Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotace z EU pro město Mělník

Dotace z EU pro město Mělník

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Žaneta Fořtíková
Šetření:26. 03. 2015 - 02. 04. 2015
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

jsem studentkou 3. ročníku oboru Management firem na Vyšší odborné škole v Roudnici nad Labem.

Chtěla bych Vás požádat o pár minut strávených tímto dotazníkem. Mým cílem je především zjistit, jestli občané města Mělník ví něco o dotacích, popřípadně jestli vidí nějaké změny po poskytnutí příslušných dotací pro své město.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7068,63 %68,63 %  
muž3231,37 %31,37 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 26 letotázka č. 3, 27-50 letotázka č. 3, 51 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-50 let5452,94 %52,94 %  
do 26 let4140,2 %40,2 %  
51 a více76,86 %6,86 %  

Graf

3. Víte o dotacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 4, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7977,45 %77,45 %  
ne2221,57 %21,57 %  
nevím10,98 %0,98 %  

Graf

4. Víte, na co se využívají dotace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- pro zájmové kroužky a aktivity - jako kapitál pro začátek podnikání - zvelebování, úpravu a opravu měst, parků, budov, škol atd.

...

Aby přispívali na rozvoj atp.

ano

Ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

Ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

Ano vim

ano vim

Ano...

ČÁSTEČNĚ

Dopomáhají dofinancovat projekty .

Dotace je formou poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z územního rozpočtu). Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel. Je třeba dodat, že neexistuje přesná hranice či rozdíl, mezi grantem a dotací. Jediným rozdílem je snad přesnější účelovost a specifika grantu, na rozdíl od dotace. Dotace se také obyčejně chápe jako veřejná podpora zejména investičních nákladů projektu. Obecně je program nazýván dotací pokud spolufinancuje podíl 80-ti a více procent investičních nákladů projektu.

Dotace se používají,třeba na rozšíření mesta,opravy atd

Dotací je více.Záleží na co je potřeba.Příspěvek peněz.

Infrastruktura, skolstvi...

jsou to finanční prostředky pro nejrůznější využití. záleží na podmínkách dotace.

K rozkradani našich dani a ke korupci

Kompostéry? Cyklostezka? Na protipovodňovou hráz. Na opravu střechy krytého bazénu.

kultura, opravy města, rozpočet města

matně

Momentálně na opravu bazénu mělník, který se bude renovovat snad k lepšímu :-)

na financování navrhnutych projektu aj.

Na opravu, budování či koupi veřejně prospěšných budov, zařízení, věcí, atd.

Na opravy nemovitostí, silnic.... Zkulturňování okolí

na opravy, renovace, do škol, apod.

Na podnikání na sport, pro děti.

na podporu rozvoje města

na podporu veřejných projektů

na rekonstrukce, dopravní infrastrukturu

Na rozvoj města

na rozvoj turistického ruchu, vzdělávání, zaměstaní atd

Na rozvojové projekty a podporu užitečných, ale i naprosto zbytečných věcí.

Na různé projekty zvelebující město. Tam, kde nelze očekávat zisk, ale je to užitečné.

na spoustu věcí

Na spoustu věcí, od rozšiřování infrastruktury až po zarybňování revírů.

Na vse

na vše

Na vylepšení žití občanů.

Na vylepšování města, stavbu různých hřišt', budov pro volný čas...

Na zkvalitnění kultury, dopravy, apod v daném městě.

Na zkvalitneni zivota v ruznych odvětvích

Na zlepšování kulturního, životního, prostředí měst a obcí. Dále na různé stavby atd.

Na znovuobnovení památek a na různé věci ohledně prace a skolstvi

např na výstavbu hřišť, nákup pomůcek do škol atd..

Např pro rozvoj města. Kanalizaci, prispevky školám na různé projekty apod.

např. na školení zaměstnanců, tvorbu pracovních míst, pro školy(vybavení, zabezpečení, učebnice apod.)

Např. opravy památek, infrastruktury

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne.

netuším

Nevím

Nevím přesně

Oprava a vystavba

Opravy,rekonstrukce,zateplováni

Peněžitý dar od státu k rozvoji některých činností města , nebo k opravám budov atd.

peněžitý dar, příspěvek od státu, např. revitalizace

Peněžní dar od státu.

podle toho jaké, státní nebo evropské?

