Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k dostavbě Temelína Ruskou firmou

Postoj k dostavbě Temelína Ruskou firmou

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Korec
Šetření:17. 03. 2014 - 10. 04. 2014
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):7 / 7.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Úlohou dotazníku je zmapovat postoj veřejnosti k dostavbě Jaderné elektrárny Temelín ruskou firmou s ohledem na změněnou politickou situaci a postoj k občanské petici proti dostavbě Temelína ruskou firmou. Jde o rozlišení tří strukturálních aspektů postoje: kognitivního, afektivního a behaviorální predispozice.

Odpovědi respondentů

Na první otázku odpovězte bez ohledu na momentální politickou situaci. Tedy tak, jaký byl váš postoj před Ukrajinskou krizí.

1. S dostavbou Jaderné elektrárny Temelín obecně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5238,24 %38,52 %  
určitě souhlasím3928,68 %28,89 %  
spíše nesouhlasím2417,65 %17,78 %  
určitě nesouhlasím1511,03 %11,11 %  
nedovedu se rozhodnout64,41 %4,44 %  

Graf

2. Souhlasíte, aby Jadernou elektrárnu Temelín dostavila ruská firma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8864,71 %65,19 %  
ano3525,74 %25,93 %  
nevím139,56 %9,63 %  

Graf

3. Znáte petici "Ne dostavbě Temelína ruskou firmou"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám, nevím o ní6648,53 %48,89 %  
vím o ní, ale nečetl|a jsem obsah3324,26 %24,44 %  
četl|a a podepsal|a2921,32 %21,48 %  
četl|a jsem ji, ale nepodepsal|a85,88 %5,93 %  

Graf

Nyní se prosím seznamte s textem petice "Ne dostavbě Temelína ruskou firmou" na www.petice24.com/ne-temelin-rusum

4. Jaký je váš postoj k této petici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s peticí souhlasím, mohu podepsat7353,68 %54,07 %  
s peticí nesouhlasím a nepodepíšu ji4432,35 %32,59 %  
s peticí souhlasím ale nepodepíšu1813,24 %13,33 %  
s peticí úplně nesouhlasím, ale podepíšu ji10,74 %0,74 %  

Graf

5. Jak je při hodnocení petice pro vás rozhodující:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž10879,41 %80 %  
žena2820,59 %20,74 %  

Graf

7. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5085,88 %5,93 %  
4275,15 %5,19 %  
2475,15 %5,19 %  
2164,41 %4,44 %  
2353,68 %3,7 %  
3953,68 %3,7 %  
4853,68 %3,7 %  
3253,68 %3,7 %  
4053,68 %3,7 %  
3842,94 %2,96 %  
ostatní odpovědi 44
30
37
27
46
31
63
20
22
34
54
26
25
52
59
58
65
56
45
36
51
35
55
17
16
33
29
8
53
70
73
64
19
49
0.1
47
01
7958,09 %58,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:37.44
Minimum:17
Maximum:63
Variační rozpětí:46
Rozptyl:140.09
Směrodatná odchylka:11.84
Medián:38
Modus:50

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Souhlasíte, aby Jadernou elektrárnu Temelín dostavila ruská firma?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě nesouhlasím na otázku 1. S dostavbou Jaderné elektrárny Temelín obecně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi četl|a a podepsal|a na otázku 3. Znáte petici "Ne dostavbě Temelína ruskou firmou"?

3. Znáte petici "Ne dostavbě Temelína ruskou firmou"?

 • odpověď neznám, nevím o ní:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava ze závislosti na Rusku=zcela nedůležitá na otázku 5. Jak je při hodnocení petice pro vás rozhodující:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sounáležitost s Ukrajinci=zcela nedůležitá na otázku 5. Jak je při hodnocení petice pro vás rozhodující:

4. Jaký je váš postoj k této petici?

 • odpověď s peticí nesouhlasím a nepodepíšu ji:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava ze závislosti na Rusku=zcela nedůležitá na otázku 5. Jak je při hodnocení petice pro vás rozhodující:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Souhlasíte, aby Jadernou elektrárnu Temelín dostavila ruská firma?
 • odpověď s peticí souhlasím, mohu podepsat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi četl|a a podepsal|a na otázku 3. Znáte petici "Ne dostavbě Temelína ruskou firmou"?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S dostavbou Jaderné elektrárny Temelín obecně:

2. Souhlasíte, aby Jadernou elektrárnu Temelín dostavila ruská firma?

3. Znáte petici "Ne dostavbě Temelína ruskou firmou"?

4. Jaký je váš postoj k této petici?

5. Jak je při hodnocení petice pro vás rozhodující:

6. Vaše pohlaví:

7. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S dostavbou Jaderné elektrárny Temelín obecně:

2. Souhlasíte, aby Jadernou elektrárnu Temelín dostavila ruská firma?

3. Znáte petici "Ne dostavbě Temelína ruskou firmou"?

4. Jaký je váš postoj k této petici?

5. Jak je při hodnocení petice pro vás rozhodující:

6. Vaše pohlaví:

7. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korec, P.Postoj k dostavbě Temelína Ruskou firmou (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dostavit-temelin-ruskou-firm.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.