Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník akulturačního stresu

Dotazník akulturačního stresu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Cerha
Šetření:21. 08. 2015 - 30. 08. 2015
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):34 / 34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Vážená účastnice výzkumu, Vážený účastníku výzkumu,

Následující dotazník se věnuje stresu vznikajícímu v důsledku kontaktu s cizí kulturou.

Dotazník obsahuje 25 konstatování a 9 doplňujících otázek. U konstatování prosím posuďte na čtyřbodové škále, nakolik s daným výrokem souhlasíte. (souhlasím – spíše souhlasím – spíše nesouhlasím- nesouhlasím). Vyplnění trvá zhruba 5 minut. Dotazník je určen všem respondentům, kteří mají zkušenost s pobytem v zahraničí. Předem děkuji za Vaši spolupráci. 

Odpovědi respondentů

1. Změna prostředí při cestování představuje zátěž pro psychiku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5939,33 %39,33 %  
spíše nesouhlasím3825,33 %25,33 %  
souhlasím3422,67 %22,67 %  
nesouhlasím1912,67 %12,67 %  

Graf

2. Považuji se za optimistu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6543,33 %43,33 %  
souhlasím4127,33 %27,33 %  
spíše nesouhlasím3624 %24 %  
nesouhlasím74,67 %4,67 %  
spíše nesouhlasím10,67 %0,67 %  

Graf

3. Pokud cestuji, snažím se vyhledávat kontakt s místními obyvateli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6644 %44 %  
souhlasím4328,67 %28,67 %  
spíše nesouhlasím3523,33 %23,33 %  
nesouhlasím64 %4 %  

Graf

4. Před zahraniční cestou studuji kulturu a historii dané země.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6644 %44 %  
souhlasím4530 %30 %  
spíše nesouhlasím3020 %20 %  
nesouhlasím96 %6 %  

Graf

5. Se svými přáteli sdílím radosti i starosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8657,33 %57,33 %  
spíše souhlasím4932,67 %32,67 %  
spíše nesouhlasím138,67 %8,67 %  
nesouhlasím21,33 %1,33 %  

Graf

6. Setkání s novou a neznámou kulturou může představovat šok.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6342 %42 %  
souhlasím4429,33 %29,33 %  
spíše nesouhlasím3624 %24 %  
nesouhlasím74,67 %4,67 %  

Graf

7. Při dosahování mnou stanovených cílů věřím ve své schopnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7650,67 %50,67 %  
souhlasím5738 %38 %  
spíše nesouhlasím1711,33 %11,33 %  

Graf

8. Při cestování se snažím respektovat místní zvyky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10167,33 %67,33 %  
spíše souhlasím4731,33 %31,33 %  
nesouhlasím10,67 %0,67 %  
spíše nesouhlasím10,67 %0,67 %  

Graf

9. Na věci, které se dějí okolo, nemám téměř žádný vliv.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7248 %48 %  
spíše souhlasím3926 %26 %  
nesouhlasím2718 %18 %  
souhlasím128 %8 %  

Graf

10. V mé rodině jsou lidé, kteří mě v těžkých obdobích podpoří.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10368,67 %68,67 %  
spíše souhlasím3624 %24 %  
spíše nesouhlasím85,33 %5,33 %  
nesouhlasím32 %2 %  

Graf

11. Před cestou do zahraničí se snažím naučit alespoň základní fráze v místním jazyce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7147,33 %47,33 %  
spíše souhlasím5134 %34 %  
spíše nesouhlasím1912,67 %12,67 %  
nesouhlasím96 %6 %  

Graf

12. Ochutnávám rád exotickou kuchyni.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8556,67 %56,67 %  
spíše souhlasím3523,33 %23,33 %  
spíše nesouhlasím2114 %14 %  
nesouhlasím96 %6 %  

Graf

13. Prvotní nadšení při setkání s novou kulturou často později vystřídá zmatek až úzkost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7147,33 %47,33 %  
nesouhlasím4630,67 %30,67 %  
spíše souhlasím2718 %18 %  
souhlasím64 %4 %  

Graf

14. Při cestě do zahraničí se snažím zjistit co nejvíce o místních zvycích.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7046,67 %46,67 %  
souhlasím5536,67 %36,67 %  
spíše nesouhlasím2114 %14 %  
nesouhlasím42,67 %2,67 %  

Graf

15. Pokud mám těžkosti, obrátím se na některého člena mé rodiny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6845,33 %45,33 %  
spíše souhlasím4832 %32 %  
spíše nesouhlasím2718 %18 %  
nesouhlasím74,67 %4,67 %  

