Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník k seminární práci z Kriminologie

Dotazník k seminární práci z Kriminologie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominik Starý
Šetření:19. 12. 2017 - 20. 12. 2017
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj!

Pár minutami Vašeho drahocenného času nám pomůžete při tvorbě seminární práce na PAČR k předmětu Kriminologie II. Práce se týká problematiky vězeňství v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5855,24 %55,24 %  
žena4744,76 %44,76 %  

Graf

2. Je mi .... let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-265350,48 %50,48 %  
27 - 604845,71 %45,71 %  
0-1721,9 %1,9 %  
61 a více21,9 %1,9 %  

Graf

3. Problematika vězeňství v ČR (výdaje na provoz věznic, podmínky v nich, apod.) mě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímá5653,33 %53,33 %  
Nezajímá4946,67 %46,67 %  

Graf

4. Dle mého názoru jsou podmínky v českých věznicích pro věžněné osoby

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré5855,24 %55,24 %  
velmi dobré3735,24 %35,24 %  
špatné109,52 %9,52 %  

Graf

5. Náklady na vězněné osoby jsou v ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoké5754,29 %54,29 %  
přiměřené2422,86 %22,86 %  
velmi vysoké2321,9 %21,9 %  
nízké10,95 %0,95 %  

Graf

6. Jaký je podle Vás průměrný měsíční výdaj na jednoho vězně v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20001 - 30000 Kč4340,95 %40,95 %  
10001 - 20000 Kč3735,24 %35,24 %  
30001 - 40000 Kč1312,38 %12,38 %  
0 - 10000 Kč98,57 %8,57 %  
40001 - 50000 Kč32,86 %2,86 %  

Graf

7. Místo nepodmíněného trestu odnětí svobody by měly být častěji nařizovány alternativní tresty (domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, zákaz činnosti). Souhlasíte s tímto tvrzením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím7773,33 %73,33 %  
Nesouhlasím1514,29 %14,29 %  
Nevím1312,38 %12,38 %  

Graf

8. Pomohlo by zpřísnění režimu ve věznicích zabránit recidivě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5047,62 %47,62 %  
NE4038,1 %38,1 %  
Nevím1514,29 %14,29 %  

Graf

9. Je amnestie dobrým řešením problému přeplněných věznic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE9590,48 %90,48 %  
Nevím87,62 %7,62 %  
ANO21,9 %1,9 %  

Graf

10. Problematiku přeplněných věznic bych řešil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častějším ukládáním alternativních trestů za méně závažné TČ6965,71 %65,71 %  
výstavbou nových zařízení a navýšováním kapacit1413,33 %13,33 %  
zavedením trestu smrti1211,43 %11,43 %  
Mnohem přísnější režim ve věznicích, žádné určování podmínek, vězeň přece není ve vězení za odměnu, lidé by se měli bát jít do vězení!!!!10,95 %0,95 %  
Záleží na typu věznice. Odstupňovat jejich zázemí a úroveň podle vězňů. Pro ty nejhorší kriminálníky (znásilnění, vražda, zločiny na dětech) zmenšit cely, žádné posilovny apod. Zjednodušit i jídlo jen na minimální potřebu.10,95 %0,95 %  
Zavest fyzicke tresty takove,aby se kazdy bal byt zavreny10,95 %0,95 %  
kombinace první a třetí možnosti za určitých podmínek10,95 %0,95 %  
Spolupráce se soukromým sektorem (připadne nejake formy outsourcingu), časteji využívat institut domácího vezeni10,95 %0,95 %  
Prevencí trestné činnosti10,95 %0,95 %  
Zpřísněním režimu ve věznicích (práce, tvrdá práce a ještě tvrdší práce). Pak by se tam nechodily na zimu zrekreovat.10,95 %0,95 %  
mnohem, mnohem, mnohem větší prevencí a profilaxí10,95 %0,95 %  
alternativními tresty jiného druhu - těžkou fyzickou prací v provozech, kam se těžko shání pracovníci. Např. v dolech. Primárně bych tyto tresty ukládal za zločiny majetkového a finančního charakteru, aby lidi aspoň částečně státu vrátili, co jemu, nebo jiným osobám, ukradl.10,95 %0,95 %  
Prevencí s mládeží10,95 %0,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Je mi .... let

  • odpověď 18-26:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výstavbou nových zařízení a navýšováním kapacit na otázku 10. Problematiku přeplněných věznic bych řešil/a

8. Pomohlo by zpřísnění režimu ve věznicích zabránit recidivě?

  • odpověď ANO:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 7. Místo nepodmíněného trestu odnětí svobody by měly být častěji nařizovány alternativní tresty (domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, zákaz činnosti). Souhlasíte s tímto tvrzením?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Je mi .... let

3. Problematika vězeňství v ČR (výdaje na provoz věznic, podmínky v nich, apod.) mě

4. Dle mého názoru jsou podmínky v českých věznicích pro věžněné osoby

5. Náklady na vězněné osoby jsou v ČR

6. Jaký je podle Vás průměrný měsíční výdaj na jednoho vězně v ČR?

7. Místo nepodmíněného trestu odnětí svobody by měly být častěji nařizovány alternativní tresty (domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, zákaz činnosti). Souhlasíte s tímto tvrzením?

8. Pomohlo by zpřísnění režimu ve věznicích zabránit recidivě?

9. Je amnestie dobrým řešením problému přeplněných věznic?

10. Problematiku přeplněných věznic bych řešil/a

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Je mi .... let

3. Problematika vězeňství v ČR (výdaje na provoz věznic, podmínky v nich, apod.) mě

4. Dle mého názoru jsou podmínky v českých věznicích pro věžněné osoby

5. Náklady na vězněné osoby jsou v ČR

6. Jaký je podle Vás průměrný měsíční výdaj na jednoho vězně v ČR?

7. Místo nepodmíněného trestu odnětí svobody by měly být častěji nařizovány alternativní tresty (domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, zákaz činnosti). Souhlasíte s tímto tvrzením?

8. Pomohlo by zpřísnění režimu ve věznicích zabránit recidivě?

9. Je amnestie dobrým řešením problému přeplněných věznic?

10. Problematiku přeplněných věznic bych řešil/a

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Starý, D.Dotazník k seminární práci z Kriminologie (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://dotaznik-k-seminarlni-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.