Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doprava do práce/školy

Doprava do práce/školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojta Ledvina
Šetření:31. 05. 2012 - 05. 06. 2012
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

výsledky budou použity o hodině ZSV

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9585,59 %85,59 %  
Muž1614,41 %14,41 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21- 305448,65 %48,65 %  
16- 204036,04 %36,04 %  
31- 4098,11 %8,11 %  
41- 5043,6 %3,6 %  
0- 1532,7 %2,7 %  
50- a více10,9 %0,9 %  

Graf

3. Bydlíte v jiném městě popř. obci, než kam chodíte do školy/ zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5650,45 %50,45 %  
Ne5549,55 %49,55 %  

Graf

4. Jak se dopravujete do školy/ zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autobus3834,23 %34,23 %  
Vlak1816,22 %16,22 %  
Pěšky1816,22 %16,22 %  
Auto1614,41 %14,41 %  
Tramvaj1513,51 %13,51 %  
Metro65,41 %5,41 %  

Graf

5. Jak dlouho vám průměrně trvá cesta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 15 min3027,03 %27,03 %  
Do hodiny3027,03 %27,03 %  
Do 30 min2825,23 %25,23 %  
Déle než hodinu2018,02 %18,02 %  
Do 5 min32,7 %2,7 %  

Graf

6. Jak daleko se nachází vaše bydliště od vaší školy/ vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 15 km3430,63 %30,63 %  
Do 5 km3228,83 %28,83 %  
Déle než 30 km2522,52 %22,52 %  
Do 30 km2018,02 %18,02 %  

Graf

7. Jste spokojeni s vaší formou dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8778,38 %78,38 %  
Ne2421,62 %21,62 %  

Graf

8. Jestli máte řidičský průkaz, dopravujete se někdy jinak než vlastním vozidlem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5448,65 %48,65 %  
Nemám4036,04 %36,04 %  
Ne1715,32 %15,32 %  

Graf

9. Preferujete vlakovou dopravu na delší cesty nebo vlastní vozidlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Auto6356,76 %56,76 %  
Vlak3733,33 %33,33 %  
Jiná možnost119,91 %9,91 %  

Graf

10. Jak jste spokojen s naší hromadnou dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen6255,86 %55,86 %  
Nespokojen4036,04 %36,04 %  
Velmi nespokojen54,5 %4,5 %  
Velmi spokojen43,6 %3,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Bydlíte v jiném městě popř. obci, než kam chodíte do školy/ zaměstnání

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Déle než hodinu na otázku 5. Jak dlouho vám průměrně trvá cesta?
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tramvaj na otázku 4. Jak se dopravujete do školy/ zaměstnání?

6. Jak daleko se nachází vaše bydliště od vaší školy/ vašeho zaměstnání?

 • odpověď Do 5 km:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěšky na otázku 4. Jak se dopravujete do školy/ zaměstnání?

9. Preferujete vlakovou dopravu na delší cesty nebo vlastní vozidlo?

 • odpověď Auto:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Auto na otázku 4. Jak se dopravujete do školy/ zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik vám je let?

3. Bydlíte v jiném městě popř. obci, než kam chodíte do školy/ zaměstnání

4. Jak se dopravujete do školy/ zaměstnání?

5. Jak dlouho vám průměrně trvá cesta?

6. Jak daleko se nachází vaše bydliště od vaší školy/ vašeho zaměstnání?

7. Jste spokojeni s vaší formou dopravy?

8. Jestli máte řidičský průkaz, dopravujete se někdy jinak než vlastním vozidlem?

9. Preferujete vlakovou dopravu na delší cesty nebo vlastní vozidlo?

10. Jak jste spokojen s naší hromadnou dopravou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik vám je let?

3. Bydlíte v jiném městě popř. obci, než kam chodíte do školy/ zaměstnání

4. Jak se dopravujete do školy/ zaměstnání?

5. Jak dlouho vám průměrně trvá cesta?

6. Jak daleko se nachází vaše bydliště od vaší školy/ vašeho zaměstnání?

7. Jste spokojeni s vaší formou dopravy?

8. Jestli máte řidičský průkaz, dopravujete se někdy jinak než vlastním vozidlem?

9. Preferujete vlakovou dopravu na delší cesty nebo vlastní vozidlo?

10. Jak jste spokojen s naší hromadnou dopravou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ledvina, V.Doprava do práce/školy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://doprava-do-prace-skoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.