Podle toho, na co jsou vypsane dotační tituly

Podpora rozvoje

Podpora určitého projektu

Pokrývají mnoho oblastí veřejného života.

pro města a obce za různé výstavby,přestavby a jiné

Pro pomoc městu realizovat projekty z finanční stránky

pro rozvoj města/obce

PŘEDEVŠÍM NA VÝSTAVBU

rekonstrukce, podpora projektů, zvýšení bezpečnosti

Rekonstrukce, zateplování, ekologie, revitalizace, modernizace

renovace, nákup

Revitalizace

revitalizace náměstí atd..

Revitalizace, zaměstnanost, rekonstrukce domů, apod.

revitalizace,opravy

silnice, dětská hřiště, parky .. ?

so

sport, podnikání....

Téměř na všechny veřejné statky, na podporu veřejného prostředí a podporu v podnikání.

údržba silnic, výstavba nových projektů, oprava autobusových zastávek

Veřejné projekty

vše

Všeobecného ano, konkrétně na co vse na MK ne.

Zlepšování prostředí pro život, ekologie....

zlepšování životního prostředí, školství, úspory energií, odpadové hospodářství

5. Pomohly někdy dotace městu Mělník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 6, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8584,16 %83,33 %  
ne109,9 %9,8 %  
nevím65,94 %5,88 %  

Graf

6. Viděli jste, nebo pocítili nějaké změny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 7, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6467,37 %62,75 %  
ne2930,53 %28,43 %  
nevím22,11 %1,96 %  

Graf

7. Víte, na co je město Mělník využívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 8, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5559,14 %53,92 %  
ne3840,86 %37,25 %  

Graf

8. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Revitalizaci historického centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6873,12 %66,67 %  
ne2526,88 %24,51 %  

Graf

9. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na snížení energické náročnosti MŠ Pod Vrchem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6772,04 %65,69 %  
ano2627,96 %25,49 %  

Graf

10. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Veřejné víceúčelové hřiště ZŠ Blahoslavová

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7075,27 %68,63 %  
ano2223,66 %21,57 %  
nevím11,08 %0,98 %  

Graf

11. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Rekonstrukci zastávek městské hromadné dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6368,48 %61,76 %  
ne2931,52 %28,43 %  

Graf

12. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Rekonstrukci místních komunikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 13, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5054,35 %49,02 %  
ne4043,48 %39,22 %  
nevím22,17 %1,96 %  

Graf

13. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Varovný systém ochrany před povodněmi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 14, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4752,22 %46,08 %  
ne4246,67 %41,18 %  
nevím11,11 %0,98 %  

Graf

14. Jakou dotaci byste chtěli pro město Mělník?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dotaci Na rozvoj dětských růst a zábavypro mladistve

Na obnovu komunikací v okrajových částech melnika

...

...

1000000

100000000

Aby konečně taky něco Mělník udělal na Vehlovicích z dotací...třeba chodníky,je to děs..

bazen

bikepark

Budování cyklostezek, rekonstrukce povrchu silnic, chodníků, revitalizace sídlišť a dalších ohyzdných staveb z minulé doby

co nejvyssi

do školství

Dotace na detska hriste

Dotace jako institut by měly být úplně zrušeny.

Dotace na opravu areálu FC Mělník

Dotace na rekonstrukce panelových domů. To by opravdu zasloužilo.

dotace pro útulek

Dotaci na detske hriste

Dotaci na opravu náměstí Karla IV.

Dotaci na opravu silnic a to konkrétně cestu do města a z města!!!

dotaci na opravy stávajících veřejných dětských hřišť, dotaci na zřízení kontejnerů na tříděný odpad konkrétně na bioodpad

dotaci na projekt zdravé město

Dotaci na výsadbu stromů a úpravu parků.

Dotaci na zlepšení místní nemocnice.

Dotaze na obnovu spodního náměstí a přestavbu těchto "ošklivých" budov

Házenkářské hřiště je v katastrofickém stavu !!!

Hodne penez

Kanalizace ve všech lokalitách, pokud tam není

Me by bohate stačilo, kdyby nam snizili dane.

