Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doprava na trase Vsetín - Brno

Doprava na trase Vsetín - Brno

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Metelka
Šetření:08. 02. 2016 - 31. 03. 2016
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jmenuji se Radim Metelka a v současné době studuji pátý ročník magisterského studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma Spotřebiteské šetření na dopravní lince Vsetín - Brno se zaměřením na železniční přepravu. 

Tento dotazník je určen zejména těm, kteří cestují na trase Vsetín - Brno a to jakýmkoliv typem dopravy. Dotazník slouží jako datový podklad celé práce. Touto cesou Vás prosím o vyplnění dotazníku, který nezabere více než 5 minut. Informace jsou anonymní. Výsledky budou také poskytnuty vedení Českých drah.

Předem děkuji za Váš čas!

 

Odpovědi respondentů

1. Cestujete na trase Vsetín - Brno?

U této otázky nezáleží, jak často nebo jakým dopravním prostředkem, toho se týkají následující otázky. "Ano" zaškrtněte i v případě, že cestujete na trase delší než Vsetín - Brno, ale v těchto místech přestupujete. Odpověď "Ne" zaškrtněte, pokud nastupujete/vystupujete v průběhu cesty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8577,98 %77,98 %  
Ne2422,02 %22,02 %  

Graf

2. Jak často cestujete na trase Vsetín - Brno?

Jízda znamená vždy cestu tam i zpět.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 jízdy za 6 měsíců2422,02 %22,02 %  
Ne více než jednou ročně2220,18 %20,18 %  
2-3 jízdy v týdnu1715,6 %15,6 %  
1 jízda za měsíc1614,68 %14,68 %  
2-3 jízdy v měsíci1311,93 %11,93 %  
1 jízda týdně109,17 %9,17 %  
1 jízda za 6 měsíců76,42 %6,42 %  

Graf

3. Jaký typ přepravy obvykle na trase Vsetín - Brno využíváte?

Prosím vyberte nejpoužívanější typ přepravy. Osobní automobilová přeprava zahrnuje i cestování s více lidmi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní automobilová přeprava4642,2 %42,2 %  
Vlaková přeprava4137,61 %37,61 %  
Kombinace osobní automobilové a vlakové přepravy1211,01 %11,01 %  
Kombinace osobní automobilové a autobusové přepravy43,67 %3,67 %  
Kombinace vlakové a autobusové přepravy43,67 %3,67 %  
Autobusová přeprava21,83 %1,83 %  

Graf

4. Jaký je hlavní důvod cestování nejpoužívanějším typem přepravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rychlost přepravy4339,45 %39,45 %  
Cestování je pohodlné3128,44 %28,44 %  
Cenově nejvýhodnější1816,51 %16,51 %  
Jediný možný způsob přepravy1110,09 %10,09 %  
Musím jít kadit.10,92 %0,92 %  
cena při cestování s rodinou, rychlost, skutečnost, že jezdíme do první vesnice za Brnem... to vše autem10,92 %0,92 %  
jedina prima linka, nejlepsi nacasovani cesty10,92 %0,92 %  
jízda s někým známým, lenost hledat spolujízdu autem10,92 %0,92 %  
Utek do civilizace tzn. Utek z buranova jako je Brno nebo vsetin10,92 %0,92 %  
rychlost a pohodlnost, s ČD se to prostě nedá!!!10,92 %0,92 %  

Graf

5. Jaký je důvod cestovní na této trase?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Nejdůležitější otázka dotazníku. Zahrnuje jak stávající, tak i hypotetické možnosti přepravy na trase Vsetín - Brno. Prosím vyberte ten typ přepravy, který je Vámi nejpreferovanější (nejraději byste jej využívali).

6. Který z uvedených typů přepravy byste nejvíce preferovali?

Zde je tabulka možných scénářů typu přepravy. K jednotlivému scénáři se ve SLOUPCI váže typ přepravy, čas, cena, frekvence a služby. Prosím vyberte číslo nejpreferovanějšího scénáře. Příklad: Scénař č.1 znamená cestování osobním automobilem. Doba cestování je 2 hodiny a cena včetně opotřebení auta je 761 Kč. Můžete využít dle potřeby a neobsahuje žádné služby.

Scénář

1

2

3

4

5

6

7

Typ

Dopravy

 

Automobil

(1 osoba nebo rodina)

Automobil

služba

Jedu taky

(4 osoby)

Vlak

(Os)

+

Vlak

(R)

 

Vlak přímý

spoj

(R)

 

Vlak přímý

spoj

třídy EC

 

Autobus

přímý

spoj

 

Autobus

+

autobus

Čas

Přepravy

 

2 hodiny

 

2 hodiny

 

3 hodiny

 

2:25

 

 

2:20

 

3:10

 

3:30

 

Cena

 

761 Kč

 

120 Kč

Zachování

Vaší

nynější

ceny

Zachování

Vaší

nynější

ceny

Zachování

Vaší

nynější

ceny

 

Základní

148 Kč

 

Základní

168 Kč

 

Frekvence

 

Dle

potřeby

Bez pevného

harmono-gramu

 

Každé

2 hodiny

 

Každé

2 hodiny

 

Každé

2 hodiny

 

2x denně

 

6x denně

 

Služby

 

_

 

_

Negaranto-vaný

přestup

Vozík

s

občerstvením

WiFi

+

občerstvení

 

_

 

_

 

Vysvětlivky: Os = Osobní vlak; R = Rychlík; EC = EuroCity;  znaménko "+" značí přestup (např. přestup z osobního vlaku na rychlík)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55348,62 %48,62 %  
12018,35 %18,35 %  
41412,84 %12,84 %  
21211,01 %11,01 %  
365,5 %5,5 %  
632,75 %2,75 %  
710,92 %0,92 %  

Graf

7. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6458,72 %58,72 %  
Žena4541,28 %41,28 %  

Graf

8. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 26 let7165,14 %65,14 %  
27 - 39 let2623,85 %23,85 %  
40 - 62 let109,17 %9,17 %  
Více než 62 let21,83 %1,83 %  

Graf

9. Hrubý měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10000 Kč2724,77 %24,77 %  
20000 - 30000 Kč2623,85 %23,85 %  
Nevím/nechci uvést2018,35 %18,35 %  
10000 - 20000 Kč1816,51 %16,51 %  
30000 - 40000 Kč98,26 %8,26 %  
více než 40000 Kč98,26 %8,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jsem

  • odpověď Muž:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 jízda za měsíc na otázku 2. Jak často cestujete na trase Vsetín - Brno?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cestujete na trase Vsetín - Brno?

2. Jak často cestujete na trase Vsetín - Brno?

3. Jaký typ přepravy obvykle na trase Vsetín - Brno využíváte?

4. Jaký je hlavní důvod cestování nejpoužívanějším typem přepravy?

5. Jaký je důvod cestovní na této trase?

6. Který z uvedených typů přepravy byste nejvíce preferovali?

7. Jsem

8. Věk

9. Hrubý měsíční příjem

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cestujete na trase Vsetín - Brno?

2. Jak často cestujete na trase Vsetín - Brno?

3. Jaký typ přepravy obvykle na trase Vsetín - Brno využíváte?

4. Jaký je hlavní důvod cestování nejpoužívanějším typem přepravy?

5. Jaký je důvod cestovní na této trase?

6. Který z uvedených typů přepravy byste nejvíce preferovali?

7. Jsem

8. Věk

9. Hrubý měsíční příjem

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Metelka, R.Doprava na trase Vsetín - Brno (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://doprava-na-trase-vsetin-brno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.