Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník konstruktivního myšlení-CTI

Dotazník konstruktivního myšlení-CTI

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandra Beníčková
Šetření:07. 11. 2013 - 05. 12. 2013
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):112 / 112
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:20,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.30:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Posuďte, nakolik pro Vás uvedená výpověď platí a vyberte pro svoz odpověď jednu z možností na škále od Narosto neplatí po Naprosto platí.

Pracujte plynule, ale pečlivě, nezdržujte se příliš dlouho u jednotlivých výroků.

Nejlepší způsob, jak zodpovědět tento dotazník, je odpovídat spontánně a bez dlouhého rozmýšlení-první dojem bývá zpravidla nejsprávnější.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23428,57 %28,57 %  
20214,29 %14,29 %  
22214,29 %14,29 %  
2817,14 %7,14 %  
2917,14 %7,14 %  
2617,14 %7,14 %  
2717,14 %7,14 %  
3217,14 %7,14 %  
5017,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.83
Minimum:20
Maximum:32
Variační rozpětí:12
Rozptyl:12.52
Směrodatná odchylka:3.54
Medián:23
Modus:23

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1071,43 %71,43 %  
Muž428,57 %28,57 %  

Graf

3. Jakou VŠ studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karlova univerzita642,86 %42,86 %  
Masarykova univerzita535,71 %35,71 %  
Univerzita Tomáše Bati214,29 %14,29 %  
Vysoké učení technické v Brně17,14 %7,14 %  

Graf

4. Zaměření Vašeho studijního oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní vědy a společenské vědy750 %50 %  
medicína a farmacie321,43 %21,43 %  
ekonomie a management321,43 %21,43 %  
technika a informatika17,14 %7,14 %  

Graf

5. Věřím, že téměř všichni lidé mají dobré srdce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí642,86 %42,86 %  
naprosto neplatí428,57 %28,57 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

6. Někdy si myslím, že když příliš chci, aby se něco stalo, tak právě tím tomu zabráním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

7. Když mám spoustu práce, kterou musím dokončit ve stanoveném termínu, promarním spoustu času obavami, zda to stačím, místo abych na tom prostě pracoval(a).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

8. Věřím, že někteří lidé mají schopnost číst myšlenky druhých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí321,43 %21,43 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

9. Když mě potká něco dobrého, věřím, že mě za to potká zas něco zlého.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí642,86 %42,86 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
většinou platí17,14 %7,14 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

10. Když se mi podaří velice dobře obstát v nějaké zkoušce, uvědomuji si, že to je jen jedna zkouška a nemám pocit, že jsem celkově schopný(-á).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí750 %50 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

11. Věřím, že někteří lidé dokáží vysílat své myšlenky do mysli jiných lidí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  

Graf

12. Mám sklon rozlišovat lidi na ty, kteří jsou se mnou, a ty kteří jsou proti mně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

13. Když musím dělat něco nepříjemného, usnadňuji si to tím, že myslím na něco příjemného nebo zajímavého.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí750 %50 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

14. Cítím, že když se k člověku někdo chová špatně, měl by mu to oplácet stejně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  

Graf

15. Když se dozvím, že někdo, koho mám rád, má také rád mě, mám pocit, že jsem skvělý člověk a že mohu dokázat všechno, co bud chtít.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

16. Když se mi přihodí něco dobrého, mám sklon myslet si, že jsem jenom měl(a) štěstí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí857,14 %57,14 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

17. Když prožiji něco děsivého, myšlenka na to se mi obvykle opakovaně vrací.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí750 %50 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

18. Nenechám se obtěžovat drobnými záležitostmi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

19. Astrologie nikdy nic nevysvětlí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí642,86 %42,86 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  
většinou platí17,14 %7,14 %  

Graf

20. Náročné úkoly vnímám ne jako něco, čeho bych se měl(a) obávat, ale jako příležitost vy zkoušet sebe sama a něco se naučit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

21. Myslím, že každý by měl milovat své rodiče.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

22. Neúspěchy snáším velmi těžce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

23. Co si o mně myslí druzí, to mě vůbec netrápí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
naprosto neplatí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

