Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doprava a životní prostředí ve městech

Doprava a životní prostředí ve městech

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František ouředník
Šetření:04. 04. 2009 - 11. 04. 2009
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník bude součástí mojí záverečné diplomové práce. Má sloužit k průzkumu názorů populace na na vliv dopravy na životní prostředí ve městech. Děkuji za vyplnění.

Bc. František Ouředník

Odpovědi respondentů

1. Dosažený věk respondenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 35 let5438,85 %38,85 %  
36 - 55 let3726,62 %26,62 %  
více než 56 let2316,55 %16,55 %  
do 20 let2215,83 %15,83 %  
důchodce32,16 %2,16 %  

Graf

2. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6949,64 %49,64 %  
střední odborné s maturitou4834,53 %34,53 %  
základní1712,23 %12,23 %  
střední odborné53,6 %3,6 %  

Graf

3. Druh obživy, zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné4935,25 %35,25 %  
školství, zdravotnictví, státní správa apod.4129,5 %29,5 %  
obchod, doprava a služby2920,86 %20,86 %  
samostatně výdělečné profese128,63 %8,63 %  
dělnické profese64,32 %4,32 %  
důchodce21,44 %1,44 %  

Graf

4. Bydliště, pobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 30 k od Prahy5438,85 %38,85 %  
okrajová část Prahy3827,34 %27,34 %  
Praha centrum3525,18 %25,18 %  
okolí Prahy do 30 km128,63 %8,63 %  

Graf

5. jaký má doprava vliv na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má negativní vliv8057,55 %57,55 %  
má velmi negativní vliv5338,13 %38,13 %  
nemá žádný vliv64,32 %4,32 %  

Graf

6. co podle vás škodí životnímu prostředí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průmyslové exhalace7151,08 %51,08 %  
doprava3424,46 %24,46 %  
ekologické havárie a katastrofy2014,39 %14,39 %  
hluk, vibrace75,04 %5,04 %  
exhalace z lokálních topenišť75,04 %5,04 %  

Graf

7. škodí, dle vašeho názoru, doprava floře a fauně ve městě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano velmi9972,26 %71,22 %  
málo3727,01 %26,62 %  
vůbec10,73 %0,72 %  

Graf

8. čím, podle Vás, škodí doprava nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výfukovými zplodinami10776,98 %76,98 %  
hlukem, vibracemi1410,07 %10,07 %  
prachem96,47 %6,47 %  
dopravní zácpy a nehody85,76 %5,76 %  
únikem ropných látek10,72 %0,72 %  

Graf

9. škodí životnímu prostředí dopravní infrastruktura (vozovky, mosty apod.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy prospívá, někdy škodí5036,5 %35,97 %  
málo4532,85 %32,37 %  
ano3021,9 %21,58 %  
velmi107,3 %7,19 %  
naopak prospívá21,46 %1,44 %  

Graf

10. Druh dopravy, kterou využíváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace obou6446,04 %46,04 %  
Hromadná doprava5237,41 %37,41 %  
Individuální2316,55 %16,55 %  

Graf

11. Spoko jenost s hromadnou dopravou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný5237,41 %37,41 %  
dobrý5035,97 %35,97 %  
dostatečný1611,51 %11,51 %  
výborný1410,07 %10,07 %  
nedostatečný75,04 %5,04 %  

Graf

12. Je cena za hromadnou dopravu přiměřená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
drahá6345,32 %45,32 %  
odpovídající5035,97 %35,97 %  
předražená2215,83 %15,83 %  
levná42,88 %2,88 %  

Graf

13. měl jste(měla jste) již někdy zdravotní obtíže v souvislosti s dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy10776,98 %76,98 %  
ano několikrát3021,58 %21,58 %  
ano často21,44 %1,44 %  

Graf

14. Dělá státní správa všechno pro to, aby se situace zlepšila?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měla by dělat více7354,48 %52,52 %  
ne2820,9 %20,14 %  
v rámci možností ano2619,4 %18,71 %  
spíše škodí75,22 %5,04 %  

Graf

15. očekáváte zlepšení životního prostředí v Praze?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7354,07 %52,52 %  
ano, očekávám zlepšení3022,22 %21,58 %  
očekávám zhoršení2820,74 %20,14 %  
očekávám ekologickou katastrofu42,96 %2,88 %  

Graf

16. očekáváte zlepšení dopravy v Praze?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9067,16 %64,75 %  
ano4432,84 %31,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Dosažený věk respondenta?

  • odpověď do 20 let:
    • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 2. Dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dosažený věk respondenta?

2. Dosažené vzdělání?

3. Druh obživy, zaměstnání?

4. Bydliště, pobyt?

5. jaký má doprava vliv na životní prostředí?

6. co podle vás škodí životnímu prostředí nejvíce?

7. škodí, dle vašeho názoru, doprava floře a fauně ve městě?

8. čím, podle Vás, škodí doprava nejvíce?

9. škodí životnímu prostředí dopravní infrastruktura (vozovky, mosty apod.)?

10. Druh dopravy, kterou využíváte

11. Spoko jenost s hromadnou dopravou?

12. Je cena za hromadnou dopravu přiměřená?

13. měl jste(měla jste) již někdy zdravotní obtíže v souvislosti s dopravou?

14. Dělá státní správa všechno pro to, aby se situace zlepšila?

15. očekáváte zlepšení životního prostředí v Praze?

16. očekáváte zlepšení dopravy v Praze?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dosažený věk respondenta?

2. Dosažené vzdělání?

3. Druh obživy, zaměstnání?

4. Bydliště, pobyt?

5. jaký má doprava vliv na životní prostředí?

6. co podle vás škodí životnímu prostředí nejvíce?

7. škodí, dle vašeho názoru, doprava floře a fauně ve městě?

8. čím, podle Vás, škodí doprava nejvíce?

9. škodí životnímu prostředí dopravní infrastruktura (vozovky, mosty apod.)?

10. Druh dopravy, kterou využíváte

11. Spoko jenost s hromadnou dopravou?

12. Je cena za hromadnou dopravu přiměřená?

13. měl jste(měla jste) již někdy zdravotní obtíže v souvislosti s dopravou?

14. Dělá státní správa všechno pro to, aby se situace zlepšila?

15. očekáváte zlepšení životního prostředí v Praze?

16. očekáváte zlepšení dopravy v Praze?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

ouředník, F.Doprava a životní prostředí ve městech (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://doprava-a-zivotni-prostredi-ve-mestech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.