91 %25,73 %  
nevím10520,04 %19,16 %  

Graf

6. Mohou být podle Vás doplňky stravy zdraví nebezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud jejich konzumací překročíme bezpečnou dávku některých živin44584,92 %81,2 %  
nevím468,78 %8,39 %  
ne, můžeme je konzumovat kdykoliv a v jakémkoliv množství336,3 %6,02 %  

Graf

7. Užíváte nějaké doplňky stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, příležitostněotázka č. 8, ano, pravidelněotázka č. 8, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, příležitostně27251,91 %49,64 %  
ne15028,63 %27,37 %  
ano, pravidelně10219,47 %18,61 %  

Graf

8. Z jaké kategorie nejčastěji kupujete doplňky stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vitaminy a minerály30080,21 %54,74 %  
imunita a obranyschopnost14338,24 %26,09 %  
kůže, vlasy, nehty11831,55 %21,53 %  
lepší mozková činnost7219,25 %13,14 %  
energie a vitalita5614,97 %10,22 %  
trávicí systém5213,9 %9,49 %  
pohybový systém4010,7 %7,3 %  
diety a hubnutí277,22 %4,93 %  
růst svalové hmoty266,95 %4,74 %  
kardiovaskulární systém205,35 %3,65 %  
vylučovací a pohlavní systém123,21 %2,19 %  
nervový systém92,41 %1,64 %  
zuby82,14 %1,46 %  
sexuální vitalita41,07 %0,73 %  
dýchací systém30,8 %0,55 %  

Graf

9. Splňuje užívání Vámi vybraných doplňků stravy požadovaný účinek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně ano24364,97 %44,34 %  
ano8622,99 %15,69 %  
spíše ne4311,5 %7,85 %  
ne20,53 %0,36 %  

Graf

10. Co Vás nejvíce ovlivňuje při koupi doplňků stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení známých16744,65 %30,47 %  
cena16544,12 %30,11 %  
doporučení lékaře11931,82 %21,72 %  
doporučení lékárníka10628,34 %19,34 %  
výrobce7620,32 %13,87 %  
informace z knižních zdrojů4913,1 %8,94 %  
reklama v televizi a rádiu379,89 %6,75 %  
reklamní materiály získané u lékaře či v lékárně359,36 %6,39 %  
reklama na internetu256,68 %4,56 %  
reklama v tisku133,48 %2,37 %  

Graf

11. Čtete příbalovou informaci, která je součástí Vašeho doplňku stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy17446,52 %31,75 %  
většinou ano13034,76 %23,72 %  
zřídka6116,31 %11,13 %  
nikdy92,41 %1,64 %  

Graf

12. Užíváte některý doplněk stravy denně, a to déle než 1 rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27673,8 %50,36 %  
ano, pouze jeden6116,31 %11,13 %  
ano, hned několik379,89 %6,75 %  

Graf

13. Konzultujete užívání doplňků stravy s lékařem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne29879,68 %54,38 %  
ano7620,32 %13,87 %  

Graf

14. Kde nejčastěji nakupujete doplňky stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékárna25868,98 %47,08 %  
internet4110,96 %7,48 %  
specializované prodejny318,29 %5,66 %  
supermarket256,68 %4,56 %  
drogerie195,08 %3,47 %  

Graf

15. Jak velkou finanční částku zhruba investujete do doplňků stravy v rámci 1 roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 000 Kč11430,48 %20,8 %  
do 500 Kč8723,26 %15,88 %  
do 2 000 Kč6216,58 %11,31 %  
0 Kč, doplňky stravy dostávám od jiných (např. od rodičů, přátel, dětí, zaměstnavatele)4010,7 %7,3 %  
do 3 000 Kč318,29 %5,66 %  
do 5 000 Kč287,49 %5,11 %  
více než 5 000 Kč123,21 %2,19 %  

Graf

16. Myslíte si, že cena za doplňky stravy je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úměrná23845,42 %43,43 %  
vysoká19837,79 %36,13 %  
nevím8416,03 %15,33 %  
nízká40,76 %0,73 %  

Graf

17. Jaký máte postoj k reklamě na doplňky stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný, ignoruji ji28053,44 %51,09 %  
negativní, zdá se mi matoucí12323,47 %22,45 %  
pozitivní, zdá se mi přínosná 12123,09 %22,08 %  

Graf

18. Zkuste odhadnout, jaká je v rámci České republiky výše ročního obratu na trhu s doplňky stravy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řádově stovky miliónů korun21240,46 %38,69 %  
vůbec netuším12523,85 %22,81 %  
řádově miliardy korun9818,7 %17,88 %  
řádově desítky miliónů korun8916,98 %16,24 %  

Graf

19. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou23242,34 %42,34 %  
vyšší odborné nebo vysokoškolské16730,47 %30,47 %  
základní9817,88 %17,88 %  
středoškolské s výučním listem519,31 %9,31 %  

Graf

20. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let30555,66 %55,66 %  
30-45 let10519,16 %19,16 %  
méně než 18 let8014,6 %14,6 %  
46-60 let346,2 %6,2 %  
61 let a více244,38 %4,38 %  

Graf

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena37167,7 %67,7 %  
muž17732,3 %32,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Užíváte nějaké doplňky stravy?

