Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník k semestrální práci

Dotazník k semestrální práci

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrey Ossipov
Šetření:21. 03. 2010 - 28. 03. 2010
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Váženi kolegové, prosíme Vás o vyplnění daného dotazníku. Výsledky jsou důležité pro provedení strategické analýzy pro předmět Strategický management. Velice děkujeme za ochotu.  S pozdravem A. Ossipov a Y. Khramkova

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U některých otázek lze vybrat několik možností. 

Odpovědi respondentů

1. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student FM VŠE5272,22 %73,24 %  
Zaměstnanec FM VŠE2027,78 %28,17 %  

Graf

2. Jste spokojení s fakultou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5677,78 %78,87 %  
ne1520,83 %21,13 %  
je mi to jedno11,39 %1,41 %  

Graf

3. Co byste rádi změnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Množství předmětů v cizím jazyce3447,22 %47,89 %  
Systém výuky3244,44 %45,07 %  
Efektivnější spolupráce studentů a vyučujících2838,89 %39,44 %  
Výběr oborových (specializovaných) předmětů2129,17 %29,58 %  
Systém zkoušek1318,06 %18,31 %  
Společenský život na fakultě1115,28 %15,49 %  
Proces přijímacích zkoušek912,5 %12,68 %  
moznost praxe ve vybranem obore11,39 %1,41 %  
spolupráce s firmami, více prakticé výkuky11,39 %1,41 %  
systém hodnocení11,39 %1,41 %  
navazování a částená duplikace předmětů11,39 %1,41 %  
neprůhlednost některých rozhodnutí11,39 %1,41 %  
Starostlivost o budoucnost mladých učitelů11,39 %1,41 %  
možnost praxe studentů v rámci studia11,39 %1,41 %  
efektivitu managementu11,39 %1,41 %  
mezioborová spolupráce11,39 %1,41 %  
management školy11,39 %1,41 %  
Přístup studentů k výuce11,39 %1,41 %  
nic11,39 %1,41 %  

Graf

4. Jak byste ocenili spolupráci vyučujících a studentů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3143,06 %43,66 %  
dobrý3041,67 %42,25 %  
nedostatečný68,33 %8,45 %  
dostatečný45,56 %5,63 %  
výborný11,39 %1,41 %  

Graf

5. Znáte cíl fakulty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5069,44 %70,42 %  
ano2230,56 %30,99 %  

Graf

6. Jak oceňujete roli fakulty ve společenském životě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3143,06 %43,66 %  
chvalitebný2027,78 %28,17 %  
dostatečný912,5 %12,68 %  
výborný79,72 %9,86 %  
nedostatečný56,94 %7,04 %  

Graf

7. Jak oceňujete výzkumnou činnost na fakultě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3143,06 %43,66 %  
chvalitebný1825 %25,35 %  
dostatečný1419,44 %19,72 %  
nedostatečný79,72 %9,86 %  
výborný22,78 %2,82 %  

Graf

8. Co jsou podle vašeho názoru silné stránky fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Atmosféra na fakultě4765,28 %66,2 %  
Výuka managementu a manažerských dovednosti3143,06 %43,66 %  
Sport1622,22 %22,54 %  
Výuka matematiky1318,06 %18,31 %  
Výuka jazyků56,94 %7,04 %  
Možnost profesionální praxe v oboru45,56 %5,63 %  
nic co souvisí se zaměřením fakulty11,39 %1,41 %  
ochota zatím většiny vzájemně si pomáhat 11,39 %1,41 %  
rodinnější atmosféra, osobnější přístup ke student11,39 %1,41 %  
některé osobnosti na fakultě11,39 %1,41 %  
aktivní studenti - jen malá hrstka11,39 %1,41 %  
nevím11,39 %1,41 %  
rodinné prostredie, osobnejšie vzťahy11,39 %1,41 %  
rodinná11,39 %1,41 %  
nic z hore uvedeneho11,39 %1,41 %  
nevyužitý potenciál11,39 %1,41 %  
někteří pedagogové11,39 %1,41 %  
brand VŠE11,39 %1,41 %  
lokalita a zázemí11,39 %1,41 %  
rodinné zázemí11,39 %1,41 %  
rodinná atmosféra11,39 %1,41 %  

Graf

9. Co jsou podle vašeho názoru slabé stránky fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost profesionální praxe v oboru4359,72 %60,56 %  
Výuka jazyků3345,83 %46,48 %  
Výuka matematiky1216,67 %16,9 %  
Výuka managementu a manažerských dovednosti1115,28 %15,49 %  
Atmosféra na fakultě79,72 %9,86 %  
Sport56,94 %7,04 %  
nedostatek praxe11,39 %1,41 %  
špatná vertikální komunikace11,39 %1,41 %  
nevyužívá potenciálu "rodinné" atmosféry11,39 %1,41 %  
někteří studnti - prolézt a přežít11,39 %1,41 %  
někteří studenti - podvodné jednání11,39 %1,41 %  
neudrží kvalizní učitele 11,39 %1,41 %  
rodinná11,39 %1,41 %  
nevím11,39 %1,41 %  
nevyužitý potenciál11,39 %1,41 %  
management11,39 %1,41 %  
management fakulty11,39 %1,41 %  
firemni kulturu11,39 %1,41 %  
HRM11,39 %1,41 %  
nevíme co chceme11,39 %1,41 %  
nízké platové ohodnocení vysokoškolských pedagogů11,39 %1,41 %  
vyloženě slabé žádné11,39 %1,41 %  

Graf

10. Jste spokojení s tendencemi v rozvoji fakulty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3143,06 %43,66 %  
ano2534,72 %35,21 %  
ne1622,22 %22,54 %  

Graf

11. Přemýšleli jste někdy o přechodu na jinou fakultu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne 4968,06 %69,01 %  
Ano2230,56 %30,99 %  
Přecházím11,39 %1,41 %  

Graf

12. Co si myslíte o kultuře na fakultě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Libí se mi3751,39 %52,11 %  
Neexistuje nebo je příliš slabá 2737,5 %38,03 %  
Nelibí se mi811,11 %11,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste...

2. Jste spokojení s fakultou?

3. Co byste rádi změnili?

4. Jak byste ocenili spolupráci vyučujících a studentů?

5. Znáte cíl fakulty?

6. Jak oceňujete roli fakulty ve společenském životě?

7. Jak oceňujete výzkumnou činnost na fakultě?

8. Co jsou podle vašeho názoru silné stránky fakulty?

9. Co jsou podle vašeho názoru slabé stránky fakulty?

10. Jste spokojení s tendencemi v rozvoji fakulty?

11. Přemýšleli jste někdy o přechodu na jinou fakultu?

12. Co si myslíte o kultuře na fakultě

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste...

2. Jste spokojení s fakultou?

3. Co byste rádi změnili?

4. Jak byste ocenili spolupráci vyučujících a studentů?

5. Znáte cíl fakulty?

6. Jak oceňujete roli fakulty ve společenském životě?

7. Jak oceňujete výzkumnou činnost na fakultě?

8. Co jsou podle vašeho názoru silné stránky fakulty?

9. Co jsou podle vašeho názoru slabé stránky fakulty?

10. Jste spokojení s tendencemi v rozvoji fakulty?

11. Přemýšleli jste někdy o přechodu na jinou fakultu?

12. Co si myslíte o kultuře na fakultě

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ossipov, A.Dotazník k semestrální práci (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dotaznik-k-semestralni-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.