Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití dotací podnikateli v ČR i SR

Využití dotací podnikateli v ČR i SR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Pavlíčková
Šetření:29. 07. 2016 - 12. 08. 2016
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.25
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jež bude sloužit jako podklad pro mou diplomovou práci, ve které se zabývám formami podpory pro podnikatele v České i Slovenské republice. Tímto bych prosila o vyplnění pouze drobné podnikatele nebo majitele podniků s maximálně 250 zaměstnanci, se sídlem v ČR nebo SR. Děkuji za Váš čas a ochotu.

Renata Pavlíčková

Odpovědi respondentů

1. Jsem podnikatelem v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ČR24100 %100 %  

Graf

2. Počet zaměstnanců v podniku je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 102083,33 %83,33 %  
11-5028,33 %8,33 %  
51-25028,33 %8,33 %  

Graf

3. Jak dlouho již podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než 5 let1458,33 %58,33 %  
do 2 let625 %25 %  
3-5 let416,67 %16,67 %  

Graf

4. Využil/a jste někdy během podnikání evropské/státní/krajské podpory podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1875 %75 %  
ano625 %25 %  

Graf

5. Jaký typ podpory jste zvolil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
financování z prostředků státního rozpočtu nebo ze strukturálních fondů EU583,33 %20,83 %  
jiné116,67 %4,17 %  

Graf

6. Vyhledal/a jste si a realizoval/a danou podporu v podnikání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
najal/a jsem si firmu, která mi pomohla s výběrem podpory a její realizací350 %12,5 %  
sám/sama233,33 %8,33 %  
kombinace předchozích možností116,67 %4,17 %  

Graf

7. Z jakého důvodu jste podporu nevyužil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek dostupných informací o možnostech podpory844,44 %33,33 %  
příliš složitá administrativa527,78 %20,83 %  
nepřehlednost v dostupných podporách pro podnikatele316,67 %12,5 %  
Pro můj obor podpora neexistuje15,56 %4,17 %  
nechci žít z něčeho, co (nad)stát ukradl jiným15,56 %4,17 %  
dotace deformuji trh15,56 %4,17 %  
dotace jsou zlo15,56 %4,17 %  
nesouhlasim s jakoukoliv dotaci,dotace jsou zlo15,56 %4,17 %  
Nejsou pro můj obor k dispozici 15,56 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlíčková, R.Využití dotací podnikateli v ČR i SR (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dotace-pro-podnikatele-2016.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.