24. Věřím, že když si o někom představuji něco hrozného, může to ovlivnit jeho zdraví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí750 %50 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
většinou platí17,14 %7,14 %  

Graf

25. Mnohem víc času strávím přemýšlením o svých nezdarech než vzpomínáním na své úspěchy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

26. Lidé, kteří vyslovují nerozumné názory mi někdy vadí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí857,14 %57,14 %  
většinou platí642,86 %42,86 %  

Graf

27. Věřím, že skoro vždy je je lepší zastávat jednoznačně stanovisko než přistupovat na kompromisy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

28. Když někdo, koho znám, uspěje při důležitém pracovním přijímacím pohovoru, myslím si, že vždy dokáže získat dobré zaměstnání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

29. Jsem velice citlivý(-á) na projevy odmítnutí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí750 %50 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

30. Naučil(a) jsem se příliš se na nic netěšit, protože to, nač se těším, obvykle nevyjde.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

31. Většina ptáků rychle běhá než létá.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí642,86 %42,86 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  

Graf

32. Věřím, že měsíc nebo hvězdy mohou mít vliv na lidské myšlení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

33. Kdybych hovořil(a) před skupinou a řekl(a) přitom něco hloupého, bral(a) bych to jako zkušenost a netrápil(a) bych se tím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

34. Když mám udělat velké množství práce, říkám si, že to nikdy nemohu zvládnout a mám to chuť vzdát.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

35. Když se mi přihodí něco zlého, cítím, že pravděpodobně budou následovat další zlé věci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí750 %50 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  

Graf

36. Sebemenší známka nesouhlasu mě vyvede z míry.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí750 %50 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
většinou platí17,14 %7,14 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

37. Nikdy jsem se neučil(a) číst.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí1285,71 %85,71 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  
většinou platí17,14 %7,14 %  

Graf

38. Když se o něco opravdu snažím a nedaří se to, je to pro mě tak nepříjemné, že se pak jen zřídka pokouším o co nejlepší výkon.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

39. Věřím, že většina lidí se zajímá jenom o sebe.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

40. Dělám si hodně starostí s tím, co si o mě myslí druzí lidé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

41. Když si uvědomím, že jsem udělal(a) chybu, obvykle hned udělám něco, abych to napravil(a).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí1071,43 %71,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  
většinou neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

42. když se mi nedaří u nějaké důležité zkoušky, cítím se jako naprosto neschopný člověk, který v životě nebude moc úspěšný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

43. Věřím, že když si něco budu dost silně přát, může to způsobit, že se to stane.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

44. Věřím, že se obvykle mohu spolehnout na svůj první dojem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí964,29 %64,29 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

45. Když mám před sebou obtížný úkol, říkám si v duchu povzbudivé myšlenky, které mi pomáhají podat co nejlepší výkon,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

46. Věřím, že lidé, kteří nosí brýle, obvykle lépe vidí bez nich.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí1071,43 %71,43 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

47. Věřím, že někteří lidé dokáží způsobit, abych si na ně vzpomněl(a) tím, že na mě myslí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
naprosto neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

48. Myšlenky mi často odbíhají k nepříjemným událostem z minulosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

49. Jsem člověk, který spíš něco podnikne, něž aby o nějaké situaci jen přemýšlel nebo si na ni stěžoval.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí964,29 %64,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

50. Na každou otázku jsou jen dvě možné odpovědi, jedna správná a druhá nesprávná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí642,86 %42,86 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

51. Věřím, že ve většině situací je nejlepší zdůrazňovat to, co je na nich příznivé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí857,14 %57,14 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

52. Když někdo, koho znám, uspěje v nějaké důležité zkoušce, cítím, že je po všech stránkách schopný a bude v životě úspěšný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

53. Netrápím se věcmi, které nemohu ovlivnit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

54. Aspoň jednou jsem si během minulého měsíce umyl(a) ruce před jídlem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí964,29 %64,29 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

55. Když mám nějakou nepříjemnou práci, snažím se ji vykonat, co nejlépe tím, že myslím na její příznivé stránky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

