Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doprava - součást každodenního života?!

Doprava - součást každodenního života?!

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Lízalová
Šetření:08. 11. 2010 - 15. 11. 2010
Počet respondentů:351
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsme studenti ekonomické fakulty a vytvořili jsme krátký dotazník za účelem získání dat pro seminární práci na téma Doprava - součást každodenního života?! Cílem našeho dotazníku je zjistit, jestli se respondenti dopravují do školy nebo zaměstnání prostředky MHD, popř. kolik za ně utratí a jak jsou s nimi spokojení. Dotazník je určen pro všechny věkové kategorie, pracující nebo studující.

 

Za vyplnění předem děkujeme:)

Odpovědi respondentů

1. Studujete nebo pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji25071,23 %71,23 %  
Pracuji5816,52 %16,52 %  
Obojí4312,25 %12,25 %  

Graf

2. Jakým způsobem se dostáváte do školy/zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prostředky MHD23566,95 %66,95 %  
Autem10128,77 %28,77 %  
Pěšky8323,65 %23,65 %  
Vlakem5916,81 %16,81 %  
Na kole51,42 %1,42 %  

Graf

3. Kolik zaplatíte za dopravu za měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 500 Kč18853,56 %53,56 %  
501 - 1000 Kč8323,65 %23,65 %  
1001 Kč a více 5716,24 %16,24 %  
0 Kč236,55 %6,55 %  

Graf

4. Používáte předplatné MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13337,89 %37,89 %  
Ano, měsíční10229,06 %29,06 %  
Ano, 3-měsíční8022,79 %22,79 %  
Ano, více jak 3-měsíční3610,26 %10,26 %  

Graf

5. Jak daleko od bydliště máte školu/zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 20 km7922,51 %22,51 %  
21 - 30 km7220,51 %20,51 %  
31 km a více6317,95 %17,95 %  
6 - 10 km5716,24 %16,24 %  
2 - 5 km5315,1 %15,1 %  
Do 1 km277,69 %7,69 %  

Graf

6. Jaký prostředek MHD používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autobus21862,11 %62,11 %  
Tramvaj14541,31 %41,31 %  
Žádný7721,94 %21,94 %  
Trolejbus5615,95 %15,95 %  

Graf

7. Kolik spojů používáte cestou do školy/zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
118158,2 %51,57 %  
2-311837,94 %33,62 %  
3 a více123,86 %3,42 %  

Graf

8. Vyjádřete spokojenost s pohodlím dopravy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý14240,46 %40,46 %  
chvalitebný12034,19 %34,19 %  
dostatečný4111,68 %11,68 %  
výborný359,97 %9,97 %  
nedostatečný133,7 %3,7 %  

Graf

9. Vyjádřete spokojenost s dobou dopravy do školy/zaměstnání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný11833,62 %33,62 %  
dobrý11332,19 %32,19 %  
výborný6518,52 %18,52 %  
dostatečný3610,26 %10,26 %  
nedostatečný195,41 %5,41 %  

Graf

10. Vyjádřete spokojenost s čistotou v prostředcích MHD.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý13839,32 %39,32 %  
chvalitebný10329,34 %29,34 %  
dostatečný6518,52 %18,52 %  
nedostatečný277,69 %7,69 %  
výborný185,13 %5,13 %  

Graf

11. Vyjádřete spokojenost s časovou prodlevou mezi jednotlivými spoji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný11432,48 %32,48 %  
dobrý10830,77 %30,77 %  
dostatečný5716,24 %16,24 %  
nedostatečný3710,54 %10,54 %  
výborný359,97 %9,97 %  

Graf

12. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola, maturitní vysvědčení23767,52 %67,52 %  
Základní6418,23 %18,23 %  
Vysoká škola4211,97 %11,97 %  
Střední škola, výuční list82,28 %2,28 %  

Graf

13. Bydlíte ve stejném městě jako je vaše škola/zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22363,53 %63,53 %  
ano12836,47 %36,47 %  

Graf

14. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let27478,06 %78,06 %  
do 18 let5014,25 %14,25 %  
27 - 40 let164,56 %4,56 %  
41 let a více113,13 %3,13 %  

Graf

15. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19956,7 %56,7 %  
muž15243,3 %43,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Studujete nebo pracujete?

 • odpověď Pracuji:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 let a více na otázku 14. Jaký je váš věk?

4. Používáte předplatné MHD?

 • odpověď Ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 Kč na otázku 3. Kolik zaplatíte za dopravu za měsíc?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 let a více na otázku 14. Jaký je váš věk?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný na otázku 6. Jaký prostředek MHD používáte?

12. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Základní:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 14. Jaký je váš věk?

13. Bydlíte ve stejném městě jako je vaše škola/zaměstnání?

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 Kč na otázku 3. Kolik zaplatíte za dopravu za měsíc?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 1 km na otázku 5. Jak daleko od bydliště máte školu/zaměstnání?

15. Jste muž/žena?

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 let a více na otázku 14. Jaký je váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studujete nebo pracujete?

2. Jakým způsobem se dostáváte do školy/zaměstnání?

3. Kolik zaplatíte za dopravu za měsíc?

4. Používáte předplatné MHD?

5. Jak daleko od bydliště máte školu/zaměstnání?

6. Jaký prostředek MHD používáte?

7. Kolik spojů používáte cestou do školy/zaměstnání?

8. Vyjádřete spokojenost s pohodlím dopravy.

9. Vyjádřete spokojenost s dobou dopravy do školy/zaměstnání.

10. Vyjádřete spokojenost s čistotou v prostředcích MHD.

11. Vyjádřete spokojenost s časovou prodlevou mezi jednotlivými spoji.

12. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Bydlíte ve stejném městě jako je vaše škola/zaměstnání?

14. Jaký je váš věk?

15. Jste muž/žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studujete nebo pracujete?

2. Jakým způsobem se dostáváte do školy/zaměstnání?

3. Kolik zaplatíte za dopravu za měsíc?

4. Používáte předplatné MHD?

5. Jak daleko od bydliště máte školu/zaměstnání?

6. Jaký prostředek MHD používáte?

7. Kolik spojů používáte cestou do školy/zaměstnání?

8. Vyjádřete spokojenost s pohodlím dopravy.

9. Vyjádřete spokojenost s dobou dopravy do školy/zaměstnání.

10. Vyjádřete spokojenost s čistotou v prostředcích MHD.

11. Vyjádřete spokojenost s časovou prodlevou mezi jednotlivými spoji.

12. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Bydlíte ve stejném městě jako je vaše škola/zaměstnání?

14. Jaký je váš věk?

15. Jste muž/žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lízalová, K.Doprava - součást každodenního života?! (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://doprava-soucast-kazdodenniho-zivota-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.