Graf

16. Před cestou do zahraničí nepovažuji za důležité vyhledávat si informace o dané kultuře.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8556,67 %56,67 %  
spíše nesouhlasím4932,67 %32,67 %  
spíše souhlasím96 %6 %  
souhlasím74,67 %4,67 %  

Graf

17. Kulturní rozmanitost vnímám pozitivně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9563,33 %63,33 %  
spíše souhlasím4530 %30 %  
spíše nesouhlasím85,33 %5,33 %  
nesouhlasím21,33 %1,33 %  

Graf

18. Pobyt v cizí kultuře může vést k dočasným fyzickým a psychickým potížím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5738 %38 %  
spíše nesouhlasím5234,67 %34,67 %  
souhlasím2416 %16 %  
nesouhlasím1711,33 %11,33 %  

Graf

19. Nečiní mi problém držet se stanovených předsevzetí, ikdyž musím změnit prostředky k jejich dosažení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7147,33 %47,33 %  
spíše nesouhlasím4731,33 %31,33 %  
souhlasím2516,67 %16,67 %  
nesouhlasím74,67 %4,67 %  

Graf

20. Odlišné kulturní zvyky nejsou dobré nebo špatné, ale prostě jiné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8657,33 %57,33 %  
spíše souhlasím5134 %34 %  
spíše nesouhlasím128 %8 %  
nesouhlasím10,67 %0,67 %  

Graf

21. Nemám důvěru ve správnost svých rozhodnutí v obtížných situacích.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6342 %42 %  
nesouhlasím4328,67 %28,67 %  
spíše souhlasím3624 %24 %  
souhlasím85,33 %5,33 %  

Graf

22. Pokud cestuji, snažím se o navštívené zemi zjistit co nejvíce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6644 %44 %  
spíše souhlasím5939,33 %39,33 %  
spíše nesouhlasím2114 %14 %  
nesouhlasím42,67 %2,67 %  

Graf

23. Nemám přátele, na které se mohu obrátit, pokud jsem ve stresu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9060 %60 %  
spíše nesouhlasím4731,33 %31,33 %  
spíše souhlasím85,33 %5,33 %  
souhlasím53,33 %3,33 %  

Graf

24. Určitá míra psychické nepohody je v cizím prostředí normální.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7449,33 %49,33 %  
souhlasím5335,33 %35,33 %  
spíše nesouhlasím2315,33 %15,33 %  

Graf

25. Zvyky v mé kultuře se v zásadě neliší od zvyků jiných kultur.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7348,67 %48,67 %  
nesouhlasím4630,67 %30,67 %  
spíše souhlasím2718 %18 %  
souhlasím42,67 %2,67 %  

Graf

26. Nakolik se považujete za vnímavou/vnímavého ke kulturním odlišnostem? Ohodnoťte na škále 1-5 (tzv. školní hodnocení 1=nejlepší, 5=nejhorší).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28556,67 %56,67 %  
33926 %26 %  
12315,33 %15,33 %  
421,33 %1,33 %  
510,67 %0,67 %  

Graf

27. Nakolik zvládáte stresové situace? Ohodnoťte na škále 1-5 (tzv. školní hodnocení 1=nejlepší, 5=nejhorší).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35134 %34 %  
24932,67 %32,67 %  
43120,67 %20,67 %  
1138,67 %8,67 %  
564 %4 %  

Graf

28. Představte si Váš nejnáročnější zahraniční pobyt z hlediska kontaktu s navštívenou kulturou. Nakolik jste zvládl/a adaptaci na novou kulturu? Ohodnoťte na škále 1-5 (tzv. školní hodnocení 1=nejlepší, 5=nejhorší).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28053,33 %53,33 %  
33825,33 %25,33 %  
12617,33 %17,33 %  
464 %4 %  

Graf

29. Uveďte délku (v měsících) Vašeho nejdelšího zahraničního pobytu. (Pokud Váš nejdelší zahraniční pobyt trval méně než měsíc, uveďte prosím "0")

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
06040 %40 %  
11610,67 %10,67 %  
6138,67 %8,67 %  
274,67 %4,67 %  
474,67 %4,67 %  
564 %4 %  
953,33 %3,33 %  
353,33 %3,33 %  
1042,67 %2,67 %  
1242,67 %2,67 %  
ostatní odpovědi 26
48
24
18
13
60
0.75
014
180
7
8
42
156
19
50
34
25
2315,33 %15,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.6
Minimum:0
Maximum:42
Variační rozpětí:42
Rozptyl:52.05
Směrodatná odchylka:7.21
Medián:1
Modus:0