Myslím že Mělník dostal již dostatek dotací, které nejsou nikde vidět. A když se jedná o hřiště pro děti tak dělá pan starosta že nic....Rákosníčka jsme my, maminky, vybojovali. Pan starosta se k tomu moc neměl, ba naopak. Ale pro rozhovor do novin se tvářil, jako by to byl jeho nápad a jeho práce. Dotace na dětská hřoště by byla na Mělníku potřeba, teda ted už ne. Teď se o to mělnické maminky postaraly sami

na chodníky a pruhy pro cyklisty, údržba vzhledu a čistoty města, opravy devastovaných budov, velký obchvat města

na kanalizace, místa pro vyžití dětí, na školství

Na kanalizaci ve všech částech města

Na kulturu, zeleň.

na nemocnici

na obnovu nám.Karla IV,aby vypadalo jako začátkem 70-tých let

na opravu zimního stadionu

na opravu zimního stadionu

Na podporu projektu zdravého města

Na podporu sportu a jiných volnočasových aktivit.

na podporu volnočasových aktivit (sport, kultura)

Na rekonstrukci nám. Karla IV

Na rekonstrukci spodního náměstí

na semafory před školou Jungmanovy sady,určité silnice

Na skutečný obchvat města. Ne na průtah městem, který je nyní budován.

Na sportoviště, hřiště, cyklostezky, parkovací dům

Na údržbu zámku

na výstavbu dětských hřišť

Např. Zřízení parku s dětským hřištěm, revitalizace dalších částí Mělníka, ne pouze centrum.

neplacené parkoviště poblíž náměstí

netuším

Nevím

nevim

Nevím

nevím

Nevím

Nevim

Nevím

Nevim

nevím

nevím

Nežiji zde.

nová hřiště ráda bych i něco co se týká oživení centra města Mělník

OBCHVAT

obchvat

Okruh okolo Melnika

Oprava baráku

oprava stávajících dětských hřišť

Oprava Zámku

Podpora sportu Podpora pro rodice s detmi,resp.pro deti-vice krouzku,detskych hrist,vice mist ve skolkach

Pomoc při rekonstrukcích budov ve městě a okolí (Mlazice,Blata atp.)

pro Hřiště pro děti

pro rozvoj hřišt pro děti a dorost

Realizovat dětské hřiště

Rekonstrukce namesti Karla ctvrteho

revitalizace Karlova náměstí

Revitalizace nám. Karla IV.

revitalizace parku na Polabí

revitalizace parku na Polabí

Rozšíření cyklostezky

Silnice

školky

udržba a stavba nových děských hřišť , údržba a výsadba zeleně..

Utulek pro opustena zvirata

Více dotací pro vzdělávání a děti. Kulturu kino.

Více prostoru pro dětská hřiště

Záleží na vypsaných dotačních titulech v novém programovacím období, bylo by vhodné aby město zažádalo o dotace na financování aktivit souvisejících s rozvojem města, jak rozvojem služeb pro občany města, tak rozvojem infrastruktury. Kdyby dopadla nějaká dotace na revitalizaci náměstí Karla IV. byla by to bomba.

Zvelebení městských parků a dětských hřišť

15. V budoucnu se budete více zajímat o dotace pro Vaše město?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5662,92 %54,9 %  
ne3134,83 %30,39 %  
nevím22,25 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Viděli jste, nebo pocítili nějaké změny?

  • odpověď ne:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Pomohly někdy dotace městu Mělník?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Víte o dotacích?

4. Víte, na co se využívají dotace?

5. Pomohly někdy dotace městu Mělník?

6. Viděli jste, nebo pocítili nějaké změny?

7. Víte, na co je město Mělník využívá?

8. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Revitalizaci historického centra?

9. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na snížení energické náročnosti MŠ Pod Vrchem?

10. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Veřejné víceúčelové hřiště ZŠ Blahoslavová

11. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Rekonstrukci zastávek městské hromadné dopravy?

12. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Rekonstrukci místních komunikací?

13. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Varovný systém ochrany před povodněmi ?

14. Jakou dotaci byste chtěli pro město Mělník?

15. V budoucnu se budete více zajímat o dotace pro Vaše město?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Víte o dotacích?

4. Víte, na co se využívají dotace?

5. Pomohly někdy dotace městu Mělník?

6. Viděli jste, nebo pocítili nějaké změny?

7. Víte, na co je město Mělník využívá?

8. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Revitalizaci historického centra?

9. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na snížení energické náročnosti MŠ Pod Vrchem?

10. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Veřejné víceúčelové hřiště ZŠ Blahoslavová

11. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Rekonstrukci zastávek městské hromadné dopravy?

12. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Rekonstrukci místních komunikací?

13. Víte o tom, že město Mělník získalo dotaci na Varovný systém ochrany před povodněmi ?

14. Jakou dotaci byste chtěli pro město Mělník?

15. V budoucnu se budete více zajímat o dotace pro Vaše město?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fořtíková, Ž.Dotace z EU pro město Mělník (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotace-z-eu-pro-mesto-melnik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.