Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rekvalifikace přes úřad práce

Rekvalifikace přes úřad práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Rychlá
Šetření:22. 12. 2014 - 21. 01. 2015
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento výzkum je určen pro účastníky rekvalifikačního kurzu realizovaného pomocí úřadu práce. Má zobrazit Váš názor na rekvalifikační kurz a spokojenost s jeho realizací.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2974,36 %74,36 %  
Muž1025,64 %25,64 %  

Graf

2. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 – 60 let1435,9 %35,9 %  
25 – 40 let1333,33 %33,33 %  
Do 25 let1128,21 %28,21 %  
nad 60 let12,56 %2,56 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou, gymnázium1743,59 %43,59 %  
vysokoškolské820,51 %20,51 %  
vyučen717,95 %17,95 %  
základní410,26 %10,26 %  
vyšší odborné37,69 %7,69 %  

Graf

4. Jak dlouho jste v evidenci úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již nejsem v evidenci2256,41 %56,41 %  
déle než 6 měsíců512,82 %12,82 %  
Méně než 3 měsíce512,82 %12,82 %  
déle než 1 rok512,82 %12,82 %  
3 – 6 měsíců12,56 %2,56 %  
6 měsíců - 1 rok12,56 %2,56 %  

Graf

5. Jak jste se dozvěděl (a) o možnosti této rekvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od své zprostředkovatelky na úřadu práce1846,15 %46,15 %  
na internetu1025,64 %25,64 %  
jinak na úřadu práce820,51 %20,51 %  
Od budoucího zaměstnavatele25,13 %5,13 %  
od rodinných příslušníků12,56 %2,56 %  
jaké této? 12,56 %2,56 %  
od mamky12,56 %2,56 %  
nevím odkud, prostě to znám12,56 %2,56 %  
od kamarádky z bývalé firmy12,56 %2,56 %  

Graf

6. Druh rekvalifikačního kurzu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základy obsluhy PC717,95 %17,95 %  
účetnictví615,38 %15,38 %  
pečovatel (ka)410,26 %10,26 %  
administrativní pracovník410,26 %10,26 %  
technicko-organizační pracovník37,69 %7,69 %  
pomocný pracovník ve výrobě37,69 %7,69 %  
pracovník v sociálních službách37,69 %7,69 %  
obsluha motovozíku25,13 %5,13 %  
mzdové účetnictví12,56 %2,56 %  
vzhledem k VŠ vzdělání kurz úplně mimo12,56 %2,56 %  
řidič C + E + PP12,56 %2,56 %  
grafik12,56 %2,56 %  
fotograf12,56 %2,56 %  
finanční gramotnost12,56 %2,56 %  
nespecifická rekvalifikace12,56 %2,56 %  

Graf

7. Délka rekvalifikačního kurzu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 3 měsíce2256,41 %56,41 %  
Méně než 1 měsíc1128,21 %28,21 %  
více než 3 měsíce615,38 %15,38 %  

Graf

8. Myslíte si, že byla délka kurzu dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2461,54 %61,54 %  
ne1538,46 %38,46 %  

Graf

9. Byla v kurzu zahrnuta i praktická příprava nebo pouze teoretická?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s praxí2358,97 %58,97 %  
pouze teorie1641,03 %41,03 %  

Graf

10. Byl(a) jste spokojena s teoretickou výukou, obsahem přednášek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spojen(a)1948,72 %48,72 %  
velmi spokojen(a)1025,64 %25,64 %  
spíše nespokojen(a)512,82 %12,82 %  
velmi nespokojen(a)512,82 %12,82 %  

Graf

11. Měl(a) jste k dispozici učební materiály k výuce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2769,23 %69,23 %  
ne1230,77 %30,77 %  

Graf

12. Pokud byla obsahem kurzu i praktická příprava byla podle Vás tato praxe dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, naučil(a) jsem se spoustu nových věcí1948,72 %48,72 %  
neměl(a) jsem kurz s praxí1025,64 %25,64 %  
ne, nic mi nepřinesla1025,64 %25,64 %  

Graf

13. Byl rekvalifikační kurz v oboru Vašeho vzdělání nebo úplně jiného zaměření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplně jiný obor2256,41 %56,41 %  
podobný mému oboru vzdělání1743,59 %43,59 %  

Graf

14. Odnesl(a) jste si z kurzu nové poznatky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2974,36 %74,36 %  
ne1025,64 %25,64 %  

Graf

15. Myslíte si, že s touto novou kvalifikací máte vyšší šanci najít si práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2051,28 %51,28 %  
ne1948,72 %48,72 %  

Graf

16. Jak jste spokojen(a) s realizací rekvalifikačního kurzu? (ohodnoťte jako ve škole, zakroužkujte)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11128,21 %28,21 %  
31025,64 %25,64 %  
2717,95 %17,95 %  
5615,38 %15,38 %  
4512,82 %12,82 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.68
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.89
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:3
Modus:1

Graf

17. Vaše námitky a připomínky k rekvalifikačnímu kurzu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám 3 rekvalifikace a jsou mi k ničemu.Než se skončí rekvalifikační kurz, tak je místo u firmy obsazeno a nebo po celé okrese firmy toto nepotřebují.Nejlepší by bylo, aby samy firmy dělali rekvalifikační kurzy a pak vzali toho pracovníka do práce. 17,69 %2,56 %  
lektoři byli odborníci v oboru-zdatní, ale pro rekvalifikanta "jak z Marsu", i přes nízký počet rekvalifikantů - do 10-velmi rozdílné schopnosti (Pc uvědomělost, věk, rychlost vnímání, stud nad "hloupými" otázkami - "jen já tomu nerozumím"...)17,69 %2,56 %  
na úřadech práce panuje komunismus, nezaměstnaní lidé jsou podporováni v nic-nedělání za finance daňových poplatníků zbytečně dlouho a bez jakýchkoliv povinností vůči společnosti, která je živí...systém postavený na hlavu17,69 %2,56 %  
kurz pro kurz17,69 %2,56 %  
nemám17,69 %2,56 %  
obecně námitka k rekvalifikacím: nekvalita, plytkost, nízký kredit mezi zaměstnavateli. dala bych přednost skutečné změně kvalifikace ve vybraných případech - studiu na střední nebo vysoké škole. 17,69 %2,56 %  
zbytečné17,69 %2,56 %  
Najít práci mi nepomohl, byl k ničemu. Měla jsem zájem o jiný, užitečnější, ten byl financován ÚP pouze v případě příslibu zaměstnání, takže nedosažitelný. Dále mi vadilo povinné absolvování zbytečného kurzu.17,69 %2,56 %  
Já jsem byl opravdu spokojen17,69 %2,56 %  
žádné17,69 %2,56 %  
ostatní odpovědi některá firma kurz ošidí, jiní jej zase vedou tak, aby se lidé opravdu něco naučili
málo podrobný
romak makat nebude
323,08 %7,69 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rychlá, M.Rekvalifikace přes úřad práce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-ke-zjisteni-spokoje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.