56. Když uspěji v nějaké důležité zkoušce, cítím, že jsem po všech stránkách schopný(-á) a budu v životě úspěšný(-á).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí642,86 %42,86 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  

Graf

57. Věřím na duchy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
naprosto platí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  

Graf

58. Když se mi nepodaří dosáhnout cílů, které jsem si naplánoval(a), cítím se naprosto neschopný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

59. Na tomto světě jsou dva druhy lidí, úspěšní a neúspěšní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

60. Kdybych uspěl(a) při důležitém pracovním přijímacím pohovoru, cítil(a) bych se výborně a myslel(a) bych si, že vždy dokáži získat dobré zaměstnání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  

Graf

61. Kdybych neodvedl(a) dokonalou práci, cítil(a) bych se naprosto neschopný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

62. Když dělám zkoušku, obyčejně si myslím, že jsem podal(a) mnohem horší výkon, než jak to bylo ve skutečnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

63. Když mě potká běco dobrého, cítím, že pravděpodobně budou následovat další dobré věci,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

64. Vůči svým chybám jsem shovívavý(-á), protože cítím, že jsou nezbytným zdrojem poučení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí642,86 %42,86 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

65. Když se mi stane něco nepříjemného, rychle na to zapomenu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí642,86 %42,86 %  
naprosto neplatí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  

Graf

66. Většina lidí mě pokládá za člověka tolerantního a odpouštějícího.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí535,71 %35,71 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

67. Kdybych byl(a) při důležitém pracovním přijímacím pohovoru odmítnut(a), cítil(a) bych se velice zle a myslel(a) bych si, že nikdy nezískám dobré zaměstnání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí428,57 %28,57 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

68. Když se mi něco nepodaří, nevadí mi to, když vím, že jsem udělal(a) vše, co bylo v mých silách.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

69. Mám sklon brát si věci osobně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

70. Mám nejméně jeden talisman pro štěstí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí750 %50 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí17,14 %7,14 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

71. Nikdy jsem neviděl(a) nikoho s modrýma očima.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí1392,86 %92,86 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

72. Necítím, že bych se musel(a) být zvlášť úspěšný(-á) k tomu, abych se mohl(a) pokládat za hodnotného člověka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

73. Lidé by se měli snažit tvářit spokojeně bez ohledu na to, co cítí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

74. Vyhýbám se náročným úkolům, protože mě velice trápí, když neuspěji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí642,86 %42,86 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
většinou platí17,14 %7,14 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

75. Jediný člověk, kterému mohu naprosto důvěřovat, jsem já sám (sama).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
naprosto platí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

76. Nevadí mi, když lidé, kteří toho vědí méně než já, se povyšují a radí mi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí964,29 %64,29 %  
většinou neplatí535,71 %35,71 %  

Graf

77. Jsem velice citlivý(-á) na to, když si ze mne lidé dělají legraci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

78. I když ženy někdy nosí kalhoty, v průměru je nenosí tak často, jako muži.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí750 %50 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

79. Zjistil(a) jsem, že když už předem hovořím o nějakém úspěchu, na který se těším, může to způsobit, že se pak nedostaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

80. Když se mi stane něco dobrého, cítím, že si to zasloužím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí750 %50 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

81. Myslím, že je hodně nesprávných způsobů, jak něco dělat, ale je jeden správný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí642,86 %42,86 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  

Graf

82. Trávím spoustu času přemýšlením o svých chybách, i když s nimi nemohu nic udělat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

83. Rád(a) jsem úspěšný(-á), ale neúspěch neberu tragicky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

84. Když jsem býval(a) nemocný(-á) nebo unavený(-á), chtělo se mi jít si brzy lehnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí964,29 %64,29 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

85. Je hloupé někomu naprosto důvěřovat, protože to člověku nutně přinese jen bolest.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí857,14 %57,14 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

86. Když mám zařídit spoustu důležitých věcí, udělám si plán a dodržuji jej.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  