Graf

30. Uveďte na kolika zahraničních pobytech trvajících déle než měsíc jste byl/a. (Pokud na žádném, uveďte prosím "0")

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
06543,33 %43,33 %  
12718 %18 %  
31812 %12 %  
21711,33 %11,33 %  
474,67 %4,67 %  
653,33 %3,33 %  
542,67 %2,67 %  
921,33 %1,33 %  
1210,67 %0,67 %  
1610,67 %0,67 %  
ostatní odpovědi 10
00
7
32 %2 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.38
Minimum:0
Maximum:6
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.64
Směrodatná odchylka:1.62
Medián:1
Modus:0

Graf

31. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10268 %68 %  
muž4832 %32 %  

Graf

32. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
271610,67 %10,67 %  
28106,67 %6,67 %  
26106,67 %6,67 %  
35106,67 %6,67 %  
3296 %6 %  
3196 %6 %  
2485,33 %5,33 %  
2585,33 %5,33 %  
2374,67 %4,67 %  
2974,67 %4,67 %  
ostatní odpovědi 34
33
30
22
36
18
15
41
21
49
43
48
19
45
20
38
44
37
46
54
56
42
16
17
5637,33 %37,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.51
Minimum:19
Maximum:45
Variační rozpětí:26
Rozptyl:29.45
Směrodatná odchylka:5.43
Medián:28.5
Modus:27

Graf

33. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské - dokončené7751,33 %51,33 %  
středoškolské - s maturitou3624 %24 %  
vysokoškolské - aktuálně studující2718 %18 %  
Základní74,67 %4,67 %  
středoškolské - bez maturity32 %2 %  

Graf

34. Velikost sídla, ve kterém žijete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 000 obyvatel a více7348,67 %48,67 %  
3000-50 000 obyvatel2214,67 %14,67 %  
150 000-1000 000 obyvatel2114 %14 %  
do 3000 obyvatel2013,33 %13,33 %  
50 000-150 000 obyvatel149,33 %9,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

30. Uveďte na kolika zahraničních pobytech trvajících déle než měsíc jste byl/a. (Pokud na žádném, uveďte prosím "0")

  • odpověď < - 0 >:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 0 > na otázku 29. Uveďte délku (v měsících) Vašeho nejdelšího zahraničního pobytu. (Pokud Váš nejdelší zahraniční pobyt trval méně než měsíc, uveďte prosím "0")

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Změna prostředí při cestování představuje zátěž pro psychiku.

2. Považuji se za optimistu.

3. Pokud cestuji, snažím se vyhledávat kontakt s místními obyvateli.

4. Před zahraniční cestou studuji kulturu a historii dané země.

5. Se svými přáteli sdílím radosti i starosti.

6. Setkání s novou a neznámou kulturou může představovat šok.

7. Při dosahování mnou stanovených cílů věřím ve své schopnosti.

8. Při cestování se snažím respektovat místní zvyky.

9. Na věci, které se dějí okolo, nemám téměř žádný vliv.

10. V mé rodině jsou lidé, kteří mě v těžkých obdobích podpoří.

11. Před cestou do zahraničí se snažím naučit alespoň základní fráze v místním jazyce.

12. Ochutnávám rád exotickou kuchyni.

13. Prvotní nadšení při setkání s novou kulturou často později vystřídá zmatek až úzkost.

14. Při cestě do zahraničí se snažím zjistit co nejvíce o místních zvycích.

15. Pokud mám těžkosti, obrátím se na některého člena mé rodiny.

16. Před cestou do zahraničí nepovažuji za důležité vyhledávat si informace o dané kultuře.

17. Kulturní rozmanitost vnímám pozitivně.

18. Pobyt v cizí kultuře může vést k dočasným fyzickým a psychickým potížím.

19. Nečiní mi problém držet se stanovených předsevzetí, ikdyž musím změnit prostředky k jejich dosažení.

20. Odlišné kulturní zvyky nejsou dobré nebo špatné, ale prostě jiné.

21. Nemám důvěru ve správnost svých rozhodnutí v obtížných situacích.

22. Pokud cestuji, snažím se o navštívené zemi zjistit co nejvíce.

23. Nemám přátele, na které se mohu obrátit, pokud jsem ve stresu.

24. Určitá míra psychické nepohody je v cizím prostředí normální.

25. Zvyky v mé kultuře se v zásadě neliší od zvyků jiných kultur.

26. Nakolik se považujete za vnímavou/vnímavého ke kulturním odlišnostem? Ohodnoťte na škále 1-5 (tzv. školní hodnocení 1=nejlepší, 5=nejhorší).

