Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník k „Propagace cykloturistiky v České republice“

Dotazník k „Propagace cykloturistiky v České republice“

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Jozsa
Šetření:16. 04. 2011 - 22. 04. 2011
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. 1. Kolikrát ročně jezdíte na dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x a měně777,78 %77,78 %  
3x a více222,22 %22,22 %  

Graf

2. 2. Cestujete na dovolenou i s koly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

3. 3. Jezdíte na dovolenou s koly po ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

4. 4. Navštívily jste, pří své dovolené s koly, kraje Jihomoravský a Vysočina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne444,44 %44,44 %  
Jihomoravský222,22 %22,22 %  
Ano oba 222,22 %22,22 %  
Vysočina111,11 %11,11 %  

Graf

5. 5. Zdá se vám být lehké sehnat ubytování s koly?(z hlediska úschovy, dopravy, využití)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

Ano i ne

Ano, pokud se moc neřeší bezpečná úschova.

Ano.V dnešní době už je cyklistika velice rozšířená a ubytovací zařízení jsou většinou už dobře opatřena.

Myslím si, že je lehké sehnat ubytování s koly.

Ne

nevím

6. 6. Co si myslíte o propagaci cykloturistiky u nás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá555,56 %55,56 %  
Špatná444,44 %44,44 %  

Graf

7. 7. Zažíváte, při ubytování s koly problémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
ano222,22 %22,22 %  

Graf

8. 8. Odrazují vás případné problémy s pojené s cestováním s koly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

9. 9. Kde se setkáváte s propagací cykloturistiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet666,67 %66,67 %  
Televize111,11 %11,11 %  
Jiné111,11 %11,11 %  
Noviny a časopisy111,11 %11,11 %  

Graf

10. 10. Jak byste vylepšili propagaci cykloturistiky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Lepší kvalita cyklostezek nejen na Vysočině (konkrétně okres Třebíč). Jinak si myslím, že cykloturistika si v dnešní době "vydobila" pěkné místo a je využitelná nejen pro mladé.

Ani tak nejde o propagaci, jako o skutečné možnosti, které u nás cykloturista má. Čím déle jezdím, tím více se cítím jednou nohou v hrobě.

nevím

nevím

postavil bych více cyklostezek a informoval o tom v médiích

před cyklistickou sezonouů letáky na ubytování jak v časopisech na billbordech, reklama v televizi, v rádiu.

Více bych ji propagovala.Je to zdravý životní styl. Odpočinková aktivita.

Více reklam, lepší ubytování

zlepšit cyklotrasy a inzerovat v TV

11. 11. Vracíte se s koly tam, odkud jste vyjeli?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

ano

Ano pravidelně

jak kdy

Jak kdy, někdy řešíme komplikované přsuny s dvojími klíčky od auta apod., dříve čast, dnes už výjimečně, využíváme vlak.

ne

většinou ano

Většinou ano. (pokud nejedu jen na jednodenní výlet)

12. 12. Používáte k převozu veřejnou dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlak888,89 %88,89 %  
Autobus111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jozsa, R.Dotazník k „Propagace cykloturistiky v České republice“ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dotaznik-k-propagace-cyklotu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.