 • odpověď ano, pravidelně:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 5 000 Kč na otázku 15. Jak velkou finanční částku zhruba investujete do doplňků stravy v rámci 1 roku?

8. Z jaké kategorie nejčastěji kupujete doplňky stravy?

 • odpověď vitaminy a minerály:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi drogerie na otázku 14. Kde nejčastěji nakupujete doplňky stravy?

12. Užíváte některý doplněk stravy denně, a to déle než 1 rok?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 9. Splňuje užívání Vámi vybraných doplňků stravy požadovaný účinek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 Kč, doplňky stravy dostávám od jiných (např. od rodičů, přátel, dětí, zaměstnavatele) na otázku 15. Jak velkou finanční částku zhruba investujete do doplňků stravy v rámci 1 roku?

13. Konzultujete užívání doplňků stravy s lékařem?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 Kč, doplňky stravy dostávám od jiných (např. od rodičů, přátel, dětí, zaměstnavatele) na otázku 15. Jak velkou finanční částku zhruba investujete do doplňků stravy v rámci 1 roku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi supermarket na otázku 14. Kde nejčastěji nakupujete doplňky stravy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklama v televizi a rádiu na otázku 10. Co Vás nejvíce ovlivňuje při koupi doplňků stravy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zřídka na otázku 11. Čtete příbalovou informaci, která je součástí Vašeho doplňku stravy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 5 000 Kč na otázku 15. Jak velkou finanční částku zhruba investujete do doplňků stravy v rámci 1 roku?

17. Jaký máte postoj k reklamě na doplňky stravy?

 • odpověď pozitivní, zdá se mi přínosná :
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklama v tisku na otázku 10. Co Vás nejvíce ovlivňuje při koupi doplňků stravy?

19. Dosažené vzdělání:

 • odpověď základní:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 let na otázku 20. Do které věkové kategorie patříte?

21. Jste:

 • odpověď muž:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi růst svalové hmoty na otázku 8. Z jaké kategorie nejčastěji kupujete doplňky stravy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co to je doplněk stravy (též často nazýván potravinový doplněk)?

2. K čemu jsou podle Vás primárně určeny doplňky stravy?

3. Tvoří doplňky stravy a léky dvě samostatné produktové kategorie?

4. Myslíte si, že jsou na doplňky stravy, před uvedením na trh, kladeny stejné nároky jako na léky?

5. Dochází podle Vás k ověřování účinnosti doplňků stravy?

6. Mohou být podle Vás doplňky stravy zdraví nebezpečné?

7. Užíváte nějaké doplňky stravy?

8. Z jaké kategorie nejčastěji kupujete doplňky stravy?

9. Splňuje užívání Vámi vybraných doplňků stravy požadovaný účinek?

10. Co Vás nejvíce ovlivňuje při koupi doplňků stravy?

11. Čtete příbalovou informaci, která je součástí Vašeho doplňku stravy?

12. Užíváte některý doplněk stravy denně, a to déle než 1 rok?

13. Konzultujete užívání doplňků stravy s lékařem?

14. Kde nejčastěji nakupujete doplňky stravy?

15. Jak velkou finanční částku zhruba investujete do doplňků stravy v rámci 1 roku?

16. Myslíte si, že cena za doplňky stravy je:

17. Jaký máte postoj k reklamě na doplňky stravy?

18. Zkuste odhadnout, jaká je v rámci České republiky výše ročního obratu na trhu s doplňky stravy:

19. Dosažené vzdělání:

20. Do které věkové kategorie patříte?

21. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co to je doplněk stravy (též často nazýván potravinový doplněk)?

2. K čemu jsou podle Vás primárně určeny doplňky stravy?

3. Tvoří doplňky stravy a léky dvě samostatné produktové kategorie?

4. Myslíte si, že jsou na doplňky stravy, před uvedením na trh, kladeny stejné nároky jako na léky?

5. Dochází podle Vás k ověřování účinnosti doplňků stravy?

6. Mohou být podle Vás doplňky stravy zdraví nebezpečné?

7. Užíváte nějaké doplňky stravy?

8. Z jaké kategorie nejčastěji kupujete doplňky stravy?

9. Splňuje užívání Vámi vybraných doplňků stravy požadovaný účinek?

10. Co Vás nejvíce ovlivňuje při koupi doplňků stravy?

11. Čtete příbalovou informaci, která je součástí Vašeho doplňku stravy?

12. Užíváte některý doplněk stravy denně, a to déle než 1 rok?

13. Konzultujete užívání doplňků stravy s lékařem?

14. Kde nejčastěji nakupujete doplňky stravy?

15. Jak velkou finanční částku zhruba investujete do doplňků stravy v rámci 1 roku?

16. Myslíte si, že cena za doplňky stravy je:

17. Jaký máte postoj k reklamě na doplňky stravy?

18. Zkuste odhadnout, jaká je v rámci České republiky výše ročního obratu na trhu s doplňky stravy:

19. Dosažené vzdělání:

20. Do které věkové kategorie patříte?

21. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Černá, M.Doplňky stravy v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://doplnky-stravy-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.