Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doprava za studiem a prací

Doprava za studiem a prací

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Drobníková
Šetření:20. 11. 2013 - 06. 12. 2013
Počet respondentů:264
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro všechny, kteří musí do školy či do zaměstnání dojíždět. Výsledky tohoto dotazníku budou podkladem pro projekt do předmětu Statistické metody v marketingu.

Předem děkujeme za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaký způsob dopravy při jízdě za prací/studiem upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jízdu autem9134,47 %34,47 %  
Jízdu vlakem8331,44 %31,44 %  
Jízdu autobusem7026,52 %26,52 %  
jiné207,58 %7,58 %  

Graf

2. Ohodnoťte na stupnici 1-5, jak jsou pro Vás důležité tyto faktory při výběru způsobu dopravy (1-málo důležité, 5-velmi důležité).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rychlost3.9321.761
Cena3.6631.905
Vzdálenost nádraží/zastávky od místa bydliště3.5381.574
Pohodlí při jízdě3.5871.447
Klid při jízdě3.3561.502
Bezpečí při jízdě3.7121.872
Služby (např. jídelní vůz)2.1741.583
Společnost ostatních cestujících2.5951.627

Graf

3. Co je pro vás klíčové při výběru dopravce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena18871,21 %71,21 %  
Rychlost17265,15 %65,15 %  
Kvalita dopravního prostředku9837,12 %37,12 %  
Kvalita a vstřícnost personálu4416,67 %16,67 %  
Péče o cestující259,47 %9,47 %  

Graf

4. Jaký druh jízdného využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studentské15960,23 %60,23 %  
Obyčejné7327,65 %27,65 %  
Zvýhodněné (IN karta)207,58 %7,58 %  
jiné124,55 %4,55 %  

Graf

5. Jaký druh dopravy z níže uvedených považujete za nejvíce bezpečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jízda vlakem18871,21 %71,21 %  
Jízda autem5018,94 %18,94 %  
Jízda autobusem269,85 %9,85 %  

Graf

6. Průměrně jak dlouho trvá Vaše cesta z místa bydliště do školy/zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než jednu hodinu13049,24 %49,24 %  
1-2 hodiny9134,47 %34,47 %  
Více než 2 hodiny4316,29 %16,29 %  

Graf

7. Kolik průměrně za měsíc utratíte za dopravu za prací/studiem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1000 Kč13852,27 %52,27 %  
1000 - 2000 Kč10439,39 %39,39 %  
Více než 3000 Kč228,33 %8,33 %  

Graf

8. Do jaké z níže uvedených kategorií spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student18469,7 %69,7 %  
Pracující7428,03 %28,03 %  
Nezaměstnaný62,27 %2,27 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2111643,94 %43,94 %  
22-2911543,56 %43,56 %  
30-40155,68 %5,68 %  
41 a více134,92 %4,92 %  
Méně než 1551,89 %1,89 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské17164,77 %64,77 %  
Vysokoškolské6022,73 %22,73 %  
Základní207,58 %7,58 %  
Vyučen/a134,92 %4,92 %  

Graf

11. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17164,77 %64,77 %  
Muž9335,23 %35,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Průměrně jak dlouho trvá Vaše cesta z místa bydliště do školy/zaměstnání?

  • odpověď Méně než jednu hodinu:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen/a na otázku 10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

8. Do jaké z níže uvedených kategorií spadáte?

  • odpověď Pracující:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 a více na otázku 9. Kolik je Vám let?
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-40 na otázku 9. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký způsob dopravy při jízdě za prací/studiem upřednostňujete?

2. Ohodnoťte na stupnici 1-5, jak jsou pro Vás důležité tyto faktory při výběru způsobu dopravy (1-málo důležité, 5-velmi důležité).

3. Co je pro vás klíčové při výběru dopravce?

4. Jaký druh jízdného využíváte?

5. Jaký druh dopravy z níže uvedených považujete za nejvíce bezpečný?

6. Průměrně jak dlouho trvá Vaše cesta z místa bydliště do školy/zaměstnání?

7. Kolik průměrně za měsíc utratíte za dopravu za prací/studiem?

8. Do jaké z níže uvedených kategorií spadáte?

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký způsob dopravy při jízdě za prací/studiem upřednostňujete?

2. Ohodnoťte na stupnici 1-5, jak jsou pro Vás důležité tyto faktory při výběru způsobu dopravy (1-málo důležité, 5-velmi důležité).

3. Co je pro vás klíčové při výběru dopravce?

4. Jaký druh jízdného využíváte?

5. Jaký druh dopravy z níže uvedených považujete za nejvíce bezpečný?

6. Průměrně jak dlouho trvá Vaše cesta z místa bydliště do školy/zaměstnání?

7. Kolik průměrně za měsíc utratíte za dopravu za prací/studiem?

8. Do jaké z níže uvedených kategorií spadáte?

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drobníková, S.Doprava za studiem a prací (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://doprava-za-studiem-a-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.