Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazní pro spotřebitele potravin

Dotazní pro spotřebitele potravin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Říha
Šetření:28. 03. 2012 - 04. 04. 2012
Počet respondentů:211
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit, jaké výrobky spotřebitelé nejčastěji nakupují, kde je nakupují, a jaké informace jsou pro ně při nákupu důležité.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13764,93 %64,93 %  
Muž7435,07 %35,07 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3015071,09 %71,09 %  
31-403014,22 %14,22 %  
11-20125,69 %5,69 %  
41-5094,27 %4,27 %  
61 a více62,84 %2,84 %  
51-6041,9 %1,9 %  

Graf

3. Místo Vašeho bydliště (Podle počtu obyvatel):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 a více7234,12 %34,12 %  
50 - 100 0005325,12 %25,12 %  
0 - 10 0005124,17 %24,17 %  
10 - 50 0003516,59 %16,59 %  

Graf

4. Nakupujete potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano17683,41 %83,41 %  
Spíše ano2813,27 %13,27 %  
Spíše ne73,32 %3,32 %  

Graf

5. Jak často nakupujete potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně 15372,51 %72,51 %  
Jednou týdně 3918,48 %18,48 %  
Několikrát do měsíce 167,58 %7,58 %  
Jednou do měsíce20,95 %0,95 %  
denně10,47 %0,47 %  

Graf

6. Je pro Vás důležitá spíše cena nebo kvalita výrobku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Cena vs. Kvalita2-1-0-1-20.4170.954

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Jaké potraviny nejčastěji nakupujete (1 - nejčastější, 5 – nejméně často)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Maso3.1521.588
Masné výrobky3.1181.621
Ryby3.8721.23
Vejce3.5591.706
Mléko2.631.873
Mléčné výrobky2.0571.343
Obiloviny2.721.443
Luštěniny3.6451.329
Ovoce a zelenina1.8011.069
Nápoje2.5832.272
Jiné2.7061.26

Graf

8. Kde potraviny nejčastěji nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Supermarket (Samoobslužná prodejna s nabídkou převážně potravinářského zboží denní potřeby a s doplňkovým nepotravinářským zbožím (drogerie, tisk). Prodejní plocha supermarketů se pohybuje v rozmezí od 400 do 2500 m2.)13865,4 %65,4 %  
Hypermarket (Samoobslužná velkokapacitní a maloobchodní prodejna s širokou nabídkou potravinářského a nepotravinářského zboží pod jednou střechou, s prodejní plochou větší než 2500 m2.)5526,07 %26,07 %  
Běžný obchod, večerka167,58 %7,58 %  
Dle potřeby10,47 %0,47 %  
maso-řezník, ovoce zelenina ve specializovaném obchodě a podobně10,47 %0,47 %  

Graf

9. Které obchody nejčastěji navštěvujete (Vyberte 3 nejčastější)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tesco10047,39 %47,39 %  
Kaufland7435,07 %35,07 %  
Billa6932,7 %32,7 %  
Albert supermarket6731,75 %31,75 %  
Lidl6028,44 %28,44 %  
Globus6028,44 %28,44 %  
Jiné5023,7 %23,7 %  
Penny market4521,33 %21,33 %  
Albert hypermarket4018,96 %18,96 %  
Interspar2813,27 %13,27 %  
Terno2712,8 %12,8 %  
Žabka94,27 %4,27 %  
Flop41,9 %1,9 %  

Graf

10. Sledujete informace uváděné na etiketách kupovaných výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8942,18 %42,18 %  
Rozhodně ano6530,81 %30,81 %  
Spíše ne5425,59 %25,59 %  
Rozhodně ne20,95 %0,95 %  
Nevím10,47 %0,47 %  

Graf

11. Víte, které informace jsou povinně uváděné na etiketách výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano12056,87 %56,87 %  
Spíše ne4822,75 %22,75 %  
Rozhodně ano219,95 %9,95 %  
Nevím146,64 %6,64 %  
Rozhodně ne83,79 %3,79 %  

Graf

12. Které informace jsou pro Vás jako spotřebitele důležité (1- nejvýznamnější, 5 - nevýznamný)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Název obchodní firmy a sídlo výrobce nebo dovozce, nebo prodávajícího nebo balírny2.91.663
Údaj o množství výrobku2.0051.047
Datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti1.3180.501
Údaj o způsobu skladování2.8911.254
Údaj o způsobu použití2.8861.343
Údaj o určení potraviny v případě potraviny pro zvláštní výživu3.0331.975
Údaj o složení potraviny1.7010.901
Označení šarže3.7821.659
V případě nutnosti údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí2.5311.87
Údaj o ošetření ionizujícím zářením, pokud bylo aplikováno3.461.973
Údaj o výživové (nutriční) hodnotě2.5781.817
V některých případech údaj o třídě jakosti2.5971.643
Jiné3.2841.313

Graf

13. Preferujete při nákupu české výrobky (Výrobky od českých výrobců)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10951,66 %51,66 %  
Rozhodně ano4119,43 %19,43 %  
Spíše ne3818,01 %18,01 %  
Nevím209,48 %9,48 %  
Rozhodně ne31,42 %1,42 %  

Graf

14. Sledujete při nákupu, zda je výrobek označený nějakým logem (Např. Klasa, Český výrobek atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8841,71 %41,71 %  
Spíše ne7435,07 %35,07 %  
Rozhodně ano2511,85 %11,85 %  
Rozhodně ne178,06 %8,06 %  
Nevím73,32 %3,32 %  

Graf

15. Jsou pro Vás jako pro spotřebitele takto označené výrobky více atraktivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10650,24 %50,24 %  
Spíše ne5224,64 %24,64 %  
Rozhodně ano3416,11 %16,11 %  
Rozhodně ne199 %9 %  

Graf

16. Jáka loga znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KLASA 19491,94 %91,94 %  
Český výrobek 11253,08 %53,08 %  
Česká kvalita 9946,92 %46,92 %  
Loga pro ekologické zemědělství7334,6 %34,6 %  
Regionální potravina6329,86 %29,86 %  
Jiné2411,37 %11,37 %  
Vím co jím 209,48 %9,48 %  
Domácí výrobky188,53 %8,53 %  
Zdravá potravina157,11 %7,11 %  
Certified E-Friendly Food (CEFF)146,64 %6,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Víte, které informace jsou povinně uváděné na etiketách výrobků?

  • odpověď Spíše ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Certified E-Friendly Food (CEFF) na otázku 16. Jáka loga znáte?

12. Které informace jsou pro Vás jako spotřebitele důležité (1- nejvýznamnější, 5 - nevýznamný)?

  • odpověď Údaj o ošetření ionizujícím zářením, pokud bylo aplikováno=5:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V případě nutnosti údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí=5 na otázku 12. Které informace jsou pro Vás jako spotřebitele důležité (1- nejvýznamnější, 5 - nevýznamný)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Místo Vašeho bydliště (Podle počtu obyvatel):

4. Nakupujete potraviny?

5. Jak často nakupujete potraviny?

6. Je pro Vás důležitá spíše cena nebo kvalita výrobku?

7. Jaké potraviny nejčastěji nakupujete (1 - nejčastější, 5 – nejméně často)?

8. Kde potraviny nejčastěji nakupujete?

9. Které obchody nejčastěji navštěvujete (Vyberte 3 nejčastější)?

10. Sledujete informace uváděné na etiketách kupovaných výrobků?

11. Víte, které informace jsou povinně uváděné na etiketách výrobků?

12. Které informace jsou pro Vás jako spotřebitele důležité (1- nejvýznamnější, 5 - nevýznamný)?

13. Preferujete při nákupu české výrobky (Výrobky od českých výrobců)?

14. Sledujete při nákupu, zda je výrobek označený nějakým logem (Např. Klasa, Český výrobek atd.)?

15. Jsou pro Vás jako pro spotřebitele takto označené výrobky více atraktivní?

16. Jáka loga znáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Místo Vašeho bydliště (Podle počtu obyvatel):

4. Nakupujete potraviny?

5. Jak často nakupujete potraviny?

6. Je pro Vás důležitá spíše cena nebo kvalita výrobku?

7. Jaké potraviny nejčastěji nakupujete (1 - nejčastější, 5 – nejméně často)?

8. Kde potraviny nejčastěji nakupujete?

9. Které obchody nejčastěji navštěvujete (Vyberte 3 nejčastější)?

10. Sledujete informace uváděné na etiketách kupovaných výrobků?

11. Víte, které informace jsou povinně uváděné na etiketách výrobků?

12. Které informace jsou pro Vás jako spotřebitele důležité (1- nejvýznamnější, 5 - nevýznamný)?

13. Preferujete při nákupu české výrobky (Výrobky od českých výrobců)?

14. Sledujete při nákupu, zda je výrobek označený nějakým logem (Např. Klasa, Český výrobek atd.)?

15. Jsou pro Vás jako pro spotřebitele takto označené výrobky více atraktivní?

16. Jáka loga znáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Říha, M.Dotazní pro spotřebitele potravin (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotazni-pro-spotrebitele-pot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.