Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doprava studentů

Doprava studentů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Jakšová
Šetření:21. 04. 2010 - 16. 05. 2010
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.96
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je uskutečnit průzkum u studentů a zjistit jak cestují do školy. Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 2 minuty, vyplnění dotazníku je anonymní. Děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jakým dopravním prostředkem cestujete do školy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autobusem5739,31 %39,31 %  
vlakem3725,52 %25,52 %  
jinak3423,45 %23,45 %  
autem1711,72 %11,72 %  

Graf

2. Seřaďte níže uvedené faktory podle důležitosti v pořadí od 1-5 (1 nejdůležitější, 5 nevýznamý)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cena1.9241.182
kvalita2.8541.083
rychlost1.7710.899
bezpečnost2.5491.484
nabídka služeb3.8681.809

Graf

3. Myslíte si, že cena dopravních služeb v České republice odpovídá jejich kvalitě? .

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10673,61 %73,1 %  
ano3826,39 %26,21 %  

Graf

4. Jaký dopravní prostředek byste využívali nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
auto6746,53 %46,21 %  
vlak3222,22 %22,07 %  
jiné139,03 %8,97 %  
kolo139,03 %8,97 %  
letadlo139,03 %8,97 %  
autobus53,47 %3,45 %  
loď10,69 %0,69 %  

Graf

5. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10572,92 %72,41 %  
muž3927,08 %26,9 %  

Graf

6. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 25 let7048,61 %48,28 %  
18 - 21 let6746,53 %46,21 %  
26 a více let74,86 %4,83 %  

Graf

7. Ve kterém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný8659,72 %59,31 %  
Jihomoravský1913,19 %13,1 %  
Moravskoslezský1510,42 %10,34 %  
Zlínský139,03 %8,97 %  
Olomoucký74,86 %4,83 %  
Vysočina42,78 %2,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým dopravním prostředkem cestujete do školy

2. Seřaďte níže uvedené faktory podle důležitosti v pořadí od 1-5 (1 nejdůležitější, 5 nevýznamý)

3. Myslíte si, že cena dopravních služeb v České republice odpovídá jejich kvalitě? .

4. Jaký dopravní prostředek byste využívali nejraději?

5. Jste

6. Do jaké věkové kategorie patříte?

7. Ve kterém kraji bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým dopravním prostředkem cestujete do školy

2. Seřaďte níže uvedené faktory podle důležitosti v pořadí od 1-5 (1 nejdůležitější, 5 nevýznamý)

3. Myslíte si, že cena dopravních služeb v České republice odpovídá jejich kvalitě? .

4. Jaký dopravní prostředek byste využívali nejraději?

5. Jste

6. Do jaké věkové kategorie patříte?

7. Ve kterém kraji bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jakšová, M.Doprava studentů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://doprava-studentu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.