Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník k seminární práci z Kriminologie

Dotazník k seminární práci z Kriminologie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominik Starý
Šetření:19. 12. 2017 - 20. 12. 2017
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj!

Pár minutami Vašeho drahocenného času nám pomůžete při tvorbě seminární práce na PAČR k předmětu Kriminologie II. Práce se týká problematiky vězeňství v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5855,24 %55,24 %  
žena4744,76 %44,76 %  

Graf

2. Je mi .... let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-265350,48 %50,48 %  
27 - 604845,71 %45,71 %  
0-1721,9 %1,9 %  
61 a více21,9 %1,9 %  

Graf

3. Problematika vězeňství v ČR (výdaje na provoz věznic, podmínky v nich, apod.) mě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímá5653,33 %53,33 %  
Nezajímá4946,67 %46,67 %  

Graf

4. Dle mého názoru jsou podmínky v českých věznicích pro věžněné osoby

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré5855,24 %55,24 %  
velmi dobré3735,24 %35,24 %  
špatné109,52 %9,52 %  

Graf

5. Náklady na vězněné osoby jsou v ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoké5754,29 %54,29 %  
přiměřené2422,86 %22,86 %  
velmi vysoké2321,9 %21,9 %  
nízké10,95 %0,95 %  

Graf

6. Jaký je podle Vás průměrný měsíční výdaj na jednoho vězně v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20001 - 30000 Kč4340,95 %40,95 %  
10001 - 20000 Kč3735,24 %35,24 %  
30001 - 40000 Kč1312,38 %12,38 %  
0 - 10000 Kč98,57 %8,57 %  
40001 - 50000 Kč32,86 %2,86 %  

Graf

7. Místo nepodmíněného trestu odnětí svobody by měly být častěji nařizovány alternativní tresty (domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, zákaz činnosti). Souhlasíte s tímto tvrzením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím7773,33 %73,33 %  
Nesouhlasím1514,29 %14,29 %  
Nevím1312,38 %12,38 %  

Graf

8. Pomohlo by zpřísnění režimu ve věznicích zabránit recidivě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5047,62 %47,62 %  
NE4038,1 %38,1 %  
Nevím1514,29 %14,29 %  

Graf

9. Je amnestie dobrým řešením problému přeplněných věznic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE9590,48 %90,48 %  
Nevím87,62 %7,62 %  
ANO21,9 %1,9 %  

Graf

10. Problematiku přeplněných věznic bych řešil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častějším ukládáním alternativních trestů za méně závažné TČ6965,71 %65,71 %  
výstavbou nových zařízení a navýšováním kapacit1413,33 %13,33 %  
zavedením trestu smrti1211,43 %11,43 %  
Mnohem přísnější režim ve věznicích, žádné určování podmínek, vězeň přece není ve vězení za odměnu, lidé by se měli bát jít do vězení!!!!10,95 %0,95 %  
Záleží na typu věznice. Odstupňovat jejich zázemí a úroveň podle vězňů. Pro ty nejhorší kriminálníky (znásilnění, vražda, zločiny na dětech) zmenšit cely, žádné posilovny apod. Zjednodušit i jídlo jen na minimální potřebu.10,95 %0,95 %  
Zavest fyzicke tresty takove,aby se kazdy bal byt zavreny10,95 %0,95 %  
kombinace první a třetí možnosti za určitých podmínek10,95 %0,95 %  
Spolupráce se soukromým sektorem (připadne nejake formy outsourcingu), časteji využívat institut domácího vezeni10,95 %0,95 %  
Prevencí trestné činnosti10,95 %0,95 %  
Zpřísněním režimu ve věznicích (práce, tvrdá práce a ještě tvrdší práce). Pak by se tam nechodily na zimu zrekreovat.10,95 %0,95 %  
mnohem, mnohem, mnohem větší prevencí a profilaxí10,95 %0,95 %  
alternativními tresty jiného druhu - těžkou fyzickou prací v provozech, kam se těžko shání pracovníci. Např. v dolech. Primárně bych tyto tresty ukládal za zločiny majetkového a finančního charakteru, aby lidi aspoň částečně státu vrátili, co jemu, nebo jiným osobám, ukradl.10,95 %0,95 %  
Prevencí s mládeží10,95 %0,95 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Je mi .... let

3. Problematika vězeňství v ČR (výdaje na provoz věznic, podmínky v nich, apod.) mě

4. Dle mého názoru jsou podmínky v českých věznicích pro věžněné osoby

5. Náklady na vězněné osoby jsou v ČR

6. Jaký je podle Vás průměrný měsíční výdaj na jednoho vězně v ČR?

7. Místo nepodmíněného trestu odnětí svobody by měly být častěji nařizovány alternativní tresty (domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, zákaz činnosti). Souhlasíte s tímto tvrzením?

8. Pomohlo by zpřísnění režimu ve věznicích zabránit recidivě?

9. Je amnestie dobrým řešením problému přeplněných věznic?

10. Problematiku přeplněných věznic bych řešil/a

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Je mi .... let

3. Problematika vězeňství v ČR (výdaje na provoz věznic, podmínky v nich, apod.) mě

4. Dle mého názoru jsou podmínky v českých věznicích pro věžněné osoby

5. Náklady na vězněné osoby jsou v ČR

6. Jaký je podle Vás průměrný měsíční výdaj na jednoho vězně v ČR?

7. Místo nepodmíněného trestu odnětí svobody by měly být častěji nařizovány alternativní tresty (domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, zákaz činnosti). Souhlasíte s tímto tvrzením?

8. Pomohlo by zpřísnění režimu ve věznicích zabránit recidivě?

9. Je amnestie dobrým řešením problému přeplněných věznic?

10. Problematiku přeplněných věznic bych řešil/a

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Starý, D.Dotazník k seminární práci z Kriminologie (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://dotaznik-k-seminarlni-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.