Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doprava v Třebíči

Doprava v Třebíči

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Maule
Šetření:01. 12. 2009 - 06. 12. 2009
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.08
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
tento dotazník se týká dopravní situace v Třebíči a plánovaného obchvatu kolem města. Hlavní prioritou výzkumu je zjistit, zda občané tento obchvat chtějí. Součástí projektu je nejen řešení složité dopravní situace, ale také zefektivnění MHD. Výzkum je pouze fiktivní a je prováděn v rámci studijního marketingového projektu Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Prosím věnujte pár minut na vyplnění tohoto dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v Třebíči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlím v okolí do 20 km650 %50 %  
Ano433,33 %33,33 %  
Ne216,67 %16,67 %  

Graf

2. Víte, že město Třebíč plánuje obchvat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano758,33 %58,33 %  
ne541,67 %41,67 %  

Graf

3. Máte dostatek informací o stavbě toho obchvatu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne758,33 %58,33 %  
Ne541,67 %41,67 %  

Graf

4. Chcete kolem města Třebíč obchvat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano650 %50 %  
Spiše ano541,67 %41,67 %  
Nevím18,33 %8,33 %  

Graf

5. Myslíte si, že stavba obchvatu vyřeší současnou dopravní situaci ve městě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano650 %50 %  
Ano541,67 %41,67 %  
Nevím18,33 %8,33 %  

Graf

6. Myslíte si, že byste tento obchvat využívali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano650 %50 %  
Spíše ano541,67 %41,67 %  
Nevím18,33 %8,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že stavba obchvatu bude užitečná i z jiného hlediska než z hlediska dopravního?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Spíše anootázka č. 8, Spíše neotázka č. 9, Neotázka č. 9, Nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím433,33 %33,33 %  
Spíše ne433,33 %33,33 %  
Ano216,67 %16,67 %  
Spíše ano18,33 %8,33 %  
Ne18,33 %8,33 %  

Graf

8. V čem vidíte jinou než dopravní užitečnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bezpečnost,estetika,ovzduší

Snížení hlučnosti

Zklidnění a celkové zpříjemnění prostředí v centru města.

9. V jakém časovém horizontu si myslíte, že je reálné uskutečnění stavby tohoto obchvatu, když vezmete na vědomí, že již několik let se o něm jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 let545,45 %41,67 %  
Do 8 let545,45 %41,67 %  
Do 3 let19,09 %8,33 %  

Graf

10. Obchvat má být umístěn poblíž Libušina údolí, myslíte, že toto údolí budou stavbou ekologicky zatíženo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Spíše anootázka č. 11, Spíše neotázka č. 12, Neotázka č. 12, Nevimotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne650 %50 %  
Spíše ano325 %25 %  
Ano216,67 %16,67 %  
Ne18,33 %8,33 %  

Graf

11. O jaké aspekty ekologického zatížení se dle vašeho názoru jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

do údolí budou padat splodiny z automobilů

Znečištění ovzduší, hluk, celkové znečištění - odpadky, problémy při haváriích...

Znečištění udolí a protékající říčky

12. Jak často využíváte MHD v Třebíči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 13, 2x až 3x týdněotázka č. 13, Příležitostněotázka č. 13, Vůbecotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec758,33 %58,33 %  
Příležitostně433,33 %33,33 %  
2x až 3x týdně18,33 %8,33 %  

Graf

13. Jste spokojeni se současnou situací MHD v Třebíči?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne240 %16,67 %  
Spíše ano240 %16,67 %  
Ano120 %8,33 %  

Graf

14. Co si myslíte, že by přispělo k zlepšení MHD v Třebíči?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Kdyby autobusy jezdily rychleji a kdyby se v dopravních špičkách snížily intervaly, v nichž autobusy jezdí. Navíc by autobusové linky mohly jezdit například k supermarketům, ne všechny jsou pokud je mi známo autobusy pokryté.

Netuším

Více spojů

Zastávky i mimo Třebíč (nejbližší vesnice v okolí).

15. Jste řidič?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
ne18,33 %8,33 %  

Graf

16. Jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena758,33 %58,33 %  
Muž541,67 %41,67 %  

Graf

17. Jaký je váš status?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student975 %75 %  
Zaměstnanec216,67 %16,67 %  
Nezaměstnaný18,33 %8,33 %  

Graf

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání ukončené maturitné zkouškou763,64 %58,33 %  
Základní vzdělání 218,18 %16,67 %  
Vyšší odborné vzdělání19,09 %8,33 %  
Vysokoškolské vzdělání 19,09 %8,33 %  

Graf

19. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let1083,33 %83,33 %  
26 - 60 let216,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maule, M.Doprava v Třebíči (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://doprava-v-trebici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.