Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doprava v Třebíči

Doprava v Třebíči

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Maule
Šetření:01. 12. 2009 - 06. 12. 2009
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.08
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
tento dotazník se týká dopravní situace v Třebíči a plánovaného obchvatu kolem města. Hlavní prioritou výzkumu je zjistit, zda občané tento obchvat chtějí. Součástí projektu je nejen řešení složité dopravní situace, ale také zefektivnění MHD. Výzkum je pouze fiktivní a je prováděn v rámci studijního marketingového projektu Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Prosím věnujte pár minut na vyplnění tohoto dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v Třebíči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlím v okolí do 20 km650 %50 %  
Ano433,33 %33,33 %  
Ne216,67 %16,67 %  

Graf

2. Víte, že město Třebíč plánuje obchvat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano758,33 %58,33 %  
ne541,67 %41,67 %  

Graf

3. Máte dostatek informací o stavbě toho obchvatu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne758,33 %58,33 %  
Ne541,67 %41,67 %  

Graf

4. Chcete kolem města Třebíč obchvat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano650 %50 %  
Spiše ano541,67 %41,67 %  
Nevím18,33 %8,33 %  

Graf

5. Myslíte si, že stavba obchvatu vyřeší současnou dopravní situaci ve městě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano650 %50 %  
Ano541,67 %41,67 %  
Nevím18,33 %8,33 %  

Graf

6. Myslíte si, že byste tento obchvat využívali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano650 %50 %  
Spíše ano541,67 %41,67 %  
Nevím18,33 %8,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že stavba obchvatu bude užitečná i z jiného hlediska než z hlediska dopravního?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Spíše anootázka č. 8, Spíše neotázka č. 9, Neotázka č. 9, Nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím433,33 %33,33 %  
Spíše ne433,33 %33,33 %  
Ano216,67 %16,67 %  
Spíše ano18,33 %8,33 %  
Ne18,33 %8,33 %  

Graf

8. V čem vidíte jinou než dopravní užitečnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bezpečnost,estetika,ovzduší

Snížení hlučnosti

Zklidnění a celkové zpříjemnění prostředí v centru města.

9. V jakém časovém horizontu si myslíte, že je reálné uskutečnění stavby tohoto obchvatu, když vezmete na vědomí, že již několik let se o něm jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 let545,45 %41,67 %  
Do 8 let545,45 %41,67 %  
Do 3 let19,09 %8,33 %  

Graf

10. Obchvat má být umístěn poblíž Libušina údolí, myslíte, že toto údolí budou stavbou ekologicky zatíženo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Spíše anootázka č. 11, Spíše neotázka č. 12, Neotázka č. 12, Nevimotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne650 %50 %  
Spíše ano325 %25 %  
Ano216,67 %16,67 %  
Ne18,33 %8,33 %  

Graf

11. O jaké aspekty ekologického zatížení se dle vašeho názoru jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

do údolí budou padat splodiny z automobilů

Znečištění ovzduší, hluk, celkové znečištění - odpadky, problémy při haváriích...

Znečištění udolí a protékající říčky

12. Jak často využíváte MHD v Třebíči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 13, 2x až 3x týdněotázka č. 13, Příležitostněotázka č. 13, Vůbecotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec758,33 %58,33 %  
Příležitostně433,33 %33,33 %  
2x až 3x týdně18,33 %8,33 %  

Graf

13. Jste spokojeni se současnou situací MHD v Třebíči?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne240 %16,67 %  
Spíše ano240 %16,67 %  
Ano120 %8,33 %  

Graf

14. Co si myslíte, že by přispělo k zlepšení MHD v Třebíči?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Kdyby autobusy jezdily rychleji a kdyby se v dopravních špičkách snížily intervaly, v nichž autobusy jezdí. Navíc by autobusové linky mohly jezdit například k supermarketům, ne všechny jsou pokud je mi známo autobusy pokryté.

Netuším

Více spojů

Zastávky i mimo Třebíč (nejbližší vesnice v okolí).

15. Jste řidič?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
ne18,33 %8,33 %  

Graf

16. Jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena758,33 %58,33 %  
Muž541,67 %41,67 %  

Graf

17. Jaký je váš status?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student975 %75 %  
Zaměstnanec216,67 %16,67 %  
Nezaměstnaný18,33 %8,33 %  

Graf

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání ukončené maturitné zkouškou763,64 %58,33 %  
Základní vzdělání 218,18 %16,67 %  
Vyšší odborné vzdělání19,09 %8,33 %  
Vysokoškolské vzdělání 19,09 %8,33 %  

Graf

19. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let1083,33 %83,33 %  
26 - 60 let216,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Maule, M.Doprava v Třebíči (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://doprava-v-trebici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.