Graf

87. Když mě odmítne někdo, koho mám rád, způsobí to, že se cítím méněcenný(-á) a neschopný(-á) vůbec někdy něčeho dosáhnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

88. Když člověk nejí, může zemřít.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí857,14 %57,14 %  
většinou platí535,71 %35,71 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

89. Z dřívějších událostí se víc zabývám těmi příjemnými, než těmi nepříjemnými.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

90. Věřím v dobrá a ve zlá znamení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí535,71 %35,71 %  
naprosto platí428,57 %28,57 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

91. Když mě lidé bezdůvodně napadají, vůbec mě to netrápí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí857,14 %57,14 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
většinou platí17,14 %7,14 %  

Graf

92. Když někdo z mých známých má někoho, s kým se mají opravdu rádi, cítím, že je to skvělý člověk a dokáže vše, na co si vzpomene.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

93. Když zjistím, že se mi něco nedaří, rozruší mě to tak, že to pak dělám ještě hůř.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí642,86 %42,86 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  

Graf

94. Snažím se brát lidi takové, jací jsou, a nesoudit je.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  

Graf

95. Když se mi stane něco nepříjemného, nedovolím, aby mě to dlouho trápilo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí750 %50 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
většinou platí17,14 %7,14 %  

Graf

96. Když se mi nedaří u nějaké důležité zkoušky, uvědomuji si, že je to jen jedna zkouška a necítím se celkově neschopný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

97. Věřím, že když se někdo stane zločincem, navždy už jim zůstane.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí428,57 %28,57 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

98. Věřím, že jsou lidé, kteří vidí do budoucnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí535,71 %35,71 %  
naprosto platí321,43 %21,43 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

99. Věřím, že každý, kdo není líný, může vždy najít práci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí535,71 %35,71 %  
většinou platí428,57 %28,57 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

100. Když jsem se jednou rozhodl(a), je pro mě obtížné změnit svůj názor.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
naprosto platí535,71 %35,71 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

101. Nevěřím v žádné pověry.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
naprosto platí428,57 %28,57 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

102. Když dělají druzí chyby, nerozčiluje mě to příliš, ale snažím se s tím konstruktivně vyrovnat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
většinou platí535,71 %35,71 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

103. Když mě čeká náročná situace, zkouším si představovat nejlepší možný výsledek a nemyslím příliš na to, co vše se může pokazit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou neplatí750 %50 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

104. Věřím, že když udělám něco dobrého, pak se mi také budou dít dobré věci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  

Graf

105. Věřím v létající talíře mimozemšťanů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí750 %50 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  

Graf

106. Když něco dělám, většinou do toho vkládám všechny své síly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí750 %50 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí17,14 %7,14 %  
naprosto platí17,14 %7,14 %  
naprosto neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

107. Z hořkých zkušeností jsem se poučil(a), že většině lidí nelze důvěřovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí321,43 %21,43 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

108. Když přichází něco nového, mám sklon myslet si, že se stane to nejhorší.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí428,57 %28,57 %  
většinou neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
většinou platí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

109. Když jsou přede mnou nepříjemnosti, obvykle si pečlivě rozmýšlím, jak se s nimi vyrovnám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí642,86 %42,86 %  
naprosto neplatí428,57 %28,57 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
většinou neplatí17,14 %7,14 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

110. Dvě a dvě jsou čtyři.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto platí1178,57 %78,57 %  
většinou platí321,43 %21,43 %  

Graf

111. V tomto světě jsou v zásadě dva druhy lidí, dobří a zlí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neplatí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí535,71 %35,71 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
většinou platí17,14 %7,14 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí17,14 %7,14 %  

Graf

112. Když se mi stane něco zlého, připomene mi to všechny ostatní zlé věci v mém životě a tím jsem ještě nešťastnější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou platí535,71 %35,71 %  
většinou neplatí321,43 %21,43 %  
naprosto platí214,29 %14,29 %  
naprosto neplatí214,29 %14,29 %  
nevím, anebo napůl platí/ napůl neplatí214,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beníčková, A.Dotazník konstruktivního myšlení-CTI (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dotaznik-konstruktivniho-mys.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.