27. Nakolik zvládáte stresové situace? Ohodnoťte na škále 1-5 (tzv. školní hodnocení 1=nejlepší, 5=nejhorší).

28. Představte si Váš nejnáročnější zahraniční pobyt z hlediska kontaktu s navštívenou kulturou. Nakolik jste zvládl/a adaptaci na novou kulturu? Ohodnoťte na škále 1-5 (tzv. školní hodnocení 1=nejlepší, 5=nejhorší).

29. Uveďte délku (v měsících) Vašeho nejdelšího zahraničního pobytu. (Pokud Váš nejdelší zahraniční pobyt trval méně než měsíc, uveďte prosím "0")

30. Uveďte na kolika zahraničních pobytech trvajících déle než měsíc jste byl/a. (Pokud na žádném, uveďte prosím "0")

31. Vaše pohlaví:

32. Váš věk:

33. Vaše dosažené vzdělání:

34. Velikost sídla, ve kterém žijete.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Změna prostředí při cestování představuje zátěž pro psychiku.

2. Považuji se za optimistu.

3. Pokud cestuji, snažím se vyhledávat kontakt s místními obyvateli.

4. Před zahraniční cestou studuji kulturu a historii dané země.

5. Se svými přáteli sdílím radosti i starosti.

6. Setkání s novou a neznámou kulturou může představovat šok.

7. Při dosahování mnou stanovených cílů věřím ve své schopnosti.

8. Při cestování se snažím respektovat místní zvyky.

9. Na věci, které se dějí okolo, nemám téměř žádný vliv.

10. V mé rodině jsou lidé, kteří mě v těžkých obdobích podpoří.

11. Před cestou do zahraničí se snažím naučit alespoň základní fráze v místním jazyce.

12. Ochutnávám rád exotickou kuchyni.

13. Prvotní nadšení při setkání s novou kulturou často později vystřídá zmatek až úzkost.

14. Při cestě do zahraničí se snažím zjistit co nejvíce o místních zvycích.

15. Pokud mám těžkosti, obrátím se na některého člena mé rodiny.

16. Před cestou do zahraničí nepovažuji za důležité vyhledávat si informace o dané kultuře.

17. Kulturní rozmanitost vnímám pozitivně.

18. Pobyt v cizí kultuře může vést k dočasným fyzickým a psychickým potížím.

19. Nečiní mi problém držet se stanovených předsevzetí, ikdyž musím změnit prostředky k jejich dosažení.

20. Odlišné kulturní zvyky nejsou dobré nebo špatné, ale prostě jiné.

21. Nemám důvěru ve správnost svých rozhodnutí v obtížných situacích.

22. Pokud cestuji, snažím se o navštívené zemi zjistit co nejvíce.

23. Nemám přátele, na které se mohu obrátit, pokud jsem ve stresu.

24. Určitá míra psychické nepohody je v cizím prostředí normální.

25. Zvyky v mé kultuře se v zásadě neliší od zvyků jiných kultur.

26. Nakolik se považujete za vnímavou/vnímavého ke kulturním odlišnostem? Ohodnoťte na škále 1-5 (tzv. školní hodnocení 1=nejlepší, 5=nejhorší).

27. Nakolik zvládáte stresové situace? Ohodnoťte na škále 1-5 (tzv. školní hodnocení 1=nejlepší, 5=nejhorší).

28. Představte si Váš nejnáročnější zahraniční pobyt z hlediska kontaktu s navštívenou kulturou. Nakolik jste zvládl/a adaptaci na novou kulturu? Ohodnoťte na škále 1-5 (tzv. školní hodnocení 1=nejlepší, 5=nejhorší).

29. Uveďte délku (v měsících) Vašeho nejdelšího zahraničního pobytu. (Pokud Váš nejdelší zahraniční pobyt trval méně než měsíc, uveďte prosím "0")

30. Uveďte na kolika zahraničních pobytech trvajících déle než měsíc jste byl/a. (Pokud na žádném, uveďte prosím "0")

31. Vaše pohlaví:

32. Váš věk:

33. Vaše dosažené vzdělání:

34. Velikost sídla, ve kterém žijete.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cerha, O.Dotazník akulturačního stresu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-akulturacni-stres.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.