Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník k šikanování na naší škole

Dotazník k šikanování na naší škole

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Duyen TranThi
Šetření:12. 04. 2010 - 19. 04. 2010
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):25 / 12.9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:11,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Úvodem k dotazníku

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opa­kovaně, ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí — strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak, pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě. Šikanování se děje skrytě a my se o něm můžeme dozvědět pozdě nebo vůbec ne. Proto potřebujeme tvoji pomoc a prosíme tě, abys vyplnil(a) anonymně (tajně) tento dotazník. Informace nám pomohou zabránit ubližování slabým a bezbran­ným a vytvořit bezpečnější prostředí pro všechny.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Zakroužkuj nebo podtrhni odpověď, která je pravdivá. Nepodepisuj se!

Odpovědi respondentů

1. Jsi rád(a) v této třídě?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %70 %  
ne330 %30 %  

Graf

2. Máš ve třídě dobrého kamaráda?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano990 %90 %  
ne110 %10 %  

Graf

3. Jaké bylo tvoje poslední vysvědčení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedničky a dvojky, případné samé jedničky550 %50 %  
Několik trojek440 %40 %  
Jedna i více pětek110 %10 %  

Graf

4. Patříš ve vaší třídě do nějaké party?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne440 %40 %  

Graf

5. Jakou známku jsi dostal(a) na vysvědčení z chování?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný990 %90 %  
chvalitebný110 %10 %  

Graf

6. Byl(a) jsi svědkem toho, že je ubližováno tvému spolužákovi jinými spolužáky ze školy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne440 %40 %  

Graf

7. Ubližoval nebo ubližuje někdo za třídy tobě?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne770 %70 %  
ano330 %30 %  

Graf

8. Pokud ano, tak jak ti ubližují?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinak 266,67 %20 %  
Ignorování – posměch – pomluvy – ponižování – nadávky – bití – fackování – kopání – rány pěstí133,33 %10 %  

Graf

9. Zamysli se a napiš, jak často ti bylo ubližováno:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř každý týden3100 %30 %  

Graf

10. Kde se to děje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve třídě - na chodbě - v šatně - na WC - v jídelně - v družině - cestou do školy nebo ze školy - v tělocvičně - na hřišti3100 %30 %  

Graf

11. Ten, kdo ti ubližuje, je chlapec, nebo dívka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chlapec3100 %30 %  

Graf

12. Kolik je těch, kteří ti ubližují?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 3266,67 %20 %  
2133,33 %10 %  

Graf

13. Ubližuje ti někdo ze školy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9100 %90 %  

Graf

14. Jak ti ubližují?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinak1100 %10 %  

Graf

15. Zamysli se a napiš, jak často ti bylo ubližováno:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř každý týden1100 %10 %  

Graf

16. Kde se to děje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinde1100 %10 %  

Graf

17. Ten, kdo ti ubližuje, je chlapec, nebo dívka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chlapec1100 %10 %  

Graf

18. Kolik je těch, kteří ti ubližují?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11100 %10 %  

Graf

19. Řekl(a) jsi o tom někomu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %30 %  
ano125 %10 %  

Graf

20. Pomohl ti ten, komu jsi to řekl(a)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %20 %  

Graf

21. Myslíš si, že je dobrý nápad požádat o pomoc učitele?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %40 %  
ne342,86 %30 %  

Graf

22. Byl potrestán ten, kdo ti ubližoval?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %30 %  
ano125 %10 %  

Graf

23. Řekl(a) jsi o tom, že ti někdo ubližuje, rodičům?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %30 %  
ano125 %10 %  

Graf

24. Jsi sám (sama), komu ve třídě nebo ve škole ubližují?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5100 %50 %  

Graf

25. Zkusil(a) jsi se bránit?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

TranThi, D.Dotazník k šikanování na naší škole (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dotaznik-k-sikanovani-na-nasi-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.