Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník – vzdělávání dospělých osob starajících se o osobu blízkou

Dotazník – vzdělávání dospělých osob starajících se o osobu blízkou

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:mirka Urbanová
Šetření:29. 12. 2015 - 12. 01. 2016
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen lidem pečujícím o osobu blízkou, tzn. převážně je určen ženám a mužům pečujícím o jedno dítě do 10-ti let,či 2 děti do 15-ti let a dále rodiče pečující o hendikepované dítě do věku 26-ti let.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1986,36 %86,36 %  
muž313,64 %13,64 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-30otázka č. 3, 30-45otázka č. 3, 45-55otázka č. 3, 55 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-451150 %50 %  
18-30836,36 %36,36 %  
45-55313,64 %13,64 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [o Střední odborné (výuční list)otázka č. 4, o Úplně střední odborné (maturita)otázka č. 4, o Vyšší odbornéotázka č. 4, o Vysokoškolské 1. stupně (Bc.)otázka č. 4, o Vysokoškolské vzdělání 2. stupně (Ing.)otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o Úplně střední odborné (maturita)1254,55 %54,55 %  
o Vysokoškolské vzdělání 2. stupně (Ing.)418,18 %18,18 %  
o Vyšší odborné29,09 %9,09 %  
o Střední odborné (výuční list)29,09 %9,09 %  
o Vysokoškolské 1. stupně (Bc.)29,09 %9,09 %  

Graf

4. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [o PRACUJIotázka č. 5, o PRACUJI A PEČUJI O OSOBU BLÍZKOUotázka č. 5, o PLNĚ SE VĚNUJÍ PÉČI O OSOBU BLÍZKOUotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o PRACUJI1045,45 %45,45 %  
o PRACUJI A PEČUJI O OSOBU BLÍZKOU836,36 %36,36 %  
o PLNĚ SE VĚNUJÍ PÉČI O OSOBU BLÍZKOU418,18 %18,18 %  

Graf

5. Pokud jste zaškrtl/a první, nebo druhou odpověď, nabídl Vám zaměstnavatel nějaké zvýhodnění? Např. práci na částečný úvazek, možnost vrácení se do zaměstnání apod? Prosím napište jaké

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1150 %50 %  
ne, jsem osvč14,55 %4,55 %  
Bohuzel ne14,55 %4,55 %  
žádné14,55 %4,55 %  
3. odpověď14,55 %4,55 %  
ano, v září se vrátím zpět do svého zaěstnání, ale na jinou pozici14,55 %4,55 %  
nenabídl14,55 %4,55 %  
-14,55 %4,55 %  
když jsem chtěla pečovat o osobu blízkou zaměstnavatel mi nabídl pouze zkrácený úvazek14,55 %4,55 %  
Ano, volit si dny, kdy mohu do práce14,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi uvolnění na doprovod k lékaři
ano
29,09 %9,09 % 

Graf

6. Máte podvědomí o formách vzdělávání dospělých (např.: konference, workshop, školení, koučing, výměna zkušeností, distanční vzdělávání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1672,73 %72,73 %  
Ne627,27 %27,27 %  

Graf

7. Slyšel/a jste někdy o těchto formách vzdělávání? Pokud ano, o jakých a kde?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne522,73 %22,73 %  
kurzy a školení u mého zaměstnavatele14,55 %4,55 %  
ano, jsem lektorka :-)14,55 %4,55 %  
o všech, pravděpodobně v hromadných sdělovacích prostředcích 14,55 %4,55 %  
V mediich14,55 %4,55 %  
školení, distanční vzdělávání - zaměstnavatel, škola14,55 %4,55 %  
distanční vzděkávání - nyní studuji VŠ formou kombinovaného studia14,55 %4,55 %  
neslyšela14,55 %4,55 %  
internet, osobní zkušenost14,55 %4,55 %  
Ne neslysela14,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi U3věku, Lidové školy, Kluby seniorů
o
školení v ráci zaměstnání
ano, workshopy, školení, přes internet
Koučink- ve škole, workshop- účastnila jsem se
Ve škole, předmět Andragogika
ve škole
ano
836,36 %36,36 % 

Graf

8. Měl/a byste zájem se vzdělávat, pokud by to umožnilo rychlejší návrat do pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1986,36 %86,36 %  
Ne313,64 %13,64 %  

Graf

9. Měl/a byste zájem se vzdělávat, kdybyste si musel/a toto vzdělání zaplatit sám/sama a věnovat se mu ve volném čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1568,18 %68,18 %  
Ne731,82 %31,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urbanová, m.Dotazník – vzdělávání dospělých osob starajících se o osobu blízkou (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dotaznik--vzdelavani